Rozpoznawanie poleceń głosowych

Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych

Zaktualizowano 9/30/2021

Używanie funkcji rozpoznawania poleceń głosowych

Asystent Google umożliwia używanie poleceń głosowych do sterowania różnymi funkcjami samochodu, można na przykład poprosić o informacje takie jak prognoza pogody.

Uruchamianie Asystenta Google

Są trzy różne sposoby uruchomienia Asystenta Google, a mianowicie:

  • wypowiedzenie polecenia głosowego „Ok Google” lub „Hey GoogleHey Google” działa tylko w niektórych językach.
  • krótkie naciśnięcie przycisku sterowania głosowego na kierownicy
  • naciśnięcie symbolu mikrofonu na wyświetlaczu centralnym .

System pokazuje, że jest aktywny i nasłuchuje poprzez wyemitowanie krótkiego sygnału dźwiękowegoGdy do uruchomienia systemu zostanie użyte polecenie głosowe, sygnał dźwiękowy rozlegnie się tylko wtedy, gdy przed wypowiedzeniem dalszej części instrukcji nastąpi przerwa. i wyświetlenie informacji graficznej na wyświetlaczu centralnym.

Przykład sterowania za pomocą poleceń głosowych

Po uruchomieniu systemu można wydawać różne instrukcje, wypowiadając je w sposób swobodny. Oto kilka przykładów użycia poleceń głosowych.

  • Prowadź do domu” – wyświetla opis trasy do adresu zapisanego w aplikacji Maps jako adres domowy dla konta Google użytego do zalogowania się.
  • Odczytaj moje wiadomości” – odczytuje wiadomości tekstowe odebrane w telefonie.
  • Zwiększ temperaturę” – zwiększa temperaturę w kabinie pasażerskiej.
  • Graj muzykę” – odtwarza muzykę w wybranej aplikacji multimedialnej.

Po zalogowaniu się przy użyciu konta Google funkcje asystenta są bardziej spersonalizowane, gdy samochód ma połączenie z Internetem. Na przykład można nawiązywać połączenia z kontaktami zapisanymi na stronie contacts.google.com albo pytać o wpisy w Kalendarzu Google.

Uwaga

Asystent Google nie jest jeszcze dostępny we wszystkich językach. Należy przeczytać dodatkowe informacje o dostępności języków na stronie support.google.com lub – jeśli to możliwe – spróbować wybrać inny język.

Uwaga

Powyższe instrukcje stanowią ogólny opis i obejmują dostawców zewnętrznych. Dostępność, sposób postępowania i funkcje podlegają zmianom i mogą być zróżnicowane.


Czy to pomogło?