Adblue

Supereffektiv avgasrening

För att uppfylla den strängaste miljöklassen Euro 6d-Temp använder Volvo flera reningsmetoder. Förutom NOx-fällor och partikelfilter har nu SCR-rening med AdBlue blivit standard på alla dieselmotorer.

Hur funkar SCR-rening?

Tekniken kallas SCR vilket betyder selektiv katalytisk rening. I praktiken tillförs en urealösning, AdBlue, som i katalysatorn omvandlar kväveoxiderna till ofarligt kväve och vattenånga. Resultatet blir att upp till 90 procent av de skadliga kväveoxiderna försvinner.

Hur långt räcker en påfyllning?

AdBlue fylls i en separat tank på bilen som rymmer omkring 10-15 liter, vilket räcker för upp till 1500 mils körning. Normalbilisten behöver alltså bara fylla på AdBlue-tanken någon gång per år.

Var kan jag köpa AdBlue?

Nästan alla tankstationer och biltillbehörsbutiker erbjuder påfyllning via pump, flaska eller dunk. Här är givetvis din närmaste Volvohandlare inräknad.

Euro 6d-Temp

Striktare EU-regler ställer högre krav på fordonsbranschen. Förutom den nya mer verklighetsnära körcykeln WLTP har utsläppskraven skärpts och miljözoner blivit ett hett diskussionsämne i flera länder. För att få perspektiv kan man säga att en bil från mitten av 70-talet släpper ut lika mycket av kväveoxider (NOx) och partiklar som hundra nya bilar gör idag. Jämfört med en Euro 1-klassad dieselbil (1992) släpper en Euro 6-klassad dieselbil ut 95 procent mindre kväveoxider och 97 procent färre partiklar. 

De restriktioner och förbud som har aviserats gäller dieselbilar med motorklassning Euro 4 och äldre. Den som köper en ny dieselbil från Volvo kan därför vara trygg i att den bilen inte kommer att påverkas av de skärpta miljözoner som aviserats i Europa eftersom alla våra nya dieselbilar är Euro 6d-Temp-klassade.