serwis Volvo

Poznaj zasady Gwarancji Volvo


Gwarancja

Międzynarodowa gwarancja Volvo oraz gwarancja krajowa stanowią szeroki pakiet dodatkowych korzyści, odpowiadający wysokim standardom obsługi i pomocy posprzedażnej. 
 
Warunki gwarancji krajowej dla nowych samochodów Volvo /wyciąg/

W okresie 2 lat, licząc od dnia wydania samochodu (...) jego pierwszemu nabywcy, bez limitu przebiegu, Volvo Car Poland. udziela gwarancji dobrej jakości i sprawnego działania pojazdu w ramach standardu tej marki, typu, modelu i stopnia zużycia pojazdu, pod następującymi warunkami: używania samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami technicznymi, w normalnych warunkach eksploatacyjnych, (...) wykonywania w przewidzianych terminach i określonym w Programie Obsługi zakresie przeglądów technicznych (w tym przeglądów: powłoki lakierniczej, płyty podłogowej, zabezpieczenia antykorozyjnego podwozia) i przeglądów antykorozyjnych nadwozia (...) nie dokonywania nieautoryzowanych zmian konstrukcyjnych lub przeróbek samochodu, (...)  zabiegów tuningowych, nie stosowania do napraw gwarancyjnych i akcji przywoławczych nieoryginalnych części zamiennych (...) wykonywania napraw gwarancyjnych, oraz z akcji przywoławczych wyłącznie w Stacjach Obsługi Autoryzowanych Serwisantów Volvo Car Poland (...)


Gwarancja obejmuje oryginalne akcesoria Volvo, dystrybuowane przez Volvo Car Poland i zamontowane w samochodzie przed wydaniem go pierwszemu nabywcy. (...)


Gwarancja nie obejmuje: (...) czynności serwisowych i regulacyjnych, (...) uszkodzeń lub przedwczesnego zużycia części, podzespołów i zespołów, (...) skutków normalnego zużycia (...) uszkodzeń mechanicznych samochodu, a w szczególności blach nadwozia, 

Na warunkach i przy wyłączeniach wskazanych wyżej, okres obowiązywania gwarancji trwałości zabezpieczenia antykorozyjnego (dotyczy aut od roku modelowego 2006) rozpoczyna się w tym samym dniu, co gwarancja mechaniczna i w zależności od modelu samochodu kończy się po upływie: 12 lat (...) jego pierwszemu nabywcy, bez limitu przebiegu, Volvo Car Poland. udziela gwarancji antykorozyjnej w przypadku perforacji blach nadwozia. 

Gwarancja antykorozyjna nie obejmuje: układu wydechowego, tarcz kół, zawieszenia, połączeń gwintowych, listew ozdobnych i zawiasów. 
Gwarant ponosi odpowiedzialność tylko za wady produkcyjne: materiałowe lub wykonawcze, gdy wada powstała z przyczyny  tkwiącej w rzeczy sprzedanej. (...)

Uprawnionemu z gwarancji przysługuje roszczenie o usprawnienie pojazdu wyłącznie poprzez jego naprawę, a w przypadku perforacji blach nadwozia, poprzez naprawę lub wymianę elementów konstrukcyjnych lub elementów poszycia nadwozia. (...) 
Gwarancją na samochód objęta jest także powłoka lakiernicza (...)  
Części zamontowane w ramach naprawy gwarancyjnej objęte są gwarancją do końca okresu gwarancji na samochód. (...)

Gwarantowane  świadczenia dotyczą wyłącznie terytorium Polski. 
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.  
 
Szczegółowe warunki gwarancji dostępne u Autoryzowanych Dealerów Volvo.