Fabrike i životna sredina

Živi dokaz naših osnovnih vrednosti.

Naše proizvodne vrednosti

Briga za svet u kome živimo je nešto o čemu je kompanija Volvo Cars uvek vodila računa i ona uključuje fabrike u kojima pravimo automobile.

Naši proizvodni pogoni nisu samo fabrike. Oni su živi dokaz naših osnovnih vrednosti – kvaliteta, bezbednosti i ekološke odgovornosti.

Sve se vraća

Danas je recikliranje važan deo svakodnevnog života. To važi i za Volvo – repariramo oko 15% svih svojih rezervnih delova tako da zadovolje potpuno iste standarde kvaliteta kao originalni. Ovo su odlične vesti sa stanovišta ekologije jer se za reparaciju koristi do 85% manje sirovina i 80% manje energije.

Manji ekološki otisak

Mi u kompaniji Volvo imamo viziju sveta u kome imamo najmanji mogući ekološki uticaj. Zato se sve naše evropske fabrike napajaju isključivo obnovljivom energijom. Bez obzira na to da li je reč o električnoj energiji dobijenoj iz hidroelektrana ili energiji vetra, radi se o proverenoj klimatski neutralnoj energiji.

Najstroži standardi – širom sveta

Kvalitet je nešto oko čega ne očekujemo da pravite kompromise – baš kao ni mi. Zato uvek insistiramo na najstrožim standardima kvaliteta proizvodnje u svojim fabrikama i to na isti način primenjujemo svuda po svetu, od Švedske i Belgije do Kine.

Vreme za timski rad

Dobar timski rad uvek daje najbolje rezultate. Mi u kompaniji Volvo to znamo jer tako radimo već decenijama. U čitavoj organizaciji radimo timski da bismo bili inspirativniji, efikasniji i kvalitetniji. To Vam, na kraju krajeva, obezbeđuje bolje automobile i usluge.

Ekološke fabrike

Kako dobijate ekološki optimalnu fabriku? Volvo Cars sigurno ima tajnu. Otkako je otvoren 1991, naš pogon za farbanje u Torslandi je najčistiji u svetu jer emituje najmanje isparljivih organskih jedinjenja po automobilu.