Aplikacja Volvo Cars

Tworzenie i rejestrowanie konta Volvo ID

Zaktualizowano 1/24/2022

Tworzenie i rejestrowanie konta Volvo ID

Aby możliwe było korzystanie ze wszystkich powiązanych usług, należy utworzyć konto Volvo ID, a następnie zarejestrować je w swoim samochodzie. W tym artykule opisano, w jaki sposób utworzyć i zarejestrować konto Volvo ID w samochodzie.

Ten artykuł dotyczy modeli V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznie. Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznie.

Tworzenie osobistego konta Volvo ID

Aby utworzyć konto Volvo ID, musisz zarejestrować adres e-mail albo numer telefonu komórkowego i wykonać instrukcje zawarte w przesłanej do Ciebie wiadomości z potwierdzeniem. Konto Volvo ID można utworzyć w następujący sposób:

  • Za pośrednictwem Twojego Volvo
  • Za pośrednictwem aplikacji Volvo CarsDotyczy tylko rynków objętych zasięgiem usługi Volvo On Call.
  • Za pośrednictwem strony volvocars.comOpcja ta nie jest dostępna na wszystkich rynkach.
  • Z pomocą dealera Volvo, który na życzenie pomoże Ci utworzyć konto Volvo ID

Jeśli zdecydujesz się na utworzenie konta Volvo ID (albo już je utworzyłeś) z użyciem innej metody niż za pośrednictwem aplikacji Volvo ID na wyświetlaczu centralnym samochodu, musisz także zarejestrować swoje konto Volvo ID w samochodzie, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji. Więcej informacji na temat powiązania konta Volvo ID z samochodem, patrz punkt „Rejestrowanie konta Volvo ID w samochodzie” w dalszej części tego artykułu.

O czym trzeba pamiętać przy tworzeniu konta Volvo ID

Ze względu na bezpieczeństwo przy wybieraniu nazwy użytkownika i hasła podczas tworzenia konta Volvo ID trzeba spełnić szereg wymagań.

Nazwa użytkownika:

  • Nazwa użytkownika musi być ważnym adresem e-mail/numerem telefonu komórkowego, do którego masz dostęp.
  • Całkowita długość adresu e-mail nie może przekroczyć 60 znaków.

Hasło:

  • Twoje hasło musi składać się z co najmniej 8 i nie więcej niż z 20 znaków.
  • Musi zawierać wielkie litery (A-Z), małe litery (a-z) oraz cyfry (0-9).
  • Można też używać pewnych znaków specjalnych (# $%! & '* + ? - / = ^ _ `{|} ~).

Tworzenie konta Volvo ID za pośrednictwem konsoli środkowej w samochodzie Volvo (wyposażonym w system Sensus Connect):

Na konsoli środkowej: Naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia i wybierz Appsy.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia i naciśnij OK/MENU.

W menu Sensus Connect: Wybierz Volvo ID i wprowadź swój adres e-mail/numer telefonu komórkowego w opcji Zarejestruj Volvo ID. W przypadku problemów z wprowadzaniem znaków specjalnych, patrz Rozetka znakowa i klawiatura.

Otrzymasz wiadomość z instrukcją dotyczącą dokończenia procesu.

P3/P4 - Support site - Connect button

Przycisk połączenia.

Tworzenie konta Volvo ID za pośrednictwem aplikacji Volvo CarsDotyczy tylko rynków objętych zasięgiem usługi Volvo On Call

Ta instrukcja dotyczy tylko samochodów wyposażonych w system Volvo On Call.

Upewnij się, że masz najnowszą wersję aplikacji Volvo CarsNajnowszą wersję aplikacji można na przykład pobrać z serwisów Apple App Store lub Google Play..

Wybierz opcję Utwórz konto Volvo ID na stronie głównej i postępuj zgodnie z instrukcją.

Tworząc konto Volvo ID za pośrednictwem aplikacji Volvo Cars, musisz także zarejestrować swoje konto Volvo ID w samochodzie, by uzyskać dostęp do szeregu funkcji korzystających z połączenia z Internetem.

Rejestracja konta Volvo ID w Twoim połączonym samochodzie

Aby zarejestrować swoje konto Volvo ID w Twoim samochodzie i uzyskać dostęp do funkcji realizowanych za pomocą połączenia z Internetem, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Utwórz konto Volvo ID w sposób opisany w powyższej instrukcji (jeśli nie masz jeszcze konta Volvo ID).

Na konsoli środkowej: Naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia i wybierz Appsy.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Volvo ID.

W menu Sensus Connect: Wprowadź swój identyfikator Volvo ID w pozycji Register Volvo ID. W przypadku problemów z wprowadzaniem znaków specjalnych, patrz Rozetka znakowa i klawiatura.

Otrzymasz wiadomość (e-mail lub SMS) z potwierdzeniem umożliwiającą dokończenie rejestracji.

Niepełna rejestracja konta Volvo ID

Jeśli masz problemy z kontem Volvo ID w Twoim połączonym samochodzie, upewnij się, że wykonałeś wszystkie kroki procesu konfiguracji konta opisane w powyższej instrukcji. Możesz także sprawdzić status Twojego konta Volvo ID w Twoim samochodzie:

Na konsoli środkowej: Naciśnij dwukrotnie przycisk połączenia i wybierz Appsy.

W menu Sensus Connect: Wybierz opcję Ustawienia, a następnie Volvo ID.

Status konta Volvo ID zostanie pokazany na wyświetlaczu. Jeśli konfiguracja zakończyła się powodzeniem, Twoje konto Volvo ID zostanie wyświetlone jako zarejestrowane.

Jeśli Twoje konto Volvo ID oczekuje na aktywację lub konto Volvo ID nie zostanie wyświetlone, patrz powyżej, punkt „Rejestracja konta Volvo ID w Twoim połączonym samochodzie” albo skontaktuj się z lokalnym dealerem Volvo lub działem obsługi klienta firmy Volvo Cars.

Usuwanie wszystkich danych osobowych

Jeśli będziesz sprzedawać swoje Volvo wyposażone w system Sensus Connect, usuń z samochodu wszystkie dane osobowe i przywróć ustawienia fabryczne. Szczegółowe informacje, patrz Usuwanie danych użytkownika z Twojego Volvo.

Uwaga

Dostępność usług może się zmieniać w czasie, a także w zależności od poziomu wyposażenia samochodu oraz rynku.

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznie.Dotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect.

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznie.Dotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect.

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Ten artykuł dotyczy

Model samochodu/rok modelowy

Modele V40, V70, XC70 i S80 począwszy od roku modelowego 2015 do roku 2019 włącznie.Dotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect.

Modele S60, V60 i XC60 począwszy od roku modelowego 2014 do roku 2018 włącznie.Dotyczy samochodów wyposażonych w system Sensus Connect.

Oferta modeli, systemów i usług może zależeć od rynku.

W przypadku modeli samochodów począwszy od roku modelowego 2020 należy zajrzeć do instrukcji obsługi online danego modelu.


Czy to pomogło?