Volvo V40 Cross Country

Bezpieczeństwo w podróży


Jesteśmy gotowi przybyć z pomocą przez całą dobę, 365 dni w roku. Uwolnimy Państwa od kłopotu związanego z naprawą samochodu zawsze, gdy nastąpi jedna z poniższych sytuacji:

A. AWARIA PAŃSTWA SAMOCHODU, CZYLI:

 • każdy przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektronicznego, elektrycznego lub  hydraulicznego, powodujący unieruchomienie pojazdu,

 • awaria świateł przednich, tylnych, kierunkowskazów, przednich wycieraczek i pasów bezpieczeństwa,

 • w wyłącznym zakresie usługi naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia poprzez wymianę koła zapasowego - uszkodzenie jednej opony pojazdu, pod warunkiem posiadania w pojeździe sprawnego koła zapasowego,

 • zgubienie, uszkodzenie lub zatrzaśnięcie wewnątrz pojazdu kluczyka do pojazdu,

 • w wyłącznym zakresie usługi naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia poprzez organizację i pokrycie kosztów dowiezienia paliwa - brak  paliwa,

 • w wyłącznym zakresie usługi naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia poprzez oczyszczenie zbiornika z niewłaściwego paliwa oraz  organizację i pokrycie kosztów dowiezienia paliwa - zastosowanie niewłaściwego paliwa.

 • B. WYPADEK, CZYLI ZDARZENIE, KTÓRE SPOWODOWAŁO UNIERUCHOMIENIE POJAZDU LUB USZKODZENIE CIAŁA NA SKUTEK:

 • nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami,  a także wywrócenia się pojazdu,
 • działania osób trzecich (m.in. akty wandalizmu, włamania),
 • pożaru lub wybuchu, wynikających z działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz i wewnątrz pojazdu.   

 •  
  Przyjedziemy tak szybko, jak to możliwe, niezależnie od tego, czy podróżują Państwo w Polsce czy innym kraju europejskim. Postaramy się usunąć każdy rodzaj usterki. Odpowiedzialność z tytułu Volvo Assistance polega na spełnieniu na Państwa rzecz:

  w przypadku awarii lub wypadku pojazdu - jednego lub kilku niżej wymienionych świadczeń Assistance, w zakresie i do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w opisie poszczególnych świadczeń:

   

  B1. POMOC TECHNICZNA

 • naprawimy pojazd na miejscu wystąpienia zdarzenia,

 • doholujemy pojazd do najbliższego dealera Volvo,

 • zorganizujemy i pokryjemy koszty odbioru Państwa naprawionego już pojazdu,

 • sprowadzimy części zamienne (świadczenie to jest realizowane wyłącznie w razie awarii za granicą). Poniższe świadczenia nie mogą być łączone:

 • organizacja i pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania albo kontynuacji podróży ubezpieczonego,

 • albo - organizacja i pokrycie kosztów transportu do hotelu i Państwa pobytu w hotelu w oczekiwaniu na naprawę pojazdu,

 • albo - zapewnienie i pokrycie kosztów pojazdu zastępczego.

 •  

  B2. POMOC INFORMACYJNO - ADMINISTRACYJNA

   

  B2. POMOC MEDYCZNA (organizowana w razie uszkodzenia ciała, którego doznali Państwo w wyniku zaistniałego poza RP wypadku pojazdu):

 • informację medyczną,

 • zorganizujemy przewóz medyczny,

 • zorganizujemy hospitalizację,

 • zorganizujemy wizytę bliskiej osoby,

 • zorganizujemy transport zwłok.   

 •  
  W razie wypadku zapewnimy Państwu pojazd zastępczy, pod warunkiem, że uszkodzony samochód został odholowany przez Volvo  Assistance.

  Przywileje w ramach Volvo Assistance obejmują nie tylko kierowcę, lecz także podróżujących autem pasażerów - w liczbie zgodnej  z dowodem rejestracyjnym. Jedyny warunek korzystania z tych przywilejów to systematyczne serwisowanie samochodu, zgodnie  z książką przeglądów.


  VOLVO ASSISTANCE 
  +48-22-522-2733