Versiunea articolului 3.0.18

Politica de confidențialitate pentru clienți

17w38 - Support site - Legal icon

Ultima actualizare: 01 octombrie 2020

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care Volvo Car Corporation, companiile sale naționale de vânzări și comercianții cu amănuntul afiliați din Spațiul Economic European (denumită în continuare, „Volvo Cars", „noi", și „al nostru/a noastră/ai noștri/ale noastre") prelucrează datele clienților în contextul principalelor noastre produse și servicii.

Puteți regăsi mai jos:

Ce date cu caracter personal prelucrăm în general

Cum abordăm alegerea și controlul clienților

Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal

Cât timp păstrăm datele dvs.

Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm

Securitatea informațiilor

Informații de contact

  Aceasta nu este o notificare de confidențialitate în sensul art. 13 din RGPD, ci mai degrabă o declarație generală de practici completată de notificări de confidențialitate conform RGPD, cum ar fi:

  • Notificarea privind confidențialitate a mașinii: explică prelucrarea datelor dvs. atunci când conduceți o mașină Volvo;
  • Notificarea privind confidențialitatea vânzărilor: explică prelucrarea datelor dvs. atunci când contactați un distribuitor Volvo Cars (fie pentru a cumpăra o mașină, fie pentru a vă servisa mașina);
  • Volvo ID: oferă informații despre prelucrarea legată de utilizarea identificatorului Volvo ID;
  • Volvo On Call: informează despre prelucrarea datelor ca parte a aplicației Volvo Cars;
  • Notificare de confidențialitate a site-ului web: adresează informațiile pe care le colectăm în legătură cu utilizarea site-ului nostru web;
  • Serviciu și asistență pentru clienți: descrie prelucrarea datelor noastre atunci când contactați centrele noastre de asistență pentru clienți;
  • Gestionarea drepturilor persoanelor vizate în sensul RGPD: descrie prelucrarea datelor de către noi atunci când trimiteți o solicitare ca persoană vizată conform RGPD.

  Această politică de confidențialitate nu se aplică:

  • companiilor noastre naționale de vânzări din afara Spațiului Economic European;
  • comercianților cu amănuntul autorizați Volvo Car, cu excepția cazului în care fac parte din grupul Volvo Car;
  • importatorilor autorizați Volvo Car;
  • terțelor părți cărora le furnizați direct informațiile (cum ar fi servicii de abonament, companii de asigurări, furnizori de aplicații terțe și așa mai departe);
  • dacă mașina dvs. Volvo este echipată cu sistemul de operare Google Android, această politică de confidențialitate nu se aplică prelucrării de către Google a datelor dvs. cu caracter personal.

  Aceste entități sunt operatori independenți de Volvo Cars și responsabili pentru propria colectare de informații. Consultați direct acele entități și notificările lor particulare de confidențialitate pentru informații suplimentare.

  1. Ce date cu caracter personal prelucrăm în general

  Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este crucială pentru a vă putea oferi produsele și serviciile noastre. Apreciem încrederea pe care o aveți în noi atunci când ne puneți la dispoziție datele dvs. cu caracter personal și considerăm confidențialitatea dvs. a fi o parte esențială a serviciilor pe care le oferim. Când utilizați vehiculele sau aplicațiile noastre, trebuie să prelucrăm date cu caracter personal - adică informații care implică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Când prelucrăm datele dvs., o facem cu consimțământul dvs., pentru a realiza un contract, pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau pentru a ne urmări propriile interese legitime. Temeiul legal depinde întotdeauna de datele cu caracter personal specifice și de activitățile de prelucrare în cazul individual și este indicată în notificarea de confidențialitate relevantă pentru produsul sau serviciul în cauză.

  În general, datele pe care le prelucrăm pot include următoarele categorii, care sunt detaliate în fiecare notă de confidențialitate relevantă pentru produsul sau serviciul în cauză:

  • Date de identificare precum numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail etc.
  • Date tehnice despre vehiculul dvs., cum ar fi numărul de identificare al vehiculului (VIN), modelul, informațiile de cumpărare, istoricul întreținerii, statisticile de utilizare a vehiculului etc.
  • Date de analiză a conducerii, cum ar fi citirea senzorilor, coduri de eroare, kilometraj, timpii de pornire/oprire, date de siguranță, date privind emisiile, interogări de căutare, servicii de navigație, poziția vehiculului etc.
  • Date contractuale, cum ar fi informații despre achiziționarea și utilizarea produselor și serviciilor noastre, precum și preferințele/setările clienților, istoricul comenzilor, Volvo ID etc.
  • Alte date care sunt generate la prelucrarea cererii dvs., de exemplu date de la serviciile noastre Volvo On Call sau Volvo Valet, istoricul creditului și detaliile bancare etc.

  În unele cazuri, nu colectăm direct datele dvs. cu caracter personal de la dvs., ci le primim de la terți - însă doar dacă legea permite acest lucru. Un exemplu în care obținem datele dvs. cu caracter personal din alte părți este atunci când efectuăm verificări de credit - în acest caz primim informații despre bonitatea dvs. de la agențiile de credit pentru a ne proteja propriile interese legitime. În cazul în care colectăm datele dvs. cu caracter personal de la o terță parte, menționăm acest lucru separat în notificările noastre individuale de confidențialitate.

  În cazul în care colectăm datele dvs. cu caracter personal de la o terță parte, menționăm acest lucru separat în notificările noastre individuale de confidențialitate.

  • Avem nevoie de date pentru a încheia un contract cu dvs.: atunci când comandați o mașină sau piese auto, precum și diverse servicii oferite de noi, trebuie să vă prelucrăm datele pentru a vă livra produsul sau serviciul.
  • Avem obligații legale de a prelucra datele dvs.: există situații în care diferite legi impun prelucrarea datelor despre dvs. Acestea s-ar putea aplica anumitor caracteristici ale mașinii, cum ar fi eCall (care, atunci când este activată, trebuie să trimită tipuri specifice de date către serviciul de urgență), garanțiile produsului nostru (pe care le putem oferi numai dacă știm când și ce mașină ați achiziționat, precum și alte condiții din jurul evenimentului garantat), atunci când primim un ordin obligatoriu de divulgare a datelor de la agențiile de aplicare a legii sau instanțe, precum și obligațiile noastre legale și de reglementare; de exemplu în domeniul comercial, fiscal, de spălare a banilor, drept penal și financiar; și asigurarea conformității noastre cu cerințele oficiale.
  • Avem un interes convingător: Vom prelucra datele dvs. cu caracter personal pentru a vă oferi funcții ale mașinii, servicii de garanție sau informații de rechemare; pentru a îmbunătăți continuu performanța, calitatea și siguranța vehiculelor, produselor și serviciilor noastre; și pentru a urmări drepturile legale sau pentru a ne apăra în caz de litigii. Entitățile Volvo Car care furnizează servicii plătite în tranșe pot efectua verificări de credit pentru a vă autoriza executarea serviciului (de ex., Care by Volvo).
  • Acceptați prelucrarea datelor cu caracter personal: În alte situații, vă vom cere permisiunea de a prelucra datele cu caracter personal.

  2. Cum abordăm alegerea și controlul clienților

  Vă solicităm consimțământul ori de câte ori este necesar un astfel de consimțământ pentru a prelucra datele dvs. cu caracter personal. Considerăm alegerea clienților ca un factor cheie, dar suntem, de asemenea, conștienți de faptul că solicitarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal nu este întotdeauna soluția corectă; datorită acestui fapt (și cu excepția cazului în care legea aplicabilă impune o altă abordare), nu solicităm consimțământul pentru prelucrarea datelor atunci când, de exemplu: aceasta are loc ca parte a unui contract încheiat cu dvs., când respectăm o obligație legală sau când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru interese legitime urmărite de noi sau de o terță parte (cu excepția cazului în care interesele dvs. sau drepturile și libertățile fundamentale depășesc interesele noastre). Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru interesele noastre legitime ar include, de exemplu, prelucrarea care are loc ca parte a caracteristicilor de siguranță ale mașinilor noastre, furnizarea de servicii conectate clienților noștri și cercetarea dezvoltărilor viitoare ale produselor și aplicațiilor noastre.

  Uneori, simpla conducere a unei mașini Volvo poate însemna că datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod implicit. Ne propunem să informăm clienții despre acest lucru înainte ca aceștia să cumpere mașina, astfel încât să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

  3. Cu cine partajăm datele dvs. cu caracter personal

  Pentru a furniza serviciile noastre, partajăm datele dvs. și cu alți destinatari din SEE, de exemplu cu afiliații noștri, cu procesatorii de date și cu alte entități publice și private, cum ar fi furnizorii noștri de servicii.

  Partajăm date cu alți destinatari, în cea mai mare măsură după pseudonimizare, din câteva motive justificate:

  • în cadrul activităților noastre obișnuite de afaceri, folosim în mod obișnuit entități terțe care ne furnizează servicii, ceea ce necesită acces la datele pe care le deținem sau prelucrează date în numele nostru - în Uniunea Europeană aceste entități terțe sunt numite „operatori";
  • încorporăm tehnologie în mașinile noastre care implică furnizorii terți care colectează date direct de la mașini, în scopuri proprii (care, în Uniunea Europeană, sunt numiți „operatori separați");
  • partajăm date cu institutele de cercetare și universități ca parte a activităților noastre de cercetare;
  • partajăm, de asemenea, date cu autoritățile publice atunci când contribuim la inițiative de interes public (cum ar fi monitorizarea condițiilor rutiere) și agențiile de aplicare a legii atunci când au nevoie de informații pentru a-și desfășura activitățile de prevenire și sancționare a infracțiunilor; și
  • În situații limitate și, de regulă, numai sub formă anonimizată, monetizăm datele prin acordarea de licențe și alte acorduri contractuale cu entități private.

  Acest lucru se referă, desigur, la partajarea voluntară de date. Putem, de asemenea, să dezvăluim informațiile dvs. agențiilor de aplicare a legii, instanțelor, autorităților de supraveghere, altor organisme guvernamentale sau altor terțe părți, dacă este necesar pentru ca Volvo Cars să respecte obligațiile legale și de reglementare și să ne apărăm împotriva revendicărilor legale sau să ne punem în aplicare propriile cereri. De asemenea, poate fi necesar să vă partajați datele pentru a proteja drepturile terților, de ex., pentru siguranța personală a unei persoane.

  Partajarea voluntară a datelor cu caracter personal în scopurile proprii ale unui terț va fi făcută (sub rezerva tuturor legilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal) numai:

  • dacă destinatarul poate arăta că necesitatea acestui lucru oferă un beneficiu public; sau
  • dacă îmbunătățește produsele sau serviciile noastre; sau
  • cu acordul persoanei în cauză.

  Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor. În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt partajate cu destinatarii din țări terțe, adică cu destinatarii al căror sediu social nu se află într-un stat membru UE sau SEE, atunci acest lucru se face pe baza deciziilor de adecvare adoptate de Comisia Europeană în conformitate cu art. 45 din RGPD sau sub rezerva unor garanții adecvate pentru transferul de date în conformitate cu art. 46 litera f din RGPD sau pe baza derogărilor prevăzute la art. 49 din RGPD. Dacă doriți mai multe informații despre modul în care vă protejăm datele cu caracter personal atunci când le transferăm în țări din afara SEE în anumite situații, citiți notificarea de confidențialitate aplicabilă pentru produsul sau serviciul care vă interesează. Dacă acest lucru nu este suficient, puteți lua legătura cu noi folosind informațiile de contact furnizate mai jos.

  4. Cât timp păstrăm datele dvs.

  Prelucrăm și stocăm datele dvs. cu caracter personal pentru diferite perioade de timp, care sunt detaliate în fiecare notă de confidențialitate relevantă pentru produsul sau serviciul în cauză. Perioada de timp pentru care păstrăm datele dvs. depinde de:

  • tipul de date prelucrate;
  • scopurile prelucrării datelor;
  • setările și configurările proprii, de ex., atunci când utilizați vehiculul;
  • fie că vă exercitați drepturile ca persoană vizată în temeiul RGPD, în special dreptul dvs. la ștergere („dreptul de a fi uitat"); și
  • dacă vă retrageți consimțământul, de ex., în contextul publicității prin e-mail.

  De regulă, păstrăm datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât avem nevoie pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am colectat; sau, în cazul consimțământului, până când vă retrageți consimțământul (cu excepția cazului în care există un alt scop pentru prelucrarea aceleași date și acest lucru nu se bazează pe consimțământul dvs.). Odată ce scopurile au fost atinse, fie vom bloca datele cu caracter personal, astfel încât să nu mai poată fi prelucrate, fie le vom șterge, cu excepția cazului în care există motive speciale care ne îndreptățesc să continuăm prelucrarea acestora. Mai exact, dacă:

  • ați consimțit la prelucrarea ulterioară a datelor dvs., de ex., permițându-ne să prelucrăm adresa dvs. de e-mail, astfel încât să vă putem trimite prin e-mail publicitate;
  • un acord contractual ne autorizează să continuăm prelucrarea datelor dvs.;
  • se aplică perioade legale de păstrare, care ne obligă să păstrăm anumite date pentru o perioadă mai lungă de timp (de ex., din motive fiscale);
  • suntem autorizați legal să continuăm prelucrarea datelor; sau
  • trebuie să păstrăm datele din motive legale sau legitime de afaceri, cum ar fi să ne apărăm împotriva revendicărilor legale sau să ne executăm propriile astfel de revendicări sau pentru a preveni frauda sau abuzul.

  5. Drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor pe care o efectuăm

  Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice acordate de Regulamentul general pentru protecția datelor, referitoare la datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dvs. Acestea sunt explicate pe scurt mai jos și le puteți exercita completând formularul dedicat indicat mai jos.

  1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: Acolo unde v-ați oferit consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment, ceea ce va avea efect în viitor.
  2. Dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal: Puteți solicita informații despre datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Vă vom furniza o copie a datelor dvs. cu caracter personal, la cerere. Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. cu caracter personal, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă, care va acoperi costurile administrative. Aveți dreptul la informații despre garanțiile noastre pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal într-o țară care se află în afara UE și SEE, dacă solicitați să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dvs. cu caracter personal și dacă vă transferăm datele cu caracter personal către o țară care se află în afara UE și SEE.
  3. Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau incomplete care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal în posesia sau în controlul nostru, care sunt utilizate în mod continuu, cât mai exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal, dacă:
   • contestați exactitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru perioada în care trebuie să verificăm exactitatea;
   • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării și nu ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
   • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopuri de prelucrare, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție; sau
   • vă opuneți prelucrării în timp ce verificăm dacă motivele noastre sunt legitime.
  5. Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat și, atunci când este posibil din punct de vedere tehnic, să ne solicitați să transmitem datele dvs. cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații, dacă:
   • prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în mod automat;
   • bazăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pe consimțământul dvs. sau prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte;
   • datele dvs. cu caracter personal ne sunt furnizate de dvs.; și
   • dreptul dvs. de a porta datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane.
   Aveți dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Dreptul dvs. de a primi datele dvs. cu caracter personal nu trebuie să afecteze în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. Dreptul dvs. de a transfera datele dvs. cu caracter personal de la noi către o altă organizație este un drept pe care îl aveți dacă un astfel de transfer este realizabil din punct de vedere tehnic.
  6. Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm. Trebuie să respectăm această solicitare dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:
   • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
   • pentru respectarea unei obligații legale care necesită prelucrarea în baza legislației Uniunii sau a statelor membre la care suntem supuși;
   • pentru scopuri de arhivare în interes public, cercetare științifică istorică sau scopuri statistice; sau
   • pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.
  7. Dreptul la opoziție: Puteți obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal din cauza situației dvs. particulare, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dvs., ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare și un interes major pentru prelucrarea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție. Dacă vă opuneți prelucrării, specificați dacă doriți și ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, în caz contrar, vom restricționa numai prelucrarea. De asemenea, aveți dreptul de a vă opune oricând, indiferent de orice motiv, față de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct (care include profilarea în măsura în care acestea sunt legate de marketing direct), dacă o astfel de prelucrare a avut la bază interes legitim. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dvs., vă puteți retrage consimțământul (consultați textul de mai sus).
  8. Dreptul de a depune o plângere: Puteți depune o reclamație autorității locale de supraveghere a protecției datelor cu caracter personal sau oricărei alte autorități de protecție a datelor cu caracter personal din UE. Cu toate acestea, vom aprecia dacă ne contactați mai întâi pentru a încerca să vă rezolvați problema - veți găsi datele noastre de contact mai jos.

  Vă puteți exercita drepturile dvs. în legătură cu noi completând acest formular, care ne va ajuta să prelucrăm solicitarea dvs. cât mai rapid. Formularul online conține informațiile de care avem nevoie pentru a vă verifica identitatea și a revizui solicitarea dvs. Pentru solicitările transmise prin telefon sau e-mail, va trebui să ne furnizați suficiente informații care să ne permită să verificăm în mod rezonabil că sunteți persoana vizată și să descrieți solicitarea dvs. în detaliu suficient pentru a ne permite să o evaluăm și să răspundem la aceasta. În cazul în care nu putem verifica identitatea dvs. pentru solicitări de acces și ștergere cu informațiile furnizate, este posibil să vă cerem informații suplimentare.

  6. Securitatea informațiilor

  Pentru a vă proteja informațiile personale împotriva pierderii, furtului și accesului, utilizării sau divulgării neautorizate, am implementat măsuri de securitate tehnică, administrativă și fizică, inclusiv criptare, controale de acces și procese de dezvoltare sigure. De asemenea, transmitem aceste standarde furnizorilor noștri de servicii externi. Din păcate, nicio metodă de transmitere prin Internet sau metodă de stocare electronică nu este 100% sigură sau impenetrabilă.

  7. Informații de contact

  Pentru a vă exercita drepturile, utilizați formularul web aplicabil menționat mai sus. Dacă aveți orice alte întrebări cu privire la obiectul protecției datelor cu caracter personal, puteți contacta entitatea Volvo Car care este indicată ca operator în notificarea de confidențialitate aplicabilă, la datele de contact menționate în prezenta. În cele din urmă, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor Volvo Car Corporation după cum urmează:

  Compania: Volvo Car Corporation

  Adresa poștală: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Suedia

  E-mail: globdpo@volvocars.com

  8. Modificări ale acestei politici de confidențialitate pentru clienți

  Ne rezervăm dreptul de a modifica practicile de confidențialitate și de a actualiza și de a face modificări la această politică de confidențialitate pentru clienți în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să recitiți în mod regulat această politică de confidențialitate pentru clienți. Această Politică de confidențialitate pentru clienți este actuală la data care apare în partea de sus a documentului. Vom trata datele dvs. cu caracter personal într-o manieră în concordanță cu notificarea de confidențialitate sub care au fost colectate, cu excepția cazului în care avem consimțământul dvs. pentru a le trata diferit.