Politica de confidențialitate pentru clienți

Domeniu de aplicare și scop

Politica se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale clienților de către companiile din cadrul Volvo Car Group(„Volvo Cars”, „al nostru/a noastră”, „nouă”, „noi”). Scopul acestei politici este de a furniza clienților noștri actuali, foști și potențiali (denumiți în continuare „clienții” sau „dumneavoastră”, „dvs.”) o prezentare generală a următoarelor:

 • circumstanțele în care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • tipurile de date cu caracter personal pe care le colectăm;
 • motivele pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • modul în care manipulăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • distribuirea responsabilității pentru prelucrarea datelor cu caracter personal între diverse entități juridice ale Volvo Cars; și
 • datele noastre de contact pentru ca dumneavoastră să puteți primi informații și revendica drepturile cu privire la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Prin urmare, această Politică de confidențialitate pentru clienți nu descrie prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de reprezentanții locali independenți. Pentru informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către astfel de entități, vom menționa compania respectivă. Datele de contact sunt disponibile în secțiunea Informații de contact pentru chestiuni legale.

Această politică se actualizează continuu pentru a reflecta măsurile luate de Volvo Cars cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Operatorul
Volvo Car Corporation (persoană juridică înregistrată cu nr. de înmatriculare 556074-3089 în Suedia) este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul de a efectua cercetări și a dezvolta noile și actualele modele de mașini și, de asemenea, pentru anumite servicii globale oferite clienților. În plus, Volvo Car Corporation este operatorul responsabil pentru orice prelucrare a datelor cu caracter personal legată de monitorizarea calității mașinilor și orice retrageri de pe piață potențiale pe motive de siguranță în vederea respectării cerințelor de reglementare.

Fiecare companie națională de vânzări din cadrul Volvo Cars este responsabilă, în general, pentru activitățile de marketing, vânzări și relații cu clienții, precum și pentru serviciile specifice pieței locale. Compania națională de vânzări este operatorul responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal în aceste scopuri. În acele piețe în care nu există o companie națională de vânzări, un importator are, de obicei, aceeași responsabilitate ca cea a unei companii naționale de vânzări. Prin urmare, în aceste cazuri, importatorul îndeplinește rolul de operator. Volvo Cars impune prin contract dealerilor și reparatorilor săi respectarea normelor privind protecția datelor. Rețineți că Volvo Cars și dealerii și reparatorii săi autorizați sunt entități juridice separate și că, în general, nu suntem responsabili dacă dealerii și reparatorii respectivi nu respectă legislația aplicabilă. Dacă aveți întrebări referitoare la utilizarea de către dealerul sau reparatorul dumneavoastră a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați direct dealerului sau reparatorului.

Datele de contact sunt disponibile în secțiunea Informații de contact pentru chestiuni legale.

Principiile prelucrării datelor

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o parte importantă a furnizării de produse și servicii către dumneavoastră. Apreciem încrederea pe care o aveți în noi atunci când ne puneți la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal și considerăm confidențialitatea dumneavoastră a fi o parte esențială a serviciilor pe care le oferim. Pentru a vă păstra în siguranță datele cu caracter personal în timp ce creștem valoarea pentru clienți și oferim experiențe de condus îmbunătățite și mai sigure, respectăm următoarele cinci principii generale.

Libertatea de a alege
Datele dumneavoastră cu caracter personal vă aparțin. Depunem toate eforturile pentru a nu face nicio presupunere în legătură cu preferințele dumneavoastră privind confidențialitatea și ne propunem să ne proiectăm serviciile așa încât dumneavoastră să puteți alege dacă doriți sau nu să ne divulgați datele dumneavoastră cu caracter personal.

Echilibrul intereselor
Dacă prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară în scopul unui interes legitim și dacă acest interes este mai presus de nevoia de protejare a confidențialității dumneavoastră, este posibil ca noi să prelucrăm anumite date cu caracter personal fără a obține consimțământul dumneavoastră, dacă legea permite acest lucru. Vom putea, de asemenea, prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră și în câteva alte situații, dacă legea aplicabilă impune acest lucru. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Consimțământ” de mai jos.

Proporționalitate
Volvo Cars va prelucra datele cu caracter personal ale clienților numai dacă acestea sunt adecvate, relevante și necesare în legătură cu scopul pentru care au fost colectate. Scopul nostru este de a vă anonimiza datele cu caracter personal atunci când o funcție sau un serviciu se pot obține cu ajutorul datelor anonimizate. În cazul în care combinăm datele anonimizate sau fără caracter personal cu datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea vor fi tratate ca date cu caracter personal cât timp rămân combinate.

Transparență și securitate
Volvo Cars este o companie transparentă în ceea ce privește datele cu caracter personal pe care le prelucrează și scopurile acestei prelucrări. Pentru noi, este esențial să vă protejăm datele cu caracter personal deoarece una dintre valorile de bază ale Volvo Cars este de a proteja ceea ce este importat pentru dumneavoastră. La cerere, Volvo Cars va furniza clienților săi mai multe informații privind prelucrarea și protejarea datelor cu caracter personal.

Conformitatea legală
Politica Volvo Cars este de a respecta legislația, regulile și reglementările aplicabile care guvernează confidențialitatea și protecția datelor în fiecare țară în care ne desfășurăm activitatea. Acolo unde este necesar, vom adapta modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal așa cum se descrie în această politică, pentru asigurarea conformității legale.

Datele cu caracter personal pe care le colectează Volvo Cars despre dumneavoastră și autovehicul vor fi folosite:

 • pentru a vă furniza produse și servicii, inclusiv pentru a verifica eligibilitatea dumneavoastră pentru anumite achiziții și servicii, dar și pentru a vă pune la dispoziție oferte și experiențe îmbunătățite;
 • pentru a vă informa despre actualizările sau modificările aduse produselor și serviciilor noastre, inclusiv, dar fără a se limita la schimbările aduse termenilor și condițiilor, precum și politicilor noastre;
 • pentru a vă informa despre noile produse, servicii și evenimente;
 • pentru a vă furniza asistență și servicii pentru autovehicul (service în garanție, informații privind retragerea de pe piață, etc.);
 • în scopurile dezvoltării produsului, de exemplu pentru îmbunătățirea performanței, calității și siguranței autovehiculului;
 • pentru evaluarea și îmbunătățirea ofertei noastre și pentru comunicarea cu clienții;
 • pentru a ne conforma cu cerințele legale sau cu cererile venite din partea autorităților legale;
 • pentru a vă informa cu privire la produsele și serviciile noastre și pentru le a identifica pe acelea care v-ar putea interesa;
 • pentru a efectua studii de piață; și
 • în scopuri de analiză și de realizare a profilelor clienților (inclusiv din mediul online și din rețelele sociale) efectuate de noi și de furnizorii aleși de noi.

Definiții utile

Volvo Cars utilizează următoarele definiții în cadrul acestei politici:

 • „Operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • „Persoana împuternicită de operator” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
 • „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • „Date cu caracter personal sensibile” înseamnă datele cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la sindicate, și datele genetice, datele biometrice prelucrate doar pentru identificarea unei ființe umane, datele privind sănătatea sau datele privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane.

Colectarea datelor

Ne puteți furniza informații despre dumneavoastră sau despre autovehiculul dumneavoastră atunci când utilizați serviciile Volvo Cars în interiorul sau în afara unui autovehicul sau în cadrul unor alte contacte cu Volvo Cars, de exemplu, prin intermediul site-urilor sau al centrelor pentru clienți (în acest context, vă rugăm să rețineți că apelurile telefonice pot fi înregistrate, cu acordul dumneavoastră, în scopul asigurării calității). Am putea, de asemenea, obține aceste date de la dealerii și reparatorii noștri autorizați și de la alți terți. Astfel de date pot include:

 • informațiile dumneavoastră de contact (nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, etc.);
 • informații demografice (vârstă, stare civilă, componența familiei, etc.);
 • informații referitoare la autovehicul (numărul de identificare a vehiculului (VIN), modelul, data achiziționării, istoricul de service, etc.);
 • date de localizare generate de activitățile dumneavoastră (asistență la navigație, interogații de căutare, partajarea locației, etc.); și
 • date referitoare la achiziția pe care ați făcut-o și utilizarea produselor și serviciilor noastre (preferințele și setările clientului, istoricul achizițiilor, Volvo ID, etc.).

Autovehiculul dumneavoastră va colecta automat date referitoare la autovehicul și împrejurimile sale, în principal de natură tehnică și care nu au legătură directă cu persoana dumneavoastră. Aceste date („date înregistrate de autovehicul”) sunt de obicei legate de numărul de identificare a autovehiculului (VIN) și, prin urmare, pot conduce la identificarea persoanei dumneavoastră. Datele înregistrate de autovehicul pot include:

 • informații privind siguranța (dacă au fost declanșate airbag-urile sau dispozitivele de tensionare a centurilor, dacă portierele și geamurile sunt blocate sau deschise, etc.);
 • starea de funcționare a sistemelor (ale motorului, clapetei de accelerație, sistemului de direcție și de frânare, etc.);
 • date referitoare la condus (viteza autovehiculului, folosirea pedalei de frână și de accelerație, mișcarea volanului, etc.);
 • date de localizare (poziția autovehiculului în cazul unui accident, etc.); și
 • date referitoare la împrejurimi (temperatura în exteriorul autovehiculului, imagini, etc.).

Informații referitoare la anumite date înregistrate de autovehicul sunt, de asemenea, incluse în manualul de utilizare.

Acționăm cu deosebită atenție și aplicăm măsuri suplimentare în cazul în care colectăm și prelucrăm date cu caracter personal sensibile, conform prevederilor legislației aplicabile. Pentru evitarea neclarităților, se observă că legislația aplicabilă poate solicita tratarea altor tipuri de date ca fiind și acestea date cu caracter personal sensibile.

Notificare

În cazul în care este posibil în măsură rezonabilă sau dacă este cerut de legislația aplicabilă, în cadrul colectării sau înregistrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom pune la dispoziție (i) informații specifice cu privire la scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, (ii) identitatea operatorului, (iii) identitățile oricăror terți cărora este posibil să li se dezvăluie datele și (iv) alte informații care pot fi necesare pentru a ne asigura că vă puteți proteja drepturile. Este posibil, de exemplu, ca informațiile de mai sus să vă fie puse la dispoziție atunci când achiziționați un autovehicul, în sistemul infotainment al autovehiculului, în aplicațiile mobile create de Volvo Cars, pe site-ul https://www.volvocars.com sau în alt fel, într-un acord încheiat cu Volvo Cars.

Consimțământ

În cazul în care este posibil în măsură rezonabilă sau dacă este cerut de legislația aplicabilă, vom obține consimțământul dumneavoastră înainte de a colecta sau utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal. Solicitarea pentru obținerea consimțământului dumneavoastră va fi clară și specifică și vă va furniza o bază rezonabilă cu ajutorul căreia să luați decizia asupra acestui aspect. Nu vom considera niciodată consimțământul dumneavoastră ca fiind de la sine înțeles. În schimb, ne vom asigura că ne puteți oferi consimțământul într-un mod clar și transparent. Consimțământul dumneavoastră este voluntar și poate fi întotdeauna revocat, de exemplu prin rezilierea unui anumit serviciu sau prin contactarea Volvo Cars la adresa indicată în secțiunea „Informații și acces” de mai jos. Dacă nu ne dați consimțământul, utilizarea unor servicii sau părți ale unor servicii poate să nu fie posibilă.

Colectarea și prelucrarea fără consimțământ a datelor cu caracter personal

Colectarea și utilizarea datelor înregistrate de autovehicul pot fi necesare pentru (i) tehnicieni, pentru a diagnostica și corecta defecțiuni la autovehicule în timpul deservirii și întreținerii autovehiculelor, (ii) dezvoltarea produselor Volvo Cars, de exemplu, îmbunătățiri ale calității și caracteristicilor de siguranță ale autovehiculelor, (iii) administrarea activităților în garanție ale Volvo Cars și (iv) îndeplinirea cerințelor legale. La colectarea sau utilizarea datelor înregistrate de autovehicul în aceste scopuri și pentru interese legitime similare ale Volvo Cars, în general, nu vă vom solicita consimțământul decât dacă acest lucru este considerat a fi necesar în fiecare caz sau dacă este cerut de legislația aplicabilă.

Aplicații terțe

Puteți accesa aplicații și alte servicii conectate cu autovehiculul, dar furnizate de o terță parte, care ar putea, de exemplu, să necesite transmiterea de date privind locația și alte date înregistrate de autovehicul către acea terță parte. Volvo Cars nu este responsabilă pentru colectarea sau utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul aplicațiilor sau serviciilor furnizate de o terță parte și vă recomandă să analizați cu atenție termenii aplicabili pentru astfel de aplicații sau servicii (și orice politică de integritate aferentă) înainte de a le utiliza. Dacă aveți întrebări privind utilizarea de către o anumită terță parte a datelor dumneavoastră cu caracter personal, adresați-vă direct părții terțe respective.

Transferuri internaționale

Volvo Cars poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari din țări din afara Spațiului Economic European, care pot avea legi diferite privind protecția datelor. Printre acestea se află țările pe care Comisia Europeană nu le consideră ca având un nivel adecvat de protecție pentru datele cu caracter personal. Dacă se întâmplă acest lucru, Volvo Cars va garanta faptul că există un temei legal pentru transfer în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. De asemenea, veți fi informat cu privire la temeiul legal, măsurile de protecție implementate și de unde puteți obține o copie a informațiilor privind aceste măsuri de protecție.

Utilizarea datelor

Pentru majoritatea acțiunilor de prelucrare, puteți să puneți capăt utilizării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal prin actualizarea preferințelor dumneavoastră, rezilierea unui anumit serviciu, revocarea consimțământului dumneavoastră cu privire la prelucrare, contactând Volvo Cars la adresa indicată în secțiunea „Informații și acces” de mai jos sau în orice alt fel indicat de noi. Totuși, și dacă nu reiese altfel din legislația aplicabilă, în general, nu puteți refuza procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • în legătură cu anumite activități de colectare și prelucrare ulterioară a datelor înregistrate de autovehiculul dumneavoastră privind siguranța, calitatea și îmbunătățirea produselor;
 • pe care le realizăm în scopul de a vă trimite notificări importante, cum ar fi modificări ale termenilor, condițiilor și politicilor noastre sau în cazul retragerii de pe piață a produselor; și
 • pe care le realizăm pentru conformarea cu obligațiile noastre legale.

Păstrare

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor subliniate în această politică sau a scopurilor despre care ați fost informat în alt fel. Acest lucru înseamnă că, dacă ne-ați acordat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, noi vom păstra datele pe durata relației de client (și, unde este cazul, până la expirarea perioadei de garanție) sau până când vă retrageți consimțământul. Dacă v-ați revocat consimțământul, noi vom putea totuși păstra anumite date cu caracter personal pe perioada necesară pentru ca noi să respectăm reglementările legale și pentru a ne apăra în dispute cu caracter juridic. Dacă nu am primit consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare, datele cu caracter personal vor fi păstrate numai în măsura permisă de lege.

Calitatea datelor

La prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, depunem eforturi pentru a ne asigura că acestea sunt corecte și actualizate. Încercăm să ștergem sau să corectăm datele cu caracter personal care sunt incorecte sau incomplete. Pentru informații suplimentare referitoare la dreptul dumneavoastră de asigurare a corectitudinii datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem, consultați secțiunea „Informații și acces” de mai jos.

Informații și acces

Așa cum se precizează în secțiunea „Notificare” de mai sus, este posibil să vă punem la dispoziție informații specifice referitoare la modul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal atunci când colectăm sau înregistrăm aceste date. Aveți dreptul de a solicita (i) o copie a datelor cu caracter personal pe care le stocăm în legătură cu persoana dumneavoastră, (ii) corectarea sau ștergerea datelor cu caracter personal pe care le considerați a fi inexacte, și (iii) ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal și restricționarea prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. În plus, aveți dreptul de a vă opune prelucrării de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați trimis, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și de a le transmite altui operator.

Solicitările trebuie trimise persoanei juridice menționate la sfârșitul acestui document. Solicitările dumneavoastră vor fi tratate cu promptitudine și corectitudine. În cazul în care legislația aplicabilă prevede o taxă administrativă pentru conformarea cu solicitarea/solicitările dumneavoastră, este posibil ca Volvo Cars să vă solicite plata acestei taxe. În plus, veți putea avea acces la o prezentare generală a anumitor date cu caracter personal pe care le-ați furnizat în mod direct și care sunt deținute de Volvo Cars și vă veți putea corecta sau actualiza informațiile prin conectarea la contul din portalul dedicat clienților Volvo Cars sau printr-un serviciu similar oferit pe piața locală. Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră, contactați responsabilul cu protecția datelor. Găsiți datele de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor la sfârșitul acestui document.

Securitate

Volvo Cars a implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a vă proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii sau modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat și a oricăror forme ilegale de prelucrare.

Dezvăluirile către terți

Este posibil ca Volvo Cars să partajeze datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • între unitățile Volvo Cars;
 • cu dealerii și reparatorii autorizați Volvo Cars în scopul distribuirii ofertelor de produse și servicii și pentru alte comunicări către dumneavoastră, cu alți parteneri de afaceri cu scopul de a distribui oferte de produse și servicii și alte comunicări către dumneavoastră, sau în scopuri de cercetare și dezvoltare;
 • în legătură cu vânzarea sau transferul unei entități a Volvo Cars sau a activelor acesteia;
 • așa cum cere legislația, de exemplu, în legătură cu o anchetă guvernamentală, o dispută sau un alt proces legal sau solicitare legală;
 • atunci când noi considerăm, cu bună credință, că este necesară dezvăluirea pentru a ne proteja drepturile, de exemplu, pentru a investiga potențiale încălcări ale termenilor și condițiilor noastre sau pentru detectarea, prevenirea sau dezvăluirea fraudei sau a altor probleme de securitate;
 • cu alți parteneri de afaceri sau alte părți terțe de la care ați ales să primiți un serviciu și pe care îi autorizați să solicite date din partea Volvo Cars (de exemplu, pentru Volvo In-car Delivery);
 • cu furnizorii noștri de produse și servicii care lucrează în numele nostru în legătură cu utilizările menționate mai sus, precum furnizorii de servicii Wi-Fi, companiile care găzduiesc sau operează site-ul nostru, trimit comunicări și efectuează analize de date, procesatorii de carduri de credit sau furnizorii de sisteme necesare pentru prelucrarea, stocarea sau gestionarea informațiilor financiare și privind cardurile de credit; și
 • cu furnizorii de servicii de urgență, precum forțele de ordine, furnizorii de asistență rutieră și furnizorii de servicii de ambulanță în vederea furnizării serviciilor aferente (de exemplu, pentru suportul în caz de urgență Volvo On Call).

Ca regulă generală, o entitate a Volvo Cars care acționează ca operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal va dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unui terț numai dacă a primit consimțământul dumneavoastră pentru a face acest lucru. Cu toate acestea, dacă legea permite, este posibil să vă partajăm datele cu caracter personal fără consimțământul dumneavoastră, cu excepția situațiilor în care considerăm că acesta este necesar în cazul respectiv sau în care consimțământul dumneavoastră este cerut de legislație, în următoarele situații:

 • când dezvăluirea este cerută de lege; și
 • când dezvăluirea este necesară în scopul unui interes legitim al Volvo Cars (de exemplu, pentru protejarea drepturilor noastre legale, așa cum se descrie mai sus).

Prelucrarea datelor în numele nostru

Noi restricționăm accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, acesta fiind permis numai angajaților și furnizorilor Volvo Cars care trebuie să utilizeze informațiile pentru a le procesa în numele nostru și cărora li se cere prin contract să păstreze în condiții de siguranță și confidențialitate datele dumneavoastră cu caracter personal. Dorim să alegem opțiunea de servicii de prelucrare care protejează cel mai bine integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal față de orice terți. Unele dintre aceste activități de prelucrare pot fi efectuate în afara SEE pe un temei legal specific, conform cerințelor legii naționale.

Marketing

Nu vom vinde sau comercializa datele dumneavoastră cu caracter personal către terți decât dacă avem consimțământul dumneavoastră pentru a face acest lucru. Nu vom partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu terți în scopuri de marketing ale acestora decât dacă am primit consimțământul dumneavoastră pentru respectivele dezvăluiri. Dacă ne-ați furnizat acest consimțământ, dar doriți să nu mai primiți materiale de marketing de la un terț, contactați direct respectivul terț. Este posibil să vă punem la dispoziție informații referitoare la noile produse, servicii, evenimente sau activități de marketing similare. Dacă doriți să vă dezabonați de la un anumit buletin informativ sau de la o comunicare similară trimise prin e-mail, urmați instrucțiunile din respectiva comunicare. De asemenea, vă puteți utiliza contul de pe portalul pentru clienți al Volvo Cars sau un serviciu similar oferit pe piața locală pentru a comunicate anterior.

Site-uri web și module cookie

În general, puteți vizita site-urile web Volvo Cars fără a trebui să ne spuneți cine sunteți sau să dezvăluiți informații despre persoana dumneavoastră. Cu toate acestea, pentru a vă putea furniza anumite servicii sau oferte, adesea trebuie să înregistrăm anumite elemente de date cu caracter personal precum numele și adresa de e-mail. De asemenea, am putea colecta (prin intermediul modulelor cookie) informații anonime cu privire la modul în care ați utilizat site-urile web înainte de o astfel de înregistrare. Aceste informații ne vor ajuta să ne îmbunătățim site-urile web sau activitatea de marketing. Toate site-urile web Volvo Cars accesibile clienților noștri includ informații privind utilizarea modulelor cookie. Pentru anumite țări, există, de asemenea, o procedură online pentru acceptarea sau refuzarea modulelor cookie. Pentru informații privind utilizarea modulelor cookie, consultați informațiile legale privind modulele cookie publicate pentru țara dumneavoastră pe site-ul https://www.volvocars.com.

Aplicații

Atunci când descărcați sau vă înregistrați ca utilizator al uneia din aplicațiile noastre, veți putea trimite date cu caracter personal precum numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de înregistrare. În plus, când utilizați aplicațiile noastre, putem colecta automat anumite informații, inclusiv informații tehnice privind dispozitivul dumneavoastră mobil și informații despre modul în care utilizați aplicația. În funcție de aplicația utilizată și numai după ce ați fost de acord cu o astfel de colectare, putem colecta și informații stocate pe dispozitivul dumneavoastră, inclusiv informații ale contactelor, informații privind locația sau alt conținut digital. Detalii suplimentare cu privire la tipul de informații pe care le colectăm sunt stipulate în notificarea privind informațiile și/sau notificarea specială a fiecărei aplicații individuale.

Servicii și aplicații ale terțelor părți

Unele aplicații terțe pe care le descărcați, care sunt preinstalate sau la care vă puteți înregistra pot avea termeni și politici de confidențialitate separate care se aplică independent de politica noastră de confidențialitate. Volvo Cars nu este responsabilă pentru utilizarea datelor cu caracter personal în cadrul aplicațiilor sau serviciilor furnizate de o terță parte. Vă recomandăm să analizați cu atenție termenii și politica de confidențialitate aferente fiecărui serviciu sau fiecărei aplicații terțe parte înainte de a vă înregistra la acestea, a le descărca sau a le utiliza. De asemenea, vă recomandăm să identificați opțiunile și comenzile de confidențialitate din aplicațiile terțe după descărcare.

Copiii

Serviciile noastre nu au fost concepute pentru a fi utilizate de copii. Nu solicităm sau colectăm cu bună știință date cu caracter personal despre copiii sub 13 ani, și nici nu comercializăm produse și servicii pentru ei. Dacă un copil ne-a furnizat date cu caracter personal, un părinte sau un tutore al copilului ne poate contacta pentru a șterge aceste informații din înregistrările noastre. Dacă credeți că am putea deține informații obținute de la un copil sub 13 ani, contactați-ne. Dacă aflăm că am colectat accidental informații cu caracter personal de la un copil sub 13 ani sau de vârsta minimă echivalentă în funcție de jurisdicție, vom lua toate măsurile pentru a șterge aceste informații cât mai curând posibil.

Monitorizare

Conform cerințelor legale, trebuie să monitorizăm modul în care funcționează sistemul nostru, inclusiv autovehiculele pe care le-am produs. Acest lucru înseamnă că noi colectăm mostre de date de la aceste autovehicule.

Depunerea unei plângeri la o autoritate de supraveghere

Dacă considerați că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal încălcând reglementările și legislația privind protecția datelor, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere locală.

Detalii de contact

Pentru exercitarea drepturilor dvs. în calitate de persoană vizată, de exemplu, obținerea informațiilor cu privire la prelucrarea de către Volvo Cars a datelor dvs. cu caracter personal sau accesarea datelor dvs. cu caracter personal pe care Volvo Cars le prelucrează cu privire la dvs., utilizați acest FORMULAR ONLINE care va asigura tratarea solicitării dvs. Rețineți că Volvo Cars nu păstrează informații privind prelucrarea desfășurată de către reprezentanți locali independenți. Pentru informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către reprezentanții locali independenți, dacă doriți să administrați setările de marketing direct aplicabile dvs. sau aveți alte solicitări conexe, consultați informațiile de contact de la Informații de contact pentru chestiuni legale.

Responsabilul cu protecția datelor

Volvo Cars a numit un responsabil cu protecția datelor la nivel de grup, care poate fi contactat prin e-mail sau prin poștă la adresele de mai jos:

Adresa de e-mail: globdpo@volvocars.com.

Adresă poștală: Volvo Car Corporation, În atenția: Responsabilul cu protecția datelor, avd 50092, VAK, 405 31 Göteborg, Suedia.


Publicat: 23.01.2019