CLEANZONE

ANDAS SVENSK LUFT, VAR DU ÄN ÄR

I Sverige är ren luft en livsstil, inte en lyx, förklarar Anders Löfvendahl på Volvo Cars.

– När man växer upp i Sverige är man van vid ren luft, så när man befinner sig i en stad där det är problem med luftföroreningar gör det att man verkligen uppskattar att vara ute i de svenska skogarna, säger Anders Löfvendahl, ingenjör, Air Quality på Volvo Cars.

Han brinner för luftkvalitet. Sverige är trots allt känt för sin rena luft, och hans arbete där han studerar luftföroreningar och hur man bekämpar dem gör att han förstår effekten av ren och hälsosam luft på kropp och själ.

– Jag tycker om att springa , så när luften är ren känner jag att det inte finns något som kan stoppa mig, säger Anders. – Jag var i en stor stad nyligen och hade inte en tanke på att springa utomhus eftersom jag kunde känna att det inte var bra att exponeras för den miljön. – Jag vill inte dra ned alla de där partiklarna i mina lungor.

Att ta bort just dessa små, skadliga partiklar är en viktig del i Löfvendahls arbete. Hans arbete med CleanZone handlar helt och hållet om att öka ditt välbefinnande varje resa. Även om den resan görs i en hårt trafikerad och kraftigt förorenad stad.

– Ju mindre partiklarna är, desto större är hälsorisken, påpekar Anders. – Förra året gjorde vi tester i länder där luftkvaliteten var ett problem på grund av de höga halterna av luftföroreningar. Vi mätte partikelhalterna utanför och inne i bilen.  Mätaren passerade maxgränsen utanför bilen, men inne i bilen där luftkvalitetssystemet arbetade sjönk partikelhalten till en mycket låg nivå. Det var verkligen imponerande.
I kärnan av CleanZone finns Volvos luftkvalitetssystem IAQS, som har en sensor som mäter kvaliteten på luften som leds in i bilen. Om systemet detekterar att luftkvaliteten sjunker – till exempel vid körning i en tunnel där det kan finnas höga nivåer av avgaser – stänger bilen automatiskt luftintagen och övergår till recirkulation av luften i kupén. 

All luft passerar dessutom, även luft som recirkuleras, genom att multifilter som minimerar halterna av damm, pollen och andra partiklar som kommer in i kupén. Ett lager med aktivt kol gör även detsamma med kemiska lukter, som spolarvätska. CleanZone filtrerar även skadliga ämnen, som avgaspartiklar. 

CleanZone börjar faktiskt skydda dig redan innan du sätter dig i bilen. Så fort du låser upp dörrarna går fläkten igång på hög hastighet för att vädra ut unken luft. 

Anders är stolt över Volvos strategi för att förbättra luftkvaliteten i din bil. – Vi utvecklar inte bara för vår egen skull, säger han. – Vi utvecklar för att göra kupéluften bättre för de åkande. Och vi testar i verkliga situationer så att vi kan bekräfta att tekniken fungerar. 

Anders Löfvendahl, - Ingenjör, Air Quality

Tack vare luftkvalitetssystemet och multifiltret i Volvo XC60 är du mycket bättre skyddad i bilen än utanför den.