Zarządzenie aplikacjami

12 Wyniki

Aktualizacje systemu samochodu

Aktualizacje systemu dotyczą tych części samochodu, które są związane z funkcjami internetowymi oraz systemem Infotainment. Jeśli dostępne są aktualizacje oprogramowania systemowego, można je zainstalować wszystkie od razu lub po jednej.

Aplikacje do samochodu

Firma Volvo dostarcza liczne usługi, aplikacje i programy, których zadaniem jest zapewnić maksymalną przyjemność użytkowania samochodu. W tym artykule zamieszczono przegląd aplikacji dostępnych do Twojego samochodu.

Aplikacje do samochodu

Firma Volvo oferuje szeroki wybór usług, aplikacji i programów, z których można korzystać w samochodzie. W tym artykule zamieszczono przegląd aplikacji dostępnych do Twojego samochodu.

Włączanie udostępniania danych w związku z uruchomieniem usługi realizowanej w oparciu o połączenie z siecią lub aplikacji

Jeśli udostępnianie danych dla usługi realizowanej w oparciu o połączenie z siecią lub pobranych aplikacji nie zostało włączone, można to zrobić w związku z ich uruchomieniem na wyświetlaczu centralnym. Przy pierwszym uruchomieniu usługi albo na przykład po przywróceniu ustawień fabrycznych lub niektórych aktualizacjach oprogramowania należy również zaakceptować warunki Volvo dotyczące usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią.

Ustawienia udostępniania danych dla Volvo On Call

Udostępnianie danych dla usługi Volvo On Call jest standardowo włączone. Oznacza to, że nie trzeba samodzielnie włączać udostępniania danych dla tej usługi przy zakupie nowego samochodu lub na przykład po przywróceniu ustawień fabrycznych.

Wyłączanie udostępniania danych i informacji osobistych w różnych układach

W niektórych modelach samochodów poszczególne układy mogą wymagać wyzerowania, jeśli nie mają udostępniać danych z samochodu. Patrz punkt „Niniejszy artykuł dotyczy”, gdzie znajdziesz informację, czy ten tekst dotyczy Twojego samochodu. Należy pamiętać, że pełne korzystanie z funkcji nie będzie możliwe, jeśli niektóre funkcje zostaną wyłączone.

Ustawienia prywatności i udostępniania danych są indywidualne dla każdego profilu kierowcy

Gdy użytkownik zaczyna korzystać z nowego profilu kierowcy, ustawienia udostępniania danych dla profilu są przejmowane z domyślnych ustawień samochodu i są wyłączane.

Pobieranie i aktualizowanie aplikacji

Zaktualizowano 11/25/2019

Pobieranie i aktualizowanie aplikacji

Gdy samochód jest połączony z Internetem, można w łatwy sposób pobierać i aktualizować aplikacje bezpośrednio z wyświetlacza centralnego samochodu. Istnieje także możliwość odinstalowywania aplikacji.

Zarządzanie aplikacjami

16w17 - P5 - Support site - Download Center Symbol

Do zarządzania aplikacjami służy opcja Usługa zdalnej aktualizacji w widoku aplikacji.

Aby można było pobierać, aktualizować i odinstalowywać aplikacje, samochód musi być podłączony do Internetu. Więcej informacji na temat sposobu podłączenia samochodu do Internetu, patrz Połączenie z Internetem przez telefon komórkowy (Wi-Fi), Połączenie z Internetem za pośrednictwem telefonu podłączonego przez Bluetooth lub Połączenie z Internetem za pomocą modemu samochodu (P-SIM).

Wszystkie używane aplikacje powinny zostać zaktualizowane do najnowszej wersji.

16w17 - Support Site - Download center - display

Widok aplikacji z aplikacjami samochodu.

Pobieranie aplikacji

Aby pobrać aplikację, zapoznaj się z filmem instruktażowym lub postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

Pobieranie aplikacji

Otwórz Usługa zdalnej aktualizacji.

Wybierz opcję Nowe aplikacje, aby otworzyć listę dostępnych aplikacji, które nie są jeszcze zainstalowane w samochodzie. Naciśnij wiersz wybranej aplikacji, aby rozwinąć listę i wyświetlić więcej informacji o danej aplikacji.

Wybierz opcję Instaluj, aby rozpocząć pobieranie danej aplikacji.

Zostaje wyświetlony stan instalacji.

Jeśli pobieranie nie może rozpocząć się w danym momencie, zostaje wyświetlony komunikat. Aplikacja pozostanie na liście i możesz spróbować zainstalować ją później.

Anulowanie pobierania

Naciśnij Anuluj, aby anulować trwające pobieranie.

Pamiętaj, że anulować można tylko pobieranie, natomiast etapu instalacji nie można anulować, jeśli już się zaczął.

Aktualizacja aplikacji

Sposób aktualizowania aplikacji przedstawia zamieszczony poniżej film i instrukcja.

Aktualizowanie aplikacji

Uwaga

Ustawienia i menu dostępne na wyświetlaczu centralnym różnią się w zależności od wersji oprogramowania.

Instalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji

Otwórz Usługa zdalnej aktualizacji.

Wybierz opcję Aktualizacje aplikacji, aby otworzyć listę wszystkich dostępnych aktualizacji.

Wybierz opcję Zainstaluj wszystkie.

Zaczyna się aktualizacja.

Instalowanie pojedynczych aktualizacji

Otwórz Usługa zdalnej aktualizacji.

Wybierz opcję Aktualizacje aplikacji, aby otworzyć listę wszystkich dostępnych aktualizacji.

Znajdź żądaną aplikację i wybierz opcję Instaluj.

Zaczyna się aktualizacja.

Jeśli aplikacja jest używana podczas aktualizacji, zostanie uruchomiona ponownie, by aktualizacja mogła zostać dokończona.

Odinstalowywanie aplikacji

Aby można było odinstalować aplikację, musi ona być zamknięta.

Otwórz Usługa zdalnej aktualizacji.

Wybierz opcję Aktualizacje aplikacji.

Wybierz opcję Zainstalowane aplikacje, aby wyświetlić listę wszystkich zainstalowanych aplikacji

Znajdź żądaną aplikację i wybierz opcję Odinstaluj.

Po odinstalowaniu aplikacja zniknie z listy.

Uwaga

Pobieranie danych może wpływać na działanie innych usług korzystających z przesyłu danych, np. radia internetowego. Jeśli wpływ na działanie innych usług jest odbierany jako uciążliwy, pobieranie można przerwać. Ewentualnie można wyłączyć lub przerwać działanie innych funkcji.

Model samochodu/rok modelowy

XC90 i XC90 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2016

S90, V90 i V90 Cross Country, począwszy od roku modelowego 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine i S90 Twin Engine począwszy od roku modelowego 2018

V60, V60 Twin Engine i V60 Cross Country począwszy od roku modelowego 2019

S60 i S60 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2020

Oferta modeli może zależeć od rynku.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

XC90 i XC90 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2016

S90, V90 i V90 Cross Country, począwszy od roku modelowego 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine i S90 Twin Engine począwszy od roku modelowego 2018

V60, V60 Twin Engine i V60 Cross Country począwszy od roku modelowego 2019

S60 i S60 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2020

Oferta modeli może zależeć od rynku.


Czy to pomogło?

Prywatność i udostępnianie danych

Wiele powiązanych usług i aplikacji musi mieć możliwość wysyłania i odbierania informacji oraz danych. Funkcja udostępniania danych dla usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią i aplikacji jest standardowo wyłączona. Aby móc korzystać z pewnych usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią i aplikacji w samochodzie, należy dla nich samodzielnie włączyć udostępnianie danych.

Aktualizacje z samochodu

Aktualizacja szeregu systemów samochodu można przeprowadzić bezpośrednio z wyświetlacza centralnego, gdy samochód jest połączony z Internetem.

Aktualizacja aplikacji

W tym artykule przedstawiony został sposób aktualizacji aplikacji zainstalowanych w danym samochodzie.

Włączanie udostępniania danych dla usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią i pobranych aplikacji za pomocą menu ustawień

Udostępnianie danych dla usług realizowanych w oparciu o połączenie z siecią i pobranych aplikacji można włączyć w menu ustawień na wyświetlaczu centralnym.