NAŠE RAZMIŠLJANJE O BUDUĆNOSTI

Svet se brzo menja, a mi u kompaniji Volvo Cars uvek razmišljamo nekoliko koraka unapred. Kako bi Volvo mogao da poboljša Vaš život u budućnosti?

Da li automobil ima budućnost?

Porast megagradova, kvalitet vazduha i globalno zagrevanje – sve ovo značajno utiče na način korišćenja automobila. Zakrčenje je problem u mnogim mestima u svetu, ali čvrsto verujemo da će biti pronađena tehnička rešenja za ove probleme. I verujemo u to da će, za razliku od prošlosti kada su gradovi planirani prema potrebama automobila, budući automobili biti projektovani prema potrebama gradova.

Tehnološka revolucija

Iz ere u kojoj se težilo da automobili budu sve snažniji prelazimo u eru u kojoj razmišljamo o onom što zaista povećava njihovu vrednost – o stvarima kao što su moderna tehnologija i mogućnost povezivanja. 

Jedna velika promena biće automobili s sistemima pomoći vozaču koji bi mogli da izmene čitavu koncepciju automobila. Volvo već koristi automobile koji mogu sami da se kreću po javnim putevima. Tako Vaš automobil postaje Vaš lični šofer, a Vi u njemu možete da radite druge stvari, a ne samo da ga vozite. Parkiranje može potpuno da se reorganizuje jer ne morate da budete u automobilu da biste ga parkirali, već, na primer, možete da ga stavite u red da se sam parkira.

Osim toga, povezivanjem automobila sa oblakom omogućavate njegovo praćenje. To bi zaista moglo da izmeni ponašanje ljudi, isto kao što su telefoni izmenili naše ponašanje i komunikaciju.

Saradnja radi bezbednije i održivije budućnosti

Volvo i čitava automobilska industrija su napravili ogroman napredak u oblasti bezbednosti, ali još uvek ima puno prostora za poboljšanja. Duh saradnje je pokretačka snaga kada je reč o bezbednosti – kupci, vlade i automobilske kompanije zajedno od sveta prave mnogo bezbednije mesto.

Osim toga, sarađujemo sa kupcima i vladama po pitanju održivosti. Mi u kompaniji Volvo smo dobri građani i verujemo u ulogu koju imamo u društvu. Možemo da transportujemo ljude na bezbedan način, regulišemo zakrčenja i smanjujemo zagađenje i emisiju izduvnih gasova. I čvrsto verujemo da to moramo da radimo zajedno.