Sensus Connect

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi)

Zaktualizowano 4/9/2021

Połączenie z Internetem za pomocą telefonu komórkowego (Wi-Fi)

Jeśli Twoje Volvo jest wyposażone w system Sensus Connect, istnieje możliwość utworzenia połączenia internetowego za pośrednictwem Twojego telefonu komórkowego. Aby było to możliwe, Twój telefon komórkowy musi obsługiwać udostępnianie połączenia internetowego.

Konfiguracja połączenia internetowego za pośrednictwem Wi-Fi

Aby skonfigurować w swoim Volvo połączenie internetowe za pośrednictwem Wi-Fi, zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Instrukcja

W Twoim telefonie: Upewnij się, że Twój telefon obsługuje udostępnianie połączenia internetowego i że funkcja ta jest włączona. Funkcja nosi nazwę „tethering” w telefonach iPhone oraz „osobisty hotspot” w telefonach z systemem Android. W przypadku telefonów iPhone strona menu „tethering” musi pozostać otwarta do czasu ustanowienia połączenia z Internetem.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk MY CAR, a następnie OK/MENU.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Ustawienia internetowe.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Połącz za pośrednictwem, a następnie Wi-Fi.

Rozpoczyna się wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.

W menu Sensus Connect: Wybierz sieć.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Połącz.

W menu Sensus Connect: Wprowadzić hasło do sieci.

Samochód podejmuje teraz próbę połączenia się z siecią.

P3/P4 - Support site - Internet settings menu - Select connection technology

Połączenie za pośrednictwem Wi-Fi.

Następnym razem samochód automatycznie spróbuje się połączyć z dostępną siecią za pośrednictwem Wi-Fi. Samochód potrafi zapamiętać maksymalnie 10 sieci Wi-Fi. Jeśli zostanie dodana kolejna, to najstarsza sieć wraz z hasłem zostanie usunięta z listy zapamiętanych sieci.

Uwaga

Jeśli połączenie internetowe z telefonu iPhone (wszystkie modele) jest udostępniane w samochodzie za pośrednictwem Wi-Fi , zostanie ono przerwane w przypadku transmisji rozmowy lub muzyki za pośrednictwem Bluetooth®. Może to mieć wpływ na działanie aplikacji i innych usług korzystających z połączenia internetowego.

Połączenie zostanie nawiązane ponownie po zakończeniu transmisji rozmowy lub muzyki za pośrednictwem Bluetooth®.

W celu uniknięcia zakłóceń podczas korzystania z aplikacji i usług zaleca się udostępnianie połączenia internetowego za pośrednictwem Bluetooth® zamiast Wi-Fi , gdy używane są telefony iPhone.

Problem z połączeniem Wi-Fi

Należy pamiętać, że niektóre telefony wyłączają udostępnianie połączenia internetowego po odłączeniu od samochodu, np. gdy telefon udostępniający sieć Wi-Fi zostanie zabrany z samochodu. Aby ponownie połączyć się z Internetem, włącz udostępnianie połączenia internetowego (hotspot przenośny/osobisty) w telefonie.

Jeśli Twój samochód jest wyposażony w modem samochodowy (P-SIM), w przypadku przerwania połączenia, np. wyjęcia karty SIM, automatycznie podejmie on próbę ponownego nawiązania połączenia z Internetem. Więcej informacji na temat modelu samochodu (P-SIM), patrz Połączenie z Internetem za pomocą osobistej karty SIM (Volvo On Call).

Usuwanie zapamiętanej sieci Wi-Fi

Instrukcja

Aby usunąć zapisane sieci Wi-Fi, zapoznaj się z poniższą instrukcją.

Na konsoli środkowej: Naciśnij przycisk MY CAR, a następnie OK/MENU.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Ustawienia internetowe.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Wi-Fi.

Pojawi się lista dostępnych sieci.

W menu Sensus Connect: Wybierz sieć do usunięcia.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Zapomnij.

Samochód nie będzie próbował się automatycznie łączyć z siecią.

Usuwanie wszystkich sieci

Wszystkie sieci można usunąć jednocześnie. W tym celu musisz przywrócić samochód do ustawień fabrycznych. Pamiętaj, że wszystkie dane użytkownika i ustawienia systemów zostaną wtedy wykasowane z samochodu. Przywrócenie samochodu do ustawień fabrycznych i usunięcie wszystkie sieci, patrz Usuwanie danych użytkownika z Twojego Volvo.

Anulowanie połączenia internetowego

Aby anulować połączenie sieciowe, naciśnij przycisk OK/MENU i wybierz opcję UstawieniaUstawienia internetowePołącz za pośrednictwemŻadne w menu Sensus Connect. Samochód nie będzie łączyć się z Internetem.

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznieWyposażone w system Sensus Connect..

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?