Połączenie z Internetem

16 Wyniki

Połączenie z Internetem za pośrednictwem telefonu podłączonego przez Bluetooth

Istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Bluetooth poprzez udostępnienie dostępu do Internetu w telefonie komórkowym, dzięki czemu samochód będzie mieć dostęp do wielu usług internetowych.

Przełączanie połączenia między osobistą kartą SIM a telefonem komórkowym

Czasami pożądane jest przełączenie się z połączenia za pośrednictwem osobistej karty SIM i użycie telefonu komórkowego jako źródła połączenia internetowego dla samochodu, np. gdy podróżujesz w innym kraju. Ten artykuł dotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Volvo On Call.

Połączenie z Internetem przez telefon komórkowy (Wi-Fi)

Istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Wi-Fi poprzez udostępnienie dostępu do Internetu w telefonie komórkowym, dzięki czemu samochód będzie mieć dostęp do wielu usług internetowych.

Sensus Connect

Sensus Connect to system informacyjno-multimedialny firmy Volvo, który umożliwia Twojego samochodu Volvo ze światem zewnętrznym i jest źródłem informacji, rozrywki oraz funkcji pomagających uprościć obsługę.

Połączenie z Internetem za pomocą modemu samochodu (P-SIM)

W samochodach wyposażonych w system Volvo On Call można nawiązać połączenie z Internetem za pomocą modemu samochodu (P-SIM).

Nastawianie zegara

Przy pierwszym użyciu samochodu albo po odłączeniu zasilania z akumulatora może być konieczne nastawienie godziny i daty. Nastawienie zegara jest ważne po to, by samochód mógł między innymi połączyć się z Internetem.

Sensus Connect

Sensus Connect to system informacyjno-multimedialny firmy Volvo, który umożliwia Twojego samochodu Volvo ze światem zewnętrznym i jest źródłem informacji, rozrywki oraz funkcji pomagających uprościć obsługę.

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi)

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Twojego telefonu komórkowego. Aby było to możliwe, Twój telefon komórkowy musi obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego.

Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem hotspotu Wi-Fi

Gdy Twój samochód jest podłączony do Internetu, istnieje możliwość udostępnienia połączenia internetowego innym urządzeniom w pojeździe.

Korzystanie z funkcji Wi-Fi Hotspot (Volvo On Call)

W samochodach wyposażonych w system Sensus Connect i Volvo On Call można tworzyć łącza Wi-Fi Hotspot w celu udostępniania połączenia internetowego samochodu innym urządzeniom w pojeździe.

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Bluetooth)

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Twojego telefonu komórkowego. Aby było to możliwe, Twój telefon komórkowy musi być wyposażony w technologię Bluetooth® i obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego.

Rozetka znakowa i klawiatura

Do pisania i wyboru opcji podczas wprowadzania adresu e-mail lub korzystania z przeglądarki internetowej należy używać rozetki znakowej lub klawiatury na konsoli środkowej.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, możesz skonfigurować połączenie internetowe za pośrednictwem łącza Wi-Fi w Twoim telefonie komórkowym. W tym artykule opisano, co jest potrzebne do połączenia Twojego samochodu z Internetem za pośrednictwem łącza Wi-Fi w Twoim telefonie komórkowym.

Wyłączanie udostępniania danych i informacji osobistych w różnych układach

W niektórych modelach samochodów poszczególne układy mogą wymagać wyzerowania, jeśli nie mają udostępniać danych z samochodu. Patrz punkt „Niniejszy artykuł dotyczy”, gdzie znajdziesz informację, czy ten tekst dotyczy Twojego samochodu. Należy pamiętać, że pełne korzystanie z funkcji nie będzie możliwe, jeśli niektóre funkcje zostaną wyłączone.

Połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM (Volvo On Call)

Aby możliwe było połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM, Twoje Volvo musi być wyposażone w system Sensus Connect i Volvo On Call. Po utworzeniu połączenia internetowego zalecane jest wyłączanie blokady kodem PIN, by możliwe było automatyczne łączenie się z Internetem.

Połączenie z Internetem za pomocą systemu Sensus Connected Touch

Zaktualizowano 1/21/2020

Połączenie z Internetem za pomocą systemu Sensus Connected Touch

Opcja Sensus Connected Touch umożliwia połączenie się z Internetem za pomocą telefonu komórkowego lub wtyczki 3G/4G.

Połączenie z Internetem

Istnieją dwa sposoby połączenia się z Internetem za pomocą systemu Sensus Connected Touch:

Połączenie Wi-Fi z telefonu komórkowego

Upewnij się, że Twój telefon obsługuje udostępnianie połączenia internetowego i że funkcja ta jest włączona. Nosi ona nazwę „tethering” w urządzeniach iPhone lub „osobisty hotspot” w urządzeniach z systemem Android. Wykonaj instrukcje podane na ekranie systemu Sensus Connected Touch lub w punkcie „Connect to Internet” na stronie http://www.parrot.com/sensus-connected-touch.

Połączenie za pomocą wtyczki 3G/4G

Przenośny modem (klucz sprzętowy) podłączony za pośrednictwem portu USB zapewnia bardziej stabilne połączenie z Internetem. Jeśli jesteś połączony za pomocą wtyczki, możesz utworzyć w samochodzie sieć Wi-Fi, korzystając z systemu Sensus Connected Touch. Umożliwia to korzystanie z Internetu kilku osobom. Informacje na temat wtyczek 3G/4G, patrz http://www.parrot.com/sensus-connected-touch.

Kompatybilne telefony komórkowe

System obsługuje telefony komórkowe z funkcją umożliwiającą współdzielenie łącza Wi-Fi (telefony iPhone, Android, Blackberry i Windows).

Bezpieczeństwo

System Sensus Connected Touch nie jest połączony z funkcjami bezpieczeństwa w samochodzie i nie wpływa na żadne systemy bezpieczeństwa w przypadku, gdy zostanie zaatakowany przez wirus.

Brak zasięgu 3G/4G

Jeśli znajdujesz się w miejscu, w którym nie ma zasięgu 3G/4G, połączenie zostanie przeniesione do sieci GSM. Może to mieć wpływ na działanie funkcji.

Zakłócenia lub przerwanie połączenia internetowego

W przypadku tymczasowego zakłócenia połączenia internetowego system Sensus Connected Touch buforuje dane i aplikacji muzyczne działające w trybie online funkcjonują nadal. Jeśli połączenie internetowe zostanie przerwane na dowolny czas, nastąpi utrata połączenia.

Nawet w przypadku utraty połączenia możesz nadal odtwarzać muzykę z karty SD lub za pośrednictwem USB. Natomiast informacje o pogodzie nie będą aktualizowane i nie będziesz mógł odbierać informacji drogowych, poczty e-mail i nowych danych mapy ani korzystać z usługi Asteroid Market.

Aplikacje, na które ma wpływ przerwanie połączenia internetowego:

 • LiveRadio
 • Przeglądarka
 • Spotify
 • TuneIn
 • Mapy
 • Asteroid market
 • Deezer
 • Poczta e-mail (możesz czytać i pisać wiadomości e-mail, ale nie możesz ich otrzymywać i wysyłać)
 • Aplikacja pogodowa
 • Odbieranie informacji drogowych powiązanych z systemem iGo zostanie przerwane.
 • Movie clips

Aplikacje, na które nie ma wpływu przerwanie połączenia internetowego:

 • iGo
 • Service
 • Kalkulator
 • Video In
 • Gallery
 • Line In

Model samochodu/rok modelowy

Model V40 począwszy od roku modelowego 2013 do roku 2014 włącznie.

Modele S60 i V60 począwszy od roku modelowego 2011 do roku 2014 włącznie.

Model XC60 począwszy od roku modelowego 2011 do roku 2014 włącznieRok modelowy 2011 odnosi się tylko do samochodów wyprodukowanych po tygodniu 46..

Modele V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2012 do roku 2014 włącznie.

Istnieje możliwość zainstalowania systemu Sensus Connected Touch w samochodach z roku modelowego 2014 i nowszych, ale nie w samochodach wyposażonych w system Sensus Connect.

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Model V40 począwszy od roku modelowego 2013 do roku 2014 włącznie.

Modele S60 i V60 począwszy od roku modelowego 2011 do roku 2014 włącznie.

Model XC60 począwszy od roku modelowego 2011 do roku 2014 włącznie.

Modele V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2012 do roku 2014 włącznie.

Istnieje możliwość zainstalowania systemu Sensus Connected Touch w samochodach z roku modelowego 2014 i nowszych, ale nie w samochodach wyposażonych w system Sensus Connect.

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?