VILLKOR

  för förlängning av Volvo On Call-abonnemang

 1. DESSA VILLKOR
 2. Detta är de Villkor som gäller för Din online-förlängning av Ditt Volvo On Call-abonnemang via vår Webbplats.

  Läs noggrant dessa Villkor innan Du skickar in Din beställning. Genom att markera kryssrutan bekräftar Du att Du godkänner dessa Villkor, bekräftar att Du godkänner och förstår Villkoren och accepterar att bli bunden av dem. Om Du inte godkänner dessa Villkor kan Du inte göra Din beställning.

  Vi har försökt att göra dessa Villkor lätta att förstå, men Vi har förståelse för att Du kan känna Dig osäker beträffande vissa avsnitt när Du läser dem. Vår personal finns här för att hjälpa till och svarar gärna på eventuella frågor. Om Du har någon fråga om Villkoren, vill ha en kopia av Villkoren eller inte godkänner dem, kontakta Oss på något av följande sätt:

  Vi förbehåller oss rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ändra dessa Villkor.

 3. DEFINITIONER
 4. För att dessa Villkor ska bli enkla att läsa har Vi definierat vissa av orden. Om ett ord börjar med stor bokstav betyder det att ordet har definierats. En lista med de definierade orden finns här nedan:

  "Kontrakt" betyder alla kontrakt mellan Dig och Oss för förlängning av Ditt Volvo On Call-abonnemang, inklusive dessa Villkor.

  "Villkor" betyder dessa villkor tillsammans med vår integritetspolicy för kunder, som Du kan nå via Webbplatsen.

  "Vi"/"Vår"/"Oss" betyder Volvo Car Corporation, ett företag som är registrerat i Sverige (organisationsnummer 556074-3089) och vars säte finns i 405 31 Göteborg.

  "Webbplats" betyder qaoxp.volvocars.com/se och

  "Du"/"Din"/"Ditt" betyder dig som Vår kund.

 5. BESTÄLLNINGSPROCESS
 6. Vår online-process leder Dig genom de åtgärder Du måste vidta för att göra en beställning. Tack vare processen kan Du kontrollera och rätta eventuella fel innan Du gör beställningen. Ta dig tid att läsa och kontrollera beställningen under varje steg i beställningsprocessen.

 7. PRISER
 8. Alla priser som anges på Webbplatsen är i Euro (€, EUR); inkluderar moms

 9. INTEGRITETSPOLICY
 10. Vi är ansvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med Din beställning. All behandling sker enligt gällande lagstiftning beträffande behandling av personuppgifter liksom Vår integritetspolicy för kunder, som finns på qaoxp.volvocars.com/se/footer/privacy.

  Du bekräftar och accepterar härmed att Dina personuppgifter behandlas av Oss samt Volvo cars Sverige ett Svenskt företag med organisationsnummer 5560343484, med adress Volvo Car Sverige AB, 405 31 Göteborg. Förutom då Du medger och godkänner att bli kontaktad av Oss av någon annan anledning behandlas Dina personuppgifter endast av Oss och våra samarbetspartners för att uppfylla våra kontraktsförpliktelser mot Dig inom Kontraktet eller vid behandling av Din beställning.

 11. KAKOR (COOKIES)
 12. Kakor är små textfiler som lagras på Din enhet när Du besöker en webbplats. De hjälper oss förbättra Din användarupplevelse på webbplatsen och gör beställningsprocessen så okomplicerad som möjligt. Genom att använda webbplatsen godkänner Du vår användning av kakor. Du kan läsa mer om de kakor vi använder här: qaoxp.volvocars.com/se/footer/cookies.

 13. DITT KONTRAKT MED OSS
 14. I denna paragraf anges hur ett juridiskt bindande Kontrakt skapas mellan Dig och Oss.

  För att förlänga Ditt Volvo On Call-abonnemang på Webbplatsen måste Du slutföra online-beställningsprocessen och betala priset för förlängningen.

  När Du slutför beställningen (d.v.s. när Du har klickat på knappen "betala nu" vid slutet av processen) visas en beställningsbekräftelse på skärmen. Vi skickar också ett e-postmeddelande med kvitto/faktura innehållande information om Din beställning samt ett unikt beställnings-ID-nummer som ska anges i alla frågor och all korrespondens om Din beställning. Alternativt kontaktar Vi Dig för att säga att Vi inte godkänner Din beställning. Det sker oftast av någon av följande anledningar:

  • (i) Vi kan inte bekräfta Din betalning eller

  • (ii) Du har inget aktuellt Volvo On Call-abonnemang att förlänga.

  Ett Kontrakt skapas endast när Vi har godkänt Din beställning enligt paragraf.

  Observera att detta Kontrakt omfattar en förlängning av Volvo On Call-abonnemanget för Din Volvo och kan inte överföras till någon annan bil. Volvo On Call-abonnemanget följer därmed bilen och Du har inte rätt till någon återbetalning om Du säljer bilen under förlängningsperioden.

 15. BETALNING
 16. Förlängningen av Ditt Volvo On Call-abonnemang beställs och betalas online. Priset kan endast betalas med kredit- eller betalkort (Visa eller MasterCard) via Vårt säkra online-betalningssystem. Vi använder Worldline för internet-betalningstjänster och Du godkänner att Worldline hanterar betalningstransaktionen och Dina kortuppgifter och eventuell annan information som är nödvändig för att denna betalningstransaktion ska kunna utföras av Worldline (inklusive men inte begränsat till förhindrande av bedrägeri). Worldline är certifierat av banker och kortföretag för att säkert hantera betalningstransaktioner. All kommunikation mellan Vår Webbplats och Din bank hanteras av Worldline och krypteras via SSL (Secure Sockets Layer).

 17. AKTIVERING
 18. Förlängningen av Ditt Volvo On Call-abonnemang aktiveras automatiskt via Våra system när det aktuella abonnemanget upphör.

 19. ÅTERKALLANDE
 20. Om Du är en konsument kan Du annullera Kontraktet inom 14 dagar utan att ange någon orsak. Annulleringsperioden upphör 14 dagar från den dag då Du först använde tjänsten sedan Du gjorde beställningen.

  För att utnyttja Din rätt till annullering måste Du informera Oss (med den information som anges i paragraf 1.3 i dessa Villkor) om Ditt beslut att annullera Kontraktet med ett tydligt uttalande. Det kan Du göra på följande sätt:

  • (i) Det enklaste sättet är att kontakta Vår kundsupport via telefon eller e-post (enligt föregående paragraf 1.3) för att annullera Ditt Kontrakt. Om Du skickar e-post, ange beställningsinformationen (inklusive beställningsnumret). Om Du använder denna möjlighet gäller annulleringen från det datum då Du skickade e-postmeddelandet eller ringde Oss för att annullera Kontraktet. Vi bekräftar att Vi tagit emot en sådan annullering med ett e-postmeddelande.

  • (ii) Du kan också skicka annulleringen med post till vår registrerade adress (enligt paragraf 1.3 ovan). Om Du skickar annulleringen via post gäller den från det datum då Du skickar annulleringsformuläret eller brevet. Om Du använder denna metod skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar att vi fått Din annullering.

  • (iii) Det finns en mall för ett annulleringsformulär i bilagan till dessa Villkor, som kan (men inte måste) användas för att annullera Ditt Kontrakt.

  För att annulleringen ska ske inom tidsramen räcker det att Du skickar meddelandet om annulleringen innan annulleringsperioden har gått ut. Om Du skickar meddelandet om annullering via post rekommenderar Vi att Du behåller ett bevis på att Du skickat den.

  Om Du beslutar att annullera Kontraktet ersätter Vi Dig utan onödigt dröjsmål för alla betalningar som Vi har fått från Dig i anslutning till Kontraktet. Vi kan dock göra ett skäligt avdrag från ersättningen för den tid som det förlängda Volvo On Call-abonnemanget har varit aktivt.

  Vi ersätter det pris Du betalade och använder samma betalningssätt som Du använde för den ursprungliga transaktionen. Du får ingen ersättning för eventuella avgifter som beror på återbetalningen.

  Inget i dessa Villkor påverkar Dina lagstadgade rättigheter, varken i förhållande till Din rätt till återkallande eller på annat sätt.

 21. GRÄNSER FÖR VÅRT ANSVAR
 22. Dessa Villkor utesluter eller begränsar inte Vårt eventuella ansvar för:

  • (i) Dödsfall eller personskador orsakade av Vår försumlighet.

  • (ii) Bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning.

  • (iii) Alla omständigheter som det vore olagligt för Oss att utesluta eller försöka utesluta Vårt ansvar för.

  Vi är endast ansvariga gentemot Dig för förluster som Du får som ett direkt resultat av att Vi bryter mot dessa Villkor och som rimligen kan förutsägas.

 23. ÖVRIGT
 24. Alla Kontrakt gäller under Svensk lag. Vi uppfyller alltid eventuella lokala obligatoriska lagar och om det finns inkonsekvens mellan de lokala obligatoriska lagarna som gäller för Vårt och Ditt Kontrakt och innehållet i dessa Villkor har de gällande lokala obligatoriska lagarna företräde.

  Eventuell rättegång måste hållas inom Svensk lag.

  Du har även möjlighet, men är inte tvingad, att överklaga eventuell tvist till den europeiska online-plattformen för skiljedom som kan nås genom att klicka på följande länk: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm? event=main.home.chooseLanguage.

  Vi kan överföra Våra rättigheter inom Kontraktet till valfri person eller be valfri person att uppfylla någon aspekt i det så länge som Kontraktets verkställande inte påverkas.

  Endast Du och Vi har några rättigheter inom Kontraktet. Ingen annan person har några rättigheter inom Kontraktet. Du får inte överföra någon av Dina rättigheter inom Kontraktet till någon annan person.

  Du får inte använda Våra (licensierade eller ägda) varumärken eller immateriella rättigheter utan Vår föregående skriftliga tillåtelse.

BILAGA

Mall för annulleringsformulär

(Fyll endast i och returnera detta formulär om Du vill återkalla Kontraktet)

Till:

 • Volvo Car Corporation
 • Volvo Car Sverige AB
 • 405 31 Göteborg

Jag/Vi meddelar härmed att Jag/Vi annullerar mitt/vårt Kontrakt för följande produkter:

Beställt den:

Kundens namn:

Kundens adress:

Kundens underskrift (endast om formuläret skickas i pappersform):

Datum: