Podłączanie telefonu

16 Wyniki

Profile Bluetooth dla systemu Sensus Connect

Sensus Connect IHU obsługuje Bluetooth Core w wersji 2.1 + EDR. Tabela zawiera informacje o tym, które profile Bluetooth są obsługiwane przez system informacyjno-rozrywkowy samochodu. (Artykuł ten dotyczy samochodów z systemem informacyjno-rozrywkowym Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2.)

Przenoszenie książki telefonicznej do Twojego Volvo

Zaktualizowano 1/21/2020

Przenoszenie książki telefonicznej do Twojego Volvo

Istnieje możliwość pobrania książki telefonicznej z Twojego telefonu komórkowego do Twojego Volvo. Metoda zależy od tego, w jaki system jest wyposażone Twoje Volvo.

Uwaga

Aby można było korzystać z książki telefonicznej, u góry ekranu wyświetlacza musi być widoczny jest symbol , a funkcja głośnomówiąca musi być w trybie telefonu (patrz Rozmowy z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej Bluetooth®).

System Sensus Connect

Są dwie różne wersje systemu Infotainment. Aby dowiedzieć się, która wersja jest zainstalowana w Twoim samochodzie, sprawdź, czy jest w nim przycisk połączenia . Jeśli jest, przejdź do punktu Sensus Connect, w przeciwnym razie przejdź do punktu Sensus.

Sensus Connect

Samochód tworzy lustrzaną kopię książki telefonicznej z danego telefonu i po jego podłączeniu wyświetla tylko tę książkę telefoniczną (patrz Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth® lub Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo). Kopia lustrzana musi zostać zaakceptowana w telefonie, gdy jest podłączony. Zależnie od telefony komórkowego, opcję tę można aktywować w następujący sposób:

  • W telefonie zostaje wyświetlone wyskakujące okienko lub powiadomienie, które trzeba zatwierdzić.
  • Zaakceptowanie współdzielenia informacji w ustawieniach telefonu dla połączenia Bluetooth® z samochodem.

W niektórych przypadkach dla aktywacji lustrzanej kopii wymagane może być odłączenie telefonu i jego ponowne podłączenie do samochodu, patrz Odłączanie urządzenia Bluetooth od Twojego Volvo.

Sensus

Książka telefoniczna może być kopiowana automatycznie do systemu samochodu przy każdym podłączeniu (patrz Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth® lub Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo). Aby włączyć/wyłączyć tę funkcję:

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk TEL, a następnie OK/MENU.

Na konsoli środkowej: Wybierz opcję Ustawienia telefonu.

Na konsoli środkowej: Wybierz opcję Pobierz książkę telefoniczną i naciśnij OK/MENU.

Książka telefoniczna będzie teraz dostępna w samochodzie, gdy podłączony jest telefon.

Samochód ma również wbudowaną książkę telefoniczną. Zawiera ona wszystkie kontakty zapisane w samochodzie, niezależnie od tego, który telefon był podłączony przy ich zapisywaniu. Kontakty te są widoczne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od tego, który telefon komórkowy jest podłączony do samochodu. Aby zapisać kontakt, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

W Twoim telefonie: Podłącz swój telefon do systemu samochodu, patrz Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth® lub Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk TEL, a następnie OK/MENU.

Na konsoli środkowej: Wybierz opcję Książka telefoniczna, a następnie Odszukaj kontakt.

Na konsoli środkowej: Wybierz kontakt lub i naciśnij OK/MENU.

Na konsoli środkowej: Naciśnij ponownie przycisk OK/MENU i wybierz Wybierz opcję, a następnie Skopiuj do pamięci samochodu.

Przed zapisanym kontaktem w książce telefoniczne pojawia się symbol .

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznie.

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznie.

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?


Podłączanie telefonu komórkowego do samochodu za pośrednictwem Bluetooth

Podłączenie telefonu komórkowego za pośrednictwem Bluetooth pozwala na korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego i bezprzewodowe przesyłanie muzyki do samochodu. W tym artykule opisano, w jaki sposób możesz ustanowić połączenie między telefonem komórkowym a Twoim Volvo.

Profile Bluetooth dla systemu Sensus Connect IHU

Sensus Connect IHU obsługuje Bluetooth Core w wersji 2.1 + EDR. Tabela zawiera informacje o tym, które profile Bluetooth są obsługiwane przez system informacyjno-rozrywkowy samochodu. (Artykuł ten dotyczy samochodów z systemem informacyjno-rozrywkowym Sensus Connect IHU.)

Odłączanie urządzenia Bluetooth od Twojego Volvo

Urządzenie Bluetooth można odłączyć od Twojego Volvo. Gdy to zrobisz, urządzenie nie będzie już podłączone do Twojego samochodu.

Telefony i kompatybilność Bluetooth

Bluetooth to technologia transmisji bezprzewodowej, która umożliwia łączność między wieloma urządzeniami multimedialnymi. Aby można było podłączyć telefon do systemu Bluetooth firmy Volvo, telefon musi być kompatybilny z samochodem. Firma Volvo przez cały czas ocenia telefony z technologią Bluetooth w celu sprawdzenia ich kompatybilności.

Profile Bluetooth dla systemu Sensus IAM2.1

Sensus IAM2.1 obsługuje Bluetooth Core w wersji 2.0 + EDR. Tabela zawiera informacje o tym, które profile Bluetooth są obsługiwane przez system informacyjno-rozrywkowy samochodu. (Artykuł ten dotyczy samochodów z systemem informacyjno-rozrywkowym Sensus IAM2.1.)

Przełączenie na inne urządzenie Bluetooth®

Jeśli z Twoim Volvo zostało powiązane więcej niż jedno urządzenie, możesz łatwo zmienić podłączone urządzenie, wykonując poniższą instrukcję.

Bluetooth® i Twoje Volvo

Bluetooth® to technologia transmisji bezprzewodowej, która umożliwia łączność między wieloma urządzeniami multimedialnymi. W tym artykule opisano funkcje i korzyści oferowane przez system Bluetooth® w Twoim Volvo.

Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo

Gdy podłączasz urządzenie Bluetooth®, możesz to zrobić albo z tego urządzenia albo ze swojego Volvo. W tym artykule opisano sposób konfiguracji połączenia (powiązania) urządzenia Bluetooth® (np. telefonu komórkowego lub tabletu) z Twoim Volvo.

Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth®

Gdy podłączasz urządzenie Bluetooth®, możesz to zrobić albo z tego urządzenia albo ze swojego Volvo. W tym artykule opisano sposób konfiguracji połączenia (powiązania) Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth® (np. telefonem komórkowym lub tabletem).

Rozmowy z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej Bluetooth®

Telefon kompatybilny z technologią Bluetooth® może zostać podłączony do samochodu i wykorzystany jako zestaw głośnomówiący. Aby aktywować funkcję głośnomówiącą Bluetooth® i obsługiwać połączenia, zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Korzystanie ze sterowania głosowego

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia Ci głosowe uruchamianie pewnych funkcji systemu multimedialnego, radioodtwarzacza, telefonu komórkowego podłączonego poprzez Bluetooth® lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo.

Wiadomości tekstowe

Jeśli Twój samochód jest wyposażony w system Sensus Connect, istnieje możliwość odczytywania na głos wiadomości tekstowych z Twojego telefonu komórkowego w Twoim Volvo. W tym artykule opisano sposób korzystania z tej funkcji.

Usuwanie urządzenia Bluetooth z Twojego Volvo

Jeśli chcesz trwale usunąć urządzenie Bluetooth z Twojego Volvo, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Gdy to zrobisz, urządzenie nie będzie już widoczne na liście dostępnych urządzeń.

Wskazówki dotyczące korzystania z połączenia Bluetooth

Jeżeli połączenie między samochodem a urządzeniem Bluetooth albo związane z tym połączeniem funkcje nie działają zgodnie z oczekiwaniami, pomocne mogą okazać się poniższe wskazówki.