Podłączanie telefonu

16 Wyniki

Profile Bluetooth dla systemu Sensus Connect

Sensus Connect IHU obsługuje Bluetooth Core w wersji 2.1 + EDR. Tabela zawiera informacje o tym, które profile Bluetooth są obsługiwane przez system informacyjno-rozrywkowy samochodu. (Artykuł ten dotyczy samochodów z systemem informacyjno-rozrywkowym Sensus Connect IHU 3.0 - 3.2.)

Przenoszenie książki telefonicznej do Twojego Volvo

Istnieje możliwość pobrania książki telefonicznej z Twojego telefonu komórkowego do Twojego Volvo. Metoda zależy od tego, w jaki system jest wyposażone Twoje Volvo.

Podłączanie telefonu komórkowego do samochodu za pośrednictwem Bluetooth

Podłączenie telefonu komórkowego za pośrednictwem Bluetooth pozwala na korzystanie z funkcji zestawu głośnomówiącego i bezprzewodowe przesyłanie muzyki do samochodu. W tym artykule opisano, w jaki sposób możesz ustanowić połączenie między telefonem komórkowym a Twoim Volvo.

Profile Bluetooth dla systemu Sensus Connect IHU

Sensus Connect IHU obsługuje Bluetooth Core w wersji 2.1 + EDR. Tabela zawiera informacje o tym, które profile Bluetooth są obsługiwane przez system informacyjno-rozrywkowy samochodu. (Artykuł ten dotyczy samochodów z systemem informacyjno-rozrywkowym Sensus Connect IHU.)

Odłączanie urządzenia Bluetooth od Twojego Volvo

Urządzenie Bluetooth można odłączyć od Twojego Volvo. Gdy to zrobisz, urządzenie nie będzie już podłączone do Twojego samochodu.

Telefony i kompatybilność Bluetooth

Bluetooth to technologia transmisji bezprzewodowej, która umożliwia łączność między wieloma urządzeniami multimedialnymi. Aby można było podłączyć telefon do systemu Bluetooth firmy Volvo, telefon musi być kompatybilny z samochodem. Firma Volvo przez cały czas ocenia telefony z technologią Bluetooth w celu sprawdzenia ich kompatybilności.

Profile Bluetooth dla systemu Sensus IAM2.1

Sensus IAM2.1 obsługuje Bluetooth Core w wersji 2.0 + EDR. Tabela zawiera informacje o tym, które profile Bluetooth są obsługiwane przez system informacyjno-rozrywkowy samochodu. (Artykuł ten dotyczy samochodów z systemem informacyjno-rozrywkowym Sensus IAM2.1.)

Przełączenie na inne urządzenie Bluetooth®

Jeśli z Twoim Volvo zostało powiązane więcej niż jedno urządzenie, możesz łatwo zmienić podłączone urządzenie, wykonując poniższą instrukcję.

Bluetooth® i Twoje Volvo

Bluetooth® to technologia transmisji bezprzewodowej, która umożliwia łączność między wieloma urządzeniami multimedialnymi. W tym artykule opisano funkcje i korzyści oferowane przez system Bluetooth® w Twoim Volvo.

Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo

Gdy podłączasz urządzenie Bluetooth®, możesz to zrobić albo z tego urządzenia albo ze swojego Volvo. W tym artykule opisano sposób konfiguracji połączenia (powiązania) urządzenia Bluetooth® (np. telefonu komórkowego lub tabletu) z Twoim Volvo.

Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth®

Gdy podłączasz urządzenie Bluetooth®, możesz to zrobić albo z tego urządzenia albo ze swojego Volvo. W tym artykule opisano sposób konfiguracji połączenia (powiązania) Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth® (np. telefonem komórkowym lub tabletem).

Rozmowy z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej Bluetooth®

Zaktualizowano 1/21/2020

Rozmowy z wykorzystaniem funkcji głośnomówiącej Bluetooth®

Telefon kompatybilny z technologią Bluetooth® może zostać podłączony do samochodu i wykorzystany jako zestaw głośnomówiący. Aby aktywować funkcję głośnomówiącą Bluetooth® i obsługiwać połączenia, zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Włączanie funkcji głośnomówiącej

System Infotainment działa jak zestaw głośnomówiący z możliwością zdalnego sterowania wybranymi funkcjami telefonu. Aby aktywować funkcję głośnomówiącą, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Instrukcja

W Twoim telefonie: Podłącz swój telefon do systemu samochodu, patrz Powiązywanie Twojego Volvo z urządzeniem Bluetooth® lub Powiązywanie urządzenia Bluetooth® z Twoim Volvo.

Na konsoli środkowej: Aktywuj ostatnio podłączony telefon, naciskając przycisk TEL.

Symbol oznacza, że telefon jest podłączony.

Obsługiwanie połączeń

Korzystając z funkcji głośnomówiącej można obsługiwać różne funkcje połączeń, patrz tematy zamieszczone poniżej.

Nawiązywanie połączeń

Upewnij się, że u góry ekranu systemu Infotainment widoczny jest symbol .

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk TEL i wybierz żądany numer.

Na konsoli środkowej: Obróć pokrętło OK/MENU w prawo, by uzyskać dostęp do książki telefonicznej.

Na konsoli środkowej: Obróć pokrętło OK/MENU w prawo, by uzyskać dostęp do listy wszystkich połączeń.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk OK/MENU, aby połączyć się z wybranym kontaktem lub numerem.

Naciśnij przycisk EXIT, aby zakończyć połączenie.

P3/P4 - Support site - Center console overwiew

Połączenia przychodzące

Aby odebrać połączenie przychodzące, naciśnij przycisk OK/MENU. Funkcja ta jest dostępna także wtedy, gdy w samochodzie jest włączony system audio (np. tryb radia lub multimediów).

Aby odrzucić lub zakończyć połączenie, naciśnij przycisk EXIT.

Automatyczne odbieranie połączeń

Dotyczy tylko systemu Sensus Infotainment, nie dotyczy systemu Sensus Infotainment Connect.

Funkcja automatycznego odbierania połączeń oznacza, że rozmowy są przyjmowane automatycznie. Aby aktywować/dezaktywować funkcję, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk TEL i OK/MENU.

Na konsoli środkowej: Wybierz opcję Opcje połączeń, a następnie Aut. odbieranie połącz..

Menu rozmowy

W widoku normalnym źródła Telefon (TEL) jedno naciśnięcie przycisku OK/MENU podczas trwającej rozmowy umożliwia dostęp do następujących funkcji:

  • Wycisz – mikrofon systemu audio wyciszony.
  • Telefon komórkowy – przeniesienie rozmowy z zestawu głośnomówiącego do telefonu komórkowego. W przypadku niektórych telefonów komórkowych połączenie zostanie przerwane. Funkcja zestawu głośnomówiącego zapyta wtedy, czy ma nastąpić ponowne połączenie.
  • Wybierz numer – możliwość nawiązania połączenia z dodatkową osobą za pomocą przycisków numerycznych (bieżące połączenie zostaje przełączone w tryb oczekiwania).

Rejestr połączeń

Kopia lustrzana (Sensus Connect) lub kopia (Sensus) rejestru połączeń jest tworzona przez funkcję głośnomówiącą przy każdym nowym połączeniu, a następnie aktualizowana w czasie jego trwania. Aby wyświetlić opcję Wykaz połączeń, naciśnij przycisk TEL i obróć pokrętło OK/MENU w lewo (wybierz opcję Wszystkie połączenia w systemie Sensus).

Uwaga

Tylko niektóre telefony komórkowe są w pełni zgodne z funkcją głośnomówiącą. Więcej informacji na temat kompatybilnych telefonów komórkowych, patrz Telefony i kompatybilność Bluetooth. Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z lokalnym dealerem Volvo lub działem obsługi klienta firmy Volvo Cars.

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznie.

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznie.

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?


Korzystanie ze sterowania głosowego

System rozpoznawania poleceń głosowych umożliwia Ci głosowe uruchamianie pewnych funkcji systemu multimedialnego, radioodtwarzacza, telefonu komórkowego podłączonego poprzez Bluetooth® lub pewnych funkcji systemu nawigacyjnego Volvo.

Wiadomości tekstowe

Jeśli Twój samochód jest wyposażony w system Sensus Connect, istnieje możliwość odczytywania na głos wiadomości tekstowych z Twojego telefonu komórkowego w Twoim Volvo. W tym artykule opisano sposób korzystania z tej funkcji.

Usuwanie urządzenia Bluetooth z Twojego Volvo

Jeśli chcesz trwale usunąć urządzenie Bluetooth z Twojego Volvo, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją. Gdy to zrobisz, urządzenie nie będzie już widoczne na liście dostępnych urządzeń.

Wskazówki dotyczące korzystania z połączenia Bluetooth

Jeżeli połączenie między samochodem a urządzeniem Bluetooth albo związane z tym połączeniem funkcje nie działają zgodnie z oczekiwaniami, pomocne mogą okazać się poniższe wskazówki.