Połączenie z Internetem

16 Wyniki

Połączenie z Internetem za pośrednictwem telefonu podłączonego przez Bluetooth

Istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Bluetooth poprzez udostępnienie dostępu do Internetu w telefonie komórkowym, dzięki czemu samochód będzie mieć dostęp do wielu usług internetowych.

Przełączanie połączenia między osobistą kartą SIM a telefonem komórkowym

Czasami pożądane jest przełączenie się z połączenia za pośrednictwem osobistej karty SIM i użycie telefonu komórkowego jako źródła połączenia internetowego dla samochodu, np. gdy podróżujesz w innym kraju. Ten artykuł dotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Volvo On Call.

Połączenie z Internetem przez telefon komórkowy (Wi-Fi)

Istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Wi-Fi poprzez udostępnienie dostępu do Internetu w telefonie komórkowym, dzięki czemu samochód będzie mieć dostęp do wielu usług internetowych.

Sensus Connect

Sensus Connect to system informacyjno-multimedialny firmy Volvo, który umożliwia Twojego samochodu Volvo ze światem zewnętrznym i jest źródłem informacji, rozrywki oraz funkcji pomagających uprościć obsługę.

Połączenie z Internetem za pomocą modemu samochodu (P-SIM)

W samochodach wyposażonych w system Volvo On Call można nawiązać połączenie z Internetem za pomocą modemu samochodu (P-SIM).

Nastawianie zegara

Przy pierwszym użyciu samochodu albo po odłączeniu zasilania z akumulatora może być konieczne nastawienie godziny i daty. Nastawienie zegara jest ważne po to, by samochód mógł między innymi połączyć się z Internetem.

Sensus Connect

Sensus Connect to system informacyjno-multimedialny firmy Volvo, który umożliwia Twojego samochodu Volvo ze światem zewnętrznym i jest źródłem informacji, rozrywki oraz funkcji pomagających uprościć obsługę.

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi)

Zaktualizowano 1/21/2020

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi)

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Twojego telefonu komórkowego. Aby było to możliwe, Twój telefon komórkowy musi obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego.

Konfiguracja połączenia internetowego za pośrednictwem Wi-Fi

Aby skonfigurować w swoim Volvo połączenie internetowe za pośrednictwem Wi-Fi, zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Instrukcja

W Twoim telefonie: Upewnij się, że Twój telefon obsługuje udostępnianie połączenia internetowego i że funkcja ta jest włączona. Funkcja nosi nazwę „tethering” w telefonach iPhone oraz „osobisty hotspot” w telefonach z systemem Android. W przypadku telefonów iPhone strona menu „tethering” musi pozostać otwarta do czasu ustanowienia połączenia z Internetem.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk MY CAR, a następnie OK/MENU.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Ustawienia internetowe.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Połącz za pośrednictwem, a następnie Wi-Fi.

Rozpoczyna się wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.

W menu Sensus Connect: Wybierz sieć.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Połącz.

W menu Sensus Connect: Wprowadzić hasło do sieci.

Samochód podejmuje teraz próbę połączenia się z siecią.

P3/P4 - Support site - Internet settings menu - Select connection technology

Połączenie za pośrednictwem Wi-Fi.

Następnym razem samochód automatycznie spróbuje się połączyć z dostępną siecią za pośrednictwem Wi-Fi. Samochód potrafi zapamiętać maksymalnie 10 sieci Wi-Fi. Jeśli zostanie dodana kolejna, to najstarsza sieć wraz z hasłem zostanie usunięta z listy zapamiętanych sieci.

Uwaga

Jeśli połączenie internetowe z telefonu iPhone (wszystkie modele) jest udostępniane w samochodzie za pośrednictwem Wi-Fi , zostanie ono przerwane w przypadku transmisji rozmowy lub muzyki za pośrednictwem Bluetooth®. Może to mieć wpływ na działanie aplikacji i innych usług korzystających z połączenia internetowego.

Połączenie zostanie nawiązane ponownie po zakończeniu transmisji rozmowy lub muzyki za pośrednictwem Bluetooth®.

W celu uniknięcia zakłóceń podczas korzystania z aplikacji i usług zaleca się udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem Bluetooth® zamiast Wi-Fi , gdy używane są telefony iPhone.

Problem z połączeniem Wi-Fi

Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu, np. gdy telefon udostępniający sieć Wi-Fi zostanie zabrany z samochodu. Aby ponownie połączyć się z Internetem, włącz udostępnianie połączenia internetowego (hotspot przenośny/osobisty) w telefonie.

Jeśli Twój samochód jest wyposażony w modem samochodowy (P-SIM), w przypadku przerwania połączenia, np. wyjęcia karty SIM, automatycznie podejmie on próbę ponownego nawiązania połączenia z Internetem. Więcej informacji na temat modelu samochodu (P-SIM), patrz Połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM (Volvo On Call).

Usuwanie zapamiętanej sieci Wi-Fi

Instrukcja

Aby usunąć zapisane sieci Wi-Fi, zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk MY CAR, a następnie OK/MENU.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Ustawienia internetowe.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Wi-Fi.

Pojawi się lista dostępnych sieci.

W menu Sensus Connect: Wybierz sieć do usunięcia.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Zapomnij.

Samochód nie będzie próbował się automatycznie łączyć z siecią.

Usuwanie wszystkich sieci

Wszystkie sieci można usunąć jednocześnie. W tym celu musisz przywrócić samochód do ustawień fabrycznych. Pamiętaj, że wszystkie dane użytkownika i ustawienia systemów zostaną wtedy wykasowane z samochodu. Przywrócenie samochodu do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkie sieci, patrz Usuwanie danych użytkownika z Twojego Volvo.

Anulowanie połączenia internetowego

Aby anulować połączenie sieciowe, naciśnij przycisk OK/MENU i wybierz opcję UstawieniaUstawienia internetowePołącz za pośrednictwemŻadne w menu Sensus Connect. Samochód nie będzie łączyć się z Internetem.

Interaktywny przewodnik systemu Sensus Connect

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznie.

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznie.

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?


Udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem hotspotu Wi-Fi

Gdy Twój samochód jest podłączony do Internetu, istnieje możliwość udostępnienia połączenia internetowego innym urządzeniom w pojeździe.

Korzystanie z funkcji Wi-Fi Hotspot (Volvo On Call)

W samochodach wyposażonych w system Sensus Connect i Volvo On Call można tworzyć łącza Wi-Fi Hotspot w celu udostępniania połączenia internetowego samochodu innym urządzeniom w pojeździe.

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Bluetooth)

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Twojego telefonu komórkowego. Aby było to możliwe, Twój telefon komórkowy musi być wyposażony w technologię Bluetooth® i obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego.

Rozetka znakowa i klawiatura

Do pisania i wyboru opcji podczas wprowadzania adresu e-mail lub korzystania z przeglądarki internetowej należy używać rozetki znakowej lub klawiatury na konsoli środkowej.

Korzystanie z połączenia Wi-Fi

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, możesz skonfigurować połączenie internetowe za pośrednictwem łącza Wi-Fi w Twoim telefonie komórkowym. W tym artykule opisano, co jest potrzebne do połączenia Twojego samochodu z Internetem za pośrednictwem łącza Wi-Fi w Twoim telefonie komórkowym.

Wyłączanie udostępniania danych i informacji osobistych w różnych układach

W niektórych modelach samochodów poszczególne układy mogą wymagać wyzerowania, jeśli nie mają udostępniać danych z samochodu. Patrz punkt „Niniejszy artykuł dotyczy”, gdzie znajdziesz informację, czy ten tekst dotyczy Twojego samochodu. Należy pamiętać, że pełne korzystanie z funkcji nie będzie możliwe, jeśli niektóre funkcje zostaną wyłączone.

Połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM (Volvo On Call)

Aby możliwe było połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM, Twoje Volvo musi być wyposażone w system Sensus Connect i Volvo On Call. Po utworzeniu połączenia internetowego zalecane jest wyłączanie blokady kodem PIN, by możliwe było automatyczne łączenie się z Internetem.

Połączenie z Internetem za pomocą systemu Sensus Connected Touch

Opcja Sensus Connected Touch umożliwia połączenie się z Internetem za pomocą telefonu komórkowego lub wtyczki 3G/4G.