Smartphone Integration

7 Wyniki

Wskazówki dotyczące korzystania z usługi Apple®CarPlay®

Zaktualizowano 1/21/2020

Wskazówki dotyczące korzystania z usługi Apple® CarPlay®

Tutaj można znaleźć wskazówki, które mogą być przydatne podczas korzystania z CarPlay.

Przycisk Home

W czasie korzystania z aplikacji w każdej chwili można nacisnąć okrągły biały przycisk „Home” w dolnym lewym rogu wyświetlacza centralnego. Ten przycisk umożliwia powrót do widoku CarPlayApple, CarPlay, iPhone, Siri, iOS i iPhone to zarejestrowane znaki handlowe firmy Apple Inc. i dostępnych aplikacji.

Sterowanie głosowe z CarPlay.

Aplikacje CarPlay można obsługiwać za pomocą poleceń głosowych przy użyciu Siri. Długie naciśnięcie przycisku na kierownicy uruchamia sterowanie głosowe za pomocą Siri, natomiast krótkie naciśnięcie aktywuje samochodowy system rozpoznawania poleceń głosowych.

Po rozpoczęciu sesji z Siri i w sytuacji, gdy Siri prosi o dodatkowe informacje, można krótko nacisnąć przycisk na kierownicy, aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

Przesyłanie/odczyt wiadomości

Korzystając z Siri, możesz pisać/dyktować i odsłuchiwać wiadomości. Wiadomości można odsłuchiwać i dyktować w języku wybranym w ustawieniach Siri.

Po wpisaniu lub podyktowaniu wiadomości, na wyświetlaczu centralnym nie pojawi się żaden tekst. Treść wiadomości będzie widoczna na urządzeniu iOS.

Nawigacja z CarPlay

CarPlay można użyć do nawigacji na centralnym wyświetlaczu samochodu poprzez aplikację „Mapy” zainstalowaną na urządzeniu iOS. Przy korzystaniu z nawigacji poprzez CarPlay na wyświetlaczu kierowcy oraz wyświetlaczu Head-upWyświetlacz Head-up nie jest dostępny w modelu XC40 począwszy od roku modelowego 2018. nie będą pokazywane żadne wskazówki. Będą one widoczne tylko na wyświetlaczu centralnym.

Uruchomienie nawigacji za pośrednictwem CarPlay spowoduje zakończenie podawania wskazówek nawigacji.

Wskazówki ogólne

  • Uaktualnij swoje urządzenie iOS, instalując najnowszą wersję systemu operacyjnego iOS i upewnij się, że Twoje aplikacje są zaktualizowane.
  • Uruchamiając samochód, poczekaj, zanim naciśniesz widok składowy CarPlay na wyświetlaczu centralnym, aż do połączenia z CarPlay.
  • W razie napotkania problemów z CarPlay należy odłączyć urządzenie iOS od portu USB i z powrotem podłączyć je przez USB. Jeśli to nie pomoże, spróbuj zamknąć wszystkie działające aplikacje i ponownie uruchomić urządzenie iOS.
  • Jeśli po uruchomieniu CarPlay nie pojawią się aplikacje (czarny ekran), spróbuj zminimalizować i powiększyć widok składowy CarPlay. W samochodach wyposażonych w TV nie można słuchać dźwięku ze źródła TV, gdy funkcja CarPlay jest aktywna (jej okno jest powiększone).
  • Korzystanie z aplikacji, które nie są kompatybilne z CarPlay, może czasami powodować zerwanie połączenia między urządzeniem iOS a samochodem. Informacja o obsługiwanych aplikacjach oraz kompatybilnych urządzeniach iOS jest dostępna na stronie internetowej firmy Apple. Można także wyszukać CarPlay w App Store, aby znaleźć informacje o aplikacjach, które są kompatybilne z CarPlay na danym rynku.
  • CarPlay działa tylko z telefonem iOS.

    Apple, CarPlay i iPhone są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Apple Inc.

Uwaga

Dostępność i funkcje mogą być różne zależnie od rynku.

Model samochodu/rok modelowy

XC90 i XC90 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2016

S90, V90 i V90 Cross Country, począwszy od roku modelowego 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine i S90 Twin Engine począwszy od roku modelowego 2018

V60, V60 Twin Engine i V60 Cross Country począwszy od roku modelowego 2019

S60 i S60 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2020

Oferta modeli może zależeć od rynku.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

XC90 i XC90 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2016

S90, V90 i V90 Cross Country, począwszy od roku modelowego 2017

XC40, XC60, XC60 Twin Engine, V90 Twin Engine i S90 Twin Engine począwszy od roku modelowego 2018

V60, V60 Twin Engine i V60 Cross Country począwszy od roku modelowego 2019

S60 i S60 Twin Engine, począwszy od roku modelowego 2020

Oferta modeli może zależeć od rynku.


Czy to pomogło?

Korzystanie z Apple®CarPlay®

Po podłączeniu urządzenia iOS do systemu Twojego samochodu możliwe jest między innymi słuchanie muzyki, wykonywanie połączeń oraz odbieranie wiadomości, jak również korzystanie z wybranych aplikacji. Funkcje można ponadto obsługiwać głosowo poprzez Siri.

CarPlay®

CarPlay umożliwia obsługę wielu funkcji dostępnych w Twoim urządzeniu iOS za pośrednictwem wyświetlacza centralnego samochodu. Tutaj możesz przeczytać o CarPlay i co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji.

Smartphone Integration

Funkcja Smartphone Integration umożliwia podłączenie telefonu Android lub Apple do samochodu Volvo.

Android Auto

Android Auto umożliwia obsługę wielu funkcji dostępnych w Twoim telefonie Android za pośrednictwem wyświetlacza centralnego. Tutaj możesz przeczytać o Android Auto i co powinieneś wiedzieć, zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji.

Wskazówki dotyczące korzystania z usługi Android Auto

Tutaj można znaleźć wskazówki, które mogą być przydatne podczas korzystania z Android Auto.

Korzystanie z Android Auto

Po podłączeniu telefonu Android do systemu Twojego samochodu możliwe jest między innymi słuchanie muzyki, wykonywanie połączeń oraz uzyskiwanie wskazówek dojazdu, jak również korzystanie z pewnych aplikacji.