SPECIFIKACIJE

Važan je svaki detalj

Izberite 1-2 motora za poređenje

Izberite 1-3 motora za poređenje

Izberite motor

KARAKTERISTIKE I OPCIJE

Dodajte nešto posebno

Dodaci
 • Preventivna bezbednost
  Bezbednost u gradu

  Znamo da želite da izbegnete sudare u svim uslovima, pa i pri malim brzinama. Dovoljan je samo trenutak nepažnje u zakrčenom gradskom centru da Vam se nešto tako desi. Zato smo se zapitali da li Vaš Volvo može da Vam pomogne. To je upravo ono o čemu vodi računa laserska tehnologija za bezbednost u gradu jer detektuje predstojeći sudar pri brzinama do 50 km/h. Pre svega, sistem za bezbednost u gradu priprema kočnice kako bi brže reagovale kada pritisnete papučicu. Međutim, ako ne uspete da zakočite, sistem za bezbednost u gradu aktivira kočnice umesto Vas i isključuje gas kako bi umanjio snagu sudara. Osim toga, ako je razlika u brzini Vašeg automobila i automobila ispred Vas manja od 15 km/h, sistem za bezbednost u gradu može da spreči sudar. Sistem za bezbednost u gradu se aktivira čim pokrenete automobil i spreman je da Vam pomogne u takvim situacijama. Sistem za bezbednost u gradu je samo jedan element našeg kompletnog pristupa automobilskoj bezbednosti. Program pod nazivom IntelliSafe služi nam da ispunimo svoj cilj, odnosno da napravimo automobil koji će Vam pomoći da izbegnete sudar – sadrži karakteristike kao što su sistem upozoravanja prilikom prelaska u drugu traku, adaptivna kontrola krstarenja, pomoć pri parkiranju i mnogo toga drugog.

  Image2
  Paket podrške vozaču

  Zar ne bi bilo sjajno kada bi Vam automobil pomogao da izbegnete sudare, primetite svojeglave pešake i uočite znakove na putu i kada bi Vas upozorio, na primer, da ste prekoračili dozvoljenu brzinu? Zamislite da automobil može da oseti da vozite umorni ili dekoncentrisani i da Vas zatim blago upozori na to. To nije naučna fantastika, već naš paket podrške vozaču uz koga je vožnja uvek bezbednija i prijatnija. Osim pomenutih karakteristika, ovaj paket sadrži adaptivnu kontrolu krstarenja (pri svim brzinama), upozorenje na sudar sa potpuno automatskim kočenjem i detekcijom pešaka i biciklista, kontrolni sistem za alarmiranje vozača (DAC), pomoć pri održavanju trake (LKA), aktivno dugo svetlo (AHB), informacije o znakovima na putevima (RSI), sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS) i upozorenje na dolazeći saobraćaj (CTA).

  Image2
  Adaptivna kontrola krstarenja (ACC) sa funkcijom pomoći pri čekanju u redu

  ACC je pouzdan partner za opušteniju vožnju na svim putovanjima jer Vam pomaže da održite pretpodešeno rastojanje od vozila ispred Vas pri svim brzinama do 200 km/h kod automatskih menjača i od 30 km/h do 200 km/h kod ručnih menjača. U sporom gradskom saobraćaju, ACC funkcija „stani-kreni“* sa ECO režimom automatski prilagođava Vašu brzinu brzini vozila ispred Vas, pri čemu štedi gorivo jer održava ravnomernije kretanje uz ređa nagla ubrzavanja. Kad vozilo stoji, pritisak na dugme ili papučicu gasa je sve što treba da uradite da bi Vaše vozilo ujednačeno sledilo vozilo ispred sebe. Pri brzinama većim od 30 km/h samo odaberite željenu brzinu i minimalno vremensko rastojanje do vozila ispred Vas. Kada senzor radara otkrije sporije vozilo ispred, brzina se automatski prilagođava tom vozilu. A kada je put čist, vozilo se vraća na odabranu brzinu. Ako je ACC isključen, a vozilo ispred je preblizu, funkcija upozorenja na rastojanje od vozila ispred aktivira svetlo upozorenja u donjem delu vetrobranskog stakla i na taj način pomaže u održavanju odgovarajućeg rastojanja. Kad god poželite, možete takođe da izaberete standardnu kontrolu krstarenja tako što ćete držati ACC dugme nekoliko sekundi.

  *Potreban je automatski menjač da bi funkcija pomoći pri čekanju u redu i funkcija „stani-kreni“ mogle da se koriste od 0 km/h do 30 km/h!

  Image2
  Upozorenje na sudar sa potpuno automatskim kočenjem i detekcijom pešaka i biciklista

  Statistički podaci pokazuju da u 50% svih sudara otpozadi vozač koji je prouzrokovao sudar uopšte nije kočio. Aktivna pri brzinama većim od 4 km/h, naša tehnologija za izbegavanje sudara Vas može upozoriti zvučno i vizuelno ako ste preblizu vozila ispred Vas ili ako su Vam pešaci ili biciklisti na putu. Ako ne reagujete i sudar je neizbežan, uključuje se potpuno automatsko kočenje kako bi Vam pomoglo da izbegnete ili ublažite sudar. Sa dometom od 150 metara, radarski senzor iza rešetke stalno prati rastojanje do vozila ispred Vas, a digitalna kamera iza vetrobranskog stakla detektuje objekte ispred Vas. Na dnevnom svetlu takođe može detektovati pešake koji stoje ili se kreću ili bicikliste. Ako se pešak ili biciklista neočekivano pojave ispred Vašeg automobila ili neko vozilo naglo zakoči (ili je u mirovanju), sistem upozorenja na sudar predviđa da će se sudar verovatno dogoditi i upozorava Vas trepćućim svetlom upozorenja na vetrobranskom staklu uz zvučni alarm. Osim toga, ova tehnologija podržava kočenje inicirano od strane vozača tako što unapred aktivira kočnice kako bi smanjila put kočenja. Ako ne reagujete na upozorenje i sudar je neminovan, automobil odmah koči punom kočionom snagom.

  Image2
  Kontrolni sistem za alarmiranje vozača (DAC)

  Znate scenario. Pažnja počinje da Vam slabi, možda zbog dugog dana u kancelariji ili previše sati za upravljačem. Ovo je opasna situacija o kojoj smo mnogo razmišljali zato što dekoncentrisani vozači izazivaju do 90% svih nesreća. Razvili smo kontrolni sistem za alarmiranje vozača (DAC) kako bi pomogli dekoncentrisanim vozačima pri brzinama preko 65 km/h. Kamera prati put ispred vozila dok DAC proverava kako pomerate upravljač radi poređenja sa vašim normalnim stilom vožnje. Ako detektuje da haotično vozite ili da ste pospani ili dekoncentrisani, emituje zvučno upozorenje i prikazuje poruku na instrument tabli u kojoj Vam predlaže da se odmorite.

  Image2
  Sistem upozoravanja prilikom prelaska u drugu traku (LDW)

  Lako Vam se može desiti da tokom dugog putovanja autoputem ili usled trenutne nepažnje nakratko izađete iz svoje trake. Tada postoji opasnost da se sudarite ili jednostavno sami skrenete sa puta. Na to je strašno i pomisliti, ali Volvo može da Vam pomogne pomoću sistema upozoravanja prilikom prelaska u drugu traku. Kada vozite brže od 65 km/h, kamera prati oznake trake, pa može da Vas obavesti ako izlazite iz nje. Ako izlazite iz nje, sistem emituje zvučno upozorenje; međutim, LDW se ne čuje ako koristite pokazivače smera da biste signalizirali promenu trake.

  Image2
  Pomoć pri održavanju trake (LKA)

  Pri brzinama između 65 km/h i 200 km/h, pomoć pri održavanju trake će pomoći u sprečavanju sletanja vozila s puta, kao i u sprečavanju sudara čiji uzrok je privremena rasejanost. Ova funkcija koristi digitalnu kameru za registrovanje oznaka saobraćajne trake i pomaže u kontroli položaja vozila na putu. Ako se približite oznaci trake i ako LKA oseti da ne držite potpuno stvari pod kontrolom, LKA polako zaokreće upravljač kako bi automobil ostao u traci. Ako i pored toga nenamerno pređete oznaku trake, upozoriće vas vibriranjem upravljača. Kada namerno promenite saobraćajnu traku koristeći pokazivače pravca, LKA se neće aktivirati.

  Image2
  Informacije o znakovima na putevima (RSI)

  Pomoću RSI ne morate da propustite važne putokaze. Prednja kamera detektuje ograničenja brzine i znake „nema preticanja“. Aktuelni znak se zatim prikazuje na centralnom brojčaniku na instrument tabli da biste stalno vodili računa o trenutnim ograničenjima. Ako želite, RSI može i da Vas upozori vizuelnim upozorenjem kada prekoračite ograničenje brzine tako što će blago trepnuti tri puta. Ovo se lako podešava u meniju na centralnoj konzoli.

  Image2
  Sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS) sa upozorenjem na dolazeći saobraćaj (CTA)

  Svi smo nekad doživeli mali, neprijatan šok kada smo pri promeni trake iznenada videli drugo vozilo u svom mrtvom uglu. Unapredili smo radarski BLIS da biste svega bili svesni. BLIS ima radarske senzore montirane u zadnjem delu automobila koji pokrivaju mnogo veću oblast iza automobila i funkcionišu u svim vremenskim uslovima i pri različitom osvetljenju, odnosno danonoćno. Kada neko vozilo uđe u mrtvi ugao, ova funkcija Vas upozorava tako što pali upozoravajuću lampicu na stubu prednjih vrata – sa leve i desne strane. Zajedno sa retrovizorima na vratima koji uključuju širokougaoni retrovizor sa vozačeve strane, pomoći će Vam da procenite mogućnost promene trake. Radarski BLIS se aktivira kada automobil prekorači 10 km/h i reaguje na skoro svaki tip vozila, uključujući motocikle. Upozorenje na dolazeći saobraćaj koristi zadnje radarske senzore kako bi Vas upozorilo na vozila koja Vam dolaze sa strane kada unazad izlazite iz prostora za parkiranje. To je vrlo korisno na uskim i zakrčenim prostorima gde bočna preglednost može da bude ograničena.

  Image2
  Elektronska kontrola stabilnosti (ESC)

  Može da Vam se desi kada najmanje očekujete. U odsutnom trenutku na putu mokrom od kiše ili zaleđenom putu, zadnji deo Vašeg automobila može da se zanese kao da će bočno da prokliza. Ako zakrenete volan pri bočnom klizanju, može da dođe do zanošenja zadnjeg kraja i na kraju do brzog obrtanja automobila. Ovo je upravo situacija zbog koje je elektronska kontrola stabilnosti (ESC) jedna od najbitnijih bezbednosnih inovacija prošle decenije. Sistem prati faktore kao što su pravac kretanja automobila, brzina obrtanja točkova i ugao zakretanja upravljača. Na osnovu svih ovih informacija, ESC detektuje potencijalno bočno klizanje i preduzima mere za njegovo sprečavanje tako što redukuje snagu motora i/ili koči odgovarajuće točkove. Osim toga, sprečava blokiranje točkova pri kočenju motorom ili biranju nižeg stepena prenosa u klizavim uslovima tako što koristi kontrolu otpora motora (EDC). Da bi ESC sistem funkcionisao još ranije i preciznije radi sprečavanja bočnog klizanja, napredna kontrola stabilnosti (ASC) meri zanošenje i bočno ubrzavanje automobila. Ipak, suština ASC-a je i da Vam omogući prijatnu vožnju, zbog čega je pri brzom ulasku u krivinu automobil još stabilniji u dinamičkom smislu. Kontrola prianjanja u krivinama (CTC) još jedna je karakteristika koja Vam omogućava oštrije ulaske u krivine, manje zanošenje u krivinama i veću zabavu za upravljačem. Funkcioniše tako što koči unutrašnji pogonski točak ako počne da gubi prianjanje u krivini i prenosi snagu na spoljašnji točak. Osim toga, ako ste raspoloženi za sportsku vožnju, ESC ima sportski režim. On isključuje funkciju redukcije snage motora i dozvoljava kontrolisano klizanje zadnjih točkova sve dok detektuje da vozač koristi upravljač i pedalu gasa dinamički i bez preterivanja, a u protivnom se vraća na normalnu ESC funkciju.

  Image2
  Sistem koji sprečava blokiranje kočnica sa Hydraulic Brake Assist (HBA) i Ready Alert Brakes (RAB) sistemima

  Kada ispred Vas iznenada izleti drugi automobil na raskrsnici, velike neblokirajuće disk kočnice pokazuju svoje prave performanse – kraći put kočenja u ovakvim situacijama mnogo znači. Osim toga, kada se krećete planinskim putem nizbrdo uz često i snažno kočenje, shvatate koliko su naše kočnice otporne na slabljenje kočione sile. Pošto rizik od slabljenja kočione sile uvek postoji, Vaš Volvo je spreman i na to jer ima pomoćni sistem protiv slabljenja kočione sile (FBS). Ovaj sistem postepeno povećava pritisak hidrauličnih kočnica, pa ga uvek osećate na papučici. Ali, šta se dešava ako morate da prikočite u vanrednoj situaciji i ako možda ne pritisnete dovoljno papučicu? Pa, razvili smo Hydraulic Brake Assist sistem koji obezbeđuje maksimalan kočioni pritisak hidrauličnih kočnica pri paničnom zaustavljanju. Takođe, ako iznenada otpustite papučicu gasa ili senzori detektuju neku prepreku ispred automobila, Ready Alert Brakes sistem odmah približava disk pločice kočionim diskovima kako bi smanjio put kočenja. Osim toga, Electronic Brake Distribution sistem obezbeđuje odgovarajuću kočionu silu na prednjim i zadnjim točkovima Vašeg Volvo automobila, u zavisnosti od raspodele opterećenja u automobilu i putnih uslova.

  Image2
  Sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS)

  Zamislite da ste u preticajnoj traci na autoputu na kome se vozi velikom brzinom. Automobil počinje da Vam vijuga; prvo ste zbunjeni, a zatim Vam postaje jasno. Pritisak u jednom od zadnjih pneumatika opasno je nizak – uz malo sreće stići ćete bezbedno do zaustavne trake. Ovaj strašan scenario je jedan od razloga zašto smo razvili svoj sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS) koji koristi senzore montirane na ventilima svih pneumatika. Ako je jedan od pneumatika nedovoljno napumpan, odmah ćete dobiti upozorenje ako se krećete brzinom od 30 km/h ili većom.

  Image2
  Svetlo za skretanje

  Pri brzinama do 30 km/h, opciono svetlo za skretanje osvetljava oblast u koju skrećete do 15 stepeni oko automobila da biste bezbednije manevrisali – na primer, ako skrećete na manji put ili vozite kroz uski prolaz noću.

  Image2
  Aktivno dugo svetlo (AHB)

  Sada su noćna putovanja mnogo prijatnija – i bezbednija – zahvaljujući našem novom aktivnom dugom svetlu koje se poručuje kao opcija. Kada imate ovaj sistem, ne morate stalno da se prebacujete sa kratkih na duga svetla i obrnuto*, što je ne samo nezgodno nego, na osnovu više studija, predstavlja glavni uzrok nesreća tokom noćne vožnje. Kod ovog našeg novog sistema duga prednja svetla su uključena sve vreme. Kada se drugi automobil približava iz suprotnog smera, sistem im ne dozvoljava da zaslepe drugog vozača tako što ih prigušuje tačno onoliko koliko je potrebno. Isto važi i za automobile ispred Vas. Sistem čak može da prepozna pešake i bicikliste i da spreči njihovo zaslepljivanje – može istovremeno da prati deset pojedinačnih objekata. Sistem je inteligentan, pa se dugo svetlo isključuje kada uđete u grad; međutim, ako prođete pored nekog osvetljenog znaka, npr. benzinske pumpe ili samousluge, ostaje uključen da biste videli šta sledi. Ovo je i bezbedno i praktično rešenje.

  *Važi za ABL sa tehnologijom dvostrukih ksenonskih prednjih svetala. Automobili sa halogenim svetlima se automatski prebacuju sa dugih na kratka svetla.

  Image2
  Unutrašnji i spoljašnji retrovizori sa automatskim prigušivanjem

  Zaslepljujuće blještanje prednjih svetala drugih automobila jedna je od najneprijatnijih stvari tokom noćne vožnje. Retrovizori na vratima su velikih dimenzija i od hromatskog stakla koje automatski prigušuje blještanje automobila iza Vas. Retrovizori imaju interne senzore koji prate svetlosne uslove i detektuju blještanje prednjih svetala. Nakon detektovanja, unutrašnji i spoljašnji retrovizori se istovremeno zatamnjuju do tačno određenog stepena. Kada izvor blještanja nestane, stakla se automatski vraćaju u normalno stanje. U druge funkcije spadaju opcioni ugrađeni kompas u unutrašnjem retrovizoru i osvetljenje tla, kao i indikatori na bokovima spoljašnjih retrovizora.

  Image2
  Aktivno osvetljenje u krivinama (ABL) sa tehnologijom dvostrukih ksenonskih prednjih svetala

  Znate li kakav je osećaj kada se vozite niz krivudavi seoski put noću i kada prednja svetla ne pokazuju baš sve što Vas čeka iza sledeće krivine? Pitali smo se kako bi to bilo kada bi Vaša prednja svetla mogla da se zakrenu da bi Vam pokazala šta Vas čeka iza ugla? Zato smo razvili aktivno osvetljenje u krivinama – sa motorizovanim svetlima koja se zakreću do 15 stepeni u oba smera, prateći zakretanje upravljača. Pomoću dodatno svetlih dvostrukih ksenonskih svetala (za kratko i dugo svetlo), vidite 90% više u krivinama noću. To znači da put kočenja može da bude duži za 45 metara. Imate vrlo efikasno kratko svetlo na uskim, vijugavim putevima i vrlo snažno dugo svetlo na autoputevima – senzor isključuje ovu adaptivnu funkciju tokom dana da bi se manje trošila. Ovaj sistem je i vrlo inteligentan – u zavisnosti od tereta u automobilu, prednja svetla se automatski podešavaju kako bi pod odgovarajućim uglom osvetljavala put, čak i pri snažnom ubrzavanju ili kočenju.

  Image2
  Bočna poziciona svetla

  Integrisana prednja i zadnja bočna poziciona svetla upozoravaju ostale vozače na prisustvo Vašeg automobila.

  Image2
  Stop svetlo u vanrednoj situaciji (EBL)

  Na autoputu se svima nama nekad desi da automobil ispred nas iznenada snažno zakoči, pa tada moramo da kočimo još snažnije i da se molimo da automobil iza nas reaguje na vreme. Zar ne biste voleli da nekako obavestite vozače iza Vas da postoji problem? Rešenje za to je naše stop svetlo u vanrednoj situaciji koje funkcioniše pri brzinama preko 50 km/h i koje ne svetli isto pri normalnom i paničnom kočenju. Pri paničnom zaustavljanju stop svetla zatrepere četiri puta u sekundi, što slično telegrafu jasno obaveštava vozača iza Vas o potencijalnom problemu ispred njega. Kada usporite do brzine ispod 10 km/h, stop svetla prestaju da pulsiraju i trepćuća svetla upozorenja preuzimaju funkciju.

  Image2
  Prednji bočni prozori koji odbijaju vodu

  Da bi vidljivost po kiši bila mnogo bolja, prednji bočni prozori Vašeg Volvo automobila odbijaju vodu od sebe tokom vožnje. Hidrofobni površinski sloj pretvara vodu u sitne kapljice koje se oduvavaju silom vetra. Ovo je korisno u zimskim uslovima, jer se stvara manje leda i inja. Ova opcija je moguća u kombinaciji sa laminiranim staklima.

  Image2
  Bezbednosni trougao

  Ovaj lak, širokougaoni reflektor stoji uspravno i upozorava ostale učesnike u saobraćaju, čak i na snažnom vetru i klizavim površinama. Lako se sklapa i odlaže u svoju kutiju.

  Image2
 • Zaštitna bezbednost
  Ojačana putnička kabina

  Bez obzira na to gde idete svojim Volvo automobilom, Vas i Vaše putnike štiti čvrst čelični kavez. Ojačan jednim od najčvršćih čelika na tržištu – toplo oblikovanim čelikom koji je legiran borom. U slučaju sudara, energija se rasipa u prednjim i zadnjim zonama gužvanja, čime se smanjuju sile koja deluje na putnike u automobilu, dok u slučaju bočnog udara naš sistem zaštite od bočnog udara (SIPS) raspoređuje udarnu silu na veliki deo karoserije, čime se dodatno smanjuje opasnost od povređivanja putnika. Osim toga, poprečni čelični element ispod instrument table dodatno štiti putnike.

  Image2
  Prednja struktura koja apsorbuje energiju

  Čeona konstrukcija jedinstvene geometrije i podužne čelične šipke u vratima omogućavaju rasipanje energije pri sudaru i njeno prenošenje sa prednjeg na zadnji deo automobila, smanjujući udarno dejstvo na vozača i putnike. Svi Volvo automobili imaju poprečno montirane kompaktne redne motore, čime se dobija maksimalan prostor za deformisanje i rasipanje energije.

  Image2
  Sistem zaštite od bočnog udara (SIPS)

  Verujemo da automobil treba da podnese glavni udar pri svakom sudaru, a ne ljudi u njemu. Zato razvijamo svoje automobile tako da pruže legendarnu zaštitu ne samo pri udarima spreda i otpozadi, već i pri udarima s boka. Čelična karoserija automobila – uključujući i okvire prednjih sedišta – konstruisana je da omogući premeštanje udara pri bočnom sudaru dalje od putnika u njemu i tako spreči prodor unutar putničke kabine. Pošto znamo da je sudar sa većim vozilima moguć na zakrčenim putevima, napravili smo vrlo čvrstu bočnu konstrukciju sa vrlo čvrstim čelikom kako bi mogla da izdrži jak udar. Uzeli smo u obzir i bočne prozore – vazdušna zavesa (IC) funkcioniše u kombinaciji sa SIPS-om i bočnim vazdušnim jastucima kako bi zaštitila ljude na prednjim sedištima. U zadnjem delu SIPS i IC štite putnike na sedištima do prozora.

  Image2
  Sistem zaštite pri prevrtanju

  Da bi zaštitio putnike pri prevrtanju, naš sistem zaštite pri prevrtanju se aktivira putem senzora koji nadgleda ugao naginjanja vozila. U slučaju prevrtanja, predzatezači sigurnosnih pojaseva se aktiviraju za svako sedište kako bi se putnici što više fiksirali. Istovremeno se aktivira vazdušna zavesa u cilju zaštite od sekundarnih udara.

  Image2
  Bezbednosne tehnologije

  U slučaju sudara, Volvo bezbednosne tehnologije deluju uzajamno da bi pomogle da se smanji udarno opterećenje. Sigurnosni pojasevi sa predzatezačima se aktiviraju u roku od nekoliko delića sekunde u slučaju sudara ili prevrtanja i zatežu pojas da bi se putnici zaštitili. Sigurnosni pojasevi prednjih sedišta se zatim malo olabavljuju, tako da vozač i suvozač budu okruženi vazdušnim jastucima na kontrolisan način. Pomažući da se optimizuje zaštita, dvostepeni vazdušni jastuci prilagođavaju nivo naduvanosti u zavisnosti od jačine sudara. Vozačev vazdušni jastuk interaktivno deluje i sa deformacijom sklopivog stuba upravljača.

  Bočni vazdušni jastuci na prednjim sedištima pomažu da se smanji rizik od teških povreda kod bočnog sudara. Vazdušna zavesa na naduvavanje (IC) štiti glave putnika koji sede do prozora na prednjim i zadnjim sedištima. Ostaje naduvana nekoliko sekundi da bi pružila produženu zaštitu u slučaju dodatnih udara.

  Image2
  Sigurnosni pojasevi sa predzatezačima i limiterima opterećenja

  Sigurnosni pojasevi su najvažniji kada je reč o zaštiti ljudi od povreda tokom sudara. Zato smo počeli da ih ugrađujemo 1959. Takođe smo izmislili zvučni i vizuelni podsetnik za vezivanje pojasa, pa danas automobil podseća sve putnike pre polaska da treba da vežu sigurnosne pojaseve. Osim toga, na informacionom displeju na instrument tabli možete da proverite da li su svi putnici na zadnjim sedištima vezali sigurnosne pojaseve i da li je neko od njih odvezao sigurnosni pojas tokom putovanja. Predzatezači se aktiviraju da bi zategli pojaseve u roku od nekoliko delića sekunde u slučaju sudara. Sigurnosni pojasevi prednjih sedišta se zatim malo olabavljuju, tako da vozač i suvozač budu okruženi vazdušnim jastucima na kontrolisan način.

  Image2
  Dvostepeni vazdušni jastuci, za vozača i suvozača

  U frontalnom sudaru, vazdušni jastuci vozača i suvozača pomažu u zaštiti glave, lica i grudnog koša. Ne postoje dva ista sudara, zbog čega vazdušni jastuci prilagođavaju stepen naduvavanja sili udara. Vozačev vazdušni jastuk interaktivno deluje i sa deformacijom sklopivog stuba upravljača. Ako je udar dovoljno slab pa vazdušni jastuci nisu potrebni, sistem samo aktivira predzatezače sigurnosnih pojaseva ako je to potrebno.

  Image2
  Prekidač za isključivanje vazdušnog jastuka suvozača

  Vazdušni jastuk suvozača je napravljen tako da zaštiti odraslu osobu u slučaju čeonog sudara. Međutim, ako dete ili lice niže od 140 cm sedne na sedište suvozača, vazdušni jastuk treba prvo isključiti da se ono ne bi teško povredilo. Prekidač za isključivanje vazdušnog jastuka se nalazi na delu instrument table kod suvozača i pristupačan je samo kada su vrata otvorena. Kada je vazdušni jastuk isključen, o tome Vas obaveštava poruka na displeju krovne konzole.

  Image2
  Bočni vazdušni jastuci

  U slučaju bočnog sudara bočni vazdušni jastuci se odmah naduvavaju da bi zaštitili grudni koš i kukove. Bočni vazdušni jastuci se nalaze na idealnom mestu na prednjem naslonu sedišta.

  Image2
  Vazdušna zavesa (IC)

  Pri nesimetričnom čeonom sudaru ili bočnom sudaru, vazdušna zavesa (IC) štiti glave putnika koji sede sa strane u prednjem i zadnjem delu automobila. Ona ostaje naduvana nekoliko sekundi radi duže zaštite u slučaju sekundarnih udara. Osim toga, kod Volvo automobila sa ugrađenim podiznim sedištima, vazdušna zavesa je produžena naniže radi veće zaštite glave manjeg ili mlađeg deteta.

  Image2
  Sklopivi stub volana

  Stub volana je napredni deo sistema bezbednosti, sa gornjom i donjom sekcijom koje se u slučaju čeonog sudara sklapaju na kontrolisani način i tako štite vozača.

  Image2
  Pripremljena zaštita

  Zar ne bi bilo sjajno kada bi Vaš automobil bio pripremljen za najgore? Vaš Volvo to može, uz još jednu IntelliSafe karakteristiku koja nudi maksimalnu udobnost, pri čemu tiho i nenametljivo vodi računa o bezbednosti. Pomoću naprednih senzora automobil skenira put ispred sebe i ako sistem detektuje neku prepreku koja može da prouzrokuje sudar, priprema vazdušne jastuke i sigurnosne pojaseve za očekivanu udarnu silu. Ovo u kombinaciji sa robustnom konstrukcijom karoserije pruža najbolju zaštitu pri slabim ili umerenim čeonim sudarima.

  Image2
  Unutrašnjost koja apsorbuje silinu udarca

  Svi paneli i stranice vrata obloženi su materijalima koji apsorbuju silinu udarca radi umanjivanja rizika od povreda putnika.

  Image2
  Sistem zaštite od trzajne povrede (WHIPS)

  Ovo je nešto što se svakodnevno dešava u svakom velikom gradu na svetu – u trenutku nepažnje jedan vozač naleti na drugog otpozadi. Rezultat toga može da bude dugotrajna povreda usled trzaja. Volvo je u okviru svog IntelliSafe programa razvio sistem koji može da smanji rizik od dugoročnih povreda za 50%. Pri udaru otpozadi, WHIPS sistem pomera čitav naslon sedišta sa putnikom ili vozačem – slično kao kada blago hvatate loptu – dok naslon za glavu ostaje nepomičan i podupire vrat. Jedinstven Volvo dizajn.

  Image2
  Nasloni za glavu

  Razvili smo naslone za glavu koji pružaju izvanrednu zaštitu bez obzira na visinu osobe i na to da li sedi napred ili pozadi. Naslon za glavu na centralnom zadnjem sedištu može potpuno da se uvuče u naslon sedišta kako bi vozač bolje video unazad. Dizajniran je tako da spreči visoke putnike da sednu bez prethodnog podizanja naslona u uspravan položaj. Naslone za glavu spoljašnjih zadnjih sedišta možete da preklopite unapred pritiskanjem dugmeta (opcija) kako biste bolje videli unazad. U sklopljenom položaju oni takođe sprečavaju putnike da sednu, pa putnici moraju da ih podignu u uspravan položaj.

  Image2
  Zaštita od ispadanja

  Da putnici ne bi mogli da proklizaju ispod sigurnosnog pojasa i budu nevezani u slučaju snažnog udara, na sedištima postoje štitnici od ispadanja, specijalno oblikovani paneli koji su pod uglom postavljeni naviše na prednjoj ivici unutar sedišta.

  Image2
  Zaštitni sistem za nezaštićene učesnike u saobraćaju

  Da bi se smanjilo udarno dejstvo na nezaštićene učesnike u saobraćaju, prednji deo vozila je blago zaobljen, prednji farovi su postavljeni u ravni karoserije, a poklopac motora je takav da apsorbuje energiju delujući kao zona gužvanja.

  Image2
  Volvo On Call

  Osmislili smo Volvo On Call da bismo Vam malo pojednostavili svakodnevicu. Ova aplikacija za pametne telefone Vam nudi pregršt inteligentnih rešenja za daljinsko kontrolisanje Volvo automobila pritiskom na dugme – i mnogo toga drugog. Gde god da se nalazite i kad god to poželite, možete da proverite domet vozila sa preostalom količinom goriva, nivo goriva, prosečnu potrošnju goriva, spoljašnju temperaturu kod automobila, brave na vratima i mnogo toga drugog. Ako je automobil otključan, možete da ga zaključate (ili otključate) daljinskim putem pomoću pametnog telefona. Možete lako da kreirate sopstvene dnevnike vožnje i preuzimate podatke koristeći Excel. Osim toga, pomoću svog pametnog telefona možete da proverite položaj automobila na mapi ili da ga zamolite da zatrubi ili zatreperi migavcima da biste ga brzo pronašli, što je vrlo praktična funkcija na velikim parkinzima. Da biste lakše isplanirali putovanje, možete čak da pošaljete odredište iz svog pametnog telefona u Sensus Navigation u automobilu. Volvo On Call Vam nudi još jednu funkciju za svakodnevni luksuz – mogućnost da kontrolišete klimatizaciju u svom automobilu pomoću pametnog telefona. Da biste zagrejali ili ohladili kabinu pre putovanja, možete daljinski da startujete motor i kontrolišete Volvo sistem za klimatizaciju. Ako Vaš automobil ima grejač na gorivo, možete daljinski da startujete grejač preko pametnog telefona da biste obezbedili prijatnu klimatizaciju bez korišćenja motora. Volvo On Call takođe ima ugrađen modem i predviđeno mesto za SIM karticu što Vam omogućava da uspostavite dobru i stabilnu internet vezu preko antene na krovu Volvo automobila. Vi jednostavno pretvarate svoj Volvo u WiFi hotspot – svako ko se vozi sa Vama može lako da poveže svoj pametni telefon, laptop ili tablet sa Internetom. Volvo On Call Vam šalje pomoć bilo gde – bez obzira na to da li je reč o probušenom pneumatiku, kvaru ili saobraćajnoj nesreći. Pritisnite Volvo On Call dugme u automobilu (ili upotrebite aplikaciju za pametni telefon) da biste razgovarali sa operaterom koji može da Vam pošalje pomoć do GPS lokacije na kojoj se nalazite. Ili samo pritisnite SOS dugme da biste odmah dobili pomoć u slučaju opasnosti. U slučaju nesreće pri kojoj su se aktivirali vazdušni jastuci ili predzatezači sigurnosnih pojaseva u automobilu ili udara u neku veliku životinju, Vaš Volvo upozorava obučenog operatera da treba da stupi u kontakt sa automobilom i pošalje službu za slučaj opasnosti. Osim toga, Volvo On Call Vas upozorava o pokušaju provale. Ako je automobil ukraden, Volvo On Call operater može da ga nađe preko njegovog GPS-a ili da ga imobiliše.

  Image2
  Pribor za prvu pomoć

  Pribor za prvu pomoć obično se nalazi u prtljažnom prostoru, a sadrži različite zavoje. Sadržaj je smešten u raznim odeljcima radi lakšeg pronalaženja u hitnim slučajevima.

  Image2
 • Bezbednost dece
 • Bezbednosna oprema za decu
  Prekidač za isključivanje vazdušnog jastuka suvozača

  Vazdušni jastuk suvozača je napravljen tako da zaštiti odraslu osobu u slučaju čeonog sudara. Međutim, ako dete ili lice niže od 140 cm sedne na sedište suvozača, vazdušni jastuk treba prvo isključiti da se ono ne bi teško povredilo. Prekidač za isključivanje vazdušnog jastuka se nalazi na delu instrument table kod suvozača i pristupačan je samo kada su vrata otvorena. Kada je vazdušni jastuk isključen, o tome Vas obaveštava poruka na displeju krovne konzole.

  Image2
  Električna sigurnosna brava za decu

  Električna sigurnosna brava za decu Vam omogućava da na podesan način zaključate zadnja vrata i zadnje električne prozore sa vozačkog sedišta i sprečite njihovo otvaranje s unutrašnje strane.

  Image2
 • Bezbednost
  Alarm

  Alarm je povezan sa vratima, haubom, vratima prtljažnog prostora i paljenjem. Takođe reaguje na pokrete unutar automobila ili ako je razbijen prozor. Senzor nivoa se može dodati radi odvraćanja lopova od podizanja automobila i krađe točkova ili automobila.

  Image2
  Alarm za slučaj panike

  U vanrednoj situaciji možete da koristite dugme za slučaj panike na daljinskom upravljaču kako biste privukli pažnju. Pritisnite i držite dugme najmanje tri sekunde ili ga pritisnite dvaput kako biste aktivirali trepćuća svetla upozorenja i sirenu.

  Image2
  Centralni sistem zaključavanja sa daljinskom kontrolom

  Dovoljno je samo da dodirnete dugme na daljinskom upravljaču ili opcionom ličnom komunikatoru sa vozilom kako biste otključali vrata i prtljažnik. Koristite meni za lične postavke da biste odabrali da li daljinski otključava prvo vozačeva vrata ili sva vrata odjednom. Takođe, možete zatvarati ili otvarati sve prozore (uključujući i krovni prozor, ako ga imate) i posebno otključavati poklopac prtljažnog prostora.

  Image2
  Automatsko zaključavanje vrata

  Da biste još više poboljšali Vašu ličnu bezbednost, informacioni meni može da se podesi tako da se vrata zaključaju onog časa kada se vozilo pokrene. Ili ih brzo zaključajte sa prednjih sedišta, koristeći dugme za zaključavanje. Takođe je dostupna i dugmad za zaključavanje za putnike na zadnjim sedištima.

  Image2
  Privatno zaključavanje

  Privatno zaključavanje je funkcija koja Vam omogućava da zaključate prtljažnik i kasetu za rukavice čak i kada nekom date daljinski upravljač ili lični komunikator sa vozilom, npr. licu koje parkira automobile. Ako želite da aktivirate privatno zaključavanje, malenim ključem u ličnom komunikatoru sa vozilom možete da zaključate kasetu za rukavice. Time onemogućavate otključavanje oba odeljka daljinskim upravljačem ili ličnim komunikatorom sa vozilom, istovremeno dozvoljavajući normalno korišćenje sistema za centralno zaključavanje i kontakt brave.

  Image2
  Centralno zaključavanje i zatvaranje

  Ova funkcija Vam omogućava da istovremeno zatvorite sve prozore i zaključate automobil tako što ćete dve sekunde držati dugme na daljinskom upravljaču ili ličnom komunikatoru sa vozilom. Alternativno, pritisnite dugme dve sekunde da otključate vozilo i otvorite sve prozore.

  Image2
  Imobilizator i protivprovalne brave

  Ne samo da će brave na vratima odoleti većini pokušaja provale, već elektronski imobilizator onemogućava startovanje automobila bez odgovarajućeg daljinskog upravljača. Čak i ako potencijalni lopov uspe da uđe u automobil kroz prozor, sistem blokiranja će mu onemogućiti otvaranje vrata iznutra.

  Image2
  Lični komunikator sa vozilom (PCC)

  PCC je napredna daljinska kontrola koja kombinuje funkciju vožnje bez ključa sa dvosmernom komunikacijom sa Vašim Volvo automobilom. Ako kod sebe imate PCC, vozilo će se automatski otključati kada povučete ručku vrata. Startujte motor pritiskajući dugme na instrument tabli, a kada se uparkirate, zaključajte automobil pritiskajući dugme na ručki vrata. Kada se kasnije tokom dana zapitate da li ste zaključali automobil, na PCC-u možete da proverite stanje u kome ste ga ostavili, bez obzira na to u kom se delu sveta nalazite. Kada se približite automobilu (na oko 100 m), PCC može da Vas upozori ako je aktiviran automobilski alarm, a daje i dodatno vizuelno upozorenje ako je aktiviran tokom poslednjih pet minuta.

  Image2
  Volvo On Call

  Osmislili smo Volvo On Call da bismo Vam malo pojednostavili svakodnevicu. Ova aplikacija za pametne telefone Vam nudi pregršt inteligentnih rešenja za daljinsko kontrolisanje Volvo automobila pritiskom na dugme – i mnogo toga drugog. Gde god da se nalazite i kad god to poželite, možete da proverite domet vozila sa preostalom količinom goriva, nivo goriva, prosečnu potrošnju goriva, spoljašnju temperaturu kod automobila, brave na vratima i mnogo toga drugog. Ako je automobil otključan, možete da ga zaključate (ili otključate) daljinskim putem pomoću pametnog telefona. Možete lako da kreirate sopstvene dnevnike vožnje i preuzimate podatke koristeći Excel. Osim toga, pomoću svog pametnog telefona možete da proverite položaj automobila na mapi ili da ga zamolite da zatrubi ili zatreperi migavcima da biste ga brzo pronašli, što je vrlo praktična funkcija na velikim parkinzima. Da biste lakše isplanirali putovanje, možete čak da pošaljete odredište iz svog pametnog telefona u Sensus Navigation u automobilu. Volvo On Call Vam nudi još jednu funkciju za svakodnevni luksuz – mogućnost da kontrolišete klimatizaciju u svom automobilu pomoću pametnog telefona. Da biste zagrejali ili ohladili kabinu pre putovanja, možete daljinski da startujete motor i kontrolišete Volvo sistem za klimatizaciju. Ako Vaš automobil ima grejač na gorivo, možete daljinski da startujete grejač preko pametnog telefona da biste obezbedili prijatnu klimatizaciju bez korišćenja motora. Volvo On Call takođe ima ugrađen modem i predviđeno mesto za SIM karticu što Vam omogućava da uspostavite dobru i stabilnu internet vezu preko antene na krovu Volvo automobila. Vi jednostavno pretvarate svoj Volvo u WiFi hotspot – svako ko se vozi sa Vama može lako da poveže svoj pametni telefon, laptop ili tablet sa Internetom. Volvo On Call Vam šalje pomoć bilo gde – bez obzira na to da li je reč o probušenom pneumatiku, kvaru ili saobraćajnoj nesreći. Pritisnite Volvo On Call dugme u automobilu (ili upotrebite aplikaciju za pametni telefon) da biste razgovarali sa operaterom koji može da Vam pošalje pomoć do GPS lokacije na kojoj se nalazite. Ili samo pritisnite SOS dugme da biste odmah dobili pomoć u slučaju opasnosti. U slučaju nesreće pri kojoj su se aktivirali vazdušni jastuci ili predzatezači sigurnosnih pojaseva u automobilu ili udara u neku veliku životinju, Vaš Volvo upozorava obučenog operatera da treba da stupi u kontakt sa automobilom i pošalje službu za slučaj opasnosti. Osim toga, Volvo On Call Vas upozorava o pokušaju provale. Ako je automobil ukraden, Volvo On Call operater može da ga nađe preko njegovog GPS-a ili da ga imobiliše.

  Image2
  Prilazno osvetljenje i osvetljenje za bezbedan povratak do kuće

  Aktivirano pomoću daljinskog upravljača ili ličnog komunikatora sa vozilom, prilazno osvetljenje Vam obezbeđuje toplu dobrodošlicu u tamnoj noći. Čine ga parkirna svetla, unutrašnja svetla i osvetljenje tla ako postoji. Osvetljenje za bezbedan povratak do kuće aktivirate pomoću ručice za prednja svetla dok napuštate automobil. Ova karakteristika Vam obezbeđuje kratko svetlo do vrata, kada se vraćate kući ili kada ste na putu.

  Image2
  Električno sklopivi retrovizori na vratima

  Da biste zaštitili retrovizore na vratima od oštećenja kada je automobil parkiran ili kada ga vozite kroz perionicu, istovremeno pritisnite oba dugmeta za levi i desni retrovizor da biste ih priljubili uz automobil. Takođe se mogu sklopiti i otklopiti automatski svaki put kada zaključate ili otključate automobil. Integrisano osvetljenje tla se aktivira pomoću dugmeta za prilazno osvetljenje na daljinskom upravljaču, što povećava Vašu bezbednost kada se noću približavate automobilu ili udaljavate od njega. Da biste se lakše uparkirali, retrovizori na vratima mogu da se nagnu automatski (ili pritiskanjem dugmeta) kada se krećete unazad.

  Image2
  Laminirani bočni prozori

  Vrlo izdržljivo laminirano staklo na bočnim prozorima sprečava potencijalne lopove da ga razbiju i provale u automobil. Takođe smanjuje buku u kabini. Osim toga, ova opcija uključuje staklo koje odbija vodu na prednjim bočnim prozorima za bolju vidljivost po kišnom vremenu.

  Image2
  Zavrtnji točkova koji se mogu zaključati

  Ovo je jednostavan, efikasan način za umanjivanje rizika od krađe aluminijumskih točkova. Za zaključavanje točkova koristi se jedinstveni kodirani naglavak kojim Vi ili serviser skidate točkove.

  Image2
 • Sedišta
  Ergonomski dizajnirana sedišta

  Sedišta u vašem Volvo automobilu su možda najvažnija u Vašem životu – tokom radnog veka automobila verovatno ćete provesti hiljade časova na njima. Zato smo toliko mnogo vremena potrošili razvijajući njihov ergonomski dizajn – čvrst a udoban, sa podupirućim bočnim jastucima i ergonomskim punjenjem. Zaista, naša sedišta naširoko smatraju jednim od najfinijih u automobilskom svetu. Imaju karakteristike kao što je kontinualno lumbalno podupiranje na prednjim sedištima koje omogućava najfinija podešavanja radi najboljeg individualnog podupiranja. Ako tome dodate naš širok asortiman presvlaka i dizajnerskih rešenja, dobijate sedište iz koga nikada ne biste ustali.

  Image2
  Sportska sedišta

  Naša nova sportska sedišta ne samo da izgledaju fantastično, već Vam i odlično podupiru bokove od bedara do ramena, pa na odredište stižete sveži čak i nakon višečasovne vožnje, što je tipično za Volvo.

  Image2
  Ambijentalno osvetljenje

  Dobro osvetljenje je rešenje za pravljenje odgovarajuće atmosfere. To važi i za automobil i za kuću. Naš novi opcioni paket ambijentalnog osvetljenja osvetljava sve ono što može da Vam zatreba noću. Zahvaljujući prefinjenom belom sjaju više nikada nećete morati da po mraku napipavate držače za čaše ili da kopate naslepo po džepovima u vratima. „Ukupan efekat je vrlo topao i prijatan, kao kada se u hladnoj noći nalazite u toploj švedskoj kući“, kažu naši dizajneri. Boja tematski divno pristaje belo osvetljenim komandama na instrument tabli i svim drugim mestima u automobilu. Čak je i opcioni kompas u retrovizoru osvetljen istom elegantnom belom nijansom.

  Image2
  Potpuno podesiva prednja sedišta

  Ne postoji vlasnik Volvo automobila standardne veličine. Zato smo tako brižljivo dizajnirali sedišta koja mogu ručno da se podese prema raznoraznim fizičkim konstitucijama. Možete, na primer, da promenite visinu i ugao jastuka za sedište da biste idealno sedeli potpuno oslonjeni od butina naniže, bez obzira na figuru ili veličinu. Ova izuzetna mogućnost podešavanja postoji kao opcija za sedište suvozača. Da bi donji deo leđa bio prijatno oslonjen, lumbalni oslonac može da se podesi na oba prednja sedišta. Opseg pomeranja sedišta napred-nazad toliko je veliki da čak i najviši i najniži vozači mogu da pronađu savršen položaj za sedenje.

  Image2
  Električna sedišta sa daljinskim memorisanjem

  Može da bude frustrirajuće kada sednete za upravljač i shvatite da je Vaš partner ili kolega podesio sedište i retrovizore na vratima prema svojoj konstituciji. Zato možete električnim putem da idealno podesite sedište vozača i retrovizore na vratima i zatim sačuvate postavke. Svaki put kada upotrebite daljinski upravljač za centralno zaključavanje, sedišta i retrovizori na vratima automatski se prilagođavaju Vašim postavkama (sa Volvo automobilom dobijate dva daljinska upravljača ili lična komunikatora sa vozilom, a možete da poručite još četiri). Svaki daljinski upravljač aktivira odgovarajuću postavku koja je važila poslednji put kada je taj daljinski upravljač korišćen. Štaviše, možete da sačuvate najviše tri različite postavke sedišta i retrovizora na vratima koristeći dugmad na sedištu. Kao opcija postoji i električno podesivo sedište suvozača.

  Image2
  Grejana sedišta, prednja i zadnja

  U Skandinaviji smo navikli na sneg i led. Pošto razumemo hladno vreme bolje od većine, malo je automobila bolje opremljenih za niske temperature od Vašeg Volvo automobila. Zapravo, zbog naših sistema za grejanje sada možete pozitivnije da gledate na vožnju kada živa u termometru padne. Pogledajte, na primer, naša grejana sedišta – funkcija grejanja je vrlo brza, pa se u automobilu osećate prijatno kao kod kuće za tili čas jer postoje tri nivoa jačine za vozača i suvozača. Pobrinuli smo se i za putnike na zadnjim sedištima, pa smo ugradili grejače sa tri nivoa jačine u dva spoljašnja sedišta.

  Image2
  Zadnji centralni naslon za ruke sa držačima za čaše i prostorom za odlaganje

  Da bi bilo još udobnije, zadnji centralni naslon za ruke može da se spusti kako bi se koristili držači za čaše i inteligentan prostor za odlaganje.

  Image2
  R-Design sedišta

  Ova R-Design sedišta koja smo napravili inspirisani trkačkim sedištima imaju vrlo hrapave sedalne površine od izdržljive nubuk kože i tekstila. U kombinaciji sa bočnim podupiračem sedišta, to Vas čvrsto drži na mestu čak i pri velikim bočnim silama koje se često javljaju pri sportskoj vožnji. Osim toga, sedalne površine su od originalne napa kože koja je prirodno meka na dodir, zbog čega enterijeru daje notu luksuza. Šavovi u kontrastnoj boji naglašavaju izvajani dizajn sedišta. U cilju beskompromisnog sportskog doživljaja, sekcije sedišta su presvučene perforiranom kožom, što se primećuje i kod ručice ručne kočnice, zaštitne gumene navlake ručice menjača i prednjeg centralnog naslona za ruke.

  Image2
  Držač karata na vetrobranskom staklu

  Nijednu kartu za parkiranje više nećete oduvati sa instrument table kada zatvorite vrata automobila ako imate efikasan Volvo držač karata na vetrobranskom staklu.

  Image2
 • Tekstilne presvlake sedišta
  Mellbystrand presvlake Charcoal boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje (3001)

  Presvlake sedišta: Charcoal
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
 • Tekstilne/T-Tec presvlake sedišta
  Tylösand presvlake Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3601)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Tylösand presvlake Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3661)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
 • Udobne kožne presvlake
  Udobne kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3761)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Udobne kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3701)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Udobne kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (370P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
  Udobne kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Sandstone Beige boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (371T)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Sandstone Beige
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
 • Sportske kožne presvlake
  Sportske kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3361)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3301)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Sportske kožne presvlake Beechwood Brown/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3303)

  Presvlake sedišta: Beechwood Brown/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Sportske kožne presvlake Beechwood Brown/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3363)

  Presvlake sedišta: Beechwood Brown/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (336P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (330P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Sandstone Beige boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (331T)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Sandstone Beige
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
 • R-Design presvlake od nubuk kože i tekstila/perforirane kože
  R-Design presvlake od nubuk kože i tekstila/perforirane kože Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3R60)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Samo za R-Design.

  Image2
 • R-Design presvlake od kože/perforirane kože
  R-Design presvlake od kože/perforirane kože Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3T60)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Samo za R-Design.

  Image2
 • Klima
  Paket za čistu unutrašnju zonu (CZIP)

  Ništa nije gore od putovanja u zagušljivom automobilu, naročito po toplom danu. Da bi osvežio unutrašnjost Vašeg Volvo automobila, CZIP pokreće ciklus ventilacije nakon što otključate automobil pomoću daljinskog upravljača ili ličnog komunikatora sa vozilom. Ova funkcija je aktivna onda kada je napolju najmanje 10 °C. Takođe, CZIP odlično odstranjuje supstance koje izazivaju alergiju i astmu.

  Image2
  Sistem kvaliteta unutrašnjeg vazduha (IAQS)

  Volvo IAQS neprekidno nadzire vazduh koji ulazi i u slučaju potrebe privremeno zatvara spoljne otvore za vazduh kako bi se sprečio ulazak ugljen-monoksida, prizemnog ozona i azot-dioksida. Kada su otvori za vazduh otvoreni, filter sa aktivnim ugljem štiti putnike od drugih štetnih gasova i neprijatnih mirisa. Na taj način je vazduh koji udišete u automobilu čist, često čistiji od spoljnog vazduha kada vozite u gustom gradskom saobraćaju ili kroz tunele.

  Image2
  Elektronska kontrola klima uređaja (ECC)

  Elektronska kontrola klima uređaja (ECC) održava odabranu temperaturu u kabini i može se podesiti posebno za vozača i suvozača. Senzor za vlažnost doprinosi Vašem zdravlju i udobnosti i pomaže da vazduh u kabini ima odgovarajući nivo vlažnosti u odnosu na spoljašnju klimu.

  Image2
  Podesivi zadnji otvori za vazduh

  Otvori za vazduh su praktično postavljeni na stubovima za vrata u nivou lica, što obezbeđuje prijatno okruženje za putnike na zadnjim sedištima. Osim toga, oni sprečavaju mržnjenje i magljenje zadnjih bočnih prozora, pa je putovanje bezbednije.

  Image2
  Filter putničke kabine

  Filter putničke kabine je prava dobrobit za vozača i putnike, naročito za one sklone polenskoj groznici ili drugim alergijama, jer sprečava da kroz ventilacioni sistem u putničku kabinu uđu prašina, polen i čestice izduvnih gasova.

  Image2
  Zatamnjeni zadnji prozori

  Štite od blještanja sunca i održavaju nisku temperaturu u kabini u vrelim vremenskim uslovima.

  Image2
  Vetrobransko staklo sa redukcijom toplote

  U cilju prijatnije unutrašnje klimatizacije, ovo vetrobransko staklo redukuje toplotu nastalu zračenjem sunca kroz vetrobransko staklo kao i temperaturu unutar automobila tako što filtrira nevidljive sunčeve infracrvene zrake koji generišu toplotu.

  Image2
  Sklopivi štitnik od sunca, zadnji prozori

  Elegantno ugrađen u zadnju policu, ovaj providni štitnik od sunca poboljšava klimu u unutrašnjosti automobila na direktnoj sunčevoj svetlosti. Samo ga povucite naviše i pričvrstite za osigurače.

  Image2
  Električni stakleni krov

  Ovaj električni stakleni krov unosi dodatnu količinu vazduha i svetlosti u unutrašnjost automobila. A ako Vam sunce ulazi u oči, samo izvucite ugrađenu roletnu. Stakleni krov se otvara ili zatvara dodirivanjem dugmeta u konzoli krova. Takođe može da se otvara ili zatvara zajedno sa bočnim prozorima pomoću daljinskog upravljača za centralno zaključavanje, ličnog komunikatora sa vozilom ili dugmeta za zaključavanje u automobilu.

  Image2
  Grejač motora i kabine na gorivo

  Grejač na gorivo olakšava startovanje automobila i zagrevanje kabine i smanjuje ekološki uticaj – hladan motor proizvodi daleko veću štetnu emisiju nego topao i povećava habanje motora. Startujte grejač direktno ili podesite vreme u koje želite da uđete u svoje toplo i odmrznuto vozilo. Daljinskim starterom možete da aktivirate grejač bez odlaska do automobila. A ako je Vaš automobil opremljen funkcijom Volvo On Call, možete da startujete grejač preko pametnog telefona.

  Image2
  Grejana sedišta, prednja i zadnja

  U Skandinaviji smo navikli na sneg i led. Pošto razumemo hladno vreme bolje od većine, malo je automobila bolje opremljenih za niske temperature od Vašeg Volvo automobila. Zapravo, zbog naših sistema za grejanje sada možete pozitivnije da gledate na vožnju kada živa u termometru padne. Pogledajte, na primer, naša grejana sedišta – funkcija grejanja je vrlo brza, pa se u automobilu osećate prijatno kao kod kuće za tili čas jer postoje tri nivoa jačine za vozača i suvozača. Pobrinuli smo se i za putnike na zadnjim sedištima, pa smo ugradili grejače sa tri nivoa jačine u dva spoljašnja sedišta.

  Image2
  Grejano vetrobransko staklo

  Dan ne počinje na najbolji način ako po hladnom zimskom jutru morate da stojite ispred automobila i sa njega stružete led. Zahvaljujući našem grejanom vetrobranskom staklu, sada morate samo da pritisnete dugme. Kada to uradite, vetrobransko staklo odmah počinje da se odleđuje, kao i zadnji prozor i prozori na vratima, pa brzo krećete na put.

  Image2
  Grejani upravljač

  Da li želite da malo lakše ugrejete šake po hladnom zimskom jutru? Samo pritisnite dugme i ugrejte šake na našem grejanom upravljaču.

  Image2
 • Prostor za odlaganje
  Osvetljena kaseta za rukavice koja se zaključava

  Pored toga što se zaključava i što je osvetljena, u kaseti se nalaze i držači za olovke i kreditne kartice.

  Image2
  Džepovi za odlaganje u panelima prednjih vrata

  U panelima vrata pored sedišta vozača i suvozača nalaze se džepovi za odlaganje.

  Image2
  Višenamenski prednji centralni naslon za ruke

  Centralna konzola u kabini Vašeg Volvo automobila višenamenski je prostor sa korisnim prostorom za odlaganje ispod naslona za ruke, kao i udubljenjima za sitnice. U naslonu za ruke smešten je i AUX ulaz, a u zavisnosti od audio sistema koji ste odabrali, i USB priključak za povezivanje Vašeg MP3 plejera ili mobilnog telefona sa audio sistemom u automobilu. Preklapanjem gornjeg dela naslona za ruke unazad, dobija se vrlo zgodan sto za putnike na zadnjem sedištu.

  Image2
  Zadnji džepovi za odlaganje u kabini

  Praktično postavljeni sa zadnje strane prednjih sedišta, ovi džepovi obezbeđuju dodatni prostor za odlaganje.

  Image2
  Zadnji centralni naslon za ruke sa držačima za čaše i prostorom za odlaganje

  Da bi bilo još udobnije, zadnji centralni naslon za ruke može da se spusti kako bi se koristili držači za čaše i inteligentan prostor za odlaganje.

  Image2
 • Podrška vozaču
  Sensus Connect

  Mi u firmi Volvo znamo da Vam je važno da ostanete u vezi sa svetom – čak i kada ste u automobilu. Zato smo razvili Sensus Connect. Ova inovativna tehnologija pretvara Vaš 7-inčni centralni displej u infotainment čvorište sa internet vezom koje Vam omogućava da pristupite velikom broju praktičnih automobilskih aplikacija radi zabave, navigacije, kontrole, povezivanja i drugih usluga. To takođe znači da je Vaš Volvo već sada tehnološki pripremljen za predstojeće automobilske infotainment funkcije na bazi Veba i tehnologije oblaka. Ako tome dodate Sensus Navigation, imaćete povezane funkcije navigacije inteligentno integrisane u automobilu. Osim toga, kada imate Volvo On Call, imate WiFi hotspot za sve mobilne uređaje povezane sa Internetom, što uključuje i inovativnu aplikaciju za pametne telefone kojom pristupate velikom broju daljinskih funkcija kao što su zaključavanje/otključavanje vrata, startovanje grejača motora i proveravanje automobila.

  Image2
  Grejano vetrobransko staklo

  Dan ne počinje na najbolji način ako po hladnom zimskom jutru morate da stojite ispred automobila i sa njega stružete led. Zahvaljujući našem grejanom vetrobranskom staklu, sada morate samo da pritisnete dugme. Kada to uradite, vetrobransko staklo odmah počinje da se odleđuje, kao i zadnji prozor i prozori na vratima, pa brzo krećete na put.

  Image2
  Adaptivni digitalni displej

  Kakav ste vozač? Odgovor može biti drugačiji iz dana u dan. Nekad želite aktivnu vožnju, a nekad samo da krstarite. Opcioni adaptivni digitalni displej nudi tri postavke – Elegance, Eco i Performance. One Vam omogućavaju da promenite način prikazivanja informacija u skladu sa raspoloženjem i stilom vožnje. Elegance režim sa tematskom crnom bojom podrazumevani je režim koji prikazuje trenutnu i prosečnu brzinu, trenutnu i prosečnu potrošnju goriva, domet vozila sa preostalom količinom goriva, vreme i spoljašnju temperaturu. Takođe prikazuje temperaturu i brojeve obrtaja motora i stalno Vas obaveštava o statusu adaptivne kontrole krstarenja. Informacije o znakovima na putevima su druga karakteristika koja prikazuje mali simbol sa trenutnim ograničenjem brzine i pravila za preticanje. Vaša uputstva za satelitsku navigaciju zaista inteligentno iskaču na sredini displeja tako da ne morate da prelazite sa jednog ekrana na drugi. Eco režim ima tematsku zelenu boju i cilj mu je da podstakne i pohvali ekonomičan stil vožnje. Naravno, još uvek možete da koristite uputstva za satelitsku navigaciju i informacije o znakovima na putevima. Performance režim je napadno crvene boje, sa velikim obrtomerom i brzinom digitalno prikazanom u sredini. Desno je merač snage koji prikazuje preostalu snagu motora, što je korisno za preticanje. Osim toga, možete da odaberete standardnu analognu instrument tabu sa jednom velikom okruglom skalom i dva dodatna instrumenta sa obe strane.

  Image2
  Centralni displej

  Intuitivni Volvo SENSUS ekran Vam omogućava da lako istražite vrhunske tehnološke karakteristike svog automobila i da ih prilagodite svojim potrebama. Sve informacije se prikazuju na 5-inčnom ili 7-inčnom ekranu u boji visoke rezolucije. Pritiskanjem dugmeta MY CAR na centralnoj konzoli pristupate svim postavkama sistema kao što su sistem za bezbednost u gradu, adaptivna kontrola krstarenja (ACC), upozorenje na sudar sa potpuno automatskim kočenjem i detekcijom pešaka, kontrolni sistem za alarmiranje vozača, pomoć pri održavanju trake, radarski sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS), informacije o znakovima na putevima (RSI), svetla, retrovizori na vratima, klima uređaj, centralno zaključavanje, audio sistem i telefon. Multimedijalni audio sistemi sa 7-inčnim ekranima prikazuju i navigacioni sistem sa informacijama o stanju na putevima i saobraćaju (RTI), Park Assist kameru, DVD, digitalni TV itd. Svim funkcijama lako upravljate pomoću centralne konzole ili komandi na upravljaču, pa možete stalno da pratite saobraćaj ne ispuštajući upravljač iz ruku. Pomoću naših novih Sensus Connect rešenja pretvarate 7-inčni Sensus ekran u infotainment čvorište sa internet vezom. Možete da koristite napredne automobilske infotainment funkcije i funkcije povezivanja, pri čemu je obezbeđena buduća funkcionalnost automobila po pitanju Interneta i tehnologije oblaka.

  Image2
  Kontrola krstarenja

  Kontrolom krstarenja lako rukujete preko upravljača, što Vam omogućava da vozite opuštenije jer ne morate da držite nogu na papučici gasa. Automobil održava odabranu brzinu, sve dok ne isključite kontrolu krstarenja ili ne pritisnete kočnicu, „gas“ ili kvačilo. Nakon kočenja ili korišćenja kvačila, automobil se vraća na prethodnu brzinu krstarenja pritiskom na dugme. Nakon ubrzavanja – na primer, prilikom preticanja – vozilo se automatski vraća na prethodnu brzinu krstarenja, čim oslobodite papučicu „gasa“.

  Image2
  Adaptivna kontrola krstarenja (ACC) sa funkcijom pomoći pri čekanju u redu

  ACC je pouzdan partner za opušteniju vožnju na svim putovanjima jer Vam pomaže da održite pretpodešeno rastojanje od vozila ispred Vas pri svim brzinama do 200 km/h kod automatskih menjača i od 30 km/h do 200 km/h kod ručnih menjača. U sporom gradskom saobraćaju, ACC funkcija „stani-kreni“* sa ECO režimom automatski prilagođava Vašu brzinu brzini vozila ispred Vas, pri čemu štedi gorivo jer održava ravnomernije kretanje uz ređa nagla ubrzavanja. Kad vozilo stoji, pritisak na dugme ili papučicu gasa je sve što treba da uradite da bi Vaše vozilo ujednačeno sledilo vozilo ispred sebe. Pri brzinama većim od 30 km/h samo odaberite željenu brzinu i minimalno vremensko rastojanje do vozila ispred Vas. Kada senzor radara otkrije sporije vozilo ispred, brzina se automatski prilagođava tom vozilu. A kada je put čist, vozilo se vraća na odabranu brzinu. Ako je ACC isključen, a vozilo ispred je preblizu, funkcija upozorenja na rastojanje od vozila ispred aktivira svetlo upozorenja u donjem delu vetrobranskog stakla i na taj način pomaže u održavanju odgovarajućeg rastojanja. Kad god poželite, možete takođe da izaberete standardnu kontrolu krstarenja tako što ćete držati ACC dugme nekoliko sekundi.

  *Potreban je automatski menjač da bi funkcija pomoći pri čekanju u redu i funkcija „stani-kreni“ mogle da se koriste od 0 km/h do 30 km/h!

  Image2
  Limiter brzine

  Pomaže Vam da ne prekoračite određenu brzinu. Samo podesite brzinu pomoću kontrola na upravljaču. Kada postignete podešenu brzinu, primetićete neznatni otpor na papučici gasa. Da biste zaobišli limiter brzine, sve što treba da uradite je da nagazite papučicu gasa.

  Image2
  Putni kompjuter

  Putnim kompjuterom upravlja se preko ručice indikatora, a pokazuje trenutnu i prosečnu potrošnju goriva, koliko će gorivo potrajati i prosečnu brzinu – tako Vam pomažući da vozite ekonomičnije.

  Image2
  Svetlo za skretanje

  Pri brzinama do 30 km/h, opciono svetlo za skretanje osvetljava oblast u koju skrećete do 15 stepeni oko automobila da biste bezbednije manevrisali – na primer, ako skrećete na manji put ili vozite kroz uski prolaz noću.

  Image2
  Aktivno dugo svetlo (AHB)

  Sada su noćna putovanja mnogo prijatnija – i bezbednija – zahvaljujući našem novom aktivnom dugom svetlu koje se poručuje kao opcija. Kada imate ovaj sistem, ne morate stalno da se prebacujete sa kratkih na duga svetla i obrnuto*, što je ne samo nezgodno nego, na osnovu više studija, predstavlja glavni uzrok nesreća tokom noćne vožnje. Kod ovog našeg novog sistema duga prednja svetla su uključena sve vreme. Kada se drugi automobil približava iz suprotnog smera, sistem im ne dozvoljava da zaslepe drugog vozača tako što ih prigušuje tačno onoliko koliko je potrebno. Isto važi i za automobile ispred Vas. Sistem čak može da prepozna pešake i bicikliste i da spreči njihovo zaslepljivanje – može istovremeno da prati deset pojedinačnih objekata. Sistem je inteligentan, pa se dugo svetlo isključuje kada uđete u grad; međutim, ako prođete pored nekog osvetljenog znaka, npr. benzinske pumpe ili samousluge, ostaje uključen da biste videli šta sledi. Ovo je i bezbedno i praktično rešenje.

  *Važi za ABL sa tehnologijom dvostrukih ksenonskih prednjih svetala. Automobili sa halogenim svetlima se automatski prebacuju sa dugih na kratka svetla.

  Image2
  Merač spoljne temperature

  Kontroliše spoljnu temperaturu i upozorava ako postoji opasnost od tzv. crnog leda na putu.

  Image2
  Informacije o znakovima na putevima (RSI)

  Pomoću RSI ne morate da propustite važne putokaze. Prednja kamera detektuje ograničenja brzine i znake „nema preticanja“. Aktuelni znak se zatim prikazuje na centralnom brojčaniku na instrument tabli da biste stalno vodili računa o trenutnim ograničenjima. Ako želite, RSI može i da Vas upozori vizuelnim upozorenjem kada prekoračite ograničenje brzine tako što će blago trepnuti tri puta. Ovo se lako podešava u meniju na centralnoj konzoli.

  Image2
  Sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS) sa upozorenjem na dolazeći saobraćaj (CTA)

  Svi smo nekad doživeli mali, neprijatan šok kada smo pri promeni trake iznenada videli drugo vozilo u svom mrtvom uglu. Unapredili smo radarski BLIS da biste svega bili svesni. BLIS ima radarske senzore montirane u zadnjem delu automobila koji pokrivaju mnogo veću oblast iza automobila i funkcionišu u svim vremenskim uslovima i pri različitom osvetljenju, odnosno danonoćno. Kada neko vozilo uđe u mrtvi ugao, ova funkcija Vas upozorava tako što pali upozoravajuću lampicu na stubu prednjih vrata – sa leve i desne strane. Zajedno sa retrovizorima na vratima koji uključuju širokougaoni retrovizor sa vozačeve strane, pomoći će Vam da procenite mogućnost promene trake. Radarski BLIS se aktivira kada automobil prekorači 10 km/h i reaguje na skoro svaki tip vozila, uključujući motocikle. Upozorenje na dolazeći saobraćaj koristi zadnje radarske senzore kako bi Vas upozorilo na vozila koja Vam dolaze sa strane kada unazad izlazite iz prostora za parkiranje. To je vrlo korisno na uskim i zakrčenim prostorima gde bočna preglednost može da bude ograničena.

  Image2
  Senzori pomoći pri parkiranju, zadnji i prednji

  Zadnji senzori pomoći pri parkiranju aktiviraju se kada menjač prebacite u položaj za hod unazad i pomažu da se parkirate na tesnim prostorima. Audio sistem je isključen, a pulsirajući ton iz zadnjih zvučnika povećava frekvenciju kako se automobil približava prepreci i postaje konstantan kada automobil treba da se zaustavi. Prednji senzori pomoći pri parkiranju vrše sličnu funkciju na prednjem delu vozila – upozoravajući Vas preko prednjih zvučnika. Na displeju na centralnoj konzoli prikazuje se automobil posmatran odozgo sa aktiviranim senzorima.

  Image2
  Pilot za pomoć pri parkiranju (PAP)

  Izbegnite frku paralelnog parkiranja i pustite da se Vaš automobil sam parkira. Na pritisak dugmeta, pilot za pomoć pri parkiranju skenira mesto za parkiranje koristeći ultrazvučnu senzorsku tehnologiju. PAP Vas obaveštava ako je mesto dovoljno prostrano (minimalno 1,2 puta duže od automobila). Zatim treba samo da pratite uputstva na informacionom displeju za vozača. Vi kontrolišete brzinu i pravac svog automobila, dok PAP preuzima upravljanje sve dok se savršeno ne parkirate.

  Image2
  Električni sklopivi nasloni za glavu zadnjih sedišta

  Pritiskanjem dugmeta sa sedišta vozača (opcija), naslone za glavu spoljašnjih zadnjih sedišta možete da preklopite unapred tako da Vam ne blokiraju vidno polje kada na zadnjim sedištima nema nikoga. U sklopljenom položaju oni sprečavaju putnike da sednu, pa putnici moraju da ih podignu u uspravan položaj. Naslon za glavu na centralnom zadnjem sedištu može potpuno da se uvuče u naslon sedišta kako bi zadnje vidno polje bilo još veće. Dizajniran je tako da spreči visoke putnike da sednu bez prethodnog podizanja naslona u uspravan položaj.

  Image2
  Senzor za kišu

  Kada je senzor za kišu aktiviran, Vaši prednji brisači će se automatski aktivirati kada počne da pada kiša ili kada voda zapljusne vetrobran. Da bi Vam bilo lakše, može i automatski da prilagodi isprekidanu funkciju brisača vetrobrana. Njegovu osetljivost možete promeniti pomoću prstena smeštenog na ručici brisača.

  Image2
  Dnevna svetla sa senzorom dnevne svetlosti

  Kada je prekidač za svetla u automatskom položaju, automatski se aktiviraju ekonomična dnevna svetla. Ako dnevna svetlost počne da slabi ili ako, na primer, uđete u tunel, senzor detektuje promenu svetlosti i aktivira prednja automobilska svetla. Ona se takođe aktiviraju ako uključite brisače vetrobrana ili zadnje svetlo za maglu. Sistem takođe automatski uključuje prednja svetla.

  Image2
  Električno podesivi grejani spoljašnji retrovizori

  Lako podesivi sa sedišta vozača, električno podesivi retrovizori na vratima se zagrevaju električnim putem i zato se ne lede kada je hladno.

  Image2
  Multifunkcionalni retrovizori na vratima

  Retrovizori na vratima velikih su dimenzija, a podešavaju se električno pomoću džojstika u panelu vozačevih vrata. Indikatori su ugrađeni sa strane retrovizora - lako pomeranje ručice daće tri treptaja svetla, tako da postoji manja opasnost da će Vaše okretanje ostati nenajavljeno. Za dalje poboljšanje Vaše bezbednosti i udobnosti, postoje opcije kao što su električno sklapanje retrovizora, osvetljenje tla i Volvo sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS).

  Image2
  Unutrašnji retrovizor sa automatskim zatamnjivanjem

  Konačno nema više potrebe za sklanjanje ruke sa upravljača da biste zaklonili svetlost farova koja Vam svetli u oči: funkcija automatskog zatamnjivanja je kontinuirana i vraća se u normalu kada više nije potrebna.

  Image2
  Unutrašnji retrovizor sa automatskim zatamnjivanjem i kompasom

  To je retrovizor koji se automatski podešava tako da skrene svetlosni snop farova automobila koji se kreće iza Vas. Kada nema svetla koje bi Vas moglo zaslepiti, retrovizor se automatski vraća na svoju standardnu postavku. A da bi Vam pomogao u pronalaženju puta, na staklu retrovizora konstantno se očitava Vaš pravac kretanja.

  Image2
  Unutrašnji i spoljašnji retrovizori sa automatskim prigušivanjem

  Zaslepljujuće blještanje prednjih svetala drugih automobila jedna je od najneprijatnijih stvari tokom noćne vožnje. Retrovizori na vratima su velikih dimenzija i od hromatskog stakla koje automatski prigušuje blještanje automobila iza Vas. Retrovizori imaju interne senzore koji prate svetlosne uslove i detektuju blještanje prednjih svetala. Nakon detektovanja, unutrašnji i spoljašnji retrovizori se istovremeno zatamnjuju do tačno određenog stepena. Kada izvor blještanja nestane, stakla se automatski vraćaju u normalno stanje. U druge funkcije spadaju opcioni ugrađeni kompas u unutrašnjem retrovizoru i osvetljenje tla, kao i indikatori na bokovima spoljašnjih retrovizora.

  Image2
  Retrovizori na vratima sa automatskim prigušivanjem i osvetljenjem tla

  Da biste se lakše uparkirali na uskim mestima za parkiranje, Vaš Volvo ima električno sklopive retrovizore na vratima. Osim toga, da Vas prednja svetla automobila iza Vas ne bi zaslepljivala, postoji funkcija automatskog prigušivanja koja smanjuje odbljesak svetla. Za funkciju automatskog prigušivanja retrovizora na vratima koristi se isti senzor koji se nalazi na unutrašnjem retrovizoru koji se takođe prigušuje kada su prejaka prednja svetla automobila iza Vas. Tako bezbednije i opuštenije putujete noću. Praktično svetlo na svakom retrovizoru na vratima osvetljava tlo ispod prednjih vrata dok se približavate automobilu, pa znatno unapred vidite lokve i potencijalne probleme. Svetlo Vam takođe pruža dodatnu sigurnost noću, naročito na tamnim mestima za parkiranje.

  Image2
  Osvetljeno kozmetičko ogledalo

  Kozmetičko ogledalo smešteno u štitnik od sunca svetli kada podignete poklopac – zgodno i praktično rešenje. Dostupno i za vozača i suvozača.

  Image2
  Električno sklopivi retrovizori na vratima

  Da biste zaštitili retrovizore na vratima od oštećenja kada je automobil parkiran ili kada ga vozite kroz perionicu, istovremeno pritisnite oba dugmeta za levi i desni retrovizor da biste ih priljubili uz automobil. Takođe se mogu sklopiti i otklopiti automatski svaki put kada zaključate ili otključate automobil. Integrisano osvetljenje tla se aktivira pomoću dugmeta za prilazno osvetljenje na daljinskom upravljaču, što povećava Vašu bezbednost kada se noću približavate automobilu ili udaljavate od njega. Da biste se lakše uparkirali, retrovizori na vratima mogu da se nagnu automatski (ili pritiskanjem dugmeta) kada se krećete unazad.

  Image2
  Električni prozori, prednji i zadnji

  Električni prozori imaju komande koje su zgodno smeštene na naslonima ruku u vratima. Prednje prozore možete da spustite ili podignete brzim pritiskanjem ili povlačenjem dugmeta, dok zadnje prozore možete da zaključate sa sedišta vozača ako putujete sa malom decom. U tom slučaju, biće Vam drago što postoji automatska zaštita od prikleštenja koja sprečava zatvaranje prozora ako deca priklešte ručice.

  Image2
  Unutrašnje osvetljenje

  Ulazno svetlo na strani vozača i suvozača osvetljava prostor za noge odmah po ulasku u automobil. Prednje lampe za čitanje su integrisane u krovnu konzolu. Lampe za čitanje na zadnjim sedištima su smeštene u udubljenje na krovu i zasenjene da bi se izbeglo zaslepljivanje vozača. Unutrašnje svetlo će postepeno slabiti nakon zatvaranja vrata, ali će se odmah isključiti pošto se uključi paljenje ili zaključaju vrata.

  Image2
  Brzinski regulisani servo upravljač

  Opcioni brzinski regulisani i progresivni servo upravljač koristi naprednu, brzinski regulisanu tehnologiju za regulaciju potrebne servo funkcije u vožnji. Pri većim brzinama, upravljanje je teško i pozitivno. Pri parkiranju ili sporom saobraćaju, upravljanje je lako i bez napora. Iako se osetljivost upravljača podešava automatski u zavisnosti od brzine automobila, na centralnom displeju možete da odaberete jedan od tri nivoa ukupne osetljivosti upravljača – lako, srednje ili teško upravljanje.

  Image2
  Električna parking kočnica (PPB)

  Električna parkirna kočnica (PPB) omogućava lakše kretanje sa strmih nagiba. Samo pritisnite dugme PPB, aktivirajte DRIVE ili prvi stepen prenosa i krenite. PPB će se otpustiti automatski.

  Image2
  Sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS)

  Zamislite da ste u preticajnoj traci na autoputu na kome se vozi velikom brzinom. Automobil počinje da Vam vijuga; prvo ste zbunjeni, a zatim Vam postaje jasno. Pritisak u jednom od zadnjih pneumatika opasno je nizak – uz malo sreće stići ćete bezbedno do zaustavne trake. Ovaj strašan scenario je jedan od razloga zašto smo razvili svoj sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS) koji koristi senzore montirane na ventilima svih pneumatika. Ako je jedan od pneumatika nedovoljno napumpan, odmah ćete dobiti upozorenje ako se krećete brzinom od 30 km/h ili većom.

  Image2
  Podešavač nivoa prednjih farova

  Uređaj za podešavanje visine snopa farova omogućuje vozaču da podiže ili spušta svetlosni snop okretanjem tastera na instrument tabli. Ova funkcija je posebno korisna kada noću vozite pod punim opterećenjem. Važi samo za halogena prednja svetla; aktivno osvetljenje u krivinama sa dvostrukim ksenonskim svetlima podešava se automatski.

  Image2
  Dodatna strujna utičnica

  Praktično smeštena na zadnjem delu tunelske konzole, ova dodatna strujna utičnica obezbeđuje struju za telefonski punjač, laptop, konzolu za igrice, DVD plejer ili neke druge prenosive elektronske uređaje.

 • Komunikacija
  Sensus Connect

  Mi u firmi Volvo znamo da Vam je važno da ostanete u vezi sa svetom – čak i kada ste u automobilu. Zato smo razvili Sensus Connect. Ova inovativna tehnologija pretvara Vaš 7-inčni centralni displej u infotainment čvorište sa internet vezom koje Vam omogućava da pristupite velikom broju praktičnih automobilskih aplikacija radi zabave, navigacije, kontrole, povezivanja i drugih usluga. To takođe znači da je Vaš Volvo već sada tehnološki pripremljen za predstojeće automobilske infotainment funkcije na bazi Veba i tehnologije oblaka. Ako tome dodate Sensus Navigation, imaćete povezane funkcije navigacije inteligentno integrisane u automobilu. Osim toga, kada imate Volvo On Call, imate WiFi hotspot za sve mobilne uređaje povezane sa Internetom, što uključuje i inovativnu aplikaciju za pametne telefone kojom pristupate velikom broju daljinskih funkcija kao što su zaključavanje/otključavanje vrata, startovanje grejača motora i proveravanje automobila.

  Image2
  Bluetooth® handsfree sistem, integrisani

  Da li želite da pristupite svom mobilnom telefonu tokom putovanja da biste pronašli neku adresu, zadali rutu navigacionom sistemu ili unapred obavestili nekoga da ste krenuli? Bluetooth® tehnologija u vozilu Vam sve to omogućava bežičnim putem preko infotainment sistema – kao i reprodukovanje nekih muzičkih sadržaja tokom putovanja. Kada ga jednom konfigurišete za mobilni telefon, sistem automatski prepoznaje Vaš telefon čim uđete u automobil. Dok ulazite ili izlazite iz automobila, sistem Vam automatski omogućava da se slobodno prebacite sa mobilnog telefona na handsfree sistem i obrnuto. Audio sistemi High Performance, High Performance Multi Media i Premium Sound Multi Media uključuju ugrađeni Bluetooth® handsfree sistem koji Vam omogućava da lako rukujete telefonom preko dugmadi na upravljaču ili tastature na centralnoj konzoli. Informacije o telefonu su prikazane na multimedijalnom displeju na centralnoj konzoli. A ako ste odabrali Sensus Navigation sistem, možete telefonirati koristeći glasovno biranje. Štaviše, možete da emitujete visokokvalitetne audio datoteke sa plejera i slušate ih preko audio sistema u automobilu.

  Bluetooth® oznaka i logotipi su vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc., a Volvo Car Corporation poseduje licencu za njihovo korišćenje. Ostale robne oznake i imena pripadaju vlasnicima na koje se odnose.

  Image2
  Volvo On Call

  Osmislili smo Volvo On Call da bismo Vam malo pojednostavili svakodnevicu. Ova aplikacija za pametne telefone Vam nudi pregršt inteligentnih rešenja za daljinsko kontrolisanje Volvo automobila pritiskom na dugme – i mnogo toga drugog. Gde god da se nalazite i kad god to poželite, možete da proverite domet vozila sa preostalom količinom goriva, nivo goriva, prosečnu potrošnju goriva, spoljašnju temperaturu kod automobila, brave na vratima i mnogo toga drugog. Ako je automobil otključan, možete da ga zaključate (ili otključate) daljinskim putem pomoću pametnog telefona. Možete lako da kreirate sopstvene dnevnike vožnje i preuzimate podatke koristeći Excel. Osim toga, pomoću svog pametnog telefona možete da proverite položaj automobila na mapi ili da ga zamolite da zatrubi ili zatreperi migavcima da biste ga brzo pronašli, što je vrlo praktična funkcija na velikim parkinzima. Da biste lakše isplanirali putovanje, možete čak da pošaljete odredište iz svog pametnog telefona u Sensus Navigation u automobilu. Volvo On Call Vam nudi još jednu funkciju za svakodnevni luksuz – mogućnost da kontrolišete klimatizaciju u svom automobilu pomoću pametnog telefona. Da biste zagrejali ili ohladili kabinu pre putovanja, možete daljinski da startujete motor i kontrolišete Volvo sistem za klimatizaciju. Ako Vaš automobil ima grejač na gorivo, možete daljinski da startujete grejač preko pametnog telefona da biste obezbedili prijatnu klimatizaciju bez korišćenja motora. Volvo On Call takođe ima ugrađen modem i predviđeno mesto za SIM karticu što Vam omogućava da uspostavite dobru i stabilnu internet vezu preko antene na krovu Volvo automobila. Vi jednostavno pretvarate svoj Volvo u WiFi hotspot – svako ko se vozi sa Vama može lako da poveže svoj pametni telefon, laptop ili tablet sa Internetom. Volvo On Call Vam šalje pomoć bilo gde – bez obzira na to da li je reč o probušenom pneumatiku, kvaru ili saobraćajnoj nesreći. Pritisnite Volvo On Call dugme u automobilu (ili upotrebite aplikaciju za pametni telefon) da biste razgovarali sa operaterom koji može da Vam pošalje pomoć do GPS lokacije na kojoj se nalazite. Ili samo pritisnite SOS dugme da biste odmah dobili pomoć u slučaju opasnosti. U slučaju nesreće pri kojoj su se aktivirali vazdušni jastuci ili predzatezači sigurnosnih pojaseva u automobilu ili udara u neku veliku životinju, Vaš Volvo upozorava obučenog operatera da treba da stupi u kontakt sa automobilom i pošalje službu za slučaj opasnosti. Osim toga, Volvo On Call Vas upozorava o pokušaju provale. Ako je automobil ukraden, Volvo On Call operater može da ga nađe preko njegovog GPS-a ili da ga imobiliše.

  Image2
 • Audio
 • Audio sistemi
  Performance audio sistem (5-inčni centralni displej)

  Audio sistem kod koga su pojačalo od 4x20 W, CD/MP3 plejer, FM/AM RDS radio, AUX ulaz i šest zvučnika integrisani u konzolu reprodukuje zvuk isto onako dobro kao što izgleda. Sa potpuno integrisanim 5-inčnim centralnim displejem lako ga koristite i imate potpunu kontrolu.

  Opcije: Park Assist kamera (PAC).
  Dodatna oprema: Bluetooth® handsfree sa strimingom muzike.

  Image2
  High Performance audio sistem (5-inčni centralni displej)

  Ovaj snažan i raznovrstan audio sistem snage 4x45 W ima CD/MP3 plejer, FM/AM RDS radio, AUX ulaz i naprednu multimedijalnu tehnologiju kao što je Bluetooth® i USB povezivanje. Svaki od osam zvučnika ima izvanrednu reprodukciju i veliku snagu – i vrlo jednostavno proizvodi savršen zvuk. Sa potpuno integrisanim 5-inčnim centralnim displejem daje Vam potpunu kontrolu nad audio sistemom.

  Opcije: Digital Audio Broadcasting (DAB), Park Assist kamera (PAC), Sensus Pro i Volvo On Call (2G).

  Image2
  Sensus Connect i High Performance Sound sistem (7-inčni centralni displej)

  Osmislili smo ovaj snažan i univerzalan audio sistem snage 4x45 W sa osam zvučnika da bismo obezbedili odličnu zvučnu reprodukciju i veliku snagu – jednom rečju, izvanredan zvuk. Integrisani 7-inčni centralni displej, CD/MP3 plejer, FM/AM RDS radio, AUX ulaz i napredna multimedijalna tehnologija kao što je Bluetooth® i USB povezivanje čine audio sistem ovog nivoa kompletnom platformom za zabavu u automobilu. Naša nova Sensus Connect rešenja pretvaraju integrisani 7-inčni centralni displej u infotainment čvorište sa internet vezom. Osim što možete da emitujete odličnu muziku i gledate DVD filmove ili zemaljsku televiziju u automobilu, od sada imate nove mogućnosti da ostanete u vezi sa spoljašnjim svetom. Možete da pristupite velikom broju praktičnih automobilskih aplikacija koje vam obezbeđuju zabavu, navigaciju, kontrolu, povezivanje i druge usluge. I ono što je možda najvažnije: Vaš Volvo je već sada tehnološki pripremljen za predstojeće automobilske infotainment funkcije na bazi Veba i tehnologije oblaka.

  Opcije: Digital Audio Broadcasting (DAB), Park Assist kamera (PAC), digitalni TV, Sensus Navigation, Sensus Pro i Volvo On Call (3G).

  Dodatna oprema: Zabava na zadnjim sedištima (RSE), Park Assist kamera (PAC) (prednji mrtvi ugao).

  Image2
  Sensus Connect i Premium Sound sistem (7-inčni centralni displej)

  Da li obožavate muziku? Naš novi Premium Sound audio sistem je stvoren za Vas. U saradnji sa firmom Harman Kardon, naši audio stručnjaci su kreirali jedan od najboljih automobilskih audio sistema u klasi. Čućete puniji, čistiji i verniji zvuk gde god da sedite – zahvaljujući inovativnoj Dirac Live® zvučnoj nivelaciji. Ova napredna tehnologija optimizuje zvučnu reprodukciju da bi Vam pružila verniji koncertni doživljaj i da biste jasnije prepoznali svaki instrument. Razvijeni od strane audio stručnjaka firme Harman Kardon, naši vrlo kvalitetni zvučnici kojih može biti do dvanaest obezbeđuju izvanrednu zvučnu reprodukciju u čitavom muzičkom frekvencijskom opsegu – od najdubljih basova do suptilnih visokih tonova – uvek se fokusirajući na muzički doživljaj. Naše digitalno pojačalo izvanredne snage 5x130 W reprodukuje dinamičan i veran zvuk bez obzira na muzičke žanrove koje slušate. Ako želite da ga slušate glasno, Premium Sound sistem je dorastao izazovu. Proširujući niskofrekvencijski zvučni opseg, dalekometni bas zvučnici od 165 mm daju Vašoj muzici dimenziju koju možete osetiti telom. Ovaj potpuno novi audio sistem ima naša nova Sensus Connect rešenja koja pretvaraju integrisani 7-inčni centralni displej u infotainment čvorište sa internet vezom. Osim što možete da emitujete odličnu muziku i gledate DVD filmove ili zemaljsku televiziju u automobilu, od sada imate nove mogućnosti da ostanete u vezi sa spoljašnjim svetom. Možete da pristupite velikom broju praktičnih automobilskih aplikacija koje vam obezbeđuju zabavu, navigaciju, kontrolu, povezivanje i druge usluge. I ono što je možda najvažnije: Vaš Volvo je već sada tehnološki pripremljen za predstojeće automobilske infotainment funkcije na bazi Veba i tehnologije oblaka. Osim toga, uključuje Sensus Connect i High Performance Sound opremu.

  Opcije: Digital Audio Broadcasting (DAB), Park Assist kamera (PAC), digitalni TV, Sensus Navigation, Sensus Pro i Volvo On Call (3G).

  Dodatna oprema: Dupli ekran za zabavu na zadnjim sedištima (RSE), Park Assist kamera (PAC) (prednji mrtvi ugao).

  Image2
 • Audio oprema
  MP3 kompatibilnost

  U Vašem Volvo automobilu na više načina možete da uživate u MP3 muzičkim datotekama. CD plejer je kompatibilan sa raznim formatima audio medija. Ako želite da povežete lični MP3 plejer sa audio sistemom, postoji standardni pomoćni audio priključak (AUX) u prostoru za odlaganje ispod srednjeg prednjeg naslona za ruke. Jačina zvuka se praktično kontroliše sa upravljača ili centralne konzole. Ako odaberete High Performance, High Performance Multi Media ili Premium Sound Multi Media audio sistem, dobićete USB priključak koji omogućava potpuno integrisanje Vašeg iPod® uređaja, MP3 plejera ili USB uređaja sa audio sistemom. Liste za reprodukciju, pesme i izvođači jasno su prikazani na centralnoj konzoli dok se istovremeno Vaš plejer puni.

  iPod je zaštićeni znak kompanije Apple Computer Inc.

  Image2
  Audio striming

  Integrisana Bluetooth® tehnologija omogućava bežičnu komunikaciju i striming muzičkih datoteka. Jednostavno povežite Vaš Bluetooth® kompatibilni mobilni telefon na audio sistem i uživajte u muzici memorisanoj u Vašem telefonu. Nazivi numera i izvođača se prikazuju na integrisanom centralnom displeju.

  Image2
  Daljinska kontrola na upravljaču

  Podesite jačinu tona, uključujte radio stanice ili reprodukujte prethodni ili sledeći zapis ne podižući ruke sa upravljača. Svetleći tasteri i opcionalni kontrolni točkić u cilju intuitivne upotrebe Vam omogućavaju da se krećete kroz liste numera i da ih pritiskanjem aktivirate.

  Image2
  Premium Sound zvučnici

  Dvanaest najkvalitetnijih zvučnika u Premium Sound sistemu napaja 5x130 W digitalno pojačalo. Postoje i tri posebne linije – niskotonac, srednjetonac i visokotonac – u svakim prednjim vratima. U zadnjim vratima raspored je sličan. Svaki zvučnik ima svoj sopstveni prelazni filter da bi se uskladio sa ostalima. Najnovija generacija Dolby® Pro Logic® II surround zvuka koristi centralne zvučnike (niskotonac i visokotonac) i procesor zvuka za stvaranje autentičnog zvuka sa snažnim osećajem prisutnosti za sve one koji se nalaze u automobilu. Pojačalo digitalne klase D karakteriše nova, izuzetno efikasna tehnologija koja omogućava generisanje maksimalne jačine zvuka sa minimalnom količinom energije.

  Image2
  Digital Audio Broadcasting (DAB)

  Kada u vozilu imate digitalni radio, možete da koristite Digital Audio Broadcasting (DAB) – standard za digitalne radio uređaje u Evropi. U zemljama koje imaju DAB emitere imaćete pristup većem broju radio kanala, bolji radio prijem i kvalitet zvuka skoro kao na CD-u.

  Image2
 • Zabava
  Digitalni TV prijemnik

  Ne propustite omiljeni TV program čak i kada ste u automobilu. Dopunite svoj audio sistem ovim digitalnim TV prijemnikom da biste mogli da gledate zemaljske TV kanale na integrisanom 7-inčnom centralnom displeju kada ne vozite automobil. Digitalnim televizorom udobno se upravlja opcionim daljinskim upravljačem.

  Image2
  Dodatna strujna utičnica

  Praktično smeštena na zadnjem delu tunelske konzole, ova dodatna strujna utičnica obezbeđuje struju za telefonski punjač, laptop, konzolu za igrice, DVD plejer ili neke druge prenosive elektronske uređaje.

 • Izgled unutrašnjosti automobila
 • Tekstilne presvlake sedišta
  Mellbystrand presvlake Charcoal boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje (3001)

  Presvlake sedišta: Charcoal
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
 • Tekstilne/T-Tec presvlake sedišta
  Tylösand presvlake Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3661)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Tylösand presvlake Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3601)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
 • Udobne kožne presvlake
  Udobne kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3761)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Udobne kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3701)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Udobne kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (370P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
  Udobne kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Sandstone Beige boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (371T)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Sandstone Beige
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
 • Sportske kožne presvlake
  Sportske kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3361)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3301)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Sportske kožne presvlake Beechwood Brown/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3363)

  Presvlake sedišta: Beechwood Brown/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Beechwood Brown/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3303)

  Presvlake sedišta: Beechwood Brown/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (336P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (330P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Sandstone Beige boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (331T)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Sandstone Beige
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
 • R-Design presvlake od nubuk kože i tekstila/perforirane kože
  R-Design presvlake od nubuk kože i tekstila/perforirane kože Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3R60)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Samo za R-Design.

  Image2
 • R-Design presvlake od kože/perforirane kože
  R-Design presvlake od kože/perforirane kože Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3T60)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Samo za R-Design.

  Image2
 • Upravljači
  Kožom presvučen upravljač, Charcoal

  Image2
  Kožom presvučeni upravljač, Charcoal sa Silk Metal umetkom

  Opcija: Grejani upravljač

  Image2
  Kožom presvučen upravljač, Charcoal sa Silk metal umetkom i prebacivačima stepena prenosa

  Nije za ručne menjače.

  Opcija: Grejani upravljač

  Image2
  R-Design kožom presvučen sportski upravljač, Charcoal sa Silk metal umetkom

  Svojim jedinstvenim dizajnom sa tri paoka naš kožom presvučen R-Design upravljač naglašava sportski i osobeni izgled Vašeg automobila. Njegovi izraženi oslonci za palčeve i debeo okvir obezbeđuju izvanredno držanje pri dinamičnoj vožnji. Na R-Design upravljaču nalazi se R-Design logotip koji Vašem Volvo automobilu daje još sportskiji izgled. Dekorativna Silk metal tabla naglašava vrhunski tehnološki dizajn.

  (Standardno za R-Design)

  Image2
 • Ručice menjača
  Kožom presvučena ručica menjača, Charcoal sa Piano black Deco umetkom, manuelni

  Ograničenja: Može da se poruči samo za Drive-E pogonske grupe sa manuelnim menjačima.

  Image2
  Svetleća, kožom presvučena ručica menjača, Charcoal, Geartronic

  Image2
 • Uređenje unutrašnjosti
  Charcoal unutrašnje obloge

  Image2
  Obloga od brušenog aluminijuma

  Image2
  Shimmer Graphite aluminijumske unutrašnje obloge

  Image2
  Urbane wood unutrašnje obloge

  Image2
  R-Design aluminijumske unutrašnje obloge

  Standardno za R-Design.

  Image2
  Piano Black Wood unutrašnje obloge

  Image2
 • Patosnice
  Tekstilne patosnice, Offblack

  Image2
  Tekstilne patosnice, Soft Beige

  Image2
  R-Design patosnice

  Sportske R-Design patosnice vrlo praktično upotpunjuju dinamičan izgled Vašeg Volvo automobila. Ove vrlo kvalitetne tekstilne patosnice imaju donji deo od gume, pa ne propuštaju vodu.

  Stilizovane patosnice čine Vaš Volvo drugačijim, štiteći pri tom unutrašnjost od prljavštine i vode. Taftovani tekstil patosnica je robustan i otporan, povećava udobnost i daje unutrašnjosti odgovarajući izgled.

  Image2
  Gumene patosnice, Offblack

  Image2
  Gumene patosnice, Soft Beige

  Image2
  Prostirka za prekrivanje tunela

  Postavljena preko tunela zadnjeg sedišta, ova gumena prostirka štiti originalne podne prostirke Vašeg Volvo automobila – posebno je korisna kada na zadnjem sedištu sede tri osobe. Bojom je usklađena sa gumenim patosnicama.

  Image2
 • Ostali unutrašnji izgled
  Ambijentalno osvetljenje

  Dobro osvetljenje je rešenje za pravljenje odgovarajuće atmosfere. To važi i za automobil i za kuću. Naš novi opcioni paket ambijentalnog osvetljenja osvetljava sve ono što može da Vam zatreba noću. Zahvaljujući prefinjenom belom sjaju više nikada nećete morati da po mraku napipavate držače za čaše ili da kopate naslepo po džepovima u vratima. „Ukupan efekat je vrlo topao i prijatan, kao kada se u hladnoj noći nalazite u toploj švedskoj kući“, kažu naši dizajneri. Boja tematski divno pristaje belo osvetljenim komandama na instrument tabli i svim drugim mestima u automobilu. Čak je i opcioni kompas u retrovizoru osvetljen istom elegantnom belom nijansom.

  Image2
  Sportske papučice

  Da bi Vaš Volvo bio još osobeniji i sportskiji, napravili smo sportske papučice inspirisani moto-sportom. Brušeni aluminijum i guma kao završna obrada papučica naglašavaju njihovu ekskluzivnost. (Standardno za R-Design)

  Image2
  R-Design unutrašnji dizajn

  Izuzetni R-Design elementi obuhvataju sportska sedišta, R-Design presvlake sa R-Design logotipom na prednjim sedištima, perforiranom kožom presvučen upravljač sa 3 paoka i metalnim R-Design bedžom, kožnu sportsku ručicu menjača, sportske patosnice, sportske papučice, sportske instrumente sa plavim umecima i R-Design dekorativne umetke na unutrašnjim oblogama.

  Image2
  R-Design adaptivni digitalni displej

  Sa svojom prepoznatljivom tematskom plavom bojom, R-Design displej budi u Vama sportski osećaj svaki put kada sednete za volan. Na raspolaganju su tri postavke: Performance režim koji ima vrlo veliki obrtomer, Eco režim koji hvali ekonomičnu, ekološku vožnju i Elegance režim koji je klasičan podrazumevan režim. Odmah odaberite jednu od ovih postavki prema svom raspoloženju i stilu vožnje.

  Image2
  R-Design ploče na pragovima

  R-Design ploče na pragovima čine automobil prefinjenijim. Ovi aluminijumski detalji su stilski dodatak koji se zapazi svaki put kada se otvore neka vrata.

  Image2
  R-Design crna presvlaka krova sa unutrašnje strane

  Samo za R-Design.

  Image2
 • Spoljašnji izgled
 • Boje karoserije
  614 Ice White

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  707 Inscription Crystal White Pearl

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  612 Passion Red

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  702 Flamenco Red metallic

  Image2
  467 Magic Blue metallic

  Image2
  711 Bright Silver metallic

  Image2
  477 Inscription Electric Silver metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  484 Seashell metallic

  Image2
  492 Savile Grey metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  713 Power Blue metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  714 Osmium Grey metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  717 Onyx Black metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  487 Inscription Ember Black metallic

  Svetlucava metalik boja koja prelazi iz crne u smeđu u zavisnosti od svetla.

  Image2
  019 Black Stone

  Image2
 • Točkovi
  Bor 8x19" Diamond Cut/Iron Stone Matt

  Točkovi od 19" od lake legure.

  Image2
  Bor 8x19" Diamond Cut/Tech Black Glossy

  Točkovi od 19" od lake legure.

  Image2
  Ixion II 8x19" Diamond Cut/Matt Black

  Naši novi točkovi od lake legure R-Design 19" Ixion II imaju jasan, sportski agresivan dizajn koji Vašem Volvo vozilu daje još dinamičniji izgled.

  Image2
  Portia 8x19" Silver Bright

  Točkovi od 19" od lake legure.

  Image2
  Portia 8x19" Diamond Cut/Glossy Black

  Točkovi od 19" od lake legure.

  Image2
  Ixion 8x18" Diamond Cut/Dark Grey

  Točkovi od 18" od lake legure. (Standardno za R-Design)

  Image2
  Skadi 8x18" Silver Bright

  Točkovi od 18" od lake legure.

  Image2
  Titania 8x18" Diamond Cut/High Gloss Black

  Točkovi od 18" od lake legure.

  Image2
  Ymir 8x18" Diamond Cut/Glossy Black

  Laki kovani aluminijumski točak.

  Image2
  Sadia 8x17" Silver

  Točkovi od 17" od lake legure.

  Image2
  Pallene 7x17" Silver

  Točkovi od 17" od lake legure.

  Image2
  Hera 7x16" Silver

  Točkovi od 16" od lake legure.

  Image2
  Oden 7x16" Silver

  Točkovi od 16" od lake legure.

  Image2
  Čelični točak 7x16" sa poklopcem

  Image2
 • Stilizovanje karoserije
  Okrugle izduvne cevi

  Sportske izduvne cevi sa jedinstvenom hromiranom završnom obradom naglašavaju dinamičan karakter Vašeg Volvo automobila i njegove performanse.

  Image2
  Dvostruke integrisane izduvne cevi

  Možete da poručite novi Volvo sa divno izrađenim integrisanim izduvnim cevima. One ostaju fiksirane iako se cevni sistem širi za 25 mm kada motor dostigne radnu temperaturu. Ovo je pravi skandinavski precizni inženjering.

  Image2
  R-Design spoljašnji izgled

  Odmah će Vam se svideti atraktivan R-Design stil koji definišu spušteni položaj sportske šasije, R-Design prednji kraj sa većim otvorima za usis vazduha, Tech Matte Black rešetka sa novim R-Design amblemom i vrlo sjajnim crnim trakama, Silk Metal kućišta retrovizora i prozorski okviri, nov jedinstven zadnji difuzor sa jedinstvenim dvostrukim izduvnim cevima, pragovi sa R-Design logotipom, aluminijumski točkovi Ixion 8x18" i novi Ixion II točkovi od 19" Matte Black i Diamond Cut boje.

  Image2
  Spojler na poklopcu prtljažnog prostora

  Ovaj diskretni, po boji usklađeni zadnji spojler još više unapređuje sportski izgled automobila. (Standardno za T6)

  Image2
  R-Design zadnji difuzor

  Jedinstveni difuzor koji naglašava sportski i dinamički izgled S60 modela. Razvijen tako da karakteristike automobila pri velikim brzinama budu još stabilnije. (Standardno za R-Design)

  Image2
  R-Design izduvni sistem sa sportskim izduvnim cevima i dizajnerskim detaljima sa Silk metal završnom obradom

  Specijalno dizajniranim dvostrukim izduvnim sistemom sa dve sportske izduvne cevi i dizajnerskim detaljima sa Silk metal završnom obradom još više ćete naglasiti sportski karakter automobila. Dvostruke sportske izduvne cevi su montirane na obe strane. (Standardno za R-Design)

  Image2
  R-Design poklopci retrovizora, Silk metal

  Prepoznatljivi poklopci retrovizora sa Silk metal završnom obradom. (Standardno za R-Design)

  Image2
 • Prtljažni prostor
  Oborivo dvodelno zadnje sedište deljivo u odnosu 60/40

  Ergonomski dizajnirano zadnje sedište obezbeđuje velikodušnu podršku za telo tokom dugih putovanja. Kada putovanje uključuje i prtljag i putnike, jednostavno preklopite prema dole jedan ili oba dela zadnjeg sedišta.

  Image2
  Preklopivi naslon sedišta suvozača

  Da biste lakše utovarili vrlo dugačke predmete u svoj Volvo, naslon sedišta suvozača može da se obori (opcija). Nije u ponudi sa sportskim sedištima.

  Image2
  Držač torbe za kupovinu

  Rasklapa se sa poda prtljažnika da bi se smestile torbe ili drugi teret – obezbeđen kukama i elastičnom trakom. Kada se ne koristi, sakriven je u podu.

  Image2
  Otvor prtljažnog prostora, zadnje sedište

  Otvor prtljažnog prostora se prilagođava dugačkim i kabastim predmetima kao što su skije koje mogu da se kroz otvor prtljažnog prostora smeste između zadnjih sedišta.

  Image2
  Strujna utičnica, prtljažni prostor

  Ako postavite strujnu utičnicu od 12 V u prtljažni prostor, moći ćete lako da priključite dodatnu električnu opremu.

  Image2
 • Motori
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 1,5 litara (T3)

  Da li želite da od manjeg dobijete više? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, ovaj 1,5-litarski T3 pogonski agregat od 152 KS/250 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T3)

  Da li želite da od manjeg dobijete više? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ovaj T3 motor zapremine 2,0 litara od 152 KS/250 Nm može da se poruči sa šestostepenim ručnim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T4)

  Zašto da birate između performansi i efikasnosti kada možete da imate i jedno i drugo? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, ovaj T4 pogonski agregat od 190 KS/300 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. U ponudi je i šestostepeni ručni menjač.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T5)

  Uživajte u beskompromisnoj snazi. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori sa šest ili više cilindara. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom, common rail ubrizgavanje goriva i napredna tehnologija turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic automatski menjač, pogonska grupa sa T5 motorom od 245 KS/350 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T6)

  Želite uzbudljivu vožnju, ali ne želite da pravite kompromise po pitanju potrošnje goriva i ekologije? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori sa šest ili više cilindara. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom, common rail direktno ubrizgavanje goriva i kombinovana tehnologija kompresora/turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – kompresor daje veći obrtni moment pri malim brojevima obrtaja u cilju odlične reakcije na papučicu gasa, dok se turbo-punjač uključuje pri većim brojevima obrtaja. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic automatski menjač, pogonska grupa sa T6 motorom od 306 KS/400 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D2)

  Da biste postigli izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva, ne morate da žrtvujete zabavu u vožnji. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, D2 pogonski agregat od 120 KS/280 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D2)

  Da biste postigli izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva, ne morate da žrtvujete zabavu u vožnji. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ovaj D2 motor od 120 KS/280 Nm može da se poruči sa šestostepenim ručnim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D3)

  Ne shvatamo zašto jedan motor ne bi mogao da ima odgovarajuću snagu, ekološke performanse, odlične vozne karakteristike i izvanrednu ekonomičnost. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, D3 pogonski agregat od 150 KS/320 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. U ponudi je i šestostepeni ručni menjač.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D4)

  Uživajte više, trošite manje. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic® automatski menjač, pogonska grupa sa D4 motorom od 190 KS/400 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. Ovaj D4 može da se poruči sa poboljšanim šestostepenim ručnim menjačem ili osmostepenim Geartronic® automatskim menjačem.

  Image2
  Petocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,4 litra (D4 AWD)

  Konstruisali smo ovaj motor za Volvo vozače koji žele još veću snagu i bolje performanse, ali i prednosti ekološkog i ekonomičnog agregata. Ovaj mirni 2,4-litarski petocilindrični motor od 190 KS ima dva redna turbo-punjača – manji skoro trenutno reaguje na malim brojevima obrtaja, dok se veći uključuje sa porastom broja obrtaja i brzine. Turbo-punjači pomažu motoru da fleksibilno i brzo postiže snagu u celom opsegu broja obrtaja. Takođe, zbog vrlo velikog obrtnog momenta od 420 Nm, D4 AWD ima opuštene, ali vrlo efektne performanse. To je vrlo praktično za brzo i bezbedno preticanje, naročito pri brzinama od 80 km/h do 120 km/h. Dakle, D4 AWD postiže odlične vozne karakteristike, ali ne na račun ekonomične potrošnje goriva – uz pomoć Volvo Start/Stop sistema i regeneracije energije kočenja motorom radi uštede goriva, D4 AWD je jedan od najekonomičnijih i ekološki najčistijih automobila u klasi. U cilju maksimalno dinamične vožnje motor se isporučuje sa pogonom na svim točkovima i Instant Traction™ funkcijom i šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem sa sportskim režimom.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D5)

  Uverite se u beskompromisnu snagu, efikasnost i ekološke karakteristike. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic® automatski menjač, pogonska grupa sa D5 motorom od 225 KS/470 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite još više da povećate efikasnost, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da bi se potrošnja goriva dodatno smanjila za oko 5%. Da biste prilagodili karakteristike motora svojim željama ili uslovima vožnje, možete da dodate funkciju koja Vam omogućava da odaberete jedan od više režima vožnje za motor, menjač i opcionalno vazdušno ogibljenje – komforni, Eco, dinamički, terenski ili individualni režim. Pomoću ergonomskog komandnog točkića na centralnoj konzoli između prednjih sedišta, lako prelazite iz jednog režima u drugi.

  Image2
 • Prenos
  Šestostepeni manuelni menjač

  Za maksimalno uživanje u vožnji, šestostepeni manuelni menjač nudi tečnu i preciznu promenu stepena prenosa. Šesti stepen prenosa obezbeđuje opušteno krstarenje, veću ekonomičnost i manju emisiju CO₂ na autoputu. Ravnomeran hod kvačila garantuje da ćete krenuti pouzdano i sa stilom.

  Šestostepeni Powershift menjač

  Bolje performanse sa manjom količinom energije – nemoguća misija? Nije – ako imate Powershift, naš šestostepeni automatski menjač sa dva kvačila koji troši 7% manje goriva od standardnog automatskog menjača; ovaj dinamični automatski menjač trenutno menja stepene prenosa, prenosi obrtni moment bez prekida i može trenutno da se prebaci u ručni režim kad god poželite.

  Šestostepeni Geartronic automatski menjač

  Zar ne bi bilo lepo da imate automobil koji podjednako lako vuče kamp prikolicu, prolazi kroz gusti saobraćaj i ide po zahtevnom, otvorenom putu? Pa, bilo bi. Šestostepeni Geartronic Vam obezbeđuje kontrolu u svim uslovima. Pomoću potpuno nove ručice menjača sa crnom završnom obradom i belim oznakama, ovaj brzi automatski menjač može trenutno da se prebaci na ručni režim kad god je to potrebno. U zavisnosti od motora, Geartronic menjač ima i sportski režim radi aktivnije vožnje – nakon aktiviranja, menjač reaguje brže na papučicu gasa i dozvoljava veće brojeve obrtaja motora tokom ubrzavanja.

  Osmostepeni Geartronic automatski menjač

  Da li želite intuitivnu, dinamičnu pogonsku grupu koja reaguje isto kao Vi? Uparen sa našom potpuno novom generacijom četvorocilindričnih Drive-E motora sa turbo-punjačima, ovaj novorazvijeni osmostepeni automatski menjač Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa, bez obzira na to da li je reč optimalnoj reakciji motora i voznim karakteristikama ili laganoj i najekonomičnoj vožnji.

  Image2
  Prebacivači stepena prenosa

  Ako uživate u vožnji, još više ćete se zabaviti koristeći nove prebacivače stepena prenosa automatskog menjača na upravljaču. Njima brže i preciznije ručno menjate stepene prenosa. Osim toga, šake vam ostaju na upravljaču, pa uvek potpuno kontrolišete automobil. (Samo u kombinaciji sa upravljačem sa 3 paoka)

  Image2
  Start/Stop tehnologija

  Zamislite koliko bi se energije uštedelo kada bi svaki automobil na svakom semaforu na svetu isključio svoj motor...Naša Start/Stop tehnologija upravo to radi. Čim zagrejete motor i zaustavite automobil, prebacite ručicu menjača u neutralni položaj i otpustite papučicu kvačila – motor će se automatski isključiti. Čim ponovo pritisnete papučicu kvačila, motor će se istog trenutka upaliti i automobil kreće. Tako se smanjuju potrošnja goriva i emisija CO₂ do 8%. Dodatni akumulator obezbeđuje normalan rad svih sistema za infotainment i komfor čak i kada je motor isključen. Start/Stop sistem je aktivan u temperaturnom opsegu od 0 °C do 30 °C i može da se isključi dodirivanjem dugmeta na centralnoj konzoli.

  Image2
  Regeneracija energije kočenja motorom

  Iskoristite prednosti energije. Svaki put kada otpustite papučicu gasa dok ste u brzini, akumulator se puni uz pomoć energije kočenja motorom koja bi se inače izgubila. Ovo smanjuje prosečno opterećenje alternatora i smanjuje potrošnju goriva 2–3%, što je vredan doprinos ekonomičnoj potrošnji goriva i nižim emisijama CO₂.

  Image2
  Pogon na svim točkovima (AWD)

  Napredna AWD tehnologija sa Instant Traction™ funkcijom doprinosi većoj stabilnosti vožnje i prianjanju na svim putevima i u svim vremenskim uslovima. On ima sistem elektronskog upravljanja koji neprekidno nadgleda brzinu točkova, gas, obrtni moment, brzinu motora i kočnice. Kako se menjaju uslovi vožnje, točkovi dobijaju najveću snagu uz najbolje prianjanje. Kada se na nekom pneumatiku smanji sila prianjanja, snaga na tom točku se smanjuje i smesta prenosi na točkove koji bolje prianjaju.

  Image2
  Pomoćna funkcija pri startovanju uzbrdo

  Pomoćna funkcija pri startovanju uzbrdo automatski održava kočioni pritisak dok prebacujete stopalo sa papučice kočnice na papučicu gasa, pa se više nikada nećete klizati unazad i Vaš motor neće raditi sa prekidima pri polasku na uzbrdici. Pomoćna funkcija pri startovanju uzbrdo funkcioniše i u položaju za hod unazad.

  Image2
 • Šasija i upravljanje
  Šasija

  Tokom radnog veka Volvo automobila, naići ćete na glatke brze autoputeve, puteve drugog reda sa rupama i ledenim izbočinama, talasaste grube šljunčane puteve i uske planinske puteve. Zato naši inženjeri provode na desetine hiljada sati testirajući raznorazne puteve (neke od njih ne biste mogli ni da zamislite). Rezultat je napredno ogibljenje koje može da se nosi sa najgorim uslovima, ali ne na račun odličnog ponašanja na putu i kvalitetne vožnje. Ogibljenje takođe funkcioniše na najbolji način zbog krute karoserije Volvo automobila i niskog težišta. Prednje i zadnje ogibljenje skladno funkcionišu u cilju stabilnog kočenja i oštrog upravljanja. Prilikom ulaska u krivinu, zadnjim točkovima se neznatno upravlja kako bi se sprečilo neželjeno proklizavanje u krivini. Postoje tri varijante šasije: UDOBNA ŠASIJA koja obezbeđuje udobnu, a dinamičnu vožnju, NISKA SPORTSKA ŠASIJA za dinamičniju vožnju i FOUR-C AKTIVNA ŠASIJA koja omogućava biranje različitih režima vožnje – udobni, sportski ili napredni.

  Image2
  R-Design sportska šasija

  Ako želite još bolje da doživite vožnju, sada možete da poručite S60 sa našom R-Design sportskom šasijom koja je prethodno mogla da se poruči samo za R-Design model. Spuštena je za 15 mm, izgleda drugačije i od drugačijih je materijala. Stabilizatori, zadnji amortizeri (jednocevna koncepcija), 15% kruće opruge, brži upravljač, šipka za ojačanje prednjeg ogibljenja i mnogo toga drugog sportski je prilagođeno u cilju veće stabilnosti.

  Image2
  Sistem zaštite pri prevrtanju

  Da bi zaštitio putnike pri prevrtanju, naš sistem zaštite pri prevrtanju se aktivira putem senzora koji nadgleda ugao naginjanja vozila. U slučaju prevrtanja, predzatezači sigurnosnih pojaseva se aktiviraju za svako sedište kako bi se putnici što više fiksirali. Istovremeno se aktivira vazdušna zavesa u cilju zaštite od sekundarnih udara.

  Image2
  Four-C (Napredni Four-C sistem kontrole šasije)

  Four-C aktivna šasija obezbeđuje izbor između tri različita režima vožnje—Komforan, Sportski ili Napredni. Bez obzira na odabrani režim, ova tehnologija vrši praćenje automobila, puta i vozača 500 puta u sekundi i istovremeno podešava svaki pojedinačni amortizer kako bi obezbedila optimalno upravljanje. U osnovi Four-C šasije je vrhunski tehnološki elektronski sistem za upravljanje koji stalno kontroliše četiri Monroe-Öhlins amortizera i komunicira sa ESC sistemom, motorom, kočnicama i upravljačem u cilju boljeg korišćenja odabranog stila vožnje.

  Image2
  Elektronska kontrola stabilnosti (ESC)

  Može da Vam se desi kada najmanje očekujete. U odsutnom trenutku na putu mokrom od kiše ili zaleđenom putu, zadnji deo Vašeg automobila može da se zanese kao da će bočno da prokliza. Ako zakrenete volan pri bočnom klizanju, može da dođe do zanošenja zadnjeg kraja i na kraju do brzog obrtanja automobila. Ovo je upravo situacija zbog koje je elektronska kontrola stabilnosti (ESC) jedna od najbitnijih bezbednosnih inovacija prošle decenije. Sistem prati faktore kao što su pravac kretanja automobila, brzina obrtanja točkova i ugao zakretanja upravljača. Na osnovu svih ovih informacija, ESC detektuje potencijalno bočno klizanje i preduzima mere za njegovo sprečavanje tako što redukuje snagu motora i/ili koči odgovarajuće točkove. Osim toga, sprečava blokiranje točkova pri kočenju motorom ili biranju nižeg stepena prenosa u klizavim uslovima tako što koristi kontrolu otpora motora (EDC). Da bi ESC sistem funkcionisao još ranije i preciznije radi sprečavanja bočnog klizanja, napredna kontrola stabilnosti (ASC) meri zanošenje i bočno ubrzavanje automobila. Ipak, suština ASC-a je i da Vam omogući prijatnu vožnju, zbog čega je pri brzom ulasku u krivinu automobil još stabilniji u dinamičkom smislu. Kontrola prianjanja u krivinama (CTC) još jedna je karakteristika koja Vam omogućava oštrije ulaske u krivine, manje zanošenje u krivinama i veću zabavu za upravljačem. Funkcioniše tako što koči unutrašnji pogonski točak ako počne da gubi prianjanje u krivini i prenosi snagu na spoljašnji točak. Osim toga, ako ste raspoloženi za sportsku vožnju, ESC ima sportski režim. On isključuje funkciju redukcije snage motora i dozvoljava kontrolisano klizanje zadnjih točkova sve dok detektuje da vozač koristi upravljač i pedalu gasa dinamički i bez preterivanja, a u protivnom se vraća na normalnu ESC funkciju.

  Image2
  Električni servo upravljač

  Ovaj električni servo upravljač sa ozubljenom letvom i pužnim zupčanikom štedi gorivo i reaguje na Vaše komande precizno i intuitivno. Iza upravljača, možete da uživate sa upravljačem koji lako reaguje pri svim brzinama. Lako se prilagođavate karakteristikama servo upravljača koji zadovoljava Vaše potrebe za vožnjom ili Vaše raspoloženje: izaberite gradsku vožnju, vožnju na autoputu ili sportski režim vožnje i možete da uživate u vrhunskoj postavci za svaku situaciju.

  Brzinski regulisani servo upravljač

  Opcioni brzinski regulisani i progresivni servo upravljač koristi naprednu, brzinski regulisanu tehnologiju za regulaciju potrebne servo funkcije u vožnji. Pri većim brzinama, upravljanje je teško i pozitivno. Pri parkiranju ili sporom saobraćaju, upravljanje je lako i bez napora. Iako se osetljivost upravljača podešava automatski u zavisnosti od brzine automobila, na centralnom displeju možete da odaberete jedan od tri nivoa ukupne osetljivosti upravljača – lako, srednje ili teško upravljanje.

  Image2
 • Unutrašnjost
  Sistem kvaliteta unutrašnjeg vazduha (IAQS)

  Volvo IAQS neprekidno nadzire vazduh koji ulazi i u slučaju potrebe privremeno zatvara spoljne otvore za vazduh kako bi se sprečio ulazak ugljen-monoksida, prizemnog ozona i azot-dioksida. Kada su otvori za vazduh otvoreni, filter sa aktivnim ugljem štiti putnike od drugih štetnih gasova i neprijatnih mirisa. Na taj način je vazduh koji udišete u automobilu čist, često čistiji od spoljnog vazduha kada vozite u gustom gradskom saobraćaju ili kroz tunele.

  Image2
  Paket za čistu unutrašnju zonu (CZIP)

  Ništa nije gore od putovanja u zagušljivom automobilu, naročito po toplom danu. Da bi osvežio unutrašnjost Vašeg Volvo automobila, CZIP pokreće ciklus ventilacije nakon što otključate automobil pomoću daljinskog upravljača ili ličnog komunikatora sa vozilom. Ova funkcija je aktivna onda kada je napolju najmanje 10 °C. Takođe, CZIP odlično odstranjuje supstance koje izazivaju alergiju i astmu.

  Image2
  Filter putničke kabine

  Filter putničke kabine je prava dobrobit za vozača i putnike, naročito za one sklone polenskoj groznici ili drugim alergijama, jer sprečava da kroz ventilacioni sistem u putničku kabinu uđu prašina, polen i čestice izduvnih gasova.

  Image2
  Materijali testirani na kontaktne alergene

  Unutrašnje metalne površine su testirane na kontaktne alergije i one zadovoljavaju iste standarde koji važe i za odvajanje nikla kao nakita visokog kvaliteta.

  Image2
 • Spoljašnost
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 1,5 litara (T3)

  Da li želite da od manjeg dobijete više? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, ovaj 1,5-litarski T3 pogonski agregat od 152 KS/250 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T3)

  Da li želite da od manjeg dobijete više? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ovaj T3 motor zapremine 2,0 litara od 152 KS/250 Nm može da se poruči sa šestostepenim ručnim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T4)

  Zašto da birate između performansi i efikasnosti kada možete da imate i jedno i drugo? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, ovaj T4 pogonski agregat od 190 KS/300 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. U ponudi je i šestostepeni ručni menjač.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T5)

  Uživajte u beskompromisnoj snazi. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori sa šest ili više cilindara. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom, common rail ubrizgavanje goriva i napredna tehnologija turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic automatski menjač, pogonska grupa sa T5 motorom od 245 KS/350 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T6)

  Želite uzbudljivu vožnju, ali ne želite da pravite kompromise po pitanju potrošnje goriva i ekologije? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori sa šest ili više cilindara. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom, common rail direktno ubrizgavanje goriva i kombinovana tehnologija kompresora/turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – kompresor daje veći obrtni moment pri malim brojevima obrtaja u cilju odlične reakcije na papučicu gasa, dok se turbo-punjač uključuje pri većim brojevima obrtaja. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic automatski menjač, pogonska grupa sa T6 motorom od 306 KS/400 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D2)

  Da biste postigli izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva, ne morate da žrtvujete zabavu u vožnji. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ovaj D2 motor od 120 KS/280 Nm može da se poruči sa šestostepenim ručnim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D2)

  Da biste postigli izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva, ne morate da žrtvujete zabavu u vožnji. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, D2 pogonski agregat od 120 KS/280 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D3)

  Ne shvatamo zašto jedan motor ne bi mogao da ima odgovarajuću snagu, ekološke performanse, odlične vozne karakteristike i izvanrednu ekonomičnost. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, D3 pogonski agregat od 150 KS/320 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. U ponudi je i šestostepeni ručni menjač.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D4)

  Uživajte više, trošite manje. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic® automatski menjač, pogonska grupa sa D4 motorom od 190 KS/400 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. Ovaj D4 može da se poruči sa poboljšanim šestostepenim ručnim menjačem ili osmostepenim Geartronic® automatskim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D5)

  Uverite se u beskompromisnu snagu, efikasnost i ekološke karakteristike. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic® automatski menjač, pogonska grupa sa D5 motorom od 225 KS/470 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite još više da povećate efikasnost, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da bi se potrošnja goriva dodatno smanjila za oko 5%. Da biste prilagodili karakteristike motora svojim željama ili uslovima vožnje, možete da dodate funkciju koja Vam omogućava da odaberete jedan od više režima vožnje za motor, menjač i opcionalno vazdušno ogibljenje – komforni, Eco, dinamički, terenski ili individualni režim. Pomoću ergonomskog komandnog točkića na centralnoj konzoli između prednjih sedišta, lako prelazite iz jednog režima u drugi.

  Image2
  Osmostepeni Geartronic automatski menjač

  Da li želite intuitivnu, dinamičnu pogonsku grupu koja reaguje isto kao Vi? Uparen sa našom potpuno novom generacijom četvorocilindričnih Drive-E motora sa turbo-punjačima, ovaj novorazvijeni osmostepeni automatski menjač Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa, bez obzira na to da li je reč optimalnoj reakciji motora i voznim karakteristikama ili laganoj i najekonomičnoj vožnji.

  Image2
  Start/Stop tehnologija

  Zamislite koliko bi se energije uštedelo kada bi svaki automobil na svakom semaforu na svetu isključio svoj motor...Naša Start/Stop tehnologija upravo to radi. Čim zagrejete motor i zaustavite automobil, prebacite ručicu menjača u neutralni položaj i otpustite papučicu kvačila – motor će se automatski isključiti. Čim ponovo pritisnete papučicu kvačila, motor će se istog trenutka upaliti i automobil kreće. Tako se smanjuju potrošnja goriva i emisija CO₂ do 8%. Dodatni akumulator obezbeđuje normalan rad svih sistema za infotainment i komfor čak i kada je motor isključen. Start/Stop sistem je aktivan u temperaturnom opsegu od 0 °C do 30 °C i može da se isključi dodirivanjem dugmeta na centralnoj konzoli.

  Image2
  Regeneracija energije kočenja motorom

  Iskoristite prednosti energije. Svaki put kada otpustite papučicu gasa dok ste u brzini, akumulator se puni uz pomoć energije kočenja motorom koja bi se inače izgubila. Ovo smanjuje prosečno opterećenje alternatora i smanjuje potrošnju goriva 2–3%, što je vredan doprinos ekonomičnoj potrošnji goriva i nižim emisijama CO₂.

  Image2
  Dizajn koji štedi gorivo

  Bolji dizajn zaista mnogo znači. Da bismo smanjili energetske gubitke zbog otpora vetra i otpora kotrljanja, koristimo naprednu aerodinamiku, lake materijale i tehnologiju malog trenja. Tako u kombinaciji sa svojim najsavremenijim motorima smanjujemo potrošnju goriva i emisiju CO₂ Vašeg automobila.

  Image2
  Aktivna žaluzina rešetke

  U cilju aktivnog smanjivanja otpora vazduha i emisije CO₂, žaluzina iza rešetke na našem turbo-dizel motoru automatski se prilagođava brzini i temperaturi.

  Image2
  Napredna kontrola emisije benzinskog motora i filter za čvrste čestice u dizel gorivu

  Napredna Volvo kontrola emisije brzo reaguje nakon hladnog starta, eliminišući između 95% i 99% ugljen-monoksida, ugljovodonika i azotnih oksida iz izduvnih gasova benzinskog motora. Osim toga, Volvo turbo-dizel motore karakteriše filter za čvrste čestice koji odstranjuje oko 95% čestica iz izduvnih gasova dizel-motora.

  Image2
  Čiste boje

  Kako bi se smanjilo korišćenje rastvarača opasnih za okolinu, sve Volvo boje karoserije su na vodenoj bazi. Štaviše, naše lakirernice su među najčistijima na svetu.

  Image2
  85% se može reciklirati

  Da bi se umanjio ukupan uticaj naših automobila na okolinu, svaki Volvo je konstruisan tako da obnova i recikliranje na kraju njegovog radnog veka budu olakšani.

  Image2
 • Preventivna bezbednost
  Bezbednost u gradu

  Znamo da želite da izbegnete sudare u svim uslovima, pa i pri malim brzinama. Dovoljan je samo trenutak nepažnje u zakrčenom gradskom centru da Vam se nešto tako desi. Zato smo se zapitali da li Vaš Volvo može da Vam pomogne. To je upravo ono o čemu vodi računa laserska tehnologija za bezbednost u gradu jer detektuje predstojeći sudar pri brzinama do 50 km/h. Pre svega, sistem za bezbednost u gradu priprema kočnice kako bi brže reagovale kada pritisnete papučicu. Međutim, ako ne uspete da zakočite, sistem za bezbednost u gradu aktivira kočnice umesto Vas i isključuje gas kako bi umanjio snagu sudara. Osim toga, ako je razlika u brzini Vašeg automobila i automobila ispred Vas manja od 15 km/h, sistem za bezbednost u gradu može da spreči sudar. Sistem za bezbednost u gradu se aktivira čim pokrenete automobil i spreman je da Vam pomogne u takvim situacijama. Sistem za bezbednost u gradu je samo jedan element našeg kompletnog pristupa automobilskoj bezbednosti. Program pod nazivom IntelliSafe služi nam da ispunimo svoj cilj, odnosno da napravimo automobil koji će Vam pomoći da izbegnete sudar – sadrži karakteristike kao što su sistem upozoravanja prilikom prelaska u drugu traku, adaptivna kontrola krstarenja, pomoć pri parkiranju i mnogo toga drugog.

  Image2
  Paket podrške vozaču

  Zar ne bi bilo sjajno kada bi Vam automobil pomogao da izbegnete sudare, primetite svojeglave pešake i uočite znakove na putu i kada bi Vas upozorio, na primer, da ste prekoračili dozvoljenu brzinu? Zamislite da automobil može da oseti da vozite umorni ili dekoncentrisani i da Vas zatim blago upozori na to. To nije naučna fantastika, već naš paket podrške vozaču uz koga je vožnja uvek bezbednija i prijatnija. Osim pomenutih karakteristika, ovaj paket sadrži adaptivnu kontrolu krstarenja (pri svim brzinama), upozorenje na sudar sa potpuno automatskim kočenjem i detekcijom pešaka i biciklista, kontrolni sistem za alarmiranje vozača (DAC), pomoć pri održavanju trake (LKA), aktivno dugo svetlo (AHB), informacije o znakovima na putevima (RSI), sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS) i upozorenje na dolazeći saobraćaj (CTA).

  Image2
  Adaptivna kontrola krstarenja (ACC) sa funkcijom pomoći pri čekanju u redu

  ACC je pouzdan partner za opušteniju vožnju na svim putovanjima jer Vam pomaže da održite pretpodešeno rastojanje od vozila ispred Vas pri svim brzinama do 200 km/h kod automatskih menjača i od 30 km/h do 200 km/h kod ručnih menjača. U sporom gradskom saobraćaju, ACC funkcija „stani-kreni“* sa ECO režimom automatski prilagođava Vašu brzinu brzini vozila ispred Vas, pri čemu štedi gorivo jer održava ravnomernije kretanje uz ređa nagla ubrzavanja. Kad vozilo stoji, pritisak na dugme ili papučicu gasa je sve što treba da uradite da bi Vaše vozilo ujednačeno sledilo vozilo ispred sebe. Pri brzinama većim od 30 km/h samo odaberite željenu brzinu i minimalno vremensko rastojanje do vozila ispred Vas. Kada senzor radara otkrije sporije vozilo ispred, brzina se automatski prilagođava tom vozilu. A kada je put čist, vozilo se vraća na odabranu brzinu. Ako je ACC isključen, a vozilo ispred je preblizu, funkcija upozorenja na rastojanje od vozila ispred aktivira svetlo upozorenja u donjem delu vetrobranskog stakla i na taj način pomaže u održavanju odgovarajućeg rastojanja. Kad god poželite, možete takođe da izaberete standardnu kontrolu krstarenja tako što ćete držati ACC dugme nekoliko sekundi.

  *Potreban je automatski menjač da bi funkcija pomoći pri čekanju u redu i funkcija „stani-kreni“ mogle da se koriste od 0 km/h do 30 km/h!

  Image2
  Upozorenje na sudar sa potpuno automatskim kočenjem i detekcijom pešaka i biciklista

  Statistički podaci pokazuju da u 50% svih sudara otpozadi vozač koji je prouzrokovao sudar uopšte nije kočio. Aktivna pri brzinama većim od 4 km/h, naša tehnologija za izbegavanje sudara Vas može upozoriti zvučno i vizuelno ako ste preblizu vozila ispred Vas ili ako su Vam pešaci ili biciklisti na putu. Ako ne reagujete i sudar je neizbežan, uključuje se potpuno automatsko kočenje kako bi Vam pomoglo da izbegnete ili ublažite sudar. Sa dometom od 150 metara, radarski senzor iza rešetke stalno prati rastojanje do vozila ispred Vas, a digitalna kamera iza vetrobranskog stakla detektuje objekte ispred Vas. Na dnevnom svetlu takođe može detektovati pešake koji stoje ili se kreću ili bicikliste. Ako se pešak ili biciklista neočekivano pojave ispred Vašeg automobila ili neko vozilo naglo zakoči (ili je u mirovanju), sistem upozorenja na sudar predviđa da će se sudar verovatno dogoditi i upozorava Vas trepćućim svetlom upozorenja na vetrobranskom staklu uz zvučni alarm. Osim toga, ova tehnologija podržava kočenje inicirano od strane vozača tako što unapred aktivira kočnice kako bi smanjila put kočenja. Ako ne reagujete na upozorenje i sudar je neminovan, automobil odmah koči punom kočionom snagom.

  Image2
  Kontrolni sistem za alarmiranje vozača (DAC)

  Znate scenario. Pažnja počinje da Vam slabi, možda zbog dugog dana u kancelariji ili previše sati za upravljačem. Ovo je opasna situacija o kojoj smo mnogo razmišljali zato što dekoncentrisani vozači izazivaju do 90% svih nesreća. Razvili smo kontrolni sistem za alarmiranje vozača (DAC) kako bi pomogli dekoncentrisanim vozačima pri brzinama preko 65 km/h. Kamera prati put ispred vozila dok DAC proverava kako pomerate upravljač radi poređenja sa vašim normalnim stilom vožnje. Ako detektuje da haotično vozite ili da ste pospani ili dekoncentrisani, emituje zvučno upozorenje i prikazuje poruku na instrument tabli u kojoj Vam predlaže da se odmorite.

  Image2
  Sistem upozoravanja prilikom prelaska u drugu traku (LDW)

  Lako Vam se može desiti da tokom dugog putovanja autoputem ili usled trenutne nepažnje nakratko izađete iz svoje trake. Tada postoji opasnost da se sudarite ili jednostavno sami skrenete sa puta. Na to je strašno i pomisliti, ali Volvo može da Vam pomogne pomoću sistema upozoravanja prilikom prelaska u drugu traku. Kada vozite brže od 65 km/h, kamera prati oznake trake, pa može da Vas obavesti ako izlazite iz nje. Ako izlazite iz nje, sistem emituje zvučno upozorenje; međutim, LDW se ne čuje ako koristite pokazivače smera da biste signalizirali promenu trake.

  Image2
  Pomoć pri održavanju trake (LKA)

  Pri brzinama između 65 km/h i 200 km/h, pomoć pri održavanju trake će pomoći u sprečavanju sletanja vozila s puta, kao i u sprečavanju sudara čiji uzrok je privremena rasejanost. Ova funkcija koristi digitalnu kameru za registrovanje oznaka saobraćajne trake i pomaže u kontroli položaja vozila na putu. Ako se približite oznaci trake i ako LKA oseti da ne držite potpuno stvari pod kontrolom, LKA polako zaokreće upravljač kako bi automobil ostao u traci. Ako i pored toga nenamerno pređete oznaku trake, upozoriće vas vibriranjem upravljača. Kada namerno promenite saobraćajnu traku koristeći pokazivače pravca, LKA se neće aktivirati.

  Image2
  Informacije o znakovima na putevima (RSI)

  Pomoću RSI ne morate da propustite važne putokaze. Prednja kamera detektuje ograničenja brzine i znake „nema preticanja“. Aktuelni znak se zatim prikazuje na centralnom brojčaniku na instrument tabli da biste stalno vodili računa o trenutnim ograničenjima. Ako želite, RSI može i da Vas upozori vizuelnim upozorenjem kada prekoračite ograničenje brzine tako što će blago trepnuti tri puta. Ovo se lako podešava u meniju na centralnoj konzoli.

  Image2
  Sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS) sa upozorenjem na dolazeći saobraćaj (CTA)

  Svi smo nekad doživeli mali, neprijatan šok kada smo pri promeni trake iznenada videli drugo vozilo u svom mrtvom uglu. Unapredili smo radarski BLIS da biste svega bili svesni. BLIS ima radarske senzore montirane u zadnjem delu automobila koji pokrivaju mnogo veću oblast iza automobila i funkcionišu u svim vremenskim uslovima i pri različitom osvetljenju, odnosno danonoćno. Kada neko vozilo uđe u mrtvi ugao, ova funkcija Vas upozorava tako što pali upozoravajuću lampicu na stubu prednjih vrata – sa leve i desne strane. Zajedno sa retrovizorima na vratima koji uključuju širokougaoni retrovizor sa vozačeve strane, pomoći će Vam da procenite mogućnost promene trake. Radarski BLIS se aktivira kada automobil prekorači 10 km/h i reaguje na skoro svaki tip vozila, uključujući motocikle. Upozorenje na dolazeći saobraćaj koristi zadnje radarske senzore kako bi Vas upozorilo na vozila koja Vam dolaze sa strane kada unazad izlazite iz prostora za parkiranje. To je vrlo korisno na uskim i zakrčenim prostorima gde bočna preglednost može da bude ograničena.

  Image2
  Elektronska kontrola stabilnosti (ESC)

  Može da Vam se desi kada najmanje očekujete. U odsutnom trenutku na putu mokrom od kiše ili zaleđenom putu, zadnji deo Vašeg automobila može da se zanese kao da će bočno da prokliza. Ako zakrenete volan pri bočnom klizanju, može da dođe do zanošenja zadnjeg kraja i na kraju do brzog obrtanja automobila. Ovo je upravo situacija zbog koje je elektronska kontrola stabilnosti (ESC) jedna od najbitnijih bezbednosnih inovacija prošle decenije. Sistem prati faktore kao što su pravac kretanja automobila, brzina obrtanja točkova i ugao zakretanja upravljača. Na osnovu svih ovih informacija, ESC detektuje potencijalno bočno klizanje i preduzima mere za njegovo sprečavanje tako što redukuje snagu motora i/ili koči odgovarajuće točkove. Osim toga, sprečava blokiranje točkova pri kočenju motorom ili biranju nižeg stepena prenosa u klizavim uslovima tako što koristi kontrolu otpora motora (EDC). Da bi ESC sistem funkcionisao još ranije i preciznije radi sprečavanja bočnog klizanja, napredna kontrola stabilnosti (ASC) meri zanošenje i bočno ubrzavanje automobila. Ipak, suština ASC-a je i da Vam omogući prijatnu vožnju, zbog čega je pri brzom ulasku u krivinu automobil još stabilniji u dinamičkom smislu. Kontrola prianjanja u krivinama (CTC) još jedna je karakteristika koja Vam omogućava oštrije ulaske u krivine, manje zanošenje u krivinama i veću zabavu za upravljačem. Funkcioniše tako što koči unutrašnji pogonski točak ako počne da gubi prianjanje u krivini i prenosi snagu na spoljašnji točak. Osim toga, ako ste raspoloženi za sportsku vožnju, ESC ima sportski režim. On isključuje funkciju redukcije snage motora i dozvoljava kontrolisano klizanje zadnjih točkova sve dok detektuje da vozač koristi upravljač i pedalu gasa dinamički i bez preterivanja, a u protivnom se vraća na normalnu ESC funkciju.

  Image2
  Sistem koji sprečava blokiranje kočnica sa Hydraulic Brake Assist (HBA) i Ready Alert Brakes (RAB) sistemima

  Kada ispred Vas iznenada izleti drugi automobil na raskrsnici, velike neblokirajuće disk kočnice pokazuju svoje prave performanse – kraći put kočenja u ovakvim situacijama mnogo znači. Osim toga, kada se krećete planinskim putem nizbrdo uz često i snažno kočenje, shvatate koliko su naše kočnice otporne na slabljenje kočione sile. Pošto rizik od slabljenja kočione sile uvek postoji, Vaš Volvo je spreman i na to jer ima pomoćni sistem protiv slabljenja kočione sile (FBS). Ovaj sistem postepeno povećava pritisak hidrauličnih kočnica, pa ga uvek osećate na papučici. Ali, šta se dešava ako morate da prikočite u vanrednoj situaciji i ako možda ne pritisnete dovoljno papučicu? Pa, razvili smo Hydraulic Brake Assist sistem koji obezbeđuje maksimalan kočioni pritisak hidrauličnih kočnica pri paničnom zaustavljanju. Takođe, ako iznenada otpustite papučicu gasa ili senzori detektuju neku prepreku ispred automobila, Ready Alert Brakes sistem odmah približava disk pločice kočionim diskovima kako bi smanjio put kočenja. Osim toga, Electronic Brake Distribution sistem obezbeđuje odgovarajuću kočionu silu na prednjim i zadnjim točkovima Vašeg Volvo automobila, u zavisnosti od raspodele opterećenja u automobilu i putnih uslova.

  Image2
  Sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS)

  Zamislite da ste u preticajnoj traci na autoputu na kome se vozi velikom brzinom. Automobil počinje da Vam vijuga; prvo ste zbunjeni, a zatim Vam postaje jasno. Pritisak u jednom od zadnjih pneumatika opasno je nizak – uz malo sreće stići ćete bezbedno do zaustavne trake. Ovaj strašan scenario je jedan od razloga zašto smo razvili svoj sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS) koji koristi senzore montirane na ventilima svih pneumatika. Ako je jedan od pneumatika nedovoljno napumpan, odmah ćete dobiti upozorenje ako se krećete brzinom od 30 km/h ili većom.

  Image2
  Svetlo za skretanje

  Pri brzinama do 30 km/h, opciono svetlo za skretanje osvetljava oblast u koju skrećete do 15 stepeni oko automobila da biste bezbednije manevrisali – na primer, ako skrećete na manji put ili vozite kroz uski prolaz noću.

  Image2
  Aktivno dugo svetlo (AHB)

  Sada su noćna putovanja mnogo prijatnija – i bezbednija – zahvaljujući našem novom aktivnom dugom svetlu koje se poručuje kao opcija. Kada imate ovaj sistem, ne morate stalno da se prebacujete sa kratkih na duga svetla i obrnuto*, što je ne samo nezgodno nego, na osnovu više studija, predstavlja glavni uzrok nesreća tokom noćne vožnje. Kod ovog našeg novog sistema duga prednja svetla su uključena sve vreme. Kada se drugi automobil približava iz suprotnog smera, sistem im ne dozvoljava da zaslepe drugog vozača tako što ih prigušuje tačno onoliko koliko je potrebno. Isto važi i za automobile ispred Vas. Sistem čak može da prepozna pešake i bicikliste i da spreči njihovo zaslepljivanje – može istovremeno da prati deset pojedinačnih objekata. Sistem je inteligentan, pa se dugo svetlo isključuje kada uđete u grad; međutim, ako prođete pored nekog osvetljenog znaka, npr. benzinske pumpe ili samousluge, ostaje uključen da biste videli šta sledi. Ovo je i bezbedno i praktično rešenje.

  *Važi za ABL sa tehnologijom dvostrukih ksenonskih prednjih svetala. Automobili sa halogenim svetlima se automatski prebacuju sa dugih na kratka svetla.

  Image2
  Unutrašnji i spoljašnji retrovizori sa automatskim prigušivanjem

  Zaslepljujuće blještanje prednjih svetala drugih automobila jedna je od najneprijatnijih stvari tokom noćne vožnje. Retrovizori na vratima su velikih dimenzija i od hromatskog stakla koje automatski prigušuje blještanje automobila iza Vas. Retrovizori imaju interne senzore koji prate svetlosne uslove i detektuju blještanje prednjih svetala. Nakon detektovanja, unutrašnji i spoljašnji retrovizori se istovremeno zatamnjuju do tačno određenog stepena. Kada izvor blještanja nestane, stakla se automatski vraćaju u normalno stanje. U druge funkcije spadaju opcioni ugrađeni kompas u unutrašnjem retrovizoru i osvetljenje tla, kao i indikatori na bokovima spoljašnjih retrovizora.

  Image2
  Aktivno osvetljenje u krivinama (ABL) sa tehnologijom dvostrukih ksenonskih prednjih svetala

  Znate li kakav je osećaj kada se vozite niz krivudavi seoski put noću i kada prednja svetla ne pokazuju baš sve što Vas čeka iza sledeće krivine? Pitali smo se kako bi to bilo kada bi Vaša prednja svetla mogla da se zakrenu da bi Vam pokazala šta Vas čeka iza ugla? Zato smo razvili aktivno osvetljenje u krivinama – sa motorizovanim svetlima koja se zakreću do 15 stepeni u oba smera, prateći zakretanje upravljača. Pomoću dodatno svetlih dvostrukih ksenonskih svetala (za kratko i dugo svetlo), vidite 90% više u krivinama noću. To znači da put kočenja može da bude duži za 45 metara. Imate vrlo efikasno kratko svetlo na uskim, vijugavim putevima i vrlo snažno dugo svetlo na autoputevima – senzor isključuje ovu adaptivnu funkciju tokom dana da bi se manje trošila. Ovaj sistem je i vrlo inteligentan – u zavisnosti od tereta u automobilu, prednja svetla se automatski podešavaju kako bi pod odgovarajućim uglom osvetljavala put, čak i pri snažnom ubrzavanju ili kočenju.

  Image2
  Bočna poziciona svetla

  Integrisana prednja i zadnja bočna poziciona svetla upozoravaju ostale vozače na prisustvo Vašeg automobila.

  Image2
  Stop svetlo u vanrednoj situaciji (EBL)

  Na autoputu se svima nama nekad desi da automobil ispred nas iznenada snažno zakoči, pa tada moramo da kočimo još snažnije i da se molimo da automobil iza nas reaguje na vreme. Zar ne biste voleli da nekako obavestite vozače iza Vas da postoji problem? Rešenje za to je naše stop svetlo u vanrednoj situaciji koje funkcioniše pri brzinama preko 50 km/h i koje ne svetli isto pri normalnom i paničnom kočenju. Pri paničnom zaustavljanju stop svetla zatrepere četiri puta u sekundi, što slično telegrafu jasno obaveštava vozača iza Vas o potencijalnom problemu ispred njega. Kada usporite do brzine ispod 10 km/h, stop svetla prestaju da pulsiraju i trepćuća svetla upozorenja preuzimaju funkciju.

  Image2
  Prednji bočni prozori koji odbijaju vodu

  Da bi vidljivost po kiši bila mnogo bolja, prednji bočni prozori Vašeg Volvo automobila odbijaju vodu od sebe tokom vožnje. Hidrofobni površinski sloj pretvara vodu u sitne kapljice koje se oduvavaju silom vetra. Ovo je korisno u zimskim uslovima, jer se stvara manje leda i inja. Ova opcija je moguća u kombinaciji sa laminiranim staklima.

  Image2
  Bezbednosni trougao

  Ovaj lak, širokougaoni reflektor stoji uspravno i upozorava ostale učesnike u saobraćaju, čak i na snažnom vetru i klizavim površinama. Lako se sklapa i odlaže u svoju kutiju.

  Image2
 • Zaštitna bezbednost
  Ojačana putnička kabina

  Bez obzira na to gde idete svojim Volvo automobilom, Vas i Vaše putnike štiti čvrst čelični kavez. Ojačan jednim od najčvršćih čelika na tržištu – toplo oblikovanim čelikom koji je legiran borom. U slučaju sudara, energija se rasipa u prednjim i zadnjim zonama gužvanja, čime se smanjuju sile koja deluje na putnike u automobilu, dok u slučaju bočnog udara naš sistem zaštite od bočnog udara (SIPS) raspoređuje udarnu silu na veliki deo karoserije, čime se dodatno smanjuje opasnost od povređivanja putnika. Osim toga, poprečni čelični element ispod instrument table dodatno štiti putnike.

  Image2
  Prednja struktura koja apsorbuje energiju

  Čeona konstrukcija jedinstvene geometrije i podužne čelične šipke u vratima omogućavaju rasipanje energije pri sudaru i njeno prenošenje sa prednjeg na zadnji deo automobila, smanjujući udarno dejstvo na vozača i putnike. Svi Volvo automobili imaju poprečno montirane kompaktne redne motore, čime se dobija maksimalan prostor za deformisanje i rasipanje energije.

  Image2
  Sistem zaštite od bočnog udara (SIPS)

  Verujemo da automobil treba da podnese glavni udar pri svakom sudaru, a ne ljudi u njemu. Zato razvijamo svoje automobile tako da pruže legendarnu zaštitu ne samo pri udarima spreda i otpozadi, već i pri udarima s boka. Čelična karoserija automobila – uključujući i okvire prednjih sedišta – konstruisana je da omogući premeštanje udara pri bočnom sudaru dalje od putnika u njemu i tako spreči prodor unutar putničke kabine. Pošto znamo da je sudar sa većim vozilima moguć na zakrčenim putevima, napravili smo vrlo čvrstu bočnu konstrukciju sa vrlo čvrstim čelikom kako bi mogla da izdrži jak udar. Uzeli smo u obzir i bočne prozore – vazdušna zavesa (IC) funkcioniše u kombinaciji sa SIPS-om i bočnim vazdušnim jastucima kako bi zaštitila ljude na prednjim sedištima. U zadnjem delu SIPS i IC štite putnike na sedištima do prozora.

  Image2
  Sistem zaštite pri prevrtanju

  Da bi zaštitio putnike pri prevrtanju, naš sistem zaštite pri prevrtanju se aktivira putem senzora koji nadgleda ugao naginjanja vozila. U slučaju prevrtanja, predzatezači sigurnosnih pojaseva se aktiviraju za svako sedište kako bi se putnici što više fiksirali. Istovremeno se aktivira vazdušna zavesa u cilju zaštite od sekundarnih udara.

  Image2
  Bezbednosne tehnologije

  U slučaju sudara, Volvo bezbednosne tehnologije deluju uzajamno da bi pomogle da se smanji udarno opterećenje. Sigurnosni pojasevi sa predzatezačima se aktiviraju u roku od nekoliko delića sekunde u slučaju sudara ili prevrtanja i zatežu pojas da bi se putnici zaštitili. Sigurnosni pojasevi prednjih sedišta se zatim malo olabavljuju, tako da vozač i suvozač budu okruženi vazdušnim jastucima na kontrolisan način. Pomažući da se optimizuje zaštita, dvostepeni vazdušni jastuci prilagođavaju nivo naduvanosti u zavisnosti od jačine sudara. Vozačev vazdušni jastuk interaktivno deluje i sa deformacijom sklopivog stuba upravljača.

  Bočni vazdušni jastuci na prednjim sedištima pomažu da se smanji rizik od teških povreda kod bočnog sudara. Vazdušna zavesa na naduvavanje (IC) štiti glave putnika koji sede do prozora na prednjim i zadnjim sedištima. Ostaje naduvana nekoliko sekundi da bi pružila produženu zaštitu u slučaju dodatnih udara.

  Image2
  Sigurnosni pojasevi sa predzatezačima i limiterima opterećenja

  Sigurnosni pojasevi su najvažniji kada je reč o zaštiti ljudi od povreda tokom sudara. Zato smo počeli da ih ugrađujemo 1959. Takođe smo izmislili zvučni i vizuelni podsetnik za vezivanje pojasa, pa danas automobil podseća sve putnike pre polaska da treba da vežu sigurnosne pojaseve. Osim toga, na informacionom displeju na instrument tabli možete da proverite da li su svi putnici na zadnjim sedištima vezali sigurnosne pojaseve i da li je neko od njih odvezao sigurnosni pojas tokom putovanja. Predzatezači se aktiviraju da bi zategli pojaseve u roku od nekoliko delića sekunde u slučaju sudara. Sigurnosni pojasevi prednjih sedišta se zatim malo olabavljuju, tako da vozač i suvozač budu okruženi vazdušnim jastucima na kontrolisan način.

  Image2
  Dvostepeni vazdušni jastuci, za vozača i suvozača

  U frontalnom sudaru, vazdušni jastuci vozača i suvozača pomažu u zaštiti glave, lica i grudnog koša. Ne postoje dva ista sudara, zbog čega vazdušni jastuci prilagođavaju stepen naduvavanja sili udara. Vozačev vazdušni jastuk interaktivno deluje i sa deformacijom sklopivog stuba upravljača. Ako je udar dovoljno slab pa vazdušni jastuci nisu potrebni, sistem samo aktivira predzatezače sigurnosnih pojaseva ako je to potrebno.

  Image2
  Prekidač za isključivanje vazdušnog jastuka suvozača

  Vazdušni jastuk suvozača je napravljen tako da zaštiti odraslu osobu u slučaju čeonog sudara. Međutim, ako dete ili lice niže od 140 cm sedne na sedište suvozača, vazdušni jastuk treba prvo isključiti da se ono ne bi teško povredilo. Prekidač za isključivanje vazdušnog jastuka se nalazi na delu instrument table kod suvozača i pristupačan je samo kada su vrata otvorena. Kada je vazdušni jastuk isključen, o tome Vas obaveštava poruka na displeju krovne konzole.

  Image2
  Bočni vazdušni jastuci

  U slučaju bočnog sudara bočni vazdušni jastuci se odmah naduvavaju da bi zaštitili grudni koš i kukove. Bočni vazdušni jastuci se nalaze na idealnom mestu na prednjem naslonu sedišta.

  Image2
  Vazdušna zavesa (IC)

  Pri nesimetričnom čeonom sudaru ili bočnom sudaru, vazdušna zavesa (IC) štiti glave putnika koji sede sa strane u prednjem i zadnjem delu automobila. Ona ostaje naduvana nekoliko sekundi radi duže zaštite u slučaju sekundarnih udara. Osim toga, kod Volvo automobila sa ugrađenim podiznim sedištima, vazdušna zavesa je produžena naniže radi veće zaštite glave manjeg ili mlađeg deteta.

  Image2
  Sklopivi stub volana

  Stub volana je napredni deo sistema bezbednosti, sa gornjom i donjom sekcijom koje se u slučaju čeonog sudara sklapaju na kontrolisani način i tako štite vozača.

  Image2
  Pripremljena zaštita

  Zar ne bi bilo sjajno kada bi Vaš automobil bio pripremljen za najgore? Vaš Volvo to može, uz još jednu IntelliSafe karakteristiku koja nudi maksimalnu udobnost, pri čemu tiho i nenametljivo vodi računa o bezbednosti. Pomoću naprednih senzora automobil skenira put ispred sebe i ako sistem detektuje neku prepreku koja može da prouzrokuje sudar, priprema vazdušne jastuke i sigurnosne pojaseve za očekivanu udarnu silu. Ovo u kombinaciji sa robustnom konstrukcijom karoserije pruža najbolju zaštitu pri slabim ili umerenim čeonim sudarima.

  Image2
  Unutrašnjost koja apsorbuje silinu udarca

  Svi paneli i stranice vrata obloženi su materijalima koji apsorbuju silinu udarca radi umanjivanja rizika od povreda putnika.

  Image2
  Sistem zaštite od trzajne povrede (WHIPS)

  Ovo je nešto što se svakodnevno dešava u svakom velikom gradu na svetu – u trenutku nepažnje jedan vozač naleti na drugog otpozadi. Rezultat toga može da bude dugotrajna povreda usled trzaja. Volvo je u okviru svog IntelliSafe programa razvio sistem koji može da smanji rizik od dugoročnih povreda za 50%. Pri udaru otpozadi, WHIPS sistem pomera čitav naslon sedišta sa putnikom ili vozačem – slično kao kada blago hvatate loptu – dok naslon za glavu ostaje nepomičan i podupire vrat. Jedinstven Volvo dizajn.

  Image2
  Nasloni za glavu

  Razvili smo naslone za glavu koji pružaju izvanrednu zaštitu bez obzira na visinu osobe i na to da li sedi napred ili pozadi. Naslon za glavu na centralnom zadnjem sedištu može potpuno da se uvuče u naslon sedišta kako bi vozač bolje video unazad. Dizajniran je tako da spreči visoke putnike da sednu bez prethodnog podizanja naslona u uspravan položaj. Naslone za glavu spoljašnjih zadnjih sedišta možete da preklopite unapred pritiskanjem dugmeta (opcija) kako biste bolje videli unazad. U sklopljenom položaju oni takođe sprečavaju putnike da sednu, pa putnici moraju da ih podignu u uspravan položaj.

  Image2
  Zaštita od ispadanja

  Da putnici ne bi mogli da proklizaju ispod sigurnosnog pojasa i budu nevezani u slučaju snažnog udara, na sedištima postoje štitnici od ispadanja, specijalno oblikovani paneli koji su pod uglom postavljeni naviše na prednjoj ivici unutar sedišta.

  Image2
  Zaštitni sistem za nezaštićene učesnike u saobraćaju

  Da bi se smanjilo udarno dejstvo na nezaštićene učesnike u saobraćaju, prednji deo vozila je blago zaobljen, prednji farovi su postavljeni u ravni karoserije, a poklopac motora je takav da apsorbuje energiju delujući kao zona gužvanja.

  Image2
  Volvo On Call

  Osmislili smo Volvo On Call da bismo Vam malo pojednostavili svakodnevicu. Ova aplikacija za pametne telefone Vam nudi pregršt inteligentnih rešenja za daljinsko kontrolisanje Volvo automobila pritiskom na dugme – i mnogo toga drugog. Gde god da se nalazite i kad god to poželite, možete da proverite domet vozila sa preostalom količinom goriva, nivo goriva, prosečnu potrošnju goriva, spoljašnju temperaturu kod automobila, brave na vratima i mnogo toga drugog. Ako je automobil otključan, možete da ga zaključate (ili otključate) daljinskim putem pomoću pametnog telefona. Možete lako da kreirate sopstvene dnevnike vožnje i preuzimate podatke koristeći Excel. Osim toga, pomoću svog pametnog telefona možete da proverite položaj automobila na mapi ili da ga zamolite da zatrubi ili zatreperi migavcima da biste ga brzo pronašli, što je vrlo praktična funkcija na velikim parkinzima. Da biste lakše isplanirali putovanje, možete čak da pošaljete odredište iz svog pametnog telefona u Sensus Navigation u automobilu. Volvo On Call Vam nudi još jednu funkciju za svakodnevni luksuz – mogućnost da kontrolišete klimatizaciju u svom automobilu pomoću pametnog telefona. Da biste zagrejali ili ohladili kabinu pre putovanja, možete daljinski da startujete motor i kontrolišete Volvo sistem za klimatizaciju. Ako Vaš automobil ima grejač na gorivo, možete daljinski da startujete grejač preko pametnog telefona da biste obezbedili prijatnu klimatizaciju bez korišćenja motora. Volvo On Call takođe ima ugrađen modem i predviđeno mesto za SIM karticu što Vam omogućava da uspostavite dobru i stabilnu internet vezu preko antene na krovu Volvo automobila. Vi jednostavno pretvarate svoj Volvo u WiFi hotspot – svako ko se vozi sa Vama može lako da poveže svoj pametni telefon, laptop ili tablet sa Internetom. Volvo On Call Vam šalje pomoć bilo gde – bez obzira na to da li je reč o probušenom pneumatiku, kvaru ili saobraćajnoj nesreći. Pritisnite Volvo On Call dugme u automobilu (ili upotrebite aplikaciju za pametni telefon) da biste razgovarali sa operaterom koji može da Vam pošalje pomoć do GPS lokacije na kojoj se nalazite. Ili samo pritisnite SOS dugme da biste odmah dobili pomoć u slučaju opasnosti. U slučaju nesreće pri kojoj su se aktivirali vazdušni jastuci ili predzatezači sigurnosnih pojaseva u automobilu ili udara u neku veliku životinju, Vaš Volvo upozorava obučenog operatera da treba da stupi u kontakt sa automobilom i pošalje službu za slučaj opasnosti. Osim toga, Volvo On Call Vas upozorava o pokušaju provale. Ako je automobil ukraden, Volvo On Call operater može da ga nađe preko njegovog GPS-a ili da ga imobiliše.

  Image2
  Pribor za prvu pomoć

  Pribor za prvu pomoć obično se nalazi u prtljažnom prostoru, a sadrži različite zavoje. Sadržaj je smešten u raznim odeljcima radi lakšeg pronalaženja u hitnim slučajevima.

  Image2
 • Bezbednost dece
 • Bezbednosna oprema za decu
  Prekidač za isključivanje vazdušnog jastuka suvozača

  Vazdušni jastuk suvozača je napravljen tako da zaštiti odraslu osobu u slučaju čeonog sudara. Međutim, ako dete ili lice niže od 140 cm sedne na sedište suvozača, vazdušni jastuk treba prvo isključiti da se ono ne bi teško povredilo. Prekidač za isključivanje vazdušnog jastuka se nalazi na delu instrument table kod suvozača i pristupačan je samo kada su vrata otvorena. Kada je vazdušni jastuk isključen, o tome Vas obaveštava poruka na displeju krovne konzole.

  Image2
  Električna sigurnosna brava za decu

  Električna sigurnosna brava za decu Vam omogućava da na podesan način zaključate zadnja vrata i zadnje električne prozore sa vozačkog sedišta i sprečite njihovo otvaranje s unutrašnje strane.

  Image2
 • Bezbednost
  Alarm

  Alarm je povezan sa vratima, haubom, vratima prtljažnog prostora i paljenjem. Takođe reaguje na pokrete unutar automobila ili ako je razbijen prozor. Senzor nivoa se može dodati radi odvraćanja lopova od podizanja automobila i krađe točkova ili automobila.

  Image2
  Alarm za slučaj panike

  U vanrednoj situaciji možete da koristite dugme za slučaj panike na daljinskom upravljaču kako biste privukli pažnju. Pritisnite i držite dugme najmanje tri sekunde ili ga pritisnite dvaput kako biste aktivirali trepćuća svetla upozorenja i sirenu.

  Image2
  Centralni sistem zaključavanja sa daljinskom kontrolom

  Dovoljno je samo da dodirnete dugme na daljinskom upravljaču ili opcionom ličnom komunikatoru sa vozilom kako biste otključali vrata i prtljažnik. Koristite meni za lične postavke da biste odabrali da li daljinski otključava prvo vozačeva vrata ili sva vrata odjednom. Takođe, možete zatvarati ili otvarati sve prozore (uključujući i krovni prozor, ako ga imate) i posebno otključavati poklopac prtljažnog prostora.

  Image2
  Automatsko zaključavanje vrata

  Da biste još više poboljšali Vašu ličnu bezbednost, informacioni meni može da se podesi tako da se vrata zaključaju onog časa kada se vozilo pokrene. Ili ih brzo zaključajte sa prednjih sedišta, koristeći dugme za zaključavanje. Takođe je dostupna i dugmad za zaključavanje za putnike na zadnjim sedištima.

  Image2
  Privatno zaključavanje

  Privatno zaključavanje je funkcija koja Vam omogućava da zaključate prtljažnik i kasetu za rukavice čak i kada nekom date daljinski upravljač ili lični komunikator sa vozilom, npr. licu koje parkira automobile. Ako želite da aktivirate privatno zaključavanje, malenim ključem u ličnom komunikatoru sa vozilom možete da zaključate kasetu za rukavice. Time onemogućavate otključavanje oba odeljka daljinskim upravljačem ili ličnim komunikatorom sa vozilom, istovremeno dozvoljavajući normalno korišćenje sistema za centralno zaključavanje i kontakt brave.

  Image2
  Centralno zaključavanje i zatvaranje

  Ova funkcija Vam omogućava da istovremeno zatvorite sve prozore i zaključate automobil tako što ćete dve sekunde držati dugme na daljinskom upravljaču ili ličnom komunikatoru sa vozilom. Alternativno, pritisnite dugme dve sekunde da otključate vozilo i otvorite sve prozore.

  Image2
  Imobilizator i protivprovalne brave

  Ne samo da će brave na vratima odoleti većini pokušaja provale, već elektronski imobilizator onemogućava startovanje automobila bez odgovarajućeg daljinskog upravljača. Čak i ako potencijalni lopov uspe da uđe u automobil kroz prozor, sistem blokiranja će mu onemogućiti otvaranje vrata iznutra.

  Image2
  Lični komunikator sa vozilom (PCC)

  PCC je napredna daljinska kontrola koja kombinuje funkciju vožnje bez ključa sa dvosmernom komunikacijom sa Vašim Volvo automobilom. Ako kod sebe imate PCC, vozilo će se automatski otključati kada povučete ručku vrata. Startujte motor pritiskajući dugme na instrument tabli, a kada se uparkirate, zaključajte automobil pritiskajući dugme na ručki vrata. Kada se kasnije tokom dana zapitate da li ste zaključali automobil, na PCC-u možete da proverite stanje u kome ste ga ostavili, bez obzira na to u kom se delu sveta nalazite. Kada se približite automobilu (na oko 100 m), PCC može da Vas upozori ako je aktiviran automobilski alarm, a daje i dodatno vizuelno upozorenje ako je aktiviran tokom poslednjih pet minuta.

  Image2
  Volvo On Call

  Osmislili smo Volvo On Call da bismo Vam malo pojednostavili svakodnevicu. Ova aplikacija za pametne telefone Vam nudi pregršt inteligentnih rešenja za daljinsko kontrolisanje Volvo automobila pritiskom na dugme – i mnogo toga drugog. Gde god da se nalazite i kad god to poželite, možete da proverite domet vozila sa preostalom količinom goriva, nivo goriva, prosečnu potrošnju goriva, spoljašnju temperaturu kod automobila, brave na vratima i mnogo toga drugog. Ako je automobil otključan, možete da ga zaključate (ili otključate) daljinskim putem pomoću pametnog telefona. Možete lako da kreirate sopstvene dnevnike vožnje i preuzimate podatke koristeći Excel. Osim toga, pomoću svog pametnog telefona možete da proverite položaj automobila na mapi ili da ga zamolite da zatrubi ili zatreperi migavcima da biste ga brzo pronašli, što je vrlo praktična funkcija na velikim parkinzima. Da biste lakše isplanirali putovanje, možete čak da pošaljete odredište iz svog pametnog telefona u Sensus Navigation u automobilu. Volvo On Call Vam nudi još jednu funkciju za svakodnevni luksuz – mogućnost da kontrolišete klimatizaciju u svom automobilu pomoću pametnog telefona. Da biste zagrejali ili ohladili kabinu pre putovanja, možete daljinski da startujete motor i kontrolišete Volvo sistem za klimatizaciju. Ako Vaš automobil ima grejač na gorivo, možete daljinski da startujete grejač preko pametnog telefona da biste obezbedili prijatnu klimatizaciju bez korišćenja motora. Volvo On Call takođe ima ugrađen modem i predviđeno mesto za SIM karticu što Vam omogućava da uspostavite dobru i stabilnu internet vezu preko antene na krovu Volvo automobila. Vi jednostavno pretvarate svoj Volvo u WiFi hotspot – svako ko se vozi sa Vama može lako da poveže svoj pametni telefon, laptop ili tablet sa Internetom. Volvo On Call Vam šalje pomoć bilo gde – bez obzira na to da li je reč o probušenom pneumatiku, kvaru ili saobraćajnoj nesreći. Pritisnite Volvo On Call dugme u automobilu (ili upotrebite aplikaciju za pametni telefon) da biste razgovarali sa operaterom koji može da Vam pošalje pomoć do GPS lokacije na kojoj se nalazite. Ili samo pritisnite SOS dugme da biste odmah dobili pomoć u slučaju opasnosti. U slučaju nesreće pri kojoj su se aktivirali vazdušni jastuci ili predzatezači sigurnosnih pojaseva u automobilu ili udara u neku veliku životinju, Vaš Volvo upozorava obučenog operatera da treba da stupi u kontakt sa automobilom i pošalje službu za slučaj opasnosti. Osim toga, Volvo On Call Vas upozorava o pokušaju provale. Ako je automobil ukraden, Volvo On Call operater može da ga nađe preko njegovog GPS-a ili da ga imobiliše.

  Image2
  Prilazno osvetljenje i osvetljenje za bezbedan povratak do kuće

  Aktivirano pomoću daljinskog upravljača ili ličnog komunikatora sa vozilom, prilazno osvetljenje Vam obezbeđuje toplu dobrodošlicu u tamnoj noći. Čine ga parkirna svetla, unutrašnja svetla i osvetljenje tla ako postoji. Osvetljenje za bezbedan povratak do kuće aktivirate pomoću ručice za prednja svetla dok napuštate automobil. Ova karakteristika Vam obezbeđuje kratko svetlo do vrata, kada se vraćate kući ili kada ste na putu.

  Image2
  Električno sklopivi retrovizori na vratima

  Da biste zaštitili retrovizore na vratima od oštećenja kada je automobil parkiran ili kada ga vozite kroz perionicu, istovremeno pritisnite oba dugmeta za levi i desni retrovizor da biste ih priljubili uz automobil. Takođe se mogu sklopiti i otklopiti automatski svaki put kada zaključate ili otključate automobil. Integrisano osvetljenje tla se aktivira pomoću dugmeta za prilazno osvetljenje na daljinskom upravljaču, što povećava Vašu bezbednost kada se noću približavate automobilu ili udaljavate od njega. Da biste se lakše uparkirali, retrovizori na vratima mogu da se nagnu automatski (ili pritiskanjem dugmeta) kada se krećete unazad.

  Image2
  Laminirani bočni prozori

  Vrlo izdržljivo laminirano staklo na bočnim prozorima sprečava potencijalne lopove da ga razbiju i provale u automobil. Takođe smanjuje buku u kabini. Osim toga, ova opcija uključuje staklo koje odbija vodu na prednjim bočnim prozorima za bolju vidljivost po kišnom vremenu.

  Image2
  Zavrtnji točkova koji se mogu zaključati

  Ovo je jednostavan, efikasan način za umanjivanje rizika od krađe aluminijumskih točkova. Za zaključavanje točkova koristi se jedinstveni kodirani naglavak kojim Vi ili serviser skidate točkove.

  Image2
 • Sedišta
  Ergonomski dizajnirana sedišta

  Sedišta u vašem Volvo automobilu su možda najvažnija u Vašem životu – tokom radnog veka automobila verovatno ćete provesti hiljade časova na njima. Zato smo toliko mnogo vremena potrošili razvijajući njihov ergonomski dizajn – čvrst a udoban, sa podupirućim bočnim jastucima i ergonomskim punjenjem. Zaista, naša sedišta naširoko smatraju jednim od najfinijih u automobilskom svetu. Imaju karakteristike kao što je kontinualno lumbalno podupiranje na prednjim sedištima koje omogućava najfinija podešavanja radi najboljeg individualnog podupiranja. Ako tome dodate naš širok asortiman presvlaka i dizajnerskih rešenja, dobijate sedište iz koga nikada ne biste ustali.

  Image2
  Sportska sedišta

  Naša nova sportska sedišta ne samo da izgledaju fantastično, već Vam i odlično podupiru bokove od bedara do ramena, pa na odredište stižete sveži čak i nakon višečasovne vožnje, što je tipično za Volvo.

  Image2
  Ambijentalno osvetljenje

  Dobro osvetljenje je rešenje za pravljenje odgovarajuće atmosfere. To važi i za automobil i za kuću. Naš novi opcioni paket ambijentalnog osvetljenja osvetljava sve ono što može da Vam zatreba noću. Zahvaljujući prefinjenom belom sjaju više nikada nećete morati da po mraku napipavate držače za čaše ili da kopate naslepo po džepovima u vratima. „Ukupan efekat je vrlo topao i prijatan, kao kada se u hladnoj noći nalazite u toploj švedskoj kući“, kažu naši dizajneri. Boja tematski divno pristaje belo osvetljenim komandama na instrument tabli i svim drugim mestima u automobilu. Čak je i opcioni kompas u retrovizoru osvetljen istom elegantnom belom nijansom.

  Image2
  Potpuno podesiva prednja sedišta

  Ne postoji vlasnik Volvo automobila standardne veličine. Zato smo tako brižljivo dizajnirali sedišta koja mogu ručno da se podese prema raznoraznim fizičkim konstitucijama. Možete, na primer, da promenite visinu i ugao jastuka za sedište da biste idealno sedeli potpuno oslonjeni od butina naniže, bez obzira na figuru ili veličinu. Ova izuzetna mogućnost podešavanja postoji kao opcija za sedište suvozača. Da bi donji deo leđa bio prijatno oslonjen, lumbalni oslonac može da se podesi na oba prednja sedišta. Opseg pomeranja sedišta napred-nazad toliko je veliki da čak i najviši i najniži vozači mogu da pronađu savršen položaj za sedenje.

  Image2
  Električna sedišta sa daljinskim memorisanjem

  Može da bude frustrirajuće kada sednete za upravljač i shvatite da je Vaš partner ili kolega podesio sedište i retrovizore na vratima prema svojoj konstituciji. Zato možete električnim putem da idealno podesite sedište vozača i retrovizore na vratima i zatim sačuvate postavke. Svaki put kada upotrebite daljinski upravljač za centralno zaključavanje, sedišta i retrovizori na vratima automatski se prilagođavaju Vašim postavkama (sa Volvo automobilom dobijate dva daljinska upravljača ili lična komunikatora sa vozilom, a možete da poručite još četiri). Svaki daljinski upravljač aktivira odgovarajuću postavku koja je važila poslednji put kada je taj daljinski upravljač korišćen. Štaviše, možete da sačuvate najviše tri različite postavke sedišta i retrovizora na vratima koristeći dugmad na sedištu. Kao opcija postoji i električno podesivo sedište suvozača.

  Image2
  Grejana sedišta, prednja i zadnja

  U Skandinaviji smo navikli na sneg i led. Pošto razumemo hladno vreme bolje od većine, malo je automobila bolje opremljenih za niske temperature od Vašeg Volvo automobila. Zapravo, zbog naših sistema za grejanje sada možete pozitivnije da gledate na vožnju kada živa u termometru padne. Pogledajte, na primer, naša grejana sedišta – funkcija grejanja je vrlo brza, pa se u automobilu osećate prijatno kao kod kuće za tili čas jer postoje tri nivoa jačine za vozača i suvozača. Pobrinuli smo se i za putnike na zadnjim sedištima, pa smo ugradili grejače sa tri nivoa jačine u dva spoljašnja sedišta.

  Image2
  Zadnji centralni naslon za ruke sa držačima za čaše i prostorom za odlaganje

  Da bi bilo još udobnije, zadnji centralni naslon za ruke može da se spusti kako bi se koristili držači za čaše i inteligentan prostor za odlaganje.

  Image2
  R-Design sedišta

  Ova R-Design sedišta koja smo napravili inspirisani trkačkim sedištima imaju vrlo hrapave sedalne površine od izdržljive nubuk kože i tekstila. U kombinaciji sa bočnim podupiračem sedišta, to Vas čvrsto drži na mestu čak i pri velikim bočnim silama koje se često javljaju pri sportskoj vožnji. Osim toga, sedalne površine su od originalne napa kože koja je prirodno meka na dodir, zbog čega enterijeru daje notu luksuza. Šavovi u kontrastnoj boji naglašavaju izvajani dizajn sedišta. U cilju beskompromisnog sportskog doživljaja, sekcije sedišta su presvučene perforiranom kožom, što se primećuje i kod ručice ručne kočnice, zaštitne gumene navlake ručice menjača i prednjeg centralnog naslona za ruke.

  Image2
  Držač karata na vetrobranskom staklu

  Nijednu kartu za parkiranje više nećete oduvati sa instrument table kada zatvorite vrata automobila ako imate efikasan Volvo držač karata na vetrobranskom staklu.

  Image2
 • Tekstilne presvlake sedišta
  Mellbystrand presvlake Charcoal boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje (3001)

  Presvlake sedišta: Charcoal
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
 • Tekstilne/T-Tec presvlake sedišta
  Tylösand presvlake Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3601)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Tylösand presvlake Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3661)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
 • Udobne kožne presvlake
  Udobne kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3761)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Udobne kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3701)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Udobne kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (370P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
  Udobne kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Sandstone Beige boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (371T)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Sandstone Beige
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
 • Sportske kožne presvlake
  Sportske kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3361)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3301)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Sportske kožne presvlake Beechwood Brown/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3303)

  Presvlake sedišta: Beechwood Brown/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Sportske kožne presvlake Beechwood Brown/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3363)

  Presvlake sedišta: Beechwood Brown/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (336P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (330P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Sandstone Beige boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (331T)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Sandstone Beige
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
 • R-Design presvlake od nubuk kože i tekstila/perforirane kože
  R-Design presvlake od nubuk kože i tekstila/perforirane kože Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3R60)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Samo za R-Design.

  Image2
 • R-Design presvlake od kože/perforirane kože
  R-Design presvlake od kože/perforirane kože Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3T60)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Samo za R-Design.

  Image2
 • Klima
  Paket za čistu unutrašnju zonu (CZIP)

  Ništa nije gore od putovanja u zagušljivom automobilu, naročito po toplom danu. Da bi osvežio unutrašnjost Vašeg Volvo automobila, CZIP pokreće ciklus ventilacije nakon što otključate automobil pomoću daljinskog upravljača ili ličnog komunikatora sa vozilom. Ova funkcija je aktivna onda kada je napolju najmanje 10 °C. Takođe, CZIP odlično odstranjuje supstance koje izazivaju alergiju i astmu.

  Image2
  Sistem kvaliteta unutrašnjeg vazduha (IAQS)

  Volvo IAQS neprekidno nadzire vazduh koji ulazi i u slučaju potrebe privremeno zatvara spoljne otvore za vazduh kako bi se sprečio ulazak ugljen-monoksida, prizemnog ozona i azot-dioksida. Kada su otvori za vazduh otvoreni, filter sa aktivnim ugljem štiti putnike od drugih štetnih gasova i neprijatnih mirisa. Na taj način je vazduh koji udišete u automobilu čist, često čistiji od spoljnog vazduha kada vozite u gustom gradskom saobraćaju ili kroz tunele.

  Image2
  Elektronska kontrola klima uređaja (ECC)

  Elektronska kontrola klima uređaja (ECC) održava odabranu temperaturu u kabini i može se podesiti posebno za vozača i suvozača. Senzor za vlažnost doprinosi Vašem zdravlju i udobnosti i pomaže da vazduh u kabini ima odgovarajući nivo vlažnosti u odnosu na spoljašnju klimu.

  Image2
  Podesivi zadnji otvori za vazduh

  Otvori za vazduh su praktično postavljeni na stubovima za vrata u nivou lica, što obezbeđuje prijatno okruženje za putnike na zadnjim sedištima. Osim toga, oni sprečavaju mržnjenje i magljenje zadnjih bočnih prozora, pa je putovanje bezbednije.

  Image2
  Filter putničke kabine

  Filter putničke kabine je prava dobrobit za vozača i putnike, naročito za one sklone polenskoj groznici ili drugim alergijama, jer sprečava da kroz ventilacioni sistem u putničku kabinu uđu prašina, polen i čestice izduvnih gasova.

  Image2
  Zatamnjeni zadnji prozori

  Štite od blještanja sunca i održavaju nisku temperaturu u kabini u vrelim vremenskim uslovima.

  Image2
  Vetrobransko staklo sa redukcijom toplote

  U cilju prijatnije unutrašnje klimatizacije, ovo vetrobransko staklo redukuje toplotu nastalu zračenjem sunca kroz vetrobransko staklo kao i temperaturu unutar automobila tako što filtrira nevidljive sunčeve infracrvene zrake koji generišu toplotu.

  Image2
  Sklopivi štitnik od sunca, zadnji prozori

  Elegantno ugrađen u zadnju policu, ovaj providni štitnik od sunca poboljšava klimu u unutrašnjosti automobila na direktnoj sunčevoj svetlosti. Samo ga povucite naviše i pričvrstite za osigurače.

  Image2
  Električni stakleni krov

  Ovaj električni stakleni krov unosi dodatnu količinu vazduha i svetlosti u unutrašnjost automobila. A ako Vam sunce ulazi u oči, samo izvucite ugrađenu roletnu. Stakleni krov se otvara ili zatvara dodirivanjem dugmeta u konzoli krova. Takođe može da se otvara ili zatvara zajedno sa bočnim prozorima pomoću daljinskog upravljača za centralno zaključavanje, ličnog komunikatora sa vozilom ili dugmeta za zaključavanje u automobilu.

  Image2
  Grejač motora i kabine na gorivo

  Grejač na gorivo olakšava startovanje automobila i zagrevanje kabine i smanjuje ekološki uticaj – hladan motor proizvodi daleko veću štetnu emisiju nego topao i povećava habanje motora. Startujte grejač direktno ili podesite vreme u koje želite da uđete u svoje toplo i odmrznuto vozilo. Daljinskim starterom možete da aktivirate grejač bez odlaska do automobila. A ako je Vaš automobil opremljen funkcijom Volvo On Call, možete da startujete grejač preko pametnog telefona.

  Image2
  Grejana sedišta, prednja i zadnja

  U Skandinaviji smo navikli na sneg i led. Pošto razumemo hladno vreme bolje od većine, malo je automobila bolje opremljenih za niske temperature od Vašeg Volvo automobila. Zapravo, zbog naših sistema za grejanje sada možete pozitivnije da gledate na vožnju kada živa u termometru padne. Pogledajte, na primer, naša grejana sedišta – funkcija grejanja je vrlo brza, pa se u automobilu osećate prijatno kao kod kuće za tili čas jer postoje tri nivoa jačine za vozača i suvozača. Pobrinuli smo se i za putnike na zadnjim sedištima, pa smo ugradili grejače sa tri nivoa jačine u dva spoljašnja sedišta.

  Image2
  Grejano vetrobransko staklo

  Dan ne počinje na najbolji način ako po hladnom zimskom jutru morate da stojite ispred automobila i sa njega stružete led. Zahvaljujući našem grejanom vetrobranskom staklu, sada morate samo da pritisnete dugme. Kada to uradite, vetrobransko staklo odmah počinje da se odleđuje, kao i zadnji prozor i prozori na vratima, pa brzo krećete na put.

  Image2
  Grejani upravljač

  Da li želite da malo lakše ugrejete šake po hladnom zimskom jutru? Samo pritisnite dugme i ugrejte šake na našem grejanom upravljaču.

  Image2
 • Prostor za odlaganje
  Osvetljena kaseta za rukavice koja se zaključava

  Pored toga što se zaključava i što je osvetljena, u kaseti se nalaze i držači za olovke i kreditne kartice.

  Image2
  Džepovi za odlaganje u panelima prednjih vrata

  U panelima vrata pored sedišta vozača i suvozača nalaze se džepovi za odlaganje.

  Image2
  Višenamenski prednji centralni naslon za ruke

  Centralna konzola u kabini Vašeg Volvo automobila višenamenski je prostor sa korisnim prostorom za odlaganje ispod naslona za ruke, kao i udubljenjima za sitnice. U naslonu za ruke smešten je i AUX ulaz, a u zavisnosti od audio sistema koji ste odabrali, i USB priključak za povezivanje Vašeg MP3 plejera ili mobilnog telefona sa audio sistemom u automobilu. Preklapanjem gornjeg dela naslona za ruke unazad, dobija se vrlo zgodan sto za putnike na zadnjem sedištu.

  Image2
  Zadnji džepovi za odlaganje u kabini

  Praktično postavljeni sa zadnje strane prednjih sedišta, ovi džepovi obezbeđuju dodatni prostor za odlaganje.

  Image2
  Zadnji centralni naslon za ruke sa držačima za čaše i prostorom za odlaganje

  Da bi bilo još udobnije, zadnji centralni naslon za ruke može da se spusti kako bi se koristili držači za čaše i inteligentan prostor za odlaganje.

  Image2
 • Podrška vozaču
  Sensus Connect

  Mi u firmi Volvo znamo da Vam je važno da ostanete u vezi sa svetom – čak i kada ste u automobilu. Zato smo razvili Sensus Connect. Ova inovativna tehnologija pretvara Vaš 7-inčni centralni displej u infotainment čvorište sa internet vezom koje Vam omogućava da pristupite velikom broju praktičnih automobilskih aplikacija radi zabave, navigacije, kontrole, povezivanja i drugih usluga. To takođe znači da je Vaš Volvo već sada tehnološki pripremljen za predstojeće automobilske infotainment funkcije na bazi Veba i tehnologije oblaka. Ako tome dodate Sensus Navigation, imaćete povezane funkcije navigacije inteligentno integrisane u automobilu. Osim toga, kada imate Volvo On Call, imate WiFi hotspot za sve mobilne uređaje povezane sa Internetom, što uključuje i inovativnu aplikaciju za pametne telefone kojom pristupate velikom broju daljinskih funkcija kao što su zaključavanje/otključavanje vrata, startovanje grejača motora i proveravanje automobila.

  Image2
  Grejano vetrobransko staklo

  Dan ne počinje na najbolji način ako po hladnom zimskom jutru morate da stojite ispred automobila i sa njega stružete led. Zahvaljujući našem grejanom vetrobranskom staklu, sada morate samo da pritisnete dugme. Kada to uradite, vetrobransko staklo odmah počinje da se odleđuje, kao i zadnji prozor i prozori na vratima, pa brzo krećete na put.

  Image2
  Adaptivni digitalni displej

  Kakav ste vozač? Odgovor može biti drugačiji iz dana u dan. Nekad želite aktivnu vožnju, a nekad samo da krstarite. Opcioni adaptivni digitalni displej nudi tri postavke – Elegance, Eco i Performance. One Vam omogućavaju da promenite način prikazivanja informacija u skladu sa raspoloženjem i stilom vožnje. Elegance režim sa tematskom crnom bojom podrazumevani je režim koji prikazuje trenutnu i prosečnu brzinu, trenutnu i prosečnu potrošnju goriva, domet vozila sa preostalom količinom goriva, vreme i spoljašnju temperaturu. Takođe prikazuje temperaturu i brojeve obrtaja motora i stalno Vas obaveštava o statusu adaptivne kontrole krstarenja. Informacije o znakovima na putevima su druga karakteristika koja prikazuje mali simbol sa trenutnim ograničenjem brzine i pravila za preticanje. Vaša uputstva za satelitsku navigaciju zaista inteligentno iskaču na sredini displeja tako da ne morate da prelazite sa jednog ekrana na drugi. Eco režim ima tematsku zelenu boju i cilj mu je da podstakne i pohvali ekonomičan stil vožnje. Naravno, još uvek možete da koristite uputstva za satelitsku navigaciju i informacije o znakovima na putevima. Performance režim je napadno crvene boje, sa velikim obrtomerom i brzinom digitalno prikazanom u sredini. Desno je merač snage koji prikazuje preostalu snagu motora, što je korisno za preticanje. Osim toga, možete da odaberete standardnu analognu instrument tabu sa jednom velikom okruglom skalom i dva dodatna instrumenta sa obe strane.

  Image2
  Centralni displej

  Intuitivni Volvo SENSUS ekran Vam omogućava da lako istražite vrhunske tehnološke karakteristike svog automobila i da ih prilagodite svojim potrebama. Sve informacije se prikazuju na 5-inčnom ili 7-inčnom ekranu u boji visoke rezolucije. Pritiskanjem dugmeta MY CAR na centralnoj konzoli pristupate svim postavkama sistema kao što su sistem za bezbednost u gradu, adaptivna kontrola krstarenja (ACC), upozorenje na sudar sa potpuno automatskim kočenjem i detekcijom pešaka, kontrolni sistem za alarmiranje vozača, pomoć pri održavanju trake, radarski sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS), informacije o znakovima na putevima (RSI), svetla, retrovizori na vratima, klima uređaj, centralno zaključavanje, audio sistem i telefon. Multimedijalni audio sistemi sa 7-inčnim ekranima prikazuju i navigacioni sistem sa informacijama o stanju na putevima i saobraćaju (RTI), Park Assist kameru, DVD, digitalni TV itd. Svim funkcijama lako upravljate pomoću centralne konzole ili komandi na upravljaču, pa možete stalno da pratite saobraćaj ne ispuštajući upravljač iz ruku. Pomoću naših novih Sensus Connect rešenja pretvarate 7-inčni Sensus ekran u infotainment čvorište sa internet vezom. Možete da koristite napredne automobilske infotainment funkcije i funkcije povezivanja, pri čemu je obezbeđena buduća funkcionalnost automobila po pitanju Interneta i tehnologije oblaka.

  Image2
  Kontrola krstarenja

  Kontrolom krstarenja lako rukujete preko upravljača, što Vam omogućava da vozite opuštenije jer ne morate da držite nogu na papučici gasa. Automobil održava odabranu brzinu, sve dok ne isključite kontrolu krstarenja ili ne pritisnete kočnicu, „gas“ ili kvačilo. Nakon kočenja ili korišćenja kvačila, automobil se vraća na prethodnu brzinu krstarenja pritiskom na dugme. Nakon ubrzavanja – na primer, prilikom preticanja – vozilo se automatski vraća na prethodnu brzinu krstarenja, čim oslobodite papučicu „gasa“.

  Image2
  Adaptivna kontrola krstarenja (ACC) sa funkcijom pomoći pri čekanju u redu

  ACC je pouzdan partner za opušteniju vožnju na svim putovanjima jer Vam pomaže da održite pretpodešeno rastojanje od vozila ispred Vas pri svim brzinama do 200 km/h kod automatskih menjača i od 30 km/h do 200 km/h kod ručnih menjača. U sporom gradskom saobraćaju, ACC funkcija „stani-kreni“* sa ECO režimom automatski prilagođava Vašu brzinu brzini vozila ispred Vas, pri čemu štedi gorivo jer održava ravnomernije kretanje uz ređa nagla ubrzavanja. Kad vozilo stoji, pritisak na dugme ili papučicu gasa je sve što treba da uradite da bi Vaše vozilo ujednačeno sledilo vozilo ispred sebe. Pri brzinama većim od 30 km/h samo odaberite željenu brzinu i minimalno vremensko rastojanje do vozila ispred Vas. Kada senzor radara otkrije sporije vozilo ispred, brzina se automatski prilagođava tom vozilu. A kada je put čist, vozilo se vraća na odabranu brzinu. Ako je ACC isključen, a vozilo ispred je preblizu, funkcija upozorenja na rastojanje od vozila ispred aktivira svetlo upozorenja u donjem delu vetrobranskog stakla i na taj način pomaže u održavanju odgovarajućeg rastojanja. Kad god poželite, možete takođe da izaberete standardnu kontrolu krstarenja tako što ćete držati ACC dugme nekoliko sekundi.

  *Potreban je automatski menjač da bi funkcija pomoći pri čekanju u redu i funkcija „stani-kreni“ mogle da se koriste od 0 km/h do 30 km/h!

  Image2
  Limiter brzine

  Pomaže Vam da ne prekoračite određenu brzinu. Samo podesite brzinu pomoću kontrola na upravljaču. Kada postignete podešenu brzinu, primetićete neznatni otpor na papučici gasa. Da biste zaobišli limiter brzine, sve što treba da uradite je da nagazite papučicu gasa.

  Image2
  Putni kompjuter

  Putnim kompjuterom upravlja se preko ručice indikatora, a pokazuje trenutnu i prosečnu potrošnju goriva, koliko će gorivo potrajati i prosečnu brzinu – tako Vam pomažući da vozite ekonomičnije.

  Image2
  Svetlo za skretanje

  Pri brzinama do 30 km/h, opciono svetlo za skretanje osvetljava oblast u koju skrećete do 15 stepeni oko automobila da biste bezbednije manevrisali – na primer, ako skrećete na manji put ili vozite kroz uski prolaz noću.

  Image2
  Aktivno dugo svetlo (AHB)

  Sada su noćna putovanja mnogo prijatnija – i bezbednija – zahvaljujući našem novom aktivnom dugom svetlu koje se poručuje kao opcija. Kada imate ovaj sistem, ne morate stalno da se prebacujete sa kratkih na duga svetla i obrnuto*, što je ne samo nezgodno nego, na osnovu više studija, predstavlja glavni uzrok nesreća tokom noćne vožnje. Kod ovog našeg novog sistema duga prednja svetla su uključena sve vreme. Kada se drugi automobil približava iz suprotnog smera, sistem im ne dozvoljava da zaslepe drugog vozača tako što ih prigušuje tačno onoliko koliko je potrebno. Isto važi i za automobile ispred Vas. Sistem čak može da prepozna pešake i bicikliste i da spreči njihovo zaslepljivanje – može istovremeno da prati deset pojedinačnih objekata. Sistem je inteligentan, pa se dugo svetlo isključuje kada uđete u grad; međutim, ako prođete pored nekog osvetljenog znaka, npr. benzinske pumpe ili samousluge, ostaje uključen da biste videli šta sledi. Ovo je i bezbedno i praktično rešenje.

  *Važi za ABL sa tehnologijom dvostrukih ksenonskih prednjih svetala. Automobili sa halogenim svetlima se automatski prebacuju sa dugih na kratka svetla.

  Image2
  Merač spoljne temperature

  Kontroliše spoljnu temperaturu i upozorava ako postoji opasnost od tzv. crnog leda na putu.

  Image2
  Informacije o znakovima na putevima (RSI)

  Pomoću RSI ne morate da propustite važne putokaze. Prednja kamera detektuje ograničenja brzine i znake „nema preticanja“. Aktuelni znak se zatim prikazuje na centralnom brojčaniku na instrument tabli da biste stalno vodili računa o trenutnim ograničenjima. Ako želite, RSI može i da Vas upozori vizuelnim upozorenjem kada prekoračite ograničenje brzine tako što će blago trepnuti tri puta. Ovo se lako podešava u meniju na centralnoj konzoli.

  Image2
  Sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS) sa upozorenjem na dolazeći saobraćaj (CTA)

  Svi smo nekad doživeli mali, neprijatan šok kada smo pri promeni trake iznenada videli drugo vozilo u svom mrtvom uglu. Unapredili smo radarski BLIS da biste svega bili svesni. BLIS ima radarske senzore montirane u zadnjem delu automobila koji pokrivaju mnogo veću oblast iza automobila i funkcionišu u svim vremenskim uslovima i pri različitom osvetljenju, odnosno danonoćno. Kada neko vozilo uđe u mrtvi ugao, ova funkcija Vas upozorava tako što pali upozoravajuću lampicu na stubu prednjih vrata – sa leve i desne strane. Zajedno sa retrovizorima na vratima koji uključuju širokougaoni retrovizor sa vozačeve strane, pomoći će Vam da procenite mogućnost promene trake. Radarski BLIS se aktivira kada automobil prekorači 10 km/h i reaguje na skoro svaki tip vozila, uključujući motocikle. Upozorenje na dolazeći saobraćaj koristi zadnje radarske senzore kako bi Vas upozorilo na vozila koja Vam dolaze sa strane kada unazad izlazite iz prostora za parkiranje. To je vrlo korisno na uskim i zakrčenim prostorima gde bočna preglednost može da bude ograničena.

  Image2
  Senzori pomoći pri parkiranju, zadnji i prednji

  Zadnji senzori pomoći pri parkiranju aktiviraju se kada menjač prebacite u položaj za hod unazad i pomažu da se parkirate na tesnim prostorima. Audio sistem je isključen, a pulsirajući ton iz zadnjih zvučnika povećava frekvenciju kako se automobil približava prepreci i postaje konstantan kada automobil treba da se zaustavi. Prednji senzori pomoći pri parkiranju vrše sličnu funkciju na prednjem delu vozila – upozoravajući Vas preko prednjih zvučnika. Na displeju na centralnoj konzoli prikazuje se automobil posmatran odozgo sa aktiviranim senzorima.

  Image2
  Pilot za pomoć pri parkiranju (PAP)

  Izbegnite frku paralelnog parkiranja i pustite da se Vaš automobil sam parkira. Na pritisak dugmeta, pilot za pomoć pri parkiranju skenira mesto za parkiranje koristeći ultrazvučnu senzorsku tehnologiju. PAP Vas obaveštava ako je mesto dovoljno prostrano (minimalno 1,2 puta duže od automobila). Zatim treba samo da pratite uputstva na informacionom displeju za vozača. Vi kontrolišete brzinu i pravac svog automobila, dok PAP preuzima upravljanje sve dok se savršeno ne parkirate.

  Image2
  Električni sklopivi nasloni za glavu zadnjih sedišta

  Pritiskanjem dugmeta sa sedišta vozača (opcija), naslone za glavu spoljašnjih zadnjih sedišta možete da preklopite unapred tako da Vam ne blokiraju vidno polje kada na zadnjim sedištima nema nikoga. U sklopljenom položaju oni sprečavaju putnike da sednu, pa putnici moraju da ih podignu u uspravan položaj. Naslon za glavu na centralnom zadnjem sedištu može potpuno da se uvuče u naslon sedišta kako bi zadnje vidno polje bilo još veće. Dizajniran je tako da spreči visoke putnike da sednu bez prethodnog podizanja naslona u uspravan položaj.

  Image2
  Senzor za kišu

  Kada je senzor za kišu aktiviran, Vaši prednji brisači će se automatski aktivirati kada počne da pada kiša ili kada voda zapljusne vetrobran. Da bi Vam bilo lakše, može i automatski da prilagodi isprekidanu funkciju brisača vetrobrana. Njegovu osetljivost možete promeniti pomoću prstena smeštenog na ručici brisača.

  Image2
  Dnevna svetla sa senzorom dnevne svetlosti

  Kada je prekidač za svetla u automatskom položaju, automatski se aktiviraju ekonomična dnevna svetla. Ako dnevna svetlost počne da slabi ili ako, na primer, uđete u tunel, senzor detektuje promenu svetlosti i aktivira prednja automobilska svetla. Ona se takođe aktiviraju ako uključite brisače vetrobrana ili zadnje svetlo za maglu. Sistem takođe automatski uključuje prednja svetla.

  Image2
  Električno podesivi grejani spoljašnji retrovizori

  Lako podesivi sa sedišta vozača, električno podesivi retrovizori na vratima se zagrevaju električnim putem i zato se ne lede kada je hladno.

  Image2
  Multifunkcionalni retrovizori na vratima

  Retrovizori na vratima velikih su dimenzija, a podešavaju se električno pomoću džojstika u panelu vozačevih vrata. Indikatori su ugrađeni sa strane retrovizora - lako pomeranje ručice daće tri treptaja svetla, tako da postoji manja opasnost da će Vaše okretanje ostati nenajavljeno. Za dalje poboljšanje Vaše bezbednosti i udobnosti, postoje opcije kao što su električno sklapanje retrovizora, osvetljenje tla i Volvo sistem upozorenja na mrtvi ugao (BLIS).

  Image2
  Unutrašnji retrovizor sa automatskim zatamnjivanjem

  Konačno nema više potrebe za sklanjanje ruke sa upravljača da biste zaklonili svetlost farova koja Vam svetli u oči: funkcija automatskog zatamnjivanja je kontinuirana i vraća se u normalu kada više nije potrebna.

  Image2
  Unutrašnji retrovizor sa automatskim zatamnjivanjem i kompasom

  To je retrovizor koji se automatski podešava tako da skrene svetlosni snop farova automobila koji se kreće iza Vas. Kada nema svetla koje bi Vas moglo zaslepiti, retrovizor se automatski vraća na svoju standardnu postavku. A da bi Vam pomogao u pronalaženju puta, na staklu retrovizora konstantno se očitava Vaš pravac kretanja.

  Image2
  Unutrašnji i spoljašnji retrovizori sa automatskim prigušivanjem

  Zaslepljujuće blještanje prednjih svetala drugih automobila jedna je od najneprijatnijih stvari tokom noćne vožnje. Retrovizori na vratima su velikih dimenzija i od hromatskog stakla koje automatski prigušuje blještanje automobila iza Vas. Retrovizori imaju interne senzore koji prate svetlosne uslove i detektuju blještanje prednjih svetala. Nakon detektovanja, unutrašnji i spoljašnji retrovizori se istovremeno zatamnjuju do tačno određenog stepena. Kada izvor blještanja nestane, stakla se automatski vraćaju u normalno stanje. U druge funkcije spadaju opcioni ugrađeni kompas u unutrašnjem retrovizoru i osvetljenje tla, kao i indikatori na bokovima spoljašnjih retrovizora.

  Image2
  Retrovizori na vratima sa automatskim prigušivanjem i osvetljenjem tla

  Da biste se lakše uparkirali na uskim mestima za parkiranje, Vaš Volvo ima električno sklopive retrovizore na vratima. Osim toga, da Vas prednja svetla automobila iza Vas ne bi zaslepljivala, postoji funkcija automatskog prigušivanja koja smanjuje odbljesak svetla. Za funkciju automatskog prigušivanja retrovizora na vratima koristi se isti senzor koji se nalazi na unutrašnjem retrovizoru koji se takođe prigušuje kada su prejaka prednja svetla automobila iza Vas. Tako bezbednije i opuštenije putujete noću. Praktično svetlo na svakom retrovizoru na vratima osvetljava tlo ispod prednjih vrata dok se približavate automobilu, pa znatno unapred vidite lokve i potencijalne probleme. Svetlo Vam takođe pruža dodatnu sigurnost noću, naročito na tamnim mestima za parkiranje.

  Image2
  Osvetljeno kozmetičko ogledalo

  Kozmetičko ogledalo smešteno u štitnik od sunca svetli kada podignete poklopac – zgodno i praktično rešenje. Dostupno i za vozača i suvozača.

  Image2
  Električno sklopivi retrovizori na vratima

  Da biste zaštitili retrovizore na vratima od oštećenja kada je automobil parkiran ili kada ga vozite kroz perionicu, istovremeno pritisnite oba dugmeta za levi i desni retrovizor da biste ih priljubili uz automobil. Takođe se mogu sklopiti i otklopiti automatski svaki put kada zaključate ili otključate automobil. Integrisano osvetljenje tla se aktivira pomoću dugmeta za prilazno osvetljenje na daljinskom upravljaču, što povećava Vašu bezbednost kada se noću približavate automobilu ili udaljavate od njega. Da biste se lakše uparkirali, retrovizori na vratima mogu da se nagnu automatski (ili pritiskanjem dugmeta) kada se krećete unazad.

  Image2
  Električni prozori, prednji i zadnji

  Električni prozori imaju komande koje su zgodno smeštene na naslonima ruku u vratima. Prednje prozore možete da spustite ili podignete brzim pritiskanjem ili povlačenjem dugmeta, dok zadnje prozore možete da zaključate sa sedišta vozača ako putujete sa malom decom. U tom slučaju, biće Vam drago što postoji automatska zaštita od prikleštenja koja sprečava zatvaranje prozora ako deca priklešte ručice.

  Image2
  Unutrašnje osvetljenje

  Ulazno svetlo na strani vozača i suvozača osvetljava prostor za noge odmah po ulasku u automobil. Prednje lampe za čitanje su integrisane u krovnu konzolu. Lampe za čitanje na zadnjim sedištima su smeštene u udubljenje na krovu i zasenjene da bi se izbeglo zaslepljivanje vozača. Unutrašnje svetlo će postepeno slabiti nakon zatvaranja vrata, ali će se odmah isključiti pošto se uključi paljenje ili zaključaju vrata.

  Image2
  Brzinski regulisani servo upravljač

  Opcioni brzinski regulisani i progresivni servo upravljač koristi naprednu, brzinski regulisanu tehnologiju za regulaciju potrebne servo funkcije u vožnji. Pri većim brzinama, upravljanje je teško i pozitivno. Pri parkiranju ili sporom saobraćaju, upravljanje je lako i bez napora. Iako se osetljivost upravljača podešava automatski u zavisnosti od brzine automobila, na centralnom displeju možete da odaberete jedan od tri nivoa ukupne osetljivosti upravljača – lako, srednje ili teško upravljanje.

  Image2
  Električna parking kočnica (PPB)

  Električna parkirna kočnica (PPB) omogućava lakše kretanje sa strmih nagiba. Samo pritisnite dugme PPB, aktivirajte DRIVE ili prvi stepen prenosa i krenite. PPB će se otpustiti automatski.

  Image2
  Sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS)

  Zamislite da ste u preticajnoj traci na autoputu na kome se vozi velikom brzinom. Automobil počinje da Vam vijuga; prvo ste zbunjeni, a zatim Vam postaje jasno. Pritisak u jednom od zadnjih pneumatika opasno je nizak – uz malo sreće stići ćete bezbedno do zaustavne trake. Ovaj strašan scenario je jedan od razloga zašto smo razvili svoj sistem kontrole pritiska u pneumaticima (TPMS) koji koristi senzore montirane na ventilima svih pneumatika. Ako je jedan od pneumatika nedovoljno napumpan, odmah ćete dobiti upozorenje ako se krećete brzinom od 30 km/h ili većom.

  Image2
  Podešavač nivoa prednjih farova

  Uređaj za podešavanje visine snopa farova omogućuje vozaču da podiže ili spušta svetlosni snop okretanjem tastera na instrument tabli. Ova funkcija je posebno korisna kada noću vozite pod punim opterećenjem. Važi samo za halogena prednja svetla; aktivno osvetljenje u krivinama sa dvostrukim ksenonskim svetlima podešava se automatski.

  Image2
  Dodatna strujna utičnica

  Praktično smeštena na zadnjem delu tunelske konzole, ova dodatna strujna utičnica obezbeđuje struju za telefonski punjač, laptop, konzolu za igrice, DVD plejer ili neke druge prenosive elektronske uređaje.

 • Komunikacija
  Sensus Connect

  Mi u firmi Volvo znamo da Vam je važno da ostanete u vezi sa svetom – čak i kada ste u automobilu. Zato smo razvili Sensus Connect. Ova inovativna tehnologija pretvara Vaš 7-inčni centralni displej u infotainment čvorište sa internet vezom koje Vam omogućava da pristupite velikom broju praktičnih automobilskih aplikacija radi zabave, navigacije, kontrole, povezivanja i drugih usluga. To takođe znači da je Vaš Volvo već sada tehnološki pripremljen za predstojeće automobilske infotainment funkcije na bazi Veba i tehnologije oblaka. Ako tome dodate Sensus Navigation, imaćete povezane funkcije navigacije inteligentno integrisane u automobilu. Osim toga, kada imate Volvo On Call, imate WiFi hotspot za sve mobilne uređaje povezane sa Internetom, što uključuje i inovativnu aplikaciju za pametne telefone kojom pristupate velikom broju daljinskih funkcija kao što su zaključavanje/otključavanje vrata, startovanje grejača motora i proveravanje automobila.

  Image2
  Bluetooth® handsfree sistem, integrisani

  Da li želite da pristupite svom mobilnom telefonu tokom putovanja da biste pronašli neku adresu, zadali rutu navigacionom sistemu ili unapred obavestili nekoga da ste krenuli? Bluetooth® tehnologija u vozilu Vam sve to omogućava bežičnim putem preko infotainment sistema – kao i reprodukovanje nekih muzičkih sadržaja tokom putovanja. Kada ga jednom konfigurišete za mobilni telefon, sistem automatski prepoznaje Vaš telefon čim uđete u automobil. Dok ulazite ili izlazite iz automobila, sistem Vam automatski omogućava da se slobodno prebacite sa mobilnog telefona na handsfree sistem i obrnuto. Audio sistemi High Performance, High Performance Multi Media i Premium Sound Multi Media uključuju ugrađeni Bluetooth® handsfree sistem koji Vam omogućava da lako rukujete telefonom preko dugmadi na upravljaču ili tastature na centralnoj konzoli. Informacije o telefonu su prikazane na multimedijalnom displeju na centralnoj konzoli. A ako ste odabrali Sensus Navigation sistem, možete telefonirati koristeći glasovno biranje. Štaviše, možete da emitujete visokokvalitetne audio datoteke sa plejera i slušate ih preko audio sistema u automobilu.

  Bluetooth® oznaka i logotipi su vlasništvo kompanije Bluetooth SIG, Inc., a Volvo Car Corporation poseduje licencu za njihovo korišćenje. Ostale robne oznake i imena pripadaju vlasnicima na koje se odnose.

  Image2
  Volvo On Call

  Osmislili smo Volvo On Call da bismo Vam malo pojednostavili svakodnevicu. Ova aplikacija za pametne telefone Vam nudi pregršt inteligentnih rešenja za daljinsko kontrolisanje Volvo automobila pritiskom na dugme – i mnogo toga drugog. Gde god da se nalazite i kad god to poželite, možete da proverite domet vozila sa preostalom količinom goriva, nivo goriva, prosečnu potrošnju goriva, spoljašnju temperaturu kod automobila, brave na vratima i mnogo toga drugog. Ako je automobil otključan, možete da ga zaključate (ili otključate) daljinskim putem pomoću pametnog telefona. Možete lako da kreirate sopstvene dnevnike vožnje i preuzimate podatke koristeći Excel. Osim toga, pomoću svog pametnog telefona možete da proverite položaj automobila na mapi ili da ga zamolite da zatrubi ili zatreperi migavcima da biste ga brzo pronašli, što je vrlo praktična funkcija na velikim parkinzima. Da biste lakše isplanirali putovanje, možete čak da pošaljete odredište iz svog pametnog telefona u Sensus Navigation u automobilu. Volvo On Call Vam nudi još jednu funkciju za svakodnevni luksuz – mogućnost da kontrolišete klimatizaciju u svom automobilu pomoću pametnog telefona. Da biste zagrejali ili ohladili kabinu pre putovanja, možete daljinski da startujete motor i kontrolišete Volvo sistem za klimatizaciju. Ako Vaš automobil ima grejač na gorivo, možete daljinski da startujete grejač preko pametnog telefona da biste obezbedili prijatnu klimatizaciju bez korišćenja motora. Volvo On Call takođe ima ugrađen modem i predviđeno mesto za SIM karticu što Vam omogućava da uspostavite dobru i stabilnu internet vezu preko antene na krovu Volvo automobila. Vi jednostavno pretvarate svoj Volvo u WiFi hotspot – svako ko se vozi sa Vama može lako da poveže svoj pametni telefon, laptop ili tablet sa Internetom. Volvo On Call Vam šalje pomoć bilo gde – bez obzira na to da li je reč o probušenom pneumatiku, kvaru ili saobraćajnoj nesreći. Pritisnite Volvo On Call dugme u automobilu (ili upotrebite aplikaciju za pametni telefon) da biste razgovarali sa operaterom koji može da Vam pošalje pomoć do GPS lokacije na kojoj se nalazite. Ili samo pritisnite SOS dugme da biste odmah dobili pomoć u slučaju opasnosti. U slučaju nesreće pri kojoj su se aktivirali vazdušni jastuci ili predzatezači sigurnosnih pojaseva u automobilu ili udara u neku veliku životinju, Vaš Volvo upozorava obučenog operatera da treba da stupi u kontakt sa automobilom i pošalje službu za slučaj opasnosti. Osim toga, Volvo On Call Vas upozorava o pokušaju provale. Ako je automobil ukraden, Volvo On Call operater može da ga nađe preko njegovog GPS-a ili da ga imobiliše.

  Image2
 • Audio
 • Audio sistemi
  Performance audio sistem (5-inčni centralni displej)

  Audio sistem kod koga su pojačalo od 4x20 W, CD/MP3 plejer, FM/AM RDS radio, AUX ulaz i šest zvučnika integrisani u konzolu reprodukuje zvuk isto onako dobro kao što izgleda. Sa potpuno integrisanim 5-inčnim centralnim displejem lako ga koristite i imate potpunu kontrolu.

  Opcije: Park Assist kamera (PAC).
  Dodatna oprema: Bluetooth® handsfree sa strimingom muzike.

  Image2
  High Performance audio sistem (5-inčni centralni displej)

  Ovaj snažan i raznovrstan audio sistem snage 4x45 W ima CD/MP3 plejer, FM/AM RDS radio, AUX ulaz i naprednu multimedijalnu tehnologiju kao što je Bluetooth® i USB povezivanje. Svaki od osam zvučnika ima izvanrednu reprodukciju i veliku snagu – i vrlo jednostavno proizvodi savršen zvuk. Sa potpuno integrisanim 5-inčnim centralnim displejem daje Vam potpunu kontrolu nad audio sistemom.

  Opcije: Digital Audio Broadcasting (DAB), Park Assist kamera (PAC), Sensus Pro i Volvo On Call (2G).

  Image2
  Sensus Connect i High Performance Sound sistem (7-inčni centralni displej)

  Osmislili smo ovaj snažan i univerzalan audio sistem snage 4x45 W sa osam zvučnika da bismo obezbedili odličnu zvučnu reprodukciju i veliku snagu – jednom rečju, izvanredan zvuk. Integrisani 7-inčni centralni displej, CD/MP3 plejer, FM/AM RDS radio, AUX ulaz i napredna multimedijalna tehnologija kao što je Bluetooth® i USB povezivanje čine audio sistem ovog nivoa kompletnom platformom za zabavu u automobilu. Naša nova Sensus Connect rešenja pretvaraju integrisani 7-inčni centralni displej u infotainment čvorište sa internet vezom. Osim što možete da emitujete odličnu muziku i gledate DVD filmove ili zemaljsku televiziju u automobilu, od sada imate nove mogućnosti da ostanete u vezi sa spoljašnjim svetom. Možete da pristupite velikom broju praktičnih automobilskih aplikacija koje vam obezbeđuju zabavu, navigaciju, kontrolu, povezivanje i druge usluge. I ono što je možda najvažnije: Vaš Volvo je već sada tehnološki pripremljen za predstojeće automobilske infotainment funkcije na bazi Veba i tehnologije oblaka.

  Opcije: Digital Audio Broadcasting (DAB), Park Assist kamera (PAC), digitalni TV, Sensus Navigation, Sensus Pro i Volvo On Call (3G).

  Dodatna oprema: Zabava na zadnjim sedištima (RSE), Park Assist kamera (PAC) (prednji mrtvi ugao).

  Image2
  Sensus Connect i Premium Sound sistem (7-inčni centralni displej)

  Da li obožavate muziku? Naš novi Premium Sound audio sistem je stvoren za Vas. U saradnji sa firmom Harman Kardon, naši audio stručnjaci su kreirali jedan od najboljih automobilskih audio sistema u klasi. Čućete puniji, čistiji i verniji zvuk gde god da sedite – zahvaljujući inovativnoj Dirac Live® zvučnoj nivelaciji. Ova napredna tehnologija optimizuje zvučnu reprodukciju da bi Vam pružila verniji koncertni doživljaj i da biste jasnije prepoznali svaki instrument. Razvijeni od strane audio stručnjaka firme Harman Kardon, naši vrlo kvalitetni zvučnici kojih može biti do dvanaest obezbeđuju izvanrednu zvučnu reprodukciju u čitavom muzičkom frekvencijskom opsegu – od najdubljih basova do suptilnih visokih tonova – uvek se fokusirajući na muzički doživljaj. Naše digitalno pojačalo izvanredne snage 5x130 W reprodukuje dinamičan i veran zvuk bez obzira na muzičke žanrove koje slušate. Ako želite da ga slušate glasno, Premium Sound sistem je dorastao izazovu. Proširujući niskofrekvencijski zvučni opseg, dalekometni bas zvučnici od 165 mm daju Vašoj muzici dimenziju koju možete osetiti telom. Ovaj potpuno novi audio sistem ima naša nova Sensus Connect rešenja koja pretvaraju integrisani 7-inčni centralni displej u infotainment čvorište sa internet vezom. Osim što možete da emitujete odličnu muziku i gledate DVD filmove ili zemaljsku televiziju u automobilu, od sada imate nove mogućnosti da ostanete u vezi sa spoljašnjim svetom. Možete da pristupite velikom broju praktičnih automobilskih aplikacija koje vam obezbeđuju zabavu, navigaciju, kontrolu, povezivanje i druge usluge. I ono što je možda najvažnije: Vaš Volvo je već sada tehnološki pripremljen za predstojeće automobilske infotainment funkcije na bazi Veba i tehnologije oblaka. Osim toga, uključuje Sensus Connect i High Performance Sound opremu.

  Opcije: Digital Audio Broadcasting (DAB), Park Assist kamera (PAC), digitalni TV, Sensus Navigation, Sensus Pro i Volvo On Call (3G).

  Dodatna oprema: Dupli ekran za zabavu na zadnjim sedištima (RSE), Park Assist kamera (PAC) (prednji mrtvi ugao).

  Image2
 • Audio oprema
  MP3 kompatibilnost

  U Vašem Volvo automobilu na više načina možete da uživate u MP3 muzičkim datotekama. CD plejer je kompatibilan sa raznim formatima audio medija. Ako želite da povežete lični MP3 plejer sa audio sistemom, postoji standardni pomoćni audio priključak (AUX) u prostoru za odlaganje ispod srednjeg prednjeg naslona za ruke. Jačina zvuka se praktično kontroliše sa upravljača ili centralne konzole. Ako odaberete High Performance, High Performance Multi Media ili Premium Sound Multi Media audio sistem, dobićete USB priključak koji omogućava potpuno integrisanje Vašeg iPod® uređaja, MP3 plejera ili USB uređaja sa audio sistemom. Liste za reprodukciju, pesme i izvođači jasno su prikazani na centralnoj konzoli dok se istovremeno Vaš plejer puni.

  iPod je zaštićeni znak kompanije Apple Computer Inc.

  Image2
  Audio striming

  Integrisana Bluetooth® tehnologija omogućava bežičnu komunikaciju i striming muzičkih datoteka. Jednostavno povežite Vaš Bluetooth® kompatibilni mobilni telefon na audio sistem i uživajte u muzici memorisanoj u Vašem telefonu. Nazivi numera i izvođača se prikazuju na integrisanom centralnom displeju.

  Image2
  Daljinska kontrola na upravljaču

  Podesite jačinu tona, uključujte radio stanice ili reprodukujte prethodni ili sledeći zapis ne podižući ruke sa upravljača. Svetleći tasteri i opcionalni kontrolni točkić u cilju intuitivne upotrebe Vam omogućavaju da se krećete kroz liste numera i da ih pritiskanjem aktivirate.

  Image2
  Premium Sound zvučnici

  Dvanaest najkvalitetnijih zvučnika u Premium Sound sistemu napaja 5x130 W digitalno pojačalo. Postoje i tri posebne linije – niskotonac, srednjetonac i visokotonac – u svakim prednjim vratima. U zadnjim vratima raspored je sličan. Svaki zvučnik ima svoj sopstveni prelazni filter da bi se uskladio sa ostalima. Najnovija generacija Dolby® Pro Logic® II surround zvuka koristi centralne zvučnike (niskotonac i visokotonac) i procesor zvuka za stvaranje autentičnog zvuka sa snažnim osećajem prisutnosti za sve one koji se nalaze u automobilu. Pojačalo digitalne klase D karakteriše nova, izuzetno efikasna tehnologija koja omogućava generisanje maksimalne jačine zvuka sa minimalnom količinom energije.

  Image2
  Digital Audio Broadcasting (DAB)

  Kada u vozilu imate digitalni radio, možete da koristite Digital Audio Broadcasting (DAB) – standard za digitalne radio uređaje u Evropi. U zemljama koje imaju DAB emitere imaćete pristup većem broju radio kanala, bolji radio prijem i kvalitet zvuka skoro kao na CD-u.

  Image2
 • Zabava
  Digitalni TV prijemnik

  Ne propustite omiljeni TV program čak i kada ste u automobilu. Dopunite svoj audio sistem ovim digitalnim TV prijemnikom da biste mogli da gledate zemaljske TV kanale na integrisanom 7-inčnom centralnom displeju kada ne vozite automobil. Digitalnim televizorom udobno se upravlja opcionim daljinskim upravljačem.

  Image2
  Dodatna strujna utičnica

  Praktično smeštena na zadnjem delu tunelske konzole, ova dodatna strujna utičnica obezbeđuje struju za telefonski punjač, laptop, konzolu za igrice, DVD plejer ili neke druge prenosive elektronske uređaje.

 • Izgled unutrašnjosti automobila
 • Tekstilne presvlake sedišta
  Mellbystrand presvlake Charcoal boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje (3001)

  Presvlake sedišta: Charcoal
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
 • Tekstilne/T-Tec presvlake sedišta
  Tylösand presvlake Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3661)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Tylösand presvlake Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3601)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
 • Udobne kožne presvlake
  Udobne kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3761)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Udobne kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3701)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Udobne kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (370P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
  Udobne kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Sandstone Beige boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (371T)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Sandstone Beige
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
 • Sportske kožne presvlake
  Sportske kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3361)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3301)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Sportske kožne presvlake Beechwood Brown/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3363)

  Presvlake sedišta: Beechwood Brown/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Beechwood Brown/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Quartz boje (3303)

  Presvlake sedišta: Beechwood Brown/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Quartz

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (336P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (330P)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
  Sportske kožne presvlake Soft Beige boje u unutrašnjosti Sandstone Beige boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Soft Beige boje (331T)

  Presvlake sedišta: Soft Beige
  Unutrašnjost: Sandstone Beige
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Soft Beige

  Image2
 • R-Design presvlake od nubuk kože i tekstila/perforirane kože
  R-Design presvlake od nubuk kože i tekstila/perforirane kože Charcoal/Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3R60)

  Presvlake sedišta: Charcoal/Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Samo za R-Design.

  Image2
 • R-Design presvlake od kože/perforirane kože
  R-Design presvlake od kože/perforirane kože Offblack boje u unutrašnjosti Anthracite Black boje sa presvlakom krova sa unutrašnje strane Charcoal boje (3T60)

  Presvlake sedišta: Offblack
  Unutrašnjost: Anthracite Black
  Presvlaka krova sa unutrašnje strane: Charcoal

  Samo za R-Design.

  Image2
 • Upravljači
  Kožom presvučen upravljač, Charcoal

  Image2
  Kožom presvučeni upravljač, Charcoal sa Silk Metal umetkom

  Opcija: Grejani upravljač

  Image2
  Kožom presvučen upravljač, Charcoal sa Silk metal umetkom i prebacivačima stepena prenosa

  Nije za ručne menjače.

  Opcija: Grejani upravljač

  Image2
  R-Design kožom presvučen sportski upravljač, Charcoal sa Silk metal umetkom

  Svojim jedinstvenim dizajnom sa tri paoka naš kožom presvučen R-Design upravljač naglašava sportski i osobeni izgled Vašeg automobila. Njegovi izraženi oslonci za palčeve i debeo okvir obezbeđuju izvanredno držanje pri dinamičnoj vožnji. Na R-Design upravljaču nalazi se R-Design logotip koji Vašem Volvo automobilu daje još sportskiji izgled. Dekorativna Silk metal tabla naglašava vrhunski tehnološki dizajn.

  (Standardno za R-Design)

  Image2
 • Ručice menjača
  Kožom presvučena ručica menjača, Charcoal sa Piano black Deco umetkom, manuelni

  Ograničenja: Može da se poruči samo za Drive-E pogonske grupe sa manuelnim menjačima.

  Image2
  Svetleća, kožom presvučena ručica menjača, Charcoal, Geartronic

  Image2
 • Uređenje unutrašnjosti
  Charcoal unutrašnje obloge

  Image2
  Obloga od brušenog aluminijuma

  Image2
  Shimmer Graphite aluminijumske unutrašnje obloge

  Image2
  Urbane wood unutrašnje obloge

  Image2
  R-Design aluminijumske unutrašnje obloge

  Standardno za R-Design.

  Image2
  Piano Black Wood unutrašnje obloge

  Image2
 • Patosnice
  Tekstilne patosnice, Offblack

  Image2
  Tekstilne patosnice, Soft Beige

  Image2
  R-Design patosnice

  Sportske R-Design patosnice vrlo praktično upotpunjuju dinamičan izgled Vašeg Volvo automobila. Ove vrlo kvalitetne tekstilne patosnice imaju donji deo od gume, pa ne propuštaju vodu.

  Stilizovane patosnice čine Vaš Volvo drugačijim, štiteći pri tom unutrašnjost od prljavštine i vode. Taftovani tekstil patosnica je robustan i otporan, povećava udobnost i daje unutrašnjosti odgovarajući izgled.

  Image2
  Gumene patosnice, Offblack

  Image2
  Gumene patosnice, Soft Beige

  Image2
  Prostirka za prekrivanje tunela

  Postavljena preko tunela zadnjeg sedišta, ova gumena prostirka štiti originalne podne prostirke Vašeg Volvo automobila – posebno je korisna kada na zadnjem sedištu sede tri osobe. Bojom je usklađena sa gumenim patosnicama.

  Image2
 • Ostali unutrašnji izgled
  Ambijentalno osvetljenje

  Dobro osvetljenje je rešenje za pravljenje odgovarajuće atmosfere. To važi i za automobil i za kuću. Naš novi opcioni paket ambijentalnog osvetljenja osvetljava sve ono što može da Vam zatreba noću. Zahvaljujući prefinjenom belom sjaju više nikada nećete morati da po mraku napipavate držače za čaše ili da kopate naslepo po džepovima u vratima. „Ukupan efekat je vrlo topao i prijatan, kao kada se u hladnoj noći nalazite u toploj švedskoj kući“, kažu naši dizajneri. Boja tematski divno pristaje belo osvetljenim komandama na instrument tabli i svim drugim mestima u automobilu. Čak je i opcioni kompas u retrovizoru osvetljen istom elegantnom belom nijansom.

  Image2
  Sportske papučice

  Da bi Vaš Volvo bio još osobeniji i sportskiji, napravili smo sportske papučice inspirisani moto-sportom. Brušeni aluminijum i guma kao završna obrada papučica naglašavaju njihovu ekskluzivnost. (Standardno za R-Design)

  Image2
  R-Design unutrašnji dizajn

  Izuzetni R-Design elementi obuhvataju sportska sedišta, R-Design presvlake sa R-Design logotipom na prednjim sedištima, perforiranom kožom presvučen upravljač sa 3 paoka i metalnim R-Design bedžom, kožnu sportsku ručicu menjača, sportske patosnice, sportske papučice, sportske instrumente sa plavim umecima i R-Design dekorativne umetke na unutrašnjim oblogama.

  Image2
  R-Design adaptivni digitalni displej

  Sa svojom prepoznatljivom tematskom plavom bojom, R-Design displej budi u Vama sportski osećaj svaki put kada sednete za volan. Na raspolaganju su tri postavke: Performance režim koji ima vrlo veliki obrtomer, Eco režim koji hvali ekonomičnu, ekološku vožnju i Elegance režim koji je klasičan podrazumevan režim. Odmah odaberite jednu od ovih postavki prema svom raspoloženju i stilu vožnje.

  Image2
  R-Design ploče na pragovima

  R-Design ploče na pragovima čine automobil prefinjenijim. Ovi aluminijumski detalji su stilski dodatak koji se zapazi svaki put kada se otvore neka vrata.

  Image2
  R-Design crna presvlaka krova sa unutrašnje strane

  Samo za R-Design.

  Image2
 • Spoljašnji izgled
 • Boje karoserije
  614 Ice White

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  707 Inscription Crystal White Pearl

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  612 Passion Red

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  702 Flamenco Red metallic

  Image2
  467 Magic Blue metallic

  Image2
  711 Bright Silver metallic

  Image2
  477 Inscription Electric Silver metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  484 Seashell metallic

  Image2
  492 Savile Grey metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  713 Power Blue metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  714 Osmium Grey metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  717 Onyx Black metallic

  Dostupno i za R-Design.

  Image2
  487 Inscription Ember Black metallic

  Svetlucava metalik boja koja prelazi iz crne u smeđu u zavisnosti od svetla.

  Image2
  019 Black Stone

  Image2
 • Točkovi
  Bor 8x19" Diamond Cut/Iron Stone Matt

  Točkovi od 19" od lake legure.

  Image2
  Bor 8x19" Diamond Cut/Tech Black Glossy

  Točkovi od 19" od lake legure.

  Image2
  Ixion II 8x19" Diamond Cut/Matt Black

  Naši novi točkovi od lake legure R-Design 19" Ixion II imaju jasan, sportski agresivan dizajn koji Vašem Volvo vozilu daje još dinamičniji izgled.

  Image2
  Portia 8x19" Silver Bright

  Točkovi od 19" od lake legure.

  Image2
  Portia 8x19" Diamond Cut/Glossy Black

  Točkovi od 19" od lake legure.

  Image2
  Ixion 8x18" Diamond Cut/Dark Grey

  Točkovi od 18" od lake legure. (Standardno za R-Design)

  Image2
  Skadi 8x18" Silver Bright

  Točkovi od 18" od lake legure.

  Image2
  Titania 8x18" Diamond Cut/High Gloss Black

  Točkovi od 18" od lake legure.

  Image2
  Ymir 8x18" Diamond Cut/Glossy Black

  Laki kovani aluminijumski točak.

  Image2
  Sadia 8x17" Silver

  Točkovi od 17" od lake legure.

  Image2
  Pallene 7x17" Silver

  Točkovi od 17" od lake legure.

  Image2
  Hera 7x16" Silver

  Točkovi od 16" od lake legure.

  Image2
  Oden 7x16" Silver

  Točkovi od 16" od lake legure.

  Image2
  Čelični točak 7x16" sa poklopcem

  Image2
 • Stilizovanje karoserije
  Okrugle izduvne cevi

  Sportske izduvne cevi sa jedinstvenom hromiranom završnom obradom naglašavaju dinamičan karakter Vašeg Volvo automobila i njegove performanse.

  Image2
  Dvostruke integrisane izduvne cevi

  Možete da poručite novi Volvo sa divno izrađenim integrisanim izduvnim cevima. One ostaju fiksirane iako se cevni sistem širi za 25 mm kada motor dostigne radnu temperaturu. Ovo je pravi skandinavski precizni inženjering.

  Image2
  R-Design spoljašnji izgled

  Odmah će Vam se svideti atraktivan R-Design stil koji definišu spušteni položaj sportske šasije, R-Design prednji kraj sa većim otvorima za usis vazduha, Tech Matte Black rešetka sa novim R-Design amblemom i vrlo sjajnim crnim trakama, Silk Metal kućišta retrovizora i prozorski okviri, nov jedinstven zadnji difuzor sa jedinstvenim dvostrukim izduvnim cevima, pragovi sa R-Design logotipom, aluminijumski točkovi Ixion 8x18" i novi Ixion II točkovi od 19" Matte Black i Diamond Cut boje.

  Image2
  Spojler na poklopcu prtljažnog prostora

  Ovaj diskretni, po boji usklađeni zadnji spojler još više unapređuje sportski izgled automobila. (Standardno za T6)

  Image2
  R-Design zadnji difuzor

  Jedinstveni difuzor koji naglašava sportski i dinamički izgled S60 modela. Razvijen tako da karakteristike automobila pri velikim brzinama budu još stabilnije. (Standardno za R-Design)

  Image2
  R-Design izduvni sistem sa sportskim izduvnim cevima i dizajnerskim detaljima sa Silk metal završnom obradom

  Specijalno dizajniranim dvostrukim izduvnim sistemom sa dve sportske izduvne cevi i dizajnerskim detaljima sa Silk metal završnom obradom još više ćete naglasiti sportski karakter automobila. Dvostruke sportske izduvne cevi su montirane na obe strane. (Standardno za R-Design)

  Image2
  R-Design poklopci retrovizora, Silk metal

  Prepoznatljivi poklopci retrovizora sa Silk metal završnom obradom. (Standardno za R-Design)

  Image2
 • Prtljažni prostor
  Oborivo dvodelno zadnje sedište deljivo u odnosu 60/40

  Ergonomski dizajnirano zadnje sedište obezbeđuje velikodušnu podršku za telo tokom dugih putovanja. Kada putovanje uključuje i prtljag i putnike, jednostavno preklopite prema dole jedan ili oba dela zadnjeg sedišta.

  Image2
  Preklopivi naslon sedišta suvozača

  Da biste lakše utovarili vrlo dugačke predmete u svoj Volvo, naslon sedišta suvozača može da se obori (opcija). Nije u ponudi sa sportskim sedištima.

  Image2
  Držač torbe za kupovinu

  Rasklapa se sa poda prtljažnika da bi se smestile torbe ili drugi teret – obezbeđen kukama i elastičnom trakom. Kada se ne koristi, sakriven je u podu.

  Image2
  Otvor prtljažnog prostora, zadnje sedište

  Otvor prtljažnog prostora se prilagođava dugačkim i kabastim predmetima kao što su skije koje mogu da se kroz otvor prtljažnog prostora smeste između zadnjih sedišta.

  Image2
  Strujna utičnica, prtljažni prostor

  Ako postavite strujnu utičnicu od 12 V u prtljažni prostor, moći ćete lako da priključite dodatnu električnu opremu.

  Image2
 • Motori
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 1,5 litara (T3)

  Da li želite da od manjeg dobijete više? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, ovaj 1,5-litarski T3 pogonski agregat od 152 KS/250 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T3)

  Da li želite da od manjeg dobijete više? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ovaj T3 motor zapremine 2,0 litara od 152 KS/250 Nm može da se poruči sa šestostepenim ručnim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T4)

  Zašto da birate između performansi i efikasnosti kada možete da imate i jedno i drugo? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, ovaj T4 pogonski agregat od 190 KS/300 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. U ponudi je i šestostepeni ručni menjač.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T5)

  Uživajte u beskompromisnoj snazi. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori sa šest ili više cilindara. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom, common rail ubrizgavanje goriva i napredna tehnologija turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic automatski menjač, pogonska grupa sa T5 motorom od 245 KS/350 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T6)

  Želite uzbudljivu vožnju, ali ne želite da pravite kompromise po pitanju potrošnje goriva i ekologije? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori sa šest ili više cilindara. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom, common rail direktno ubrizgavanje goriva i kombinovana tehnologija kompresora/turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – kompresor daje veći obrtni moment pri malim brojevima obrtaja u cilju odlične reakcije na papučicu gasa, dok se turbo-punjač uključuje pri većim brojevima obrtaja. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic automatski menjač, pogonska grupa sa T6 motorom od 306 KS/400 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D2)

  Da biste postigli izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva, ne morate da žrtvujete zabavu u vožnji. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, D2 pogonski agregat od 120 KS/280 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D2)

  Da biste postigli izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva, ne morate da žrtvujete zabavu u vožnji. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ovaj D2 motor od 120 KS/280 Nm može da se poruči sa šestostepenim ručnim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D3)

  Ne shvatamo zašto jedan motor ne bi mogao da ima odgovarajuću snagu, ekološke performanse, odlične vozne karakteristike i izvanrednu ekonomičnost. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, D3 pogonski agregat od 150 KS/320 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. U ponudi je i šestostepeni ručni menjač.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D4)

  Uživajte više, trošite manje. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic® automatski menjač, pogonska grupa sa D4 motorom od 190 KS/400 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. Ovaj D4 može da se poruči sa poboljšanim šestostepenim ručnim menjačem ili osmostepenim Geartronic® automatskim menjačem.

  Image2
  Petocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,4 litra (D4 AWD)

  Konstruisali smo ovaj motor za Volvo vozače koji žele još veću snagu i bolje performanse, ali i prednosti ekološkog i ekonomičnog agregata. Ovaj mirni 2,4-litarski petocilindrični motor od 190 KS ima dva redna turbo-punjača – manji skoro trenutno reaguje na malim brojevima obrtaja, dok se veći uključuje sa porastom broja obrtaja i brzine. Turbo-punjači pomažu motoru da fleksibilno i brzo postiže snagu u celom opsegu broja obrtaja. Takođe, zbog vrlo velikog obrtnog momenta od 420 Nm, D4 AWD ima opuštene, ali vrlo efektne performanse. To je vrlo praktično za brzo i bezbedno preticanje, naročito pri brzinama od 80 km/h do 120 km/h. Dakle, D4 AWD postiže odlične vozne karakteristike, ali ne na račun ekonomične potrošnje goriva – uz pomoć Volvo Start/Stop sistema i regeneracije energije kočenja motorom radi uštede goriva, D4 AWD je jedan od najekonomičnijih i ekološki najčistijih automobila u klasi. U cilju maksimalno dinamične vožnje motor se isporučuje sa pogonom na svim točkovima i Instant Traction™ funkcijom i šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem sa sportskim režimom.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D5)

  Uverite se u beskompromisnu snagu, efikasnost i ekološke karakteristike. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic® automatski menjač, pogonska grupa sa D5 motorom od 225 KS/470 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite još više da povećate efikasnost, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da bi se potrošnja goriva dodatno smanjila za oko 5%. Da biste prilagodili karakteristike motora svojim željama ili uslovima vožnje, možete da dodate funkciju koja Vam omogućava da odaberete jedan od više režima vožnje za motor, menjač i opcionalno vazdušno ogibljenje – komforni, Eco, dinamički, terenski ili individualni režim. Pomoću ergonomskog komandnog točkića na centralnoj konzoli između prednjih sedišta, lako prelazite iz jednog režima u drugi.

  Image2
 • Prenos
  Šestostepeni manuelni menjač

  Za maksimalno uživanje u vožnji, šestostepeni manuelni menjač nudi tečnu i preciznu promenu stepena prenosa. Šesti stepen prenosa obezbeđuje opušteno krstarenje, veću ekonomičnost i manju emisiju CO₂ na autoputu. Ravnomeran hod kvačila garantuje da ćete krenuti pouzdano i sa stilom.

  Šestostepeni Powershift menjač

  Bolje performanse sa manjom količinom energije – nemoguća misija? Nije – ako imate Powershift, naš šestostepeni automatski menjač sa dva kvačila koji troši 7% manje goriva od standardnog automatskog menjača; ovaj dinamični automatski menjač trenutno menja stepene prenosa, prenosi obrtni moment bez prekida i može trenutno da se prebaci u ručni režim kad god poželite.

  Šestostepeni Geartronic automatski menjač

  Zar ne bi bilo lepo da imate automobil koji podjednako lako vuče kamp prikolicu, prolazi kroz gusti saobraćaj i ide po zahtevnom, otvorenom putu? Pa, bilo bi. Šestostepeni Geartronic Vam obezbeđuje kontrolu u svim uslovima. Pomoću potpuno nove ručice menjača sa crnom završnom obradom i belim oznakama, ovaj brzi automatski menjač može trenutno da se prebaci na ručni režim kad god je to potrebno. U zavisnosti od motora, Geartronic menjač ima i sportski režim radi aktivnije vožnje – nakon aktiviranja, menjač reaguje brže na papučicu gasa i dozvoljava veće brojeve obrtaja motora tokom ubrzavanja.

  Osmostepeni Geartronic automatski menjač

  Da li želite intuitivnu, dinamičnu pogonsku grupu koja reaguje isto kao Vi? Uparen sa našom potpuno novom generacijom četvorocilindričnih Drive-E motora sa turbo-punjačima, ovaj novorazvijeni osmostepeni automatski menjač Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa, bez obzira na to da li je reč optimalnoj reakciji motora i voznim karakteristikama ili laganoj i najekonomičnoj vožnji.

  Image2
  Prebacivači stepena prenosa

  Ako uživate u vožnji, još više ćete se zabaviti koristeći nove prebacivače stepena prenosa automatskog menjača na upravljaču. Njima brže i preciznije ručno menjate stepene prenosa. Osim toga, šake vam ostaju na upravljaču, pa uvek potpuno kontrolišete automobil. (Samo u kombinaciji sa upravljačem sa 3 paoka)

  Image2
  Start/Stop tehnologija

  Zamislite koliko bi se energije uštedelo kada bi svaki automobil na svakom semaforu na svetu isključio svoj motor...Naša Start/Stop tehnologija upravo to radi. Čim zagrejete motor i zaustavite automobil, prebacite ručicu menjača u neutralni položaj i otpustite papučicu kvačila – motor će se automatski isključiti. Čim ponovo pritisnete papučicu kvačila, motor će se istog trenutka upaliti i automobil kreće. Tako se smanjuju potrošnja goriva i emisija CO₂ do 8%. Dodatni akumulator obezbeđuje normalan rad svih sistema za infotainment i komfor čak i kada je motor isključen. Start/Stop sistem je aktivan u temperaturnom opsegu od 0 °C do 30 °C i može da se isključi dodirivanjem dugmeta na centralnoj konzoli.

  Image2
  Regeneracija energije kočenja motorom

  Iskoristite prednosti energije. Svaki put kada otpustite papučicu gasa dok ste u brzini, akumulator se puni uz pomoć energije kočenja motorom koja bi se inače izgubila. Ovo smanjuje prosečno opterećenje alternatora i smanjuje potrošnju goriva 2–3%, što je vredan doprinos ekonomičnoj potrošnji goriva i nižim emisijama CO₂.

  Image2
  Pogon na svim točkovima (AWD)

  Napredna AWD tehnologija sa Instant Traction™ funkcijom doprinosi većoj stabilnosti vožnje i prianjanju na svim putevima i u svim vremenskim uslovima. On ima sistem elektronskog upravljanja koji neprekidno nadgleda brzinu točkova, gas, obrtni moment, brzinu motora i kočnice. Kako se menjaju uslovi vožnje, točkovi dobijaju najveću snagu uz najbolje prianjanje. Kada se na nekom pneumatiku smanji sila prianjanja, snaga na tom točku se smanjuje i smesta prenosi na točkove koji bolje prianjaju.

  Image2
  Pomoćna funkcija pri startovanju uzbrdo

  Pomoćna funkcija pri startovanju uzbrdo automatski održava kočioni pritisak dok prebacujete stopalo sa papučice kočnice na papučicu gasa, pa se više nikada nećete klizati unazad i Vaš motor neće raditi sa prekidima pri polasku na uzbrdici. Pomoćna funkcija pri startovanju uzbrdo funkcioniše i u položaju za hod unazad.

  Image2
 • Šasija i upravljanje
  Šasija

  Tokom radnog veka Volvo automobila, naići ćete na glatke brze autoputeve, puteve drugog reda sa rupama i ledenim izbočinama, talasaste grube šljunčane puteve i uske planinske puteve. Zato naši inženjeri provode na desetine hiljada sati testirajući raznorazne puteve (neke od njih ne biste mogli ni da zamislite). Rezultat je napredno ogibljenje koje može da se nosi sa najgorim uslovima, ali ne na račun odličnog ponašanja na putu i kvalitetne vožnje. Ogibljenje takođe funkcioniše na najbolji način zbog krute karoserije Volvo automobila i niskog težišta. Prednje i zadnje ogibljenje skladno funkcionišu u cilju stabilnog kočenja i oštrog upravljanja. Prilikom ulaska u krivinu, zadnjim točkovima se neznatno upravlja kako bi se sprečilo neželjeno proklizavanje u krivini. Postoje tri varijante šasije: UDOBNA ŠASIJA koja obezbeđuje udobnu, a dinamičnu vožnju, NISKA SPORTSKA ŠASIJA za dinamičniju vožnju i FOUR-C AKTIVNA ŠASIJA koja omogućava biranje različitih režima vožnje – udobni, sportski ili napredni.

  Image2
  R-Design sportska šasija

  Ako želite još bolje da doživite vožnju, sada možete da poručite S60 sa našom R-Design sportskom šasijom koja je prethodno mogla da se poruči samo za R-Design model. Spuštena je za 15 mm, izgleda drugačije i od drugačijih je materijala. Stabilizatori, zadnji amortizeri (jednocevna koncepcija), 15% kruće opruge, brži upravljač, šipka za ojačanje prednjeg ogibljenja i mnogo toga drugog sportski je prilagođeno u cilju veće stabilnosti.

  Image2
  Sistem zaštite pri prevrtanju

  Da bi zaštitio putnike pri prevrtanju, naš sistem zaštite pri prevrtanju se aktivira putem senzora koji nadgleda ugao naginjanja vozila. U slučaju prevrtanja, predzatezači sigurnosnih pojaseva se aktiviraju za svako sedište kako bi se putnici što više fiksirali. Istovremeno se aktivira vazdušna zavesa u cilju zaštite od sekundarnih udara.

  Image2
  Four-C (Napredni Four-C sistem kontrole šasije)

  Four-C aktivna šasija obezbeđuje izbor između tri različita režima vožnje—Komforan, Sportski ili Napredni. Bez obzira na odabrani režim, ova tehnologija vrši praćenje automobila, puta i vozača 500 puta u sekundi i istovremeno podešava svaki pojedinačni amortizer kako bi obezbedila optimalno upravljanje. U osnovi Four-C šasije je vrhunski tehnološki elektronski sistem za upravljanje koji stalno kontroliše četiri Monroe-Öhlins amortizera i komunicira sa ESC sistemom, motorom, kočnicama i upravljačem u cilju boljeg korišćenja odabranog stila vožnje.

  Image2
  Elektronska kontrola stabilnosti (ESC)

  Može da Vam se desi kada najmanje očekujete. U odsutnom trenutku na putu mokrom od kiše ili zaleđenom putu, zadnji deo Vašeg automobila može da se zanese kao da će bočno da prokliza. Ako zakrenete volan pri bočnom klizanju, može da dođe do zanošenja zadnjeg kraja i na kraju do brzog obrtanja automobila. Ovo je upravo situacija zbog koje je elektronska kontrola stabilnosti (ESC) jedna od najbitnijih bezbednosnih inovacija prošle decenije. Sistem prati faktore kao što su pravac kretanja automobila, brzina obrtanja točkova i ugao zakretanja upravljača. Na osnovu svih ovih informacija, ESC detektuje potencijalno bočno klizanje i preduzima mere za njegovo sprečavanje tako što redukuje snagu motora i/ili koči odgovarajuće točkove. Osim toga, sprečava blokiranje točkova pri kočenju motorom ili biranju nižeg stepena prenosa u klizavim uslovima tako što koristi kontrolu otpora motora (EDC). Da bi ESC sistem funkcionisao još ranije i preciznije radi sprečavanja bočnog klizanja, napredna kontrola stabilnosti (ASC) meri zanošenje i bočno ubrzavanje automobila. Ipak, suština ASC-a je i da Vam omogući prijatnu vožnju, zbog čega je pri brzom ulasku u krivinu automobil još stabilniji u dinamičkom smislu. Kontrola prianjanja u krivinama (CTC) još jedna je karakteristika koja Vam omogućava oštrije ulaske u krivine, manje zanošenje u krivinama i veću zabavu za upravljačem. Funkcioniše tako što koči unutrašnji pogonski točak ako počne da gubi prianjanje u krivini i prenosi snagu na spoljašnji točak. Osim toga, ako ste raspoloženi za sportsku vožnju, ESC ima sportski režim. On isključuje funkciju redukcije snage motora i dozvoljava kontrolisano klizanje zadnjih točkova sve dok detektuje da vozač koristi upravljač i pedalu gasa dinamički i bez preterivanja, a u protivnom se vraća na normalnu ESC funkciju.

  Image2
  Električni servo upravljač

  Ovaj električni servo upravljač sa ozubljenom letvom i pužnim zupčanikom štedi gorivo i reaguje na Vaše komande precizno i intuitivno. Iza upravljača, možete da uživate sa upravljačem koji lako reaguje pri svim brzinama. Lako se prilagođavate karakteristikama servo upravljača koji zadovoljava Vaše potrebe za vožnjom ili Vaše raspoloženje: izaberite gradsku vožnju, vožnju na autoputu ili sportski režim vožnje i možete da uživate u vrhunskoj postavci za svaku situaciju.

  Brzinski regulisani servo upravljač

  Opcioni brzinski regulisani i progresivni servo upravljač koristi naprednu, brzinski regulisanu tehnologiju za regulaciju potrebne servo funkcije u vožnji. Pri većim brzinama, upravljanje je teško i pozitivno. Pri parkiranju ili sporom saobraćaju, upravljanje je lako i bez napora. Iako se osetljivost upravljača podešava automatski u zavisnosti od brzine automobila, na centralnom displeju možete da odaberete jedan od tri nivoa ukupne osetljivosti upravljača – lako, srednje ili teško upravljanje.

  Image2
 • Unutrašnjost
  Sistem kvaliteta unutrašnjeg vazduha (IAQS)

  Volvo IAQS neprekidno nadzire vazduh koji ulazi i u slučaju potrebe privremeno zatvara spoljne otvore za vazduh kako bi se sprečio ulazak ugljen-monoksida, prizemnog ozona i azot-dioksida. Kada su otvori za vazduh otvoreni, filter sa aktivnim ugljem štiti putnike od drugih štetnih gasova i neprijatnih mirisa. Na taj način je vazduh koji udišete u automobilu čist, često čistiji od spoljnog vazduha kada vozite u gustom gradskom saobraćaju ili kroz tunele.

  Image2
  Paket za čistu unutrašnju zonu (CZIP)

  Ništa nije gore od putovanja u zagušljivom automobilu, naročito po toplom danu. Da bi osvežio unutrašnjost Vašeg Volvo automobila, CZIP pokreće ciklus ventilacije nakon što otključate automobil pomoću daljinskog upravljača ili ličnog komunikatora sa vozilom. Ova funkcija je aktivna onda kada je napolju najmanje 10 °C. Takođe, CZIP odlično odstranjuje supstance koje izazivaju alergiju i astmu.

  Image2
  Filter putničke kabine

  Filter putničke kabine je prava dobrobit za vozača i putnike, naročito za one sklone polenskoj groznici ili drugim alergijama, jer sprečava da kroz ventilacioni sistem u putničku kabinu uđu prašina, polen i čestice izduvnih gasova.

  Image2
  Materijali testirani na kontaktne alergene

  Unutrašnje metalne površine su testirane na kontaktne alergije i one zadovoljavaju iste standarde koji važe i za odvajanje nikla kao nakita visokog kvaliteta.

  Image2
 • Spoljašnost
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 1,5 litara (T3)

  Da li želite da od manjeg dobijete više? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, ovaj 1,5-litarski T3 pogonski agregat od 152 KS/250 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T3)

  Da li želite da od manjeg dobijete više? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ovaj T3 motor zapremine 2,0 litara od 152 KS/250 Nm može da se poruči sa šestostepenim ručnim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T4)

  Zašto da birate između performansi i efikasnosti kada možete da imate i jedno i drugo? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori. Tehnologija malog trenja, inovativno upravljanje motorom i common rail ubrizgavanje goriva doprinose izuzetno maloj potrošnji goriva i emisiji CO₂, dok turbo-punjač obezbeđuje ovom kompaktnom motoru potrebnu snagu i obrtni moment. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, ovaj T4 pogonski agregat od 190 KS/300 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. U ponudi je i šestostepeni ručni menjač.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T5)

  Uživajte u beskompromisnoj snazi. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori sa šest ili više cilindara. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom, common rail ubrizgavanje goriva i napredna tehnologija turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic automatski menjač, pogonska grupa sa T5 motorom od 245 KS/350 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-benzinski motor sa direktnim ubrizgavanjem zapremine 2,0 litara (T6)

  Želite uzbudljivu vožnju, ali ne želite da pravite kompromise po pitanju potrošnje goriva i ekologije? Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili asortiman 2,0-litarskih četvorocilindričnih motora koji imaju istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motori sa šest ili više cilindara. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom, common rail direktno ubrizgavanje goriva i kombinovana tehnologija kompresora/turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – kompresor daje veći obrtni moment pri malim brojevima obrtaja u cilju odlične reakcije na papučicu gasa, dok se turbo-punjač uključuje pri većim brojevima obrtaja. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic automatski menjač, pogonska grupa sa T6 motorom od 306 KS/400 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D2)

  Da biste postigli izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva, ne morate da žrtvujete zabavu u vožnji. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ovaj D2 motor od 120 KS/280 Nm može da se poruči sa šestostepenim ručnim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D2)

  Da biste postigli izuzetno ekonomičnu potrošnju goriva, ne morate da žrtvujete zabavu u vožnji. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, D2 pogonski agregat od 120 KS/280 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D3)

  Ne shvatamo zašto jedan motor ne bi mogao da ima odgovarajuću snagu, ekološke performanse, odlične vozne karakteristike i izvanrednu ekonomičnost. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. U kombinaciji sa ekonomičnim šestostepenim Geartronic® automatskim menjačem, D3 pogonski agregat od 150 KS/320 Nm obezbeđuje prijatnu vožnju. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. U ponudi je i šestostepeni ručni menjač.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D4)

  Uživajte više, trošite manje. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic® automatski menjač, pogonska grupa sa D4 motorom od 190 KS/400 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite da budete još efikasniji, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da biste smanjili potrošnju goriva za još oko 5%. Ovaj D4 može da se poruči sa poboljšanim šestostepenim ručnim menjačem ili osmostepenim Geartronic® automatskim menjačem.

  Image2
  Četvorocilindrični turbo-dizel motor zapremine 2,0 litara (D5)

  Uverite se u beskompromisnu snagu, efikasnost i ekološke karakteristike. Prilikom konstruisanja lagane Drive-E pogonske grupe sa dizel motorom dali smo sve od sebe da bismo Vam obezbedili najefikasniju, najpouzdaniju i najuzbudljiviju vožnju – i danas i ubuduće. Primenjujući vrhunsku tehnologiju motora i inovativno i kreativno razmišljanje, naši inženjeri su napravili 2,0-litarski četvorocilindrični motor koji ima istu snagu i vozne karakteristike kao znatno veći motor. Što je još bolje, ima izuzetno malu potrošnju goriva i emisiju CO₂. Tehnologija malog trenja, inovativni sistemi za upravljanje motorom i napredna tehnologija dva turbo-punjača samo su neke od tajni ove čudesne efikasnosti – revolucionarna samoprilagođavajuća Volvo i-Art tehnologija obezbeđuje svakom cilindru idealnu količinu goriva za ubrizgavanje radi optimalne potrošnje goriva i performansi. Naša Start/Stop tehnologija i regeneracija energije kočenja motorom Vam pomažu da još više smanjite potrošnju goriva i emisiju CO₂. Mala težina motora doprinosi agilnom upravljanju na krivudavim putevima. Ako se tome doda ekonomični osmostepeni Geartronic® automatski menjač, pogonska grupa sa D5 motorom od 225 KS/470 Nm Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa radi izvanredne udobnosti i reakcije motora. Osim toga, ako želite još više da povećate efikasnost, naša inteligentna ECO funkcija optimizuje motor, automatski menjač i sistem za klimatizaciju da bi se potrošnja goriva dodatno smanjila za oko 5%. Da biste prilagodili karakteristike motora svojim željama ili uslovima vožnje, možete da dodate funkciju koja Vam omogućava da odaberete jedan od više režima vožnje za motor, menjač i opcionalno vazdušno ogibljenje – komforni, Eco, dinamički, terenski ili individualni režim. Pomoću ergonomskog komandnog točkića na centralnoj konzoli između prednjih sedišta, lako prelazite iz jednog režima u drugi.

  Image2
  Osmostepeni Geartronic automatski menjač

  Da li želite intuitivnu, dinamičnu pogonsku grupu koja reaguje isto kao Vi? Uparen sa našom potpuno novom generacijom četvorocilindričnih Drive-E motora sa turbo-punjačima, ovaj novorazvijeni osmostepeni automatski menjač Vam uvek obezbeđuje odgovarajući stepen prenosa, bez obzira na to da li je reč optimalnoj reakciji motora i voznim karakteristikama ili laganoj i najekonomičnoj vožnji.

  Image2
  Start/Stop tehnologija

  Zamislite koliko bi se energije uštedelo kada bi svaki automobil na svakom semaforu na svetu isključio svoj motor...Naša Start/Stop tehnologija upravo to radi. Čim zagrejete motor i zaustavite automobil, prebacite ručicu menjača u neutralni položaj i otpustite papučicu kvačila – motor će se automatski isključiti. Čim ponovo pritisnete papučicu kvačila, motor će se istog trenutka upaliti i automobil kreće. Tako se smanjuju potrošnja goriva i emisija CO₂ do 8%. Dodatni akumulator obezbeđuje normalan rad svih sistema za infotainment i komfor čak i kada je motor isključen. Start/Stop sistem je aktivan u temperaturnom opsegu od 0 °C do 30 °C i može da se isključi dodirivanjem dugmeta na centralnoj konzoli.

  Image2
  Regeneracija energije kočenja motorom

  Iskoristite prednosti energije. Svaki put kada otpustite papučicu gasa dok ste u brzini, akumulator se puni uz pomoć energije kočenja motorom koja bi se inače izgubila. Ovo smanjuje prosečno opterećenje alternatora i smanjuje potrošnju goriva 2–3%, što je vredan doprinos ekonomičnoj potrošnji goriva i nižim emisijama CO₂.

  Image2
  Dizajn koji štedi gorivo

  Bolji dizajn zaista mnogo znači. Da bismo smanjili energetske gubitke zbog otpora vetra i otpora kotrljanja, koristimo naprednu aerodinamiku, lake materijale i tehnologiju malog trenja. Tako u kombinaciji sa svojim najsavremenijim motorima smanjujemo potrošnju goriva i emisiju CO₂ Vašeg automobila.

  Image2
  Aktivna žaluzina rešetke

  U cilju aktivnog smanjivanja otpora vazduha i emisije CO₂, žaluzina iza rešetke na našem turbo-dizel motoru automatski se prilagođava brzini i temperaturi.

  Image2
  Napredna kontrola emisije benzinskog motora i filter za čvrste čestice u dizel gorivu

  Napredna Volvo kontrola emisije brzo reaguje nakon hladnog starta, eliminišući između 95% i 99% ugljen-monoksida, ugljovodonika i azotnih oksida iz izduvnih gasova benzinskog motora. Osim toga, Volvo turbo-dizel motore karakteriše filter za čvrste čestice koji odstranjuje oko 95% čestica iz izduvnih gasova dizel-motora.

  Image2
  Čiste boje

  Kako bi se smanjilo korišćenje rastvarača opasnih za okolinu, sve Volvo boje karoserije su na vodenoj bazi. Štaviše, naše lakirernice su među najčistijima na svetu.

  Image2
  85% se može reciklirati

  Da bi se umanjio ukupan uticaj naših automobila na okolinu, svaki Volvo je konstruisan tako da obnova i recikliranje na kraju njegovog radnog veka budu olakšani.

  Image2

Naše inovacije

Sve što radimo je u skladu sa ljudskim potrebama, pa svaka naša inovacija olakšava i poboljšava Vaš život. Posebno smo ponosni na svoj napredak u oblasti efikasne snage, povezivanja i bezbednosti. Za ove oblasti koristimo nazive: Drive-E, Sensus i IntelliSafe.