Verzija članka 2018.274.0

Google Local Search Uslovi usluga

Važi od:

Izdato kod:

Kada prvi put pokrenete aplikaciju Google Local Search, morate prihvatiti Uslove usluge (pogledajte veze ispod) da biste mogli da koristite aplikaciju. Odobrenje se uvek daje u vozilu.

Google Maps/Google Earth Uslovi usluga

a. https://enterprise.google.com/maps/terms/universal_aup.html

b. http://maps.google.com/help/terms_maps.html (including https://policies.google.com/privacy)

c. https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms

Kako biste mogli da koristite aplikaciju Google Local Search morate prihvatiti HERE Uslove usluga.