Confidențialitate

10 Rezultate

Notificare informativă - Analiza datelor vehiculului

Notificare informativă – Achiziționarea serviciilor

Actualizat 4/9/2020

Notificare informativă – Achiziționarea serviciilor

Pentru ca Volvo Car Corporation („Volvo", „noi", „nouă",) să vă poată furniza toate funcțiile aferente achiziționării serviciilor, trebuie să prelucrăm anumite date.

Operatorul

Volvo Car Corporation, persoană juridică suedeză cu numărul de înregistrare 556074-3089, cu adresa în Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Suedia, în continuare „Volvo", „noi", „al nostru", vom prelucra datele dvs. cu caracter personal, în calitate de operator, conform descrierii de mai jos.

Scopul și temeiul legal al prelucrării

Vă invităm să achiziționați serviciile online de la noi. „Servicii" reprezintă un serviciu achiziționat de la Volvo, care poate fi comandat prin utilizarea unui Volvo ID, și care include, dar nu se limitează la serviciile conectate (de exemplu Volvo on Call), aplicații și alt software.

Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le furnizați cu privire la achiziționarea de către dvs. a Serviciilor, pentru a vă putea oferi achiziția.

Scopul prelucrării efectuate de către noi este administrarea și monitorizarea achiziției dvs. (de la achiziție la livrare), inclusiv orice contacte necesare cu autoritățile pentru raportări oficiale, urmărirea livrării și pentru comunicarea actualizărilor aferente Serviciilor achiziționate de dvs. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesitatea acesteia în ceea ce privește îndeplinirea contractului nostru cu dvs.

Vom anonimiza datele cu caracter personal pe care le puneți la dispoziție și le vom prelucra în scopuri statistice, pentru cercetare și dezvoltare. Temeiul legal este că această prelucrare este necesară în scopul interesului nostru legitim.

Categorii de date

Vom colecta date precum informațiile dvs. de contact și dacă sunteți sau nu eligibil pentru scutirea de TVA.

De asemenea, vă putem colecta numărul de identificare al vehiculului (VIN)și/sau Volvo ID pentru a verifica dacă ați achiziționat serviciul respectiv.

Divulgare/destinatarii datelor dvs. cu caracter personal/transfer

Categoriile de date enumerate mai sus sunt transferate către Volvo Cars, afiliații și partenerii noștri de afaceri.

Numerele de înregistrare în scopuri de TVA sunt raportate către autorități, conform reglementărilor locale.

În ceea ce privește partenerii noștri de afaceri aflați în afara Spațiului Economic European (SEE), vom transfera datele dvs. cu caracter personal în baza clauzelor contractuale standard adoptate de Comisia Europeană.

Încetarea colectării datelor

Pentru a opri colectarea datelor înregistrate de vehicul, descrise mai sus, dvs., în calitate de proprietar al vehiculului trebuie să contactați serviciul clienți, prin telefon, e-mail sau prin formularul descris mai jos. Pentru a identifica informațiile de contact relevante pentru piața dvs., accesați linkul support.volvocars.com/contact.

Perioada de păstrare

Vă vom păstra datele cu caracter personal până la 90 de zile după ce ați încetat utilizarea Serviciilor achiziționate de dvs.

Vom arhiva datele cu privire la achiziție până la 10 ani, conform legislației privind contabilitatea și raportarea financiară.

Drepturile dvs. și informațiile de contact

În calitate de persoană fizică, vă sunt conferite mai multe drepturi în baza Regulamentului general privind protecția datelor. Drepturile care se aplică prezentei prelucrări de date privind vehiculul sunt:

Dreptul de acces

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dvs. cu caracter personal pe care le stocăm.

Dreptul la rectificare

Ne dorim să ne asigurăm că informațiile dvs. cu caracter personal sunt exacte și actuale. Ne puteți solicita să corectăm sau să eliminăm informațiile pe care le considerați inexacte.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi de la noi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un mod structurat.

Dreptul la opoziție/restricționarea prelucrării

Suplimentar, aveți dreptul de a obiecta și de a opri colectarea datelor vehiculului de către noi și de a restricționa prelucrarea, în anumite condiții.

Dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere

Dacă considerați că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal încălcând reglementările și legislația privind confidențialitatea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Autoritatea de supraveghere din Suedia este Datainspektionen, cu adresa:

Datainspektionen

Box 8114

SE 104 20 Stockholm

Suedia

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, utilizați formularul nostru online la:

https://www.volvocars.com/subject-rights-request

Pentru mai multe informații în legătură cu drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și informațiile de contact pentru mai multe informații sau plângeri, precum și informațiile de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor, consultați Politica de confidențialitate pentru clienți Volvo Car Group.


Acest articol se aplică pentru


V-a fost de ajutor?

Notificare informativă – Volvo ID

Pentru ca Volvo Car Corporation să vă putem furniza toate funcțiile serviciului Volvo ID, trebuie să prelucrăm anumite date.

Politica de confidențialitate pentru clienți

Notificare informativă – Connected Safety

Pentru ca Volvo Car Corporation („Volvo”, „noi”, „nouă”,) să vă putem furniza toate funcțiile serviciului Connected Safety, trebuie să prelucrăm anumite date.

Informații de contact pentru chestiuni legale

În cazul în care aveți întrebări cu privire la protecția datelor sau alte chestiuni legale, utilizați informațiile de contact relevante de mai jos.

Documente legale și gestionarea datelor

Noi, Volvo Car Group, ne dorim să vă oferim servicii care să vă facă experiența Volvo cât mai sigură, facilă și agreabilă.

Notificare informativă - Analiza datelor generale pentru cercetarea și dezvoltarea produselor și serviciilor

Notificare informativă – Speech Messaging

Pentru ca Volvo Car Corporation („Volvo”, „noi”, „nouă”,) să vă poată furniza toate funcțiile serviciului Speech to SMS Messaging, trebuie să prelucrăm anumite date.

Notificare informativă – Volvo On Call

Pentru ca Volvo Car Corporation („Volvo”, „noi”, „nouă”,) să vă putem furniza toate funcțiile serviciului Volvo On Call, trebuie să prelucrăm anumite date, inclusiv date cu caracter personal.