NAŠE OBEĆANJE SVETU

Odgovorni smo u svemu što radimo.

Počeli smo da pravimo automobile 1927. jer smo verovali da niko drugi ne pravi dovoljno čvrste ili bezbedne automobile za švedske puteve. Usput smo došli do pregršt inovacija od kojih su neke promenile svet. Naša posvećenost je ono što nas vodi napred ka sledećoj sjajnoj ideji kompanije Volvo Cars.

Ljudi u prvom planu

Privlačimo ljude koji donose nove načine razmišljanja da bismo rešili najveće izazove sa kojima se suočavamo. I ponosimo se svojom predanom radnom snagom – posetite stranicu sa informacijama o zaposlenju ako Vam se sviđa ideja da radite u okviru Volvo Car Group.


ZAPOSLENJE U KOMPANIJI VOLVO CARS

Vaša bezbednost i briga za svet

Važan element našeg pristupa održivosti je taj što štitimo Vas i Vaš svet. Vrlo ozbiljno prihvatamo odgovornost da očuvamo Vašu bezbednost i ograničimo svoj uticaj na životnu sredinu. Održivost igra glavnu ulogu kod svih naših odluka i ulaganja i ključna je za uspešno i moralno poslovanje.

IZJAVA O OSNOVNOJ VREDNOSTI – ŽIVOTNA SREDINA

Pravimo razliku u svetu

Uvek smo se bavili bezbednošću, ali razumemo i ekološki uticaj koji automobili imaju – zato smo razvili svoje efikasnije Drive-E pogonske agregate koji manje zagađuju životnu sredinu. 

Brinemo se i o Vašem ličnom prostoru – vazduh u Volvo automobilu je čistiji od spoljašnjeg zahvaljujući našem klima uređaju. Osim toga, shvatamo da automobil mora da bude bolje integrisan sa Vašim životom. 


PROČITAJTE VIŠE O DRIVE-E MOTORIMA

 

Procentualni udeo nezavisnih bezbednosnih testova tokom kojih je kompanija Volvo Cars dobila najbolju ocenu u periodu od 2007. do 2013.

 

Ukupan broj radnika u periodu od 2007. do 2013.

Odgovorno poslovanje

Naš sveobuhvatni „Code of Conduct“ (Kodeks ponašanja) zasnovan na postojećim politikama predstavlja naš način za moralno i usaglašeno poslovanje. Odnosi se na sve u kompaniji Volvo Cars, kao i na konsultante i agencijsko osoblje čijim radom rukovodi Volvo Cars. Takođe očekujemo da se svi naši poslovni kontakti i komercijalni partneri rukovode istim ili sličnim principima koje navodi „Code of Conduct“. On je važan deo našeg angažovanja oko održivosti.

CODE OF CONDUCT (KODEKS PONAŠANJA)

Najnoviji izveštaj o održivosti

Izveštavamo o ekološkim, zdravstvenim i bezbednosnim aspektima svojih proizvoda i proizvodnje od 2000, pre nego što je to ozvaničeno.

U 2003. smo objavili svoj prvi izveštaj o održivosti u skladu sa međunarodnim smernicama za izveštavanje Globalne inicijative za izveštavanje (GRI). Naš najnoviji izveštaj o održivosti možete da preuzmete ovde.


DRUGI IZVEŠTAJI O ODRŽIVOSTI

Kontakt podaci za pitanja o održivosti

Ako imate neka pitanja o održivosti ili najnovijem izveštaju, javite nam se koristeći sledeće podatke:

Volvo Car Group
Corporate Communications/Sustainability
50232, PVH 50
SE – 405 31
Gothenburg, Sweden

citizen@volvocars.com