Versiunea articolului 2021.182.0

Condiții pentru prețuri preferențiale la stațiile Ionity prin Plugsurfing

În vigoare din:

Publicat la:

La 9 iunie 2021, Volvo Cars a anunțat o campanie care oferă proprietarilor de vehicule complet electrice cu baterie eligibile Volvo Cars (BEV) de pe piețele eligibile acces la un preț preferențial la încărcarea la stațiile de încărcare de mare putere Ionity la utilizarea Plugsurfing („Oferta”). Oferta se supune următoarelor termene și condiții:

 1. Oferta a fost lansată la 1 iulie 2021 („Data lansării”).
 2. „Vehicul eligibil” înseamnă un vehicul BEV comandat pe piețele eligibile la sau înainte de 30 iunie 2023. Oferta nu se aplică pentru vehiculele hibride pe benzină ale Volvo Cars.
 3. Prețul preferențial este de 0,35 EUR/kWh sau de 0,35 EUR/min sau echivalentul în moneda locală a fiecărei piețe eligibile. Conversia din EUR în moneda locală este fix și a fost calculat la Data lansării („Prețul preferențial”).
 4. Prețul preferențial se va aplica la stațiile de încărcare de mare putere Ionity accesibile prin platforma Plugsurfing prin: (i) utilizarea cardului de încărcare furnizat împreună cu BEV eligibil; sau (ii) utilizarea funcției Încărcare publică vehicul electric din aplicația Volvo Cars (dacă se aplică). Rețineți că nu toate stațiile de încărcare de mare putere Ionity sunt disponibile în oricare sau toate piețele.
 5. Prețul preferențial se aplică pentru cea mai lungă perioadă, de 12 luni sau până la 31 decembrie 2022, pentru fiecare BEV eligibil și începe fie de la: (i) data de lansare, pentru un BEV eligibil furnizat clientului la sau înainte de 1 iulie 2021; sau (ii) de la data livrării, pentru un BEV eligibil livrat după data de lansare (fiecare „Perioadă de ofertă”).
 6. Oferta este conectată la un BEV eligibil și nu la persoana proprietarului mașinii. Dacă un BEV eligibil este vândut, Prețul preferențial va continua să fie disponibil pe durata Perioadei ofertei, cu condiția ca noul proprietar să utilizeze același card de încărcare furnizat împreună cu mașina sau să utilizeze funcția Încărcare publică vehicul electric din aplicația Volvo Cars.
 7. Piețele eligibile sunt: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos, Ungaria.
 8. Oferta este disponibilă numai pentru utilizarea cu un BEV eligibil - utilizarea Ofertei cu orice alt vehicul electric, produs de Volvo Car sau de un alt constructor, este strict interzisă.
 9. Volvo Cars își rezervă dreptul de a modifica sau de a retrage Oferta în caz de utilizare incorectă sau de abuz, după cum consideră adecvat sau necesar.
 10. Plugsurfing este un serviciu terț furnizat de Plugsurfing GmbH și se supune termenilor și condițiilor Plugsurfing disponibile aici: https://plugsurfing.com/legal/terms-of-use/.
 11. Volvo Cars nu face nicio declarație sau garanție privind serviciul Plugsurfing și nu poate fi răspunzătoare în cazul în care acesta nu este disponibil sau de daunele produse în legătură cu utilizarea serviciului Plugsurfing.
 12. Volvo Cars își rezervă dreptul de a retrage sau modifica acești termeni și aceste condiții fără o notificare prealabilă, în orice moment, indiferent de motiv și fără răspundere pentru acest lucru.