Autonom körning

Testprojektet Drive Me har startat i Göteborg

De första familjerna i Drive Me har nu börjat använda bilar försedda med Volvos teknik för förararassistans. Efter specialutbildning kommer de successivt att få prova på allt mer avancerade system för assisterad körning.

Här kan du fortsätta följa hur vi fortsätter färden från assisterad körning till autonomkörande bilar med samma omtanke och grundlighet som genom åren hjälpt oss ta fram några av världens säkraste bilar.

Vad är autonom körning?

Vi anser att mobilitet bör vara säkrare, hållbart och smidigare. På Volvo Cars tycker vi att tekniken ska göra livet lättare för människor. Det är därför som vår strategi för autonom körning handlar om människorna som ska använda tekniken. I framtiden kommer våra bilar att kunna navigera utan mänskligt ingripande och vara utrustade med sensorer som läser av omgivningen och anpassar körningen utifrån den rådande trafiksituationen.

Oövervakad körning

I det oövervakade autonoma läget kör bilen helt själv då det är säkert att förlita sig på att tekniken sköter styrning, inbromsningar och accelerationer. Människorna i bilen förväntas inte styra den.
Autonomous Driving Semi
ADLandingMan

Övervakad körning

Volvo har under en lång rad år erbjudit förarassistanssystem som hjälper till att hålla avståndet till bilen framför eller gör att bilen håller sig innanför körfältsmarkeringarna. Även bilar som erbjuder styrhjälp, som upprätthåller ett säkert avstånd till framförvarande fordon och håller en förinställd hastighet behöver dock övervakas av föraren.

Varför självkörande bilar?

Oövervakade autonoma bilar kommer att revolutionera samhället, ge världsekonomin ett lyft och omdefiniera hur vi använder vår tid. Som en av de största förändringarna av personlig mobilitet sedan bilen uppfanns för 130 år sedan, tror vi att det finns mycket att se fram emot. På Volvo Cars tror vi att våra första oövervakade autonoma bilar kommer ut på marknaden 2021. Det som gör vårt förhållningssätt till autonom körning så unikt är att vi fokuserar på människor – inte enbart på teknik.

AD landing 1
En säkrare resa – för alla

Framtidens autonoma Volvo-bilar kommer att vara ännu bättre på att undvika möjliga kollisioner än dagens bilar. Eftersom nästan alla trafikolyckor beror på den mänskliga faktor, kommer resorna att bli säkrare för alla mobilitetsanvändare.

AD landing 2
Spara bränsle och få en mjukare körupplevelse

Eftersom Volvos framtida oövervakade autonoma bilar kommer att veta hur vägen framför bilen ser ut, kommer de att optimera användningen av motorn och bromsarna, vilket sänker bränsleförbrukningen. Genom att eliminera onödiga accelerationer kommer din autonoma bil att vara både tystare och mer miljövänlig.

AD landing 3
Hitta alltid parkering

I framtiden kommer du att kunna låta din Volvo parkera sig själv, medan du kan ägna dig åt annat. De här bilarna kommer att kunna söka upp en ledig parkeringsplats och parkera, och till och med släppa av dig på din destination först.

AD landing 4
Slappna av under resan

Den minst spännande delen av jobbpendlandet och långresorna kommer inte längre att ställa krav på att du hela tiden är observant på trafiken. Tack vare den självkörande tekniken kommer du alltid fram pigg och utvilad till din destination.

AD landing 5
Lägre försäkringspremier

Försäkringspremierna för självkörande bilar kommer att vara mycket lägre i framtiden. Fundera på det: sensorerna som möjliggör den autonoma tekniken blir inte trötta eller distraheras, vilket markant minskar risken för en dyr kollision.

AD landing 6
Få tillbaka din tid

I framtidens självkörande Volvo kommer du att kunna välja hur du vill använda pendlingstiden. Du kanske läser en bok, förbereder ett möte, ser på en film eller rentav skaffar dig ny kunskap. Med tanke på att den genomsnittliga pendlingstiden är 50 minuter om dagen kommer detta att få en enorm inverkan på våra liv.

Hur vi kom till denna punkt

I dag är Volvo Cars en ledande auktoritet inom autonom teknik. Utforska de tekniska innovationerna och forskningen som har gjort de möjligt för oss att känna oss säkra på våra framtida självkörande bilar.
Previous:

Next: