Połączenie z Internetem

16 Wyniki

Połączenie z Internetem za pośrednictwem telefonu podłączonego przez Bluetooth

Istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Bluetooth poprzez udostępnienie dostępu do Internetu w telefonie komórkowym, dzięki czemu samochód będzie mieć dostęp do wielu usług internetowych.

Przełączanie połączenia między osobistą kartą SIM a telefonem komórkowym

Czasami pożądane jest przełączenie się z połączenia za pośrednictwem osobistej karty SIM i użycie telefonu komórkowego jako źródła połączenia internetowego dla samochodu, np. gdy podróżujesz w innym kraju. Ten artykuł dotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Volvo On Call.

Połączenie z Internetem przez telefon komórkowy (Wi-Fi)

Istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Wi-Fi poprzez udostępnienie dostępu do Internetu w telefonie komórkowym, dzięki czemu samochód będzie mieć dostęp do wielu usług internetowych.

Sensus Connect

Sensus Connect to system informacyjno-multimedialny firmy Volvo, który umożliwia Twojego samochodu Volvo ze światem zewnętrznym i jest źródłem informacji, rozrywki oraz funkcji pomagających uprościć obsługę.

Połączenie z Internetem za pomocą modemu samochodu (P-SIM)

W samochodach wyposażonych w system Volvo On Call można nawiązać połączenie z Internetem za pomocą modemu samochodu (P-SIM).

Nastawianie zegara

Przy pierwszym użyciu samochodu albo po odłączeniu zasilania z akumulatora może być konieczne nastawienie godziny i daty. Nastawienie zegara jest ważne po to, by samochód mógł między innymi połączyć się z Internetem.

Sensus Connect

Sensus Connect to system informacyjno-multimedialny firmy Volvo, który umożliwia Twojego samochodu Volvo ze światem zewnętrznym i jest źródłem informacji, rozrywki oraz funkcji pomagających uprościć obsługę.

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi)

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Twojego telefonu komórkowego. Aby było to możliwe, Twój telefon komórkowy musi obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego.

Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem hotspotu Wi-Fi

Gdy Twój samochód jest podłączony do Internetu, istnieje możliwość udostępnienia połączenia internetowego innym urządzeniom w pojeździe.

Korzystanie z funkcji Wi-Fi Hotspot (Volvo On Call)

W samochodach wyposażonych w system Sensus Connect i Volvo On Call można tworzyć łącza Wi-Fi Hotspot w celu udostępniania połączenia internetowego samochodu innym urządzeniom w pojeździe.

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Bluetooth)

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Twojego telefonu komórkowego. Aby było to możliwe, Twój telefon komórkowy musi być wyposażony w technologię Bluetooth® i obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego.

Rozetka znakowa i klawiatura

Do pisania i wyboru opcji podczas wprowadzania adresu e-mail lub korzystania z przeglądarki internetowej należy używać rozetki znakowej lub klawiatury na konsoli środkowej.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi

Zaktualizowano 1/21/2020

Korzystanie z połączenia Wi-Fi

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, możesz skonfigurować połączenie internetowe za pośrednictwem łącza Wi-Fi w Twoim telefonie komórkowym. W tym artykule opisano, co jest potrzebne do połączenia Twojego samochodu z Internetem za pośrednictwem łącza Wi-Fi w Twoim telefonie komórkowym.

Połączenie za pośrednictwem łącza Wi-Fi

Ikona ta pokazuje także siłę sygnału Wi-Fi. Gdy ikona jest biała, oznacza to, że między samochodem a urządzeniem zostało nawiązane połączenie. Gdy ikona ma czerwony znak „x” lub animowaną żółtą strzałkę połączenia, oznacza to, że nie jesteś połączony z siecią Wi-Fi ani z Internetem.

Zapisane sieci

Samochód może zapamiętać listę maksymalnie 10 zapisanych sieci, które są wyświetlane tylko wtedy, gdy są dostępne. Sieci te pojawiają się wtedy w menu łącza Wi-Fi. Jeśli jakaś sieć została wcześniej zapisana, możesz użyć rozwijanego menu, by wybrać opcję usunięcia tej sieci z pamięci. Samochód nie będzie wtedy podejmował prób automatycznego łączenia się z tą siecią.

Uwaga

Aby możliwe było połączenie z siecią publiczną, sieć musi mieć poziom bezpieczeństwa WPA2-PSK.

Połączenie automatyczne

Jeśli nawiązałeś połączenie internetowe za pośrednictwem łącza Wi-Fi, samochód będzie pamiętać to połączenie po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu pojazdu. Samochód będzie wówczas próbował się automatycznie łączyć z Internetem. Pamiętaj, że sieć Wi-Fi zostaje wyłączona z chwilą wyłączenia samochodu, by nie dopuścić do rozładowania akumulatora i niekontrolowanego korzystania z Internetu.

Problemy z łączem Wi-Fi

Jeśli napotkasz na problemy z łączem Wi-Fi, sprawdź zasięg sieci w Twoim telefonie komórkowym i dostępny transfer danych. Czasami hotspot telefonu może być widoczny, nawet jeśli nie ma zasięgu sieci lub wystarczającego transferu danych.

Problemy z iPhone Hotspot

Aby uniknąć problemów z połączeniem z telefonem iPhone, opcja menu „Hotspot osobisty” w aparacie iPhone powinna być uruchomiona do momentu podłączenia samochodu. Po nawiązaniu połączenia możesz znów normalnie korzystać ze swojego telefonu iPhone.

Uwaga

iPhone przerywa udostępnianie Wi-Fi, jeśli telefon zostanie przełączony w tryb gotowości lub minie ponad 90 sekund bez korzystania z Wi-Fi telefonu. Aby ponownie udostępnić Wi-Fi, przejdź do ustawień telefonu i wybierz opcję „Hotspot osobisty”.

Uwaga

Jeśli połączenie internetowe z telefonu iPhone (wszystkie modele) jest udostępniane w samochodzie za pośrednictwem Wi-Fi , zostanie ono przerwane w przypadku transmisji rozmowy lub muzyki za pośrednictwem Bluetooth®. Może to mieć wpływ na działanie aplikacji i innych usług korzystających z połączenia internetowego.

Połączenie zostanie nawiązane ponownie po zakończeniu transmisji rozmowy lub muzyki za pośrednictwem Bluetooth®.

W celu uniknięcia zakłóceń podczas korzystania z aplikacji i usług zaleca się udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem Bluetooth® zamiast Wi-Fi , gdy używane są telefony iPhone.

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect. .

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2018 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect. .

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznie.

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2018 włącznie.

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?


Wyłączanie udostępniania danych i informacji osobistych w różnych układach

W niektórych modelach samochodów poszczególne układy mogą wymagać wyzerowania, jeśli nie mają udostępniać danych z samochodu. Patrz punkt „Niniejszy artykuł dotyczy”, gdzie znajdziesz informację, czy ten tekst dotyczy Twojego samochodu. Należy pamiętać, że pełne korzystanie z funkcji nie będzie możliwe, jeśli niektóre funkcje zostaną wyłączone.

Połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM (Volvo On Call)

Aby możliwe było połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM, Twoje Volvo musi być wyposażone w system Sensus Connect i Volvo On Call. Po utworzeniu połączenia internetowego zalecane jest wyłączanie blokady kodem PIN, by możliwe było automatyczne łączenie się z Internetem.

Połączenie z Internetem za pomocą systemu Sensus Connected Touch

Opcja Sensus Connected Touch umożliwia połączenie się z Internetem za pomocą telefonu komórkowego lub wtyczki 3G/4G.