Verzija članka 2018.274.0

HERE (Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp) Uslovi usluga

Važi od:

Izdato kod:

Sledeće aplikacije Glympse, Internet Maps, Weather, WikiLocation, Yelp, koristite osnovnu tehnologiju kompanije HERE. Kada prvi put pokrenete neku od tih aplikacija, morate prihvatiti Uslove usluga (pogledajte veze u nastavku) da biste mogli da koristite aplikaciju. Odobrenje se uvek daje u vozilu.

Uslovi usluga

a. Uslovi usluga: https://legal.here.com/en-gb/terms

b. Politika privatnosti: https://legal.here.com/en-gb/privacy

c. Bezbednost: https://legal.here.com/en-gb/security