Akumulator

Akumulator

Zaktualizowano 7/9/2020

Akumulator

Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika w charakterze przewodnika.

Akumulator rozruchowy służy do uruchamiania układu elektrycznego oraz zasilania rozrusznika, jak również innego wyposażenia elektrycznego w samochodzie.

Wymianę akumulatora rozruchowego należy zlecić stacji obsługiZaleca się kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo..

Samochód jest wyposażony w alternator prądu zmiennego sterowany regulatorem napięcia.

Akumulator rozruchowy to akumulator 12 V typu zaprojektowany z myślą o funkcjach ograniczających emisję dwutlenku węgla, funkcji Start/Stop i ładowaniu regeneracyjnym, a także o zagwarantowaniu działania różnych układów samochodu.

Na trwałość i funkcjonowanie akumulatora mogą mieć wpływ takie czynniki, jak częstotliwość rozruchów silnika, obciążenie elektryczne, sposób prowadzenia samochodu, warunki jazdy, warunki klimatyczne itp.

  • Nie wolno odłączać akumulatora, gdy silnik samochodu pracuje.
  • Zaciski przewodów akumulatora powinny być prawidłowo podłączone i dokręcone.

Ostrzeżenie

  • We wnętrzu akumulatora znajduje się wysoce podatna na eksplozję mieszanina wodoru i tlenu. Do spowodowania eksplozji akumulatora wystarczy jedna iskra, która może powstać w wyniku nieprawidłowego podłączenia przewodu pomocniczego.
  • Nie podłączać przewodów rozruchowych do żadnych elementów układu paliwowego ani do części ruchomych. Uważać na gorące części silnika.
  • Akumulator mieści kwas siarkowy, który może spowodować poważne oparzenia.
  • Jeżeli kwas dostanie się do oczu, na skórę lub ubranie, należy zmyć go dużą ilością wody. W przypadku rozpryśnięcia się kwasu do oczu, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarza.
  • Nie wolno palić tytoniu w pobliżu akumulatora.

Punkty ładowania

Podczas podłączania zewnętrznego akumulatora rozruchowego lub ładowarki do akumulatorów należy używać punktów ładowania samochodu w komorze silnika.

Podczas ładowania ładowany jest zarówno akumulator rozruchowy, jak i pomocniczy.

P6-1746-XC40-Battery charging points
Ujemny punkt ładowania
Dodatni punkt ładowania

Ważne

Do ładowania akumulatora rozruchowego i akumulatora pomocniczego należy używać wyłącznie nowoczesnej ładowarki z funkcją kontroli napięcia ładowania. Nie wolno używać funkcji szybkiego ładowania, ponieważ może ona uszkodzić akumulator.

Ważne

W razie nieprzestrzegania poniższej instrukcji funkcja oszczędzania energii systemu audio-telefonicznego może zostać tymczasowo wyłączona i/lub komunikat na wyświetlaczu kierowcy dotyczący stanu naładowania głównego akumulatora może być tymczasowo nieaktualny po podłączeniu zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do akumulatorów:

  • Ujemnego bieguna głównego akumulatora samochodu nie wolno nigdy wykorzystywać do podłączenia zewnętrznego akumulatora lub ładowarki do akumulatorów – jako punkt masowy (uziemienie) wolno wykorzystać wyłącznie ujemny punkt ładowania samochodu.

Uwaga

Żywotność akumulatora ulega skróceniu w przypadku jego wielokrotnego rozładowania.

Na żywotność akumulatora wpływają różne czynniki, w tym warunki jazdy i klimat. Zdolność rozruchowa akumulatora zmniejsza się stopniowo z upływem czasu i dlatego akumulator wymaga naładowania, jeśli samochód nie był używany przez dłuższy czas lub jeździł tylko na krótkich dystansach. Bardzo niska temperatura dodatkowo zmniejsza zdolność rozruchową.

Dla utrzymania akumulatora w dobrym stanie zaleca się co najmniej 15 minut jazdy na tydzień lub podłączenie akumulatora do ładowarki z funkcją automatycznego podładowywania.

Akumulator utrzymywany w stanie pełnego naładowania ma maksymalną żywotność.

Umiejscowienie

P6-1746-XC40-Starter battery location

Akumulator rozruchowy znajduje się w komorze silnika.

Ostrzeżenie

Jeśli akumulator rozruchowy został odłączony, konieczne jest zresetowanie funkcji automatycznego otwierania i zamykania, aby działała prawidłowo. Aby zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem mogło działać, konieczne jest zresetowanie układu.

Ważne

W niektórych modelach akumulator jest zamocowany taśmą zabezpieczającą. Należy dbać o to, by taśma ta była zawsze mocno naciągnięta.

Dane techniczne akumulatora rozruchowego

Typ akumulatora

H6 AGM

H6 EFB

H7 AGM

Napięcie (V)

12

12

12

Prąd zimnego rozruchuZgodnie z normą EN.CCACold Cranking Amperes. (A)

760

720

800

Wymiary, dł.×szer.×wys.

278×175×190 mm (10,9×6,9×7,5 cala)

278×175×190 mm (10,9×6,9×7,5 cala)

315×175×190 mm (12,4×6,9×7,5 cala)

Pojemność (Ah)

70

70

80

Firma Volvo zaleca powierzenie wymiany akumulatora autoryzowanej stacji obsługi Volvo.

Ważne

W przypadku wymiany akumulatora należy zastosować akumulator takie samego rozmiaru, typu i o takim samym prądzie zimnego rozruchu co akumulator oryginalny (patrz naklejka na akumulatorze).


Czy to pomogło?