Usługi nawigacyjne

WikiLocations

Zaktualizowano 1/21/2020

WikiLocations

Aplikacja WikiLocations umożliwia Ci przeczytanie artykułów ze strony Wikipedia związanych z pozycją i punktem docelowym Twojego samochodu. Z aplikacji WikiLocations można korzystać tylko wtedy, gdy samochód jest wyposażony w system Sensus Connect i Sensus Navigation.

Aplikacja WikiLocations

Usługa WikiLocations umożliwia dostęp do treści zawartych w serwisie Wikipedia. Usługa ta nie jest częścią składową systemu nawigacyjnego samochodu. Możesz przeglądać artykuły, zdjęcia i opisy związane z pozycją i punktem docelowym Twojego samochodu.

Artykuły dostępne w WikiLocations mają przypisaną lokalizację geograficzną, co nie ma miejsca w przypadku wszystkich artykułów. Aplikacja WikiLocations wyświetla tylko te artykuły, które odpowiadają językowi ustawionemu w samochodzie, a także artykuły w języku angielskim.

Korzystanie z usługi WikiLocations

WikiLocations to nieodpłatna usługa, do korzystania z której nie jest potrzebne konto.

Pamiętaj, że zależnie od Twojego abonamentu może być naliczany koszt transmisji danych. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług internetowych, aby uzyskać więcej informacji.

Bezpieczniejszą metodą obsługiwania aplikacji podczas jazdy jest używanie pokrętła na kierownicy.

Wskazówki dotyczące korzystania z usługi WikiLocations

Jeśli napotkasz na problemy z usługą WikiLocations, upewnij się, że masz połączenie internetowe i dobrą siłę sygnału. Więcej informacji na temat konfiguracji połączenia internetowego w Twoim Volvo, patrz Połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM (Volvo On Call), Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Bluetooth) lub Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi).

Uwaga

Zestaw dostępnych aplikacji może się zmieniać i zależy od rynku oraz od tego, czy są one obsługiwane przez zewnętrznych dostawców firmy Volvo. Jedna lub więcej aplikacji może nie być dostępnych na rynku, na którym samochód jest sprzedawany lub używany.

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2018 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2018 włącznieDotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect i Sensus Navigation. .

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?