Usługi nawigacyjne

Find Fuel

Zaktualizowano 1/21/2020

Find Fuel

Aplikacja Find Fuel pozwala znaleźć podczas jazdy stacje benzynowe w pobliżu Twojego samochodu. Z aplikacji Find Fuel można korzystać tylko wtedy, gdy samochód jest wyposażony w system Sensus Connect i Sensus Navigation.

Aplikacja Find Fuel

Aplikacja Find Fuel umożliwia wyszukanie odpowiedniej stacji benzynowej w pobliżu, w oparciu o aktualizowane informacje online.

Jeśli nie możesz znaleźć stacji, o której istnieniu wiesz, może to być spowodowane faktem, że stacja ta nie chce być wymieniana na liście albo została niedawno zbudowana i nie wpisano jej jeszcze na listę.

Korzystanie z usługi Find Fuel

Find Fuel to nieodpłatna usługa, do korzystania z której nie jest potrzebne konto.

Pamiętaj, że zależnie od Twojego abonamentu może być naliczany koszt transmisji danych. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

Bezpieczniejszą metodą obsługiwania aplikacji podczas jazdy jest używanie pokrętła na kierownicy.

Wskazówki dotyczące korzystania z usługi Find Fuel

Jeśli napotkasz na problemy z usługą Find Fuel, upewnij się, że masz połączenie internetowe i dobrą siłę sygnału. Więcej informacji na temat konfiguracji połączenia internetowego w Twoim Volvo, patrz Połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM (Volvo On Call), Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Bluetooth) lub Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi).

Uwaga

Zestaw dostępnych aplikacji może się zmieniać i zależy od rynku oraz od tego, czy są one obsługiwane przez zewnętrznych dostawców firmy Volvo. Jedna lub więcej aplikacji może nie być dostępnych na rynku, na którym samochód jest sprzedawany lub używany.

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2018 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2018 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?