Versiunea articolului 2020.99.0

Termeni și condiții globale pentru Rambursarea Recharge

În vigoare din:

Publicat la:

Termeni de rambursare a energiei electrice

Volvo Car Corporation, o companie suedeză cu număr de înregistrare 556074-3089, situată la 405 31 Göteborg, Suedia, împreună cu filialele sale și rețeaua participantă („Volvo Cars" sau „noi", sau „ a noastră/al nostru/ale noastre/ai noștri") ar dori să restituie costurile legate de energia electrică asociate cu utilizarea vehiculului Volvo Cars („rambursare energie electrică").

Pe unele piețe, un afiliat al Volvo Car Corporation va fi persoana juridică care vă va oferi rambursarea energiei electrice. Vă vom anunța dacă acest lucru se aplică participării dvs. la rambursarea energiei electrice.

Rambursarea energiei electrice este disponibilă numai pe anumite piețe.

Mod de participare

Pentru a participa la rambursarea energiei electrice:

 • acceptați acești Termeni de rambursare a energiei electrice și Termenii și condițiile serviciilor Volvo Cars înainte de începerea perioadei de rambursare;
 • aveți un cont Volvo ID, un abonament Volvo On Call activ și activați funcția „jurnal șofer” în aplicația Volvo Cars.
 • sunteți proprietarul sau șoferul principal al vehiculului pentru care se rambursează energia electrică;
 • pentru persoane fizice, aveți cel puțin 18 ani;
 • sunteți rezident sau înregistrat pe piața în care este înmatriculat vehiculul PHEV eligibil;
 • dețineți sau utilizați vehiculul PHEV eligibil pentru întreaga perioadă de rambursare.

Rambursarea energiei electrice nu este disponibilă pentru închirieri pe termen scurt sau pentru angajații, contractanții Volvo Cars și ai afiliaților săi sau familiile acestora.

Pe unele piețe, vi se poate cere să interacționați cu o entitate separată Volvo Cars sau o entitate de rețea pentru a respecta legislația locală.

Termenii specifici piețelor pot fi publicați la o dată ulterioară, oferind mai multe detalii despre modul în care va funcționa rambursarea energiei electrice.

Cum va funcționa rambursarea energiei electrice?

Definiții utilizate în acești Termeni de rambursare a energiei electrice:

 • „Rambursare" înseamnă o sumă calculată prin înmulțirea kilowaților până la un maxim de 3.000 kWh utilizați în vehiculul PHEV eligibil în perioada de rambursare, cu prețul energiei electrice din țara dvs.
 • „Prețul energiei electrice de consum" înseamnă un preț la care sunt tarifați consumatorii per kWh pentru energia electrică, stabilit de Volvo, pe baza surselor de informații publice, în cuantum fix pentru perioada de rambursare.
 • „Vehicul PHEV eligibil" înseamnă orice vehicul Volvo Cars electric hibrid comandat, sau în ceea ce privește abonamentul Care by Volvo, după momentul 2 (1 decembrie 2019) și înainte (30 septembrie 2020) sau o dată ulterioară, dacă termenul este extins de Volvo Cars.
 • „Șoferul principal" este definit în Condiții de prestare a serviciilor Volvo Cars, care include un abonat Care by Volvo pentru acești Termeni de rambursare a energiei electrice.
 • „Perioada de rambursare" înseamnă maximum 12 luni de la prima utilizare a vehiculului PHEV eligibil, care are loc după actualizarea aplicației Volvo Cars pentru a încorpora instrumente de utilizare și monitorizare a energiei electrice.

Puteți utiliza aplicația Volvo Cars pentru a vedea cantitatea de energie electrică utilizată de vehiculul eligibil pentru rambursarea energiei electrice și o estimare a rambursării la acel moment. Valoarea efectivă și finală a rambursării va fi stabilită de Volvo Cars.

Volvo Cars poate, prin utilizarea serviciilor de conectare ale vehiculului PHEV eligibil, să înregistreze consumul de energie electrică și să vă transmită aceste date prin intermediul aplicației Volvo Cars. Datele înregistrate în jurnalul șoferului sunt doar o indicație și nu o citire perfectă a energiei electrice consumate, iar acest serviciu este furnizat „ca atare”, fără nicio formă de garanție sau cu privire la disponibilitate, din cauza unei întreruperi sau a unor defecte, sau cu privire la calitatea, exactitatea, actualitatea, veridicitatea, completitudinea sau fiabilitatea datelor.

Volvo Cars necesită o perioadă rezonabilă după încheierea Perioadei de rambursare pentru a prelucra și analiza datele Jurnalului șoferului înainte de a putea fi plătită rambursarea. Plata rambursării poate fi supusă Termenilor specifici terților.

Energia electrică consumată în timp ce Jurnalul șoferului este dezactivat de dvs. pentru orice perioadă în timpul perioadei de rambursare, va fi exclusă din rambursare.

Rambursarea energiei electrice este netransmisibilă și nu este disponibilă în cazul în care vehiculul este vândut unui terț sau unui al doilea proprietar, sau în cazul CbV, abonamentul se reziliază sau este reziliat în perioada de rambursare. Dacă mai mult de un Volvo ID este conectat la vehiculul electric, se va plăti doar o rambursare.

Declarație de exonerare a răspunderii

Volvo depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că rambursarea energiei electrice este disponibilă pentru toți utilizatorii eligibili, dar nu poate fi considerată răspunzătoare în cazul în care rambursarea energiei electrice nu este disponibilă sau pentru orice daune suferite de către un șofer principal în legătură cu utilizarea rambursării de energie electrică.

Volvo Cars își rezervă dreptul de a retrage sau modifica acești termeni și aceste condiții fără o notificare prealabilă, în orice moment, indiferent de motiv și fără răspundere pentru acest lucru.

Confidențialitate

Dacă aveți întrebări cu privire la rambursarea energiei electrice, contactați-ne la:

georg.hohenecker@volvocars.com