Poznaj swój podręcznik

C40 Recharge
2022

Wyświetlacz centralny

13 Wyniki

video

Prezentacja wyświetlacza centralnego

Wieloma funkcjami samochodu można sterować z wyświetlacza centralnego. Przedstawiono tutaj wyświetlacz centralny i jego opcje.

Obsługa wyświetlacza centralnego

Regulacja i sterowanie wieloma funkcjami samochodu odbywa się za pomocą wyświetlacza centralnego. Wyświetlacz centralny ma ekran reagujący na dotyk.

Funkcja ładowania na wyświetlaczu centralnym samochodu

Na wyświetlaczu centralnym można nastawić stan naładowania (SoC), odblokować przewód ładujący i wybrać natężenie prądu.

Widoki na wyświetlaczu centralnym

Wyświetlacz centralny zostaje włączony automatycznie w momencie otwarcia drzwi kierowcy.

Zarządzanie widokami składowymi na wyświetlaczu centralnym

Widok strony głównej i widok aplikacji na wyświetlaczu centralnym zawierają widoki składowe, które można powiększać.

Symbole na pasku stanu wyświetlacza centralnego

Przegląd symboli, jakie mogą być widoczne na pasku stanu wyświetlacza centralnego.

Przenoszenie aplikacji na wyświetlaczu centralnym

Widok aplikacji składa się z czterech okienek, w obrębie których można przenosić aplikacje i organizować je zgodnie z preferencjami użytkownika. Wybrane okienko można powiększyć, aby uzyskać dostęp do innych aplikacji niż aktualnie wyświetlone. Nowo instalowane aplikacje zostają umieszczone w widoku aplikacji.

Komunikat na wyświetlaczu centralnym

Poniższa przykładowa ilustracja pokazuje sposób wyświetlania komunikatów i powiadomień na wyświetlaczu centralnym w różnych kontekstach.

Klawiatura na wyświetlaczu centralnym

Klawiatura centralnego wyświetlacza umożliwia dokonywanie wpisów za pomocą klawiszy. Możliwe jest również ręczne „przeciąganie” liter i znaków na ekranie.

Ręczne wprowadzanie znaków, liter i słów na wyświetlaczu centralnym

Klawiatura wyświetlacza centralnego umożliwia włączenie wpisywania znaków, liter i słów na ekranie metodą „rysowania” palcem.

Zmiana wersji językowej klawiatury na wyświetlaczu centralnym

Aby możliwe było przełączanie między różnymi wersjami językowymi klawiatury, konieczne jest najpierw ich ustawienie w Ustawienia.

Data i czas

Zegar jest widoczny na wyświetlaczu centralnym, gdzie można także zmienić ustawienia daty i godziny.

Poruszanie się w obrębie instrukcji obsługi na wyświetlaczu centralnym

Dostęp do instrukcji obsługi w wersji cyfrowej można uzyskać na wyświetlaczu centralnym.