Nya regler bilförmån 1 juli 2021

Riksdagen har beslutat om att schablonen för att beräkna förmånsvärdet för bilförmån skall justeras. Detta så att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för en privatägd bil. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2021 och berör förmånsbilar som registreras efter att lagen har trätt i kraft. 

Höjning för de flesta
För de flesta bilar kommer förmånsvärdet att bli högre efter den 1 juli. Största höjningen blir på omkring 30 procent och gäller bilar med ett förmånsgrundande pris* mellan 200.000 och 380.000 kr. Det så kallade lyxbilstillägget utgår vilket gör att bilar med förmånsgrundande pris över 650.000 kr får ett lägre förmånsvärde med de nya reglerna. 

Beräkning av förmånsvärde fr.o.m. 1 juli 2021
0,29 x prisbasbelopp
+ förmånsgrundande pris x (0,70% av statslåneräntan + 0,01)
+ 13% av nybilspriset
+ bilens fordonsskatt

*Notera att ”förmånsgrundande pris” inte alltid är samma som bilens pris. För bilar med miljöteknik skall priset justeras ner till motsvarande modell utan miljöteknik. Förmånsgrundande pris är dessutom fastställt för hela produktionsåret, oavsett förändringar i bilens pris. 

Din Volvohandlare har mer information
Vad som är bästa valet för dig som företagare eller som anställd beror på en mängd olika faktorer. Alla Volvohandlare har kunskap om de nya bestämmelserna samt även avancerade beräkningsverktyg som hjälper dig att hitta den billösning som passar bäst för din situation.