Zarządzenie aplikacjami

Aktualizacja aplikacji

Zaktualizowano 1/21/2020

Aktualizacja aplikacji

W tym artykule przedstawiony został sposób aktualizacji aplikacji zainstalowanych w danym samochodzie.

Połączenie z Internetem

Aby można było pobierać, aktualizować i odinstalowywać aplikacje, samochód musi być podłączony do Internetu. Informacje na temat sposobu podłączenia samochodu do Internetu, patrz Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Bluetooth) lub Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi).

Aktualizacja aplikacji

Aplikacje są pobierane automatycznie po podłączeniu samochodu do Internetu. Aplikacje ładują się (są aktualizowane) przy każdym uruchomieniu, co oznacza, że przy każdym użyciu aplikacji wymagane jest aktywne połączenie internetowe.

Instrukcja

Naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia .

Wybierz opcję Appsy.

P3/P4 - Support site - App menu

Zostaje wyświetlona lista aplikacji, które zainstalowałeś w samochodzie.

Naciśnij aplikację, którą chcesz otworzyć.

Jeśli aktualizacja jest dostępna, aplikacja po otwarciu zostanie automatycznie zaktualizowana, jeśli samochód jest połączony z Internetem.

Uwaga

Zestaw dostępnych aplikacji zależy od rynku oraz od tego, czy są one obsługiwane przez zewnętrznych dostawców firmy Volvo. Jedna lub więcej aplikacji może nie być dostępnych na rynku, na którym samochód jest sprzedawany lub używany.

Niektóre aplikacje wymagają zarejestrowania swoich danych u dostawy aplikacji lub dostawcy usługi. Taka informacja pojawi się przy uruchamianiu aplikacji. W celu rejestracji swoich danych lub zalogowania do istniejącego konta należy postępować według instrukcji na ekranie.

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2018 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2018 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?