Autonom körning

Testet i Göteborg inleds under 2017

Ansökningsperioden till Drive Me är nu stängd och vi vill tacka alla som ansökt. Vi har nu inlett arbetet med att välja deltagare baserat på våra forskningskriterier. De första deltagarna kommer att få sina Drive Me bilar i början av december 2017.

Vad är autonom körning?

Vi anser att mobilitet bör vara säkrare, hållbart och smidigare. På Volvo Cars tycker vi att tekniken ska göra livet lättare för människor. Det är därför som vår strategi för autonom körning handlar om människorna som ska använda tekniken. I framtiden kommer våra bilar att kunna navigera utan mänskligt ingripande och vara utrustade med sensorer som läser av omgivningen och anpassar körningen utifrån den rådande trafiksituationen.

Oövervakad körning

I det oövervakade autonoma läget kör bilen helt själv då det är säkert att förlita sig på att tekniken sköter styrning, inbromsningar och accelerationer. Människorna i bilen förväntas inte styra den.
Autonomous Driving Semi
ADLandingMan

Övervakad körning

Volvo har under en lång rad år erbjudit förarassistanssystem som hjälper till att hålla avståndet till bilen framför eller gör att bilen håller sig innanför körfältsmarkeringarna. Även bilar som erbjuder styrhjälp, som upprätthåller ett säkert avstånd till framförvarande fordon och håller en förinställd hastighet behöver dock övervakas av föraren.

Varför självkörande bilar?

Oövervakade autonoma bilar kommer att revolutionera samhället, ge världsekonomin ett lyft och omdefiniera hur vi använder vår tid. Som en av de största förändringarna av personlig mobilitet sedan bilen uppfanns för 130 år sedan, tror vi att det finns mycket att se fram emot. På Volvo Cars tror vi att våra första oövervakade autonoma bilar kommer ut på marknaden 2021. Det som gör vårt förhållningssätt till autonom körning så unikt är att vi fokuserar på människor – inte enbart på teknik.

Hur vi kom till denna punkt

I dag är Volvo Cars en ledande auktoritet inom autonom teknik. Utforska de tekniska innovationerna och forskningen som har gjort de möjligt för oss att känna oss säkra på våra framtida självkörande bilar.
Previous:

Next: