Notka Informacyjne

Kontroler

Volvo Car Corporation, Szwedzki podmiot prawny zarejestrowany pod numerem 556074-3089 pod adresem 40531 Göteborg, Sweden, rozumiany dalej jako: „VCC”, „my”, „nasz”, „nami” będzie jako kontroler przetwarzał Państwa dane osobowe jak opisano poniżej:

Przyczyna i prawne uzasadnienie przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zawarte we Wniosku w Zakresie Przetwarzania Danych(Imię, Nazwisko, Adres, Numer telefonu, adres email.). Celem przetwarzania jest obsługa Państwa Wniosku. Będziemy także przetwarzać te dane w celu rozwoju i analizy systemu zarządzania wnioskami (Subject Request Management System).

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych na potrzeby procesu rozpatrywania wniosku jest to że przetwarzanie jest niezbędne aby wypełnić nasz obowiązek związany z Państwa prawami. Podstawą prawną przetwarzania danych na potrzeby rozwoju i analiz Systemu Zarządzania Wnioskami (Subject Request Management System) jest uzasadniony interes.

Ujawnianie i odbiorcy Państwa danych

Państwa dane będą udostępniane i przetwarzane przez nasze Oddziały oraz Partnerów Biznesowych zgodnie z powyższymi celami. W odniesieniu do naszych Oddziałów oraz Partnerów Biznesowych mieszczących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym będziemy przekazywać Państwa dane w oparciu o Standardowe Klauzule Umowne (Standard Contractual Clauses) przedstawione przez Komisję Europejską.

Retencja Państwa Danych

Będziemy przetwarzać Państwa dane w odniesieniu do wniosku przez czas nie dłuższy niż 12 mięsięcy od rozpatrzenia wniosku.

Twoje prawo i kontakt do VCC

Abu uzyskać więcej informacji w prawie przetwarzania danych oraz aby uzyskać kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych prosimy o odwiedzenie strony https://support.volvocars.com/privacy