Przydatne informacje

13 Wyniki

Ostrzeganie o kradzieży i śledzenie

Technologia określania pozycji GPS i technologia GSM pozwalają wykorzystać system Volvo On Call jako pomoc w przypadku kradzieży samochodu. Pomoc w zakresie tych usług jest dostępna po skontaktowaniu się z centralą Volvo On Call.

Wprowadzenie do korzystania z usług online

Aby zacząć korzystać z Volvo On Call, należy wykonać pewne czynności przygotowawcze.Samochody wyposażone w fabryczny system Google oferują usługi cyfrowe.

Usługi pomocy drogowej i pomocy w nagłych wypadkach

Jeśli potrzebujesz pomocy drogowej lub pomocy w nagłym wypadku, możesz ją uzyskać na różne sposoby. W tym artykule opisano, w jaki sposób skontaktować się z centralą Volvo On Call w celu uzyskania odpowiedniej pomocy.

Subskrypcja

W samochodach z systemem Volvo On Call korzystanie z usługi Volvo On Call wymaga posiadania abonamentu. Twój abonament obejmuje pomoc w nagłych wypadkach, usługi związane z bezpieczeństwem samochodu oraz usługi aplikacji mobilnej. Samochody wyposażone w fabryczny system Google* i dodatkowych usług. Abonament jest ważny przez 4 lata.

Przedłużanie abonamentu

W samochodach wyposażonych w system Volvo On Call korzystanie z usługi Volvo On Call wymaga posiadania abonamentu. Przy przedłużaniu lub ponownej aktywacji abonamentu Volvo On Call można wybrać różne okresy* i dodatkowych usług. Abonament jest ważny przez 4 lata.

Zmiana właściciela samochodu korzystającego z usług online

W razie zmiany właściciela trzeba wykonać kilka czynności w celu odłączenia poprzedniego właściciela i umożliwienia nowemu właścicielowi powiązania aplikacji Volvo Cars z samochodem.

Numer telefonu do centrali

Poniżej podano numery telefonów do central Volvo On Call na różnych rynkach.

Kod PIN do

W przypadku samochodów z Volvo On Call do weryfikacji, czy użytkownik jest upoważniony do korzystania z usług Volvo On Call w danym samochodzie, używany jest kod PIN.Kod PIN nie jest używany w samochodach z fabrycznym systemem Google.

Remote Door Unlock (RDU)

Aby odblokować zamki w swoim samochodzie za pośrednictwem centrali Volvo On Call* :

Obsługa klienta

W przypadku pytań dotyczących samochodu przycisku ON CALL można użyć do nawiązania kontaktu z centralą Volvo On Call. Operator centrali jest dostępny przez 24 godziny na dobę.

Przesyłanie miejsc docelowych do systemu nawigacyjnego samochodu za pośrednictwem centrali

Istnieje możliwość skontaktowania się z centralą Volvo On Call w celu zlecenia przesłania miejsc docelowych bezpośrednio do systemu nawigacyjnego samochodu*

Dostępność usług online

Układy samochodu mające kontakt z aplikacją Volvo Cars są zaprogramowane w taki sposób, by wyłączały się, gdy samochód nie jest używany przez długi okres.

Usługi online za granicą

W tym artykule opisano funkcje Volvo On Call dostępne podczas jazdy w innym kraju.