Grupy zwodowe

Pomoc medyczna

Realizacja świadczeń Volvo Assistance - Pomoc Medyczna

W razie wypadku pojazdu poza granicami RP, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenia ciała, zorganizujemy świadczenia pomocy medycznej. Realizacja poniższych świadczeń polega wyłącznie na organizacji wymienionych w nich usług, nie pokrywamy kosztów tych usług.

A. INFORMACJA MEDYCZNA 

W razie zajścia wypadku Volvo Assistance zobowiązany jest udzielić, za pośrednictwem zespołu medycznego, pierwszej porady medycznej w oparciu o informacje otrzymane od Państwa drogą telefoniczną.


B. PRZEWÓZ MEDYCZNY 

W razie uszkodzenia ciała w wyniku wypadku zobowiązujemy się zapewnić:

 • transport do najbliższego szpitala lub szpitala najbardziej przygotowanego do udzielenia stosownej pomocy,

 • transport do szpitala na terytorium RP,
 • powrót do Państwa miejsca zamieszkania po zakończeniu leczenia.  

 •  
  Wybór środka transportu jest dokonywany przez zespół medyczny w porozumieniu (o ile jest to możliwe i uzasadnione z medycznego  punktu widzenia) z  lekarzem prowadzącym, a jedyną jego przesłanką są wymogi medyczne i techniczne. 


  C. HOSPITALIZACJA 

  W razie uszkodzenia ciała w wyniku wypadku zorganizujemy hospitalizację, tj. miejsce i pobyt w najbliższym szpitalu lub w szpitalu przygotowanym do udzielenia stosownej pomocy w kraju wystąpienia zdarzenia.


  D. WIZYTA BLISKIEJ OSOBY 

  W razie hospitalizacji poza granicami RP w związku z uszkodzeniem ciała doznanym w wyniku wypadku na Państwa życzenie zorganizujemy:

 • transport jednej, wskazanej, bliskiej osoby do miejsca hospitalizacji,

 • pobyt osoby wskazanej w lokalnym hotelu przez czas Pańtwa hospitalizacji. 


 • E. TRANSPORT ZWŁOK 

  W przypadku zgonu w następstwie wypadku poza granicami RP zorganizujemy transport zwłok lub prochów do miejsca pochówku na terenie RP  i udzielimy pomocy w załatwieniu odpowiednich formalności w kraju, w którym nastąpił zgon, niezbędnych do dokonania powyższego transportu.


  VOLVO ASSISTANCE 
  Telefon: +48-22-522-2733