Det är dags.

Vi vill stärka familjeband över hela världen, samtidigt som Volvo Cars blir ett starkare företag.

Vid alla våra anläggningar och kontor över hela världen ger vi nyblivna mammor och pappor, inklusive samkönade föräldrar, surrogat- och adoptivföräldrar, 24 veckors betald föräldraledighet. Så att de får tid för det som är viktigast.

Fördelar för barnen

Studier visar att betald föräldraledighet har positiva och varaktiga effekter på barns hälsa.

Jag är starkt övertygad om att betald föräldraledighet förbättrar föräldrars och spädbarns hälsa – fysiskt och mentalt. Det finns ingen större gåva du kan ge en förälder.

Isabelle Chatila

Network Development ManagerVolvo Cars Australia

Fördelar för föräldrarna

När båda föräldrarna tar ut ledighet minskar skillnaderna mellan könen vilket leder till att alla föräldrar, särskilt kvinnor, får större möjlighet att utvecklas i sin karriärer.

Nu känner jag att arbetet och föräldraskapet samverkar: vi börjar från grunden och lär oss nya saker, vi delar ansvar och stöttar varandra.

Jamie Ji

Sr. Electrical Maintenance TechnicianVolvo Car Kina

Fördelar för Volvo Cars

Vi tror att personal med inkluderande mångfald skapar de bästa förutsättningarna för kreativitet och innovation, ger bättre produktivitet och stärker vår verksamhet. Betald föräldraledighet hjälper oss att uppnå detta.

Detta är mer än en ny policy om föräldraledighet för våra anställda – det är kärnan av vår företagskultur och våra värderingar.

Hanna Fager

Head of Corporate FunctionsVolvo Cars

Med dig hela vägen

Det är ett stort steg att bilda familj och det finns mycket att tänka på. Vi har ägnat över 50 år åt forskning om barn i bil och vet hur du bäst skyddar dina viktigaste passagerare.

Bilen som växer med dig

När det kommer till bilen vill vi att det skall vara enkelt att få med också ett nytillskott. Med ett flexibelt Care by Volvo-bilabonnemang kan du alltid ha bilen som är rätt för dina nuvarande behov.

Bli en del av vår familj

Vi befinner oss på en spännande resa och för att ta oss dit vi vill krävs medarbetare som vill vara en del av något som förändrar livet. Att verka för jämställdhet, mångfald och inkludering i hela vårt företag och utanför. Det är här du kommer in.

Fritänkarna.

Visionärerna.

Bli en del av vårt team av innovatörer och pionjärer. Drivna av ett gemensamt syfte: att ge människor friheten att röra sig på ett personligt, hållbart och säkert sätt.

Svenska värderingar på export

Föräldraledighet är en av principerna i det svenska välfärdssystemet. Läs vår intervju om Family Bond med Hanna Fager, global HR-chef på Volvo Cars.

*Family Bond är en global policy som sätter minimistandarder för Volvo Cars-anställda som tar ut föräldraledighet enligt lokala policyer, som kan skilja sig åt mellan länder.