Zrównoważony rozwój

Naszym celem jest poprawa jakości życia ludzi i dbanie o ich bezpieczeństwo w naszym łańcuchu wartości, jak również w szerszym ujęciu, w wymiarze społecznym. W istocie oznacza to właściwe prowadzenie działalności biznesowej, zachowanie odpowiedniej postawy będąc w roli pracowników czy też właściwe traktowanie naszej kadry. Obejmuje to również oczekiwania wobec naszych partnerów biznesowych. Chcemy być siłą napędową dobrych przemian i mieć pozytywny wpływ na ludzi i społeczeństwa.

Trzy osoby rozmawiające wewnątrz zakładu produkcyjnego

Nasze zaangażowanie. wspieranie silnej kultury etycznej w naszej firmie.

Podnoszenie jakości życia pracowników

Dbanie o przestrzeganie zasad równości i szeroko rozumiane bezpieczeństwo pracowników, edukowanie i zachęcanie do proekologicznych postaw.

Ochrona praw człowieka

Troska o odpowiedzialne prowadzenie działalności biznesowej w całym naszym łańcuchu wartości.

Wnoszenie wkładu w zrównoważony rozwój społeczeństw

Współpraca z interesariuszami, zrównoważone inwestycje, wsparcie i pomoc dla najbardziej tego potrzebujących członków społeczeństwa.

Mężczyzna uśmiecha się do małego dziecka zjeżdżającego ze zjeżdżalni na placu zabaw

Nowy globalny standard w wymiarze personalnym

Family Bond by Volvo Cars – globalne równe prawa do urlopu rodzicielskiego dla wszystkich

Program Family Bond by Volvo Cars to nasza globalna polityka płatnego urlopu rodzicielskiego dla każdego rodzica – dzięki temu wszyscy pracownicy Volvo Cars z co najmniej rocznym stażem pracy mają w standardzie do wykorzystania 24 tygodnie urlopu rodzicielskiego, płatnego w wysokości 80% wynagrodzenia podstawowego.

Ta globalna polityka dotyczy każdego z rodziców i obejmuje różne typy rodzin, w tym rodziców adopcyjnych, zastępczych i rodziców dzieci urodzonych przez matkę zastępczą, a także rodziców niebiologicznych w parach osób tej samej płci.

Kobieta patrząca w prawo z lekkim uśmiechem

Kultura przynależności

Będąc firmą globalną, tworzymy zróżnicowane środowisko i kulturę inkluzywności, która wydobywa z naszych pracowników to, co najlepsze. Rozwijamy się, będąc tyglem pomysłów, doświadczeń, środowisk i osobowości – taka mieszanka pobudza kreatywność i innowacyjność. Postawa otwartości na wszystkie perspektywy – realizowana poprzez angażowanie zróżnicowanych i inkluzywnych zespołów w celu uzyskiwania lepszych decyzji ma kluczowe znaczenie dla naszego trwałego sukcesu.

Pokój pełen osób zajętych robieniem różnych rzeczy

Zdrowie i wysoki poziom jakości życia pracowników

Chcemy być liderem w dbaniu o zdrowie i wysoki poziom jakości życia naszych pracowników. W roku 2022 osiągnęliśmy wskaźnik obrażeń LTCR (Loss Time Case Rate) na poziomie zaledwie 0,07. Wierzymy jednak, że możemy zdziałać jeszcze więcej. Dlatego naszym celem jest obniżenie tego wskaźnika do 0,04 do roku 2025 oraz do 0,02 do roku 2030. Jesteśmy zawsze zaangażowani w ochronę praw człowieka w całym naszym łańcuchu wartości na całym świecie, wykorzystując oparte na ryzyku procesy należytej staranności do śledzenia, identyfikacji i oceny zagrożeń dla praw człowieka oraz do przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko naturalne

Jesteśmy zdeterminowani, by zmniejszać nasze negatywne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne i mamy świadomość, że nasza odpowiedzialność sięga poza mury naszych biur i fabryk. Podejmując się oszacowania negatywnego oddziaływania naszej działalności, musimy uwzględnić wszystkie jej aspekty, czyli jej przedmiot, sposób jej prowadzenia oraz źródła surowców i energii. Dążymy do transparentności i identyfikowalności w całym naszym łańcuchu dostaw. Realizujemy to na przykład przez użycie technologii blockchain w ramach naszego zobowiązania do odpowiedzialnego pozyskiwania akumulatorów.

Trwa ładowanie akumulatora.

Identyfikowalność w łańcuchach dostaw

Mamy świadomość złożoności łańcuchów dostaw surowców wykorzystywanych do produkcji akumulatorów oraz powiązanego ryzyka środowiskowego, społecznego i dotyczącego ładu korporacyjnego (ESG). Wprowadzenie zasady identyfikowalności jest warunkiem wstępnym przeciwdziałania tym zagrożeniom i budowania odpowiedzialnych łańcuchów dostaw, ponieważ pozwala nam identyfikować dostawców w naszym łańcuchu dostaw i oceniać ich wyniki w zakresie ESG, jak również promować dobre praktyki.

Responsible cobalt sourcing

Odpowiedzialne pozyskiwanie akumulatorów

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego pozyskiwania naszych akumulatorów. W ramach tego zobowiązania byliśmy pierwszym producentem samochodów stosującym technologię blockchain w łańcuchu dostaw kobaltu, co umożliwia nam śledzenie pozyskiwania kobaltu wykorzystywanego do produkcji naszych akumulatorów – od kopalni do samochodu. Nie poprzestając na tym, wdrożyliśmy technologię blockchain również w odniesieniu do litu i niklu, a także śledzimy emisję dwutlenku węgla w łańcuchu dostaw akumulatorów. Ponadto prowadzimy program audytów, aby mieć pewność, że dostawcy w łańcuchach dostaw kobaltu, litu i niklu przestrzegają odnośnych norm i wytycznych oraz aby zapewniać ciągłą poprawę wyników w zakresie ESG w całym naszym łańcuchu dostaw akumulatorów.

Co to jest technologia blockchain?

Deska rozdzielcza samochodu Volvo z widocznymi informacjami wyświetlanymi na ekranie systemu informacyjno-rozrywkowego

Drewno z certyfikatem organizacji FSC (Forest Stewardship Council)

Dla Volvo Cars zmniejszanie wpływu na naszą planetę jest bardzo ważne, dlatego dążymy do transparentności i identyfikowalności w naszych łańcuchach dostaw. Panele zdobiące wnętrze EX90 wykonywane są z drewna z certyfikatem FSC (FSC™ N004117). Oznaczenie FSC dowodzi, że surowiec jest pozyskiwany w sposób odpowiedzialny społecznie, niezagrażający środowisku i uzasadniony ekonomicznie.

Kanał zgłaszania nieprawidłowości

Nasz Program ładu prawnego i etyki to element promujący odpowiedzialny biznes. To nasze wytyczne służące do zapobiegania nadużyciom i wykrywania ich oraz do minimalizowania prawdopodobieństwa postępowania niezgodnego z prawem i zasadami etyki – w szczególności w obszarach zapobiegania korupcji, działań antymonopolowych, ochrony danych, sankcji handlowych i kontroli eksportu. Nasza poufna i bezpieczna infolinia Tell Us umożliwia pracownikom zgłaszanie wszelkich podejrzeń naruszenia naszego kodeksu.

Mężczyzna obsługujący jakiś system wewnątrz zakładu produkcyjnego

Zrównoważone finansowanie

Społeczność finansowa ma do odegrania kluczową rolę w przyspieszeniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Chcemy wspierać rosnące zaangażowanie tej społeczności w zrównoważone inwestowanie. Nasze ramy zielonego finansowania (Green Financing Framework) dopasowują naszą strategię zrównoważonego rozwoju do takich możliwości finansowania, które prowadzą do pozytywnego wpływu na nasze wspólne środowisko i społeczeństwo. Ramy te są zgodne zarówno z zasadami zielonych obligacji ICMA (Green Bond Principles, GBP), jak i zasadami zielonych kredytów LMA (Green Loan Principles, GLP).

Naszym celem jest, aby do połowy dekady 100% naszego zadłużenia było powiązane z naszymi ramami zielonego finansowania lub miało format powiązany ze zrównoważonym rozwojem.

Pozyskane środki przeznaczamy na strategiczne projekty w zakresie czystego transportu – zwiększenie mocy produkcyjnych samochodów w pełni elektrycznych i baterii, a także badania i rozwój pojazdów bezemisyjnych, nowych elektrycznych układów napędowych i technologii platform.

Wpływ na politykę

Volvo Cars aktywnie wspiera działania polityczne w szerokim zakresie tematów – w tym politykę mającą na celu przyspieszenie przejścia na pojazdy bezemisyjne. Aktywnie wspieramy dążenie do zmian w obszarach takich jak rozwój infrastruktury ładowania, dostępność energii odnawialnej, standaryzacja płatności, standaryzacja interfejsów ładowania, wsparcie badań, zachęty i opodatkowanie, a także ogólne poziomy aspiracji.

Zachęcamy do zapoznania się z zasobami w naszej Polityce i stanowisku ESG i dowiedzenia się więcej o tym, co robimy. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę , wsparcie i wskazówki , które mogą pomóc nam osiągnąć nasze cele.