Volvo ID

Volvo ID je lični identifikator koji vam omogućava pristup širokom izboru personalizovanih Volvo usluga.

Volvo ID je sastavljen od korisničkog imena (e-mail adresa) i lozinke. Volvo ID se koristi za pristup određenim Volvo uslugama.

Prijavite se