Sensus Connected Touch

10 Wyniki

Korzystanie z karty pamięci SD

Opcja Sensus Connected Touch umożliwia korzystanie z karty pamięci SD. W tym artykule opisano, w jaki sposób korzystać z karty pamięci SD.

Sensus Connected Touch i Connected Navigation

System Sensus Connected Touch umożliwia dodanie usługi Connected Navigation, która udostępnia funkcję nawigacji internetowej.

Sensus Connected Touch

System Sensus Connected Touch zamienia 7-calowy ekran samochodu w multimedialny panel sterowania z funkcją dotykową oraz dostępem do Internetu i szeregiem aplikacji. W tym artykule opisano system Sensus Connected Touch i jego funkcje.

Obsługa systemu Sensus Connected Touch

W tym artykule opisano, w jaki sposób obsługiwać system Sensus Connected Touch i jak zmienić wygląd klawiatury.

Oprogramowanie i aplikacje

W tym artykule opisano, gdzie można pobrać aplikacje i dokonać aktualizacji oprogramowania systemu Sensus Connected Touch oraz jak zmienić kolejność aplikacji.

Połączenie z Internetem za pomocą systemu Sensus Connected Touch

Opcja Sensus Connected Touch umożliwia połączenie się z Internetem za pomocą telefonu komórkowego lub wtyczki 3G/4G.

iGo i Sensus Connected Touch

iGo to zintegrowane rozwiązanie nawigacji satelitarnej z trójwymiarowymi modelami miast i punktami orientacyjnymi. System ten może zarządzać punktami zainteresowania (POI) i informacjami drogowymi Premium. Z systemu iGo można także korzystać bez połączenia internetowego.

Aplikacja Service

Opcja Sensus Connected Touch umożliwia dostęp do aplikacji Service. Aplikacja Service pomaga znaleźć stacje obsługi w pobliżu Twojej lokalizacji i uzyskać informacje na ich temat, na przykład dane kontaktowe.

Aplikacja do obsługi poczty elektronicznej

Opcja Sensus Connected Touch udostępnia aplikację do obsługi poczty elektronicznej. Aplikacja ta umożliwia odbieranie, czytanie i wysyłanie wiadomości e-mail.

System Sensus Connected Touch i roaming danych

W tym artykule wyjaśniono pojęcie roamingu danych i w jaki sposób funkcje systemu Sensus Connected Touch wpływają na wykorzystanie transferu danych.