Realniji uslovi testiranja - pregled

Novi uslovi testiranja donose pogodnosti za potrošače jer laboratorijski uslovi sada mnogo realnije odražavaju potrošnju goriva na putu.

WLTP NEDC
Startna temperatura* Hladan Hladan
Trajanje ciklusa 30 min 20 min
Procenat vremena stajanja 13% 12%
Dužina ciklusa vožnje 23.25 km 11 km
Brzina Prosečna: 46.5 km/h – Maksimalna: 131 km/h Prosečna: 34 km/h – Maksimalna: 120 km/h
Snaga vožnje Prosečna: 7.5 kW – Maksimalna: 47 kW Prosečna: 4 kW – Maksimalna: 34 kW
*Temperatura testiranja sa prosečnih 20°C-30 °C je redukovana na 23°C, a temperaturna korekcija (koja će se pojaviti) za određeni regionalni ambijent će biti primenjena naknadno.