IntelliSafe Assist

Sistemi podrške vozaču

Ruka pomoći onda kad Vam zatreba

Ovlašćen za vožnju

IntelliSafe Assist je niz funkcija koje osiguravaju visok nivo zajedničke, praktične i inteligentne pomoći u svakodnevnim saobraćajnim uslovima i koje su namenjene smanjenu kognitivnog opterećenja te Vam omogućavaju da se koncentrišete na svoj užitak u vožnji. Funkcije obuhvataju prilagodljivi tempomat (Adaptive Cruise Control), Pilot Assist, prilagođavanje brzine prilikom vožnje u krivini (Curve Speed Adaption) i upozorenje na udaljenost vozila ispred (Distance Alert). Saznajte više u nastavku.


Sistem Pilot Assist

Pilot Assist je osmišljen kako bi osigurao zajedničku, inteligentnu i direktnu pomoć dok vozač sve vreme zadržava kontrolu. Pilot Assist smanjuje opterećenost vozača u monotonim uslovima vožnje. Sistem osigurava unapređenu brzinu i održavanje sigurnosne udaljenost te dosledniji i precizniji položaj na traci. Kada je aktiviran, deluje pozitivno i onda kada ne dođe do nemilog događaja — unapređene su performanse upravljanja i kočenja u nuždi.

Pilot Assist radi pri brzini do 130 km/h i naročito je koristan u uslovima vožnje na autoputu jer pomaže smanjenju napora koji je potreban za vožnju pri većim brzinama. Za područje EU i SAD, Pilot Assist je povezan sa navigacionim sistemom i odlikuje ga funkcija ‘electronic horizon’ koja povećava preciznost i performanse u krivinama. Zapadnoevropsko tržište ima koristi od sistema prilagođavanja brzine prilikom vožnje u krivini (Curve Speed Adaption), funkcije koja koristi kartografske prikaze za prilagođavanje brzine putovanja u krivinama na udoban nivo.

Dok koristite Pilot Assist uvek morate držati ruke na volanu i usmeriti pogled na put ispred sebe.

Adaptivni tempomat (Adaptive Cruise Control)

Adaptivni tempomat (Adaptive Cruise Control) koji Vam pomaže održavati prethodno podešenu udaljenost od vozila ispred pri brzini do 200 km/h je partner podrške za opuštenije iskustvo vožnje, što smanjuje opterećenost vozača u monotonim uslovima vožnje. Takođe održava odgovarajuću udaljenost do vozila ispred Vas.

Samo izaberite traženu brzinu i sigurnosnu udaljenost do vozila ispred. Kad radarski senzor otkrije sporije vozilo ispred, automatski prilagođava brzinu tom vozilu. A kad je traka ponovno slobodna, automobil nastavlja vožnju odabranom brzinom. Kad god želite, možete odabrati i uobičajeni tempomat.

Upozorenje o udaljenosti

Ako je adaptivni tempomat (Adaptive Cruise Control) isključen, a vozilo ispred previše se približava, funkcija za upozoravanje na vozilo ispred aktivira upozorenje koje će Vam pomoći u očuvanju odgovarajuće udaljenosti. Funkcija je na raspolaganju u automobilima koji su opremljeni head-up ekranom (HUD).