Rozrywka

Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth®

Zaktualizowano 4/9/2021

Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth®

Gdy podłączasz urządzenie Bluetooth®, możesz to zrobić albo z tego urządzenia albo ze swojego Volvo. W tym artykule opisano sposób konfiguracji połączenia (powiązania) Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth® (np. telefonem komórkowym lub tabletem).

Instrukcja

Aby utworzyć połączenie Bluetooth®, zapoznaj się z filmem instruktażowym lub postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

W razie podłączenia nowego urządzenia, trzeba najpierw usunąć poprzednie urządzenie, jeśli oba mają taką samą nazwę.

Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth®

System Infotainment występuje w dwóch różnych wersjach. Aby dowiedzieć się, która wersja jest zainstalowana w Twoim samochodzie, sprawdź, czy obecny jest przycisk połączenia . Jeśli jest, przejdź do punktu Sensus Connect, w przeciwnym razie przejdź do punktu Sensus.

Sensus Connect

W Twoim telefonie: Przejdź do opcji Settings i sprawdź, czy aktywny jest Bluetooth®.

W Twoim telefonie: Upewnij się, że telefon jest ustawiony jako widoczny.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk TEL, a następnie OK/MENU.

Na konsoli środkowej: Obróć pokrętło OK/MENU, aby wybrać opcję Wyszukaj nowy telefon (w przypadku urządzenia multimedialnego Aktualizuj listę urządzeń) i naciśnij OK/MENU.

System wyszuka teraz dostępne telefony.

Na konsoli środkowej: Wybierz swoje urządzenie z listy i naciśnij OK/MENU.

Na konsoli środkowej: Wybierz opcję Podłącz telefon lub Podłącz multimedia i naciśnij OK/MENU.

Upewnij się, że kod wyświetlony w Twoim telefonie komórkowym jest taki sam jak kod widoczny na ekranie w Twoim samochodzie. Jeśli tak jest, potwierdź kod w obu miejscach.

W Twoim telefonie: Potwierdź lub odrzuć ustawienia dotyczące jego książki telefonicznej i wiadomości (dotyczy tylko niektórych modeli telefonów).

Telefon/urządzenie multimedialne jest teraz powiązane z Twoim Volvo. Jeśli ta metoda nie da pozytywnego rezultatu, naciśnij przycisk EXIT i wykonaj instrukcje podane w punkcie Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo lub skontaktuj się z dealerem Volvo.

Sensus

W Twoim telefonie: Przejdź do opcji Settings i sprawdź, czy aktywny jest Bluetooth®.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk TEL lub MEDIA, a następnie OK/MENU.

Wykonaj instrukcje podane w Twoim urządzeniu zewnętrznym i na ekranie w samochodzie, aby dokończyć procedurę.

Telefon/urządzenie multimedialne jest teraz powiązane z Twoim Volvo. Jeśli ta metoda nie da pozytywnego rezultatu, naciśnij przycisk EXIT i wykonaj instrukcje podane w punkcie Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo lub skontaktuj się z dealerem Volvo.

P3/P4 - Support site - Center console - TEL/MEDIA
P3/P4 - Support site - Phone view

Gdy Twój telefon/urządzenie multimedialne zostanie powiązane i wybrane, jego nazwa pojawi się na ekranie systemu Sensus Infotainment i będzie nim można sterować z samochodu.

Uwaga

Procedurę tę trzeba wykonać tylko jeden raz. Volvo będzie się wtedy próbowało łączyć automatycznie z twoim urządzeniem, gdy znajdzie się ono w zasięgu systemu, pod warunkiem że będzie włączona funkcja Bluetooth®.

Uwaga

W trakcie aktualizacji systemy operacyjnego w Twoim telefonie komórkowym może dojść do przerwania połączenia między telefonem a samochodem. Jeśli do tego dojdzie, usuń telefon z listy powiązanych telefonów (patrz Usuwanie urządzenia Bluetooth z Twojego Volvo) i powtórz procedurę powiązywania opisaną w tym artykule.

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?