Sistemi za pomoć vozaču

Naši sistemi za pomoć vozaču pružaju vam udobnost i kontrolu da vozite sa samopouzdanjem gde god da krenete. Istražite neke od dostupnih sistema.

Izbegavanje sudara

Inteligentni sistemi mogu da otkriju i pomognu vam da izbegnete sudar sa drugim vozilima, pešacima i biciklistima - u bilo koje doba, dana ili noći. Sistemi vas podržavaju zvučnim i vidljivim upozorenjima kao i trzajima kočenja ukoliko je to potrebno. A ako je sudar neizbežan ili ako u raskrsnici treba da skrenete na stranu sa koje dolaze vozila, automobil može automatski da zakoči. *

Pomoć za održavanje traka

Pomoć za održavanje traka daje udobnost i sigurnost u vožnji autoputem. Ako želite preći u drugu traku bez upotrebe žmigavca, ono će nežno usmeriti vaš automobil nazad u traku. Ako ova intervencija upravljanja ne bude dovoljna i ako nastavite sa prelaskom preko oznake trake, upozoriće vas vibracijama na upravljaču. Stalno nadgledanje vašeg položaja na putu, pomoć za održavanje traka pruža nežnu potporu pri brzinama većim od 65 km/h. ***

Sistem za sprečavanje sletanja sa puta

Sistem za sprečavanje sletanja sa puta sprečava vas da slučajno napustiti put. Ako pređete preko spoljne oznake trake, sistem će Vam pomoći da usmerite automobil natrag na put. Ako je potrebno, ova Volvo sigurnosna inovacija može takođe aktivirati kočnice kako bi vam pomogao da ostanete na putu. Sistem za sprečavanje sletanja sa puta deluje na brzinama između 65 km/h i 140 km/h.

Cross traffic alert sa automatskom kočnicom

Pomoć vozaču sa Cross traffic alert čuva vam leđa prilikom kretanja unazad sa parking mesta, upozorenjima za približavanje vozila i automatskim kočenjem za neposredni sudar. **

Informativni sistem za mrtve tačke

Informativni sistem za mrtve tačke sa asistencijom za uporavljanje može ublažiti napetost u prometnom saobraćaju uz upozorenja i aktivnu podršku, vodeći vas nazad na pravi put. Kada Vam vozilo uđe u mrtvu tačku ili se brzo približi trakom sa obe strane vašeg automobila, BLIS vas može upozoriti svetlom u levom ili desnom retrovizoru. ***

Kamera sa potpunim pogledom

Četiri kamere visoke rezolucije pružaju vam pogled na parkiranje iz ptičje perspektive od 360°, tako da sa poverenjem možete ući ili izaći iz zatvorenog prostora.

Povezana sigurnost

Komunikacija zasnovana na oblaku omogućava vam da primate i delite informacije o stanju na putu. Podaci u realnom vremenu pomažu vama i drugima da se pripremite za ono što predstoji pomoću simbola na ekranu vozača ili opcionalnom head-up ekranu. Takođe ćete biti upozoreni ako drugo povezano vozilo na putu ispred vas oktrije klizave uslove. ***

Prikazane karakteristike možda nisu standardne za sve stilove, motore, opcije i regije.

* Vozila, pešaci i biciklisti koji se kreću u istom smeru kao automobil mogu biti detektovani pod određenom brzinom u određenim uslovima; vozač ostaje odgovoran za bezbednu vožnju u svakom trenutku.

** Funkcije podrške vozaču nisu zamena za vozačevu pažnju i prosuđivanje. Cross traffic alert može imati ograničenu funkcionalnost u određenim situacijama. Intervencija kočenja aktivna je samo pri nižim brzinama.

*** Vozač ima opciju da deaktivira pomoć za zadržavanje traka, BLIS, povezana sigurnost, a ovi sistemi se moraju ponovo aktivirati da bi vratili svoju funkcionalnost.