Artikelversion 2021.182.0

Integritetsmeddelande – Care by Volvo-abonnemang

Med verkan från och med:

Publicerad:

I detta dokument beskrivs hur dina personuppgifter behandlas när du tecknar vår abonnemangstjänst Care by Volvo.

Nedan kan du hitta följande information:

 1. Vilka är vi;
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför gör vi det;
 3. Hur länge vi behåller dina uppgifter;
 4. Vilka vi delar dina personuppgifter med;
 5. Vilka rättigheter har du med avseende på behandlingen?
 6. Kontaktinformation;
 7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande.

1. Vilka är vi

Det bolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i samband med att du tecknar dig för ett Care by Volvo-abonnemang är Care by Volvo Car AB (org. nr 556746-9407), ett svenskt bolag inom Volvo Car Group med adress 405 31 Göteborg, härefter kallat "vi", "vår" eller "oss".

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför gör vi det

Som beskrivs närmare nedan kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss via online-plattformen, eller som vi samlar in på annat sätt när du tecknar dig för ett abonnemang på Care by Volvo.

1. När du tecknar ett Care by Volvo-abonnemang

När du tecknar ett Care by Volvo-abonnemang behandlar vi:

 • ditt personnummer,
 • ditt för- och efternamn
 • din adress
 • dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer).

Personuppgifterna samlas in dels genom din inloggning med BankID, varigenom vi får ditt personnummer, ditt för- och efternamn samt din folkbokföringsadress från SPAR (Statens Personadressregister), dels genom att du ombeds ange övriga kontaktuppgifter.

Personuppgifterna behandlas för att kunna i) bekräfta din identitet när du tecknar ett Care by Volvo-abonnemang, ii) göra en kreditprövning och kontrollera att du har råd med abonnemanget (se nedan) och iii) kommunicera med dig om din order av abonnemanget eller andra praktiska frågor, såsom leverans av din bil, innan ditt Care by Volvo-abonnemang har startat.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter i samband med vår korrespondens med dig enligt punkt iii) är att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna slutföra din beställning av abonnemanget och/eller uppfylla våra förpliktelser enligt det avtal som vi har ingått med dig.

Om du inte slutför din beställning av abonnemanget genom förskottsbetalning sparar vi dina personuppgifter i trettio (30) dagar för att ge dig möjlighet att slutföra din beställning under den perioden.

Förskottsbetalning

Om du väljer att betala förskottsbetalningen med bank- eller kreditkort kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas av Stripe Payments Europe, Ltd (”Stripe”), ett bolag som är registrerat på Irland. Stripe är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med bank- eller kreditkortsbetalningen och du kan ta del av deras integritetspolicy här.

Väljer du att betala förskottsbetalningen genom betalmetoden Klarna direktbanköverföring kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas av Klarna Bank AB publ (”Klarna”), ett svenskt bolag. Klarna kommer att vara personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med Klarna direktbanköverföring och du kan ta del av deras integritetspolicy här.

2. Kreditprövning och kundkännedom

I samband med att du tecknar ett Care by Volvo-abonnemang kommer vi att utföra en kreditprövning på dig och vi kommer i samband med det att behandla följande personuppgifter:

 • ditt personnummer,
 • ditt för- och efternamn
 • din finansiella information.

Syftet med denna behandling är att bedöma din kreditvärdighet och din förmåga att betala den månadsavgift som du har åtagit dig att betala för ditt Care by Volvo-abonnemang, och att göra en kundkontroll för att förhindra bedrägerier, penningtvätt samt att utföra en kontroll mot utvalda sanktionslistor. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att veta vem vi ingår avtal med och av att se till att du kan betala månadsavgiften för det abonnemang som du har tecknat. Vi behandlar även ovannämnda uppgifter anonymt för statistiska och analytiska ändamål för att optimera vår riskbedömningsmodell.

I samband med att vi utför en kreditprövning kommer vi att dela ditt personnummer samt ditt för- och efternamn med Creditsafe i Sverige AB (”Creditsafe”) som kommer utföra kreditprövningen. Creditsafe är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som bolaget behandlar i samband med att det utför kreditprövningen och du kan ta del av Creditsafes integritetspolicy här.

Vi kommer också att dela ditt personnummer samt ditt för- och efternamn med Schufa Holding AG, ett bolag som är registrerat i Tyskland, (”Schufa”) i syfte att utföra en kundkännedomskontroll samt en kontroll mot utvalda sanktionslistor. Schufa är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som bolaget behandlar i samband med att det utför dessa kontroller och du kan ta del av Schufas integritetspolicy här.

Om vi efter att ha gjort en kreditprövning och kontrollerat att du har råd med abonnemanget, eller efter att ha gjort de övriga kontroller som nämns ovan, inte godkänner din order av abonnemanget sparar vi de angivna personuppgifterna i tre (3) månader från beslutet att inte godkänna din order om du skulle komma återkomma till oss med frågor.

3. När du blir kund hos oss

Under abonnemangsperioden, dvs. så snart ditt Care by Volvo-abonnemang har startat (härefter kallat "abonnemanget"), behandlar vi följande personuppgifter:

 • ditt personnummer,
 • ditt för- och efternamn
 • dina kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer),
 • ditt Volvo-ID
 • ditt Volvo-kundnummer
 • bilens fordonsidentifieringsnummer ("VIN") och registreringsnummer
 • dina bankuppgifter, om du har lämnat dem till oss i samband med en återbetalning
 • finansiell information från kreditprövningen.

Syftet med denna behandling är att kunna i) administrera abonnemanget och de tjänster som ingår i detta, ii) skicka ut månadsfakturor och (i förekommande fall) göra återbetalningar, iii) leverera och sköta återlämnandet av bilen och de övriga tjänster som ingår i abonnemanget, iv) informera om service och underhåll av bilen, v) kommunicera kring kommande tjänster och/eller uppdateringar av tjänsterna under Care by Volvo-abonnemanget och kommunicera annan relevant information om abonnemanget samt vi) identifiera dig som en återkommande kund och ge dig en bättre användarupplevelse. Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling är att den är nödvändig för att fullgöra det avtal som vi har ingått med dig, som är knutet till abonnemanget.

Vi behandlar även ovannämnda personuppgifter för att kunna informera dig om eventuella återkallelser som rör din bil. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser i samband med återkallelser av bilar.

Vi behandlar även uppgifter som ålder och kön för statiska och analytiska ändamål för att förstå vilket intresse det finns på marknaden för Care by Volvo och dess produkter och erbjudanden och hur de används. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att förbättra våra produkter, tjänster och erbjudanden.

Vi delar dina personuppgifter med följande parter, som i egenskap av personuppgiftsansvariga hanterar personuppgifterna för vår räkning. Dessa parter får enligt avtalen om uppgiftsbehandling inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss, och de är skyldiga att behandla uppgifterna förtroligt och på ett säkert och korrekt sätt.

 • Volvo Car Sverige AB (och dess leverantörer) – finansiella tjänster, t.ex. fakturering och återbetalningar samt andra administrativa stödtjänster.
 • Utvalda auktoriserade Volvoåterförsäljare (och deras underleverantörer) – leverans och återlämnande av bilar och andra tjänster som ingår i abonnemanget.
 • Bilvision AB (och deras underleverantörer) – fordonsregistreringstjänster.
 • Arvato Finance AB (och deras underleverantörer) – hantering av obetalda fakturor.

Vissa av dina personuppgifter (såsom personnummer, för- och efternamn, kontaktuppgifter samt bilens VIN och registreringsnummer) kommer att delas med Transportstyrelsen för registrering av bilen samt dig som brukare av bilen i vägtrafikregistret. Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarig för uppgifter i vägtrafikregistret och du kan ta del av deras integritetspolicy här.

Vi delar även vissa av dina personuppgifter (såsom personnummer, för- och efternamn, kontaktuppgifter samt bilens VIN och registreringsnummer) med vår försäkringspartner If Skadeförsäkring AB (Volvia) genom vilken bilen kommer att försäkras under abonnemangsperioden. If Skadeförsäkring AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med försäkringen och du kan ta del av deras integritetspolicy här.

Om böter, avgifter eller andra kostnader som du är skyldig att betala skickas till oss kan vi även dela dina personuppgifter med den tredje part som utfärdade dem. Den rättsliga grunden för sådan delning är vårt berättigade intresse.

4. Om du tecknar dig för ett Care by Volvo-abonnemang som företagskund

Om du tecknar ett Care by Volvo-abonnemang för en juridisk persons räkning behandlar vi

 • ditt födelsedatum
 • ditt för- och efternamn,
 • kontaktuppgifter (e-postadress och telefonnummer)
 • eventuell kopia på giltig legitimation vid behov för att kontrollera firmateckningsrätt eller vid utlämnande av bil.

Personuppgifterna samlas in från dig när du ansöker om att teckna ett Care by Volvo-abonnemang för ett bolags räkning och behandlas för att kunna i) bekräfta att du är behörig att underteckna för bolagets räkning, ii) administrera ansökan om Care by Volvo-abonnemanget samt administrera Care by Volvo-abonnemanget under abonnemangstiden, iii) skicka månatliga fakturor och (i förekommande fall) utföra återbetalningar, iv) leverera och hantera återlämning av bil samt tillhandahålla de övriga tjänster som ingår i Care by Volvo-abonnemanget, v) kommunicera kring service och underhåll av bilen, samt vi) kommunicera kring kommande tjänster och/eller uppdateringar av tjänsterna under Care by Volvo-abonnemanget samt kommunicera annan relevant information kopplad till abonnemanget. Den rättsliga grunden för denna behandling är att den är nödvändig för att slutföra och fullgöra Care by Volvo-abonnemangsavtalet med den juridiska personen.

Vi kommer även att behandla ovannämnda uppgifter för att kunna informera dig om eventuella återkallelser. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörandet av vår rättslig förpliktelse.

Vi delar dina personuppgifter med följande parter, som i egenskap av personuppgiftsansvariga hanterar personuppgifterna för vår räkning. Dessa parter får enligt avtalen om uppgiftsbehandling inte använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss, och de är skyldiga att behandla uppgifterna förtroligt och på ett säkert och korrekt sätt.

 • Volvo Car Sverige AB (och dess leverantörer) – finansiella tjänster, t.ex. fakturering och återbetalningar.
 • Utvalda auktoriserade Volvoåterförsäljare (och deras underleverantörer) – leverans och återlämnande av bilar och andra tjänster som ingår i Care by Volvo-abonnemanget.

5. Insamling av data från bilar

Vi samlar in följande kategorier av data från den bil som du kör under Abonnemanget (samt under Care by Volvo-abonnemanget om du är en företagskund). Eftersom uppgifterna är knutna till bilens VIN kan de komma att kopplas till dig:

 1. Olika bildelars servicestatus, för att bedöma bilens skick och, vid behov, utföra underhåll. Vi använder dessa data för att planera service och underhåll och även förebyggande underhåll av bilen, och för att minska antalet verkstadsbesök och göra dem så effektiva som möjligt under abonnemangsperioden. Vi sparar även bilens underhållshistorik för att bättre kunna planera det framtida underhållet av bilen. Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling är vårt behov av att kunna tillhandahålla de service- och underhållstjänster och de förebyggande underhållstjänster som ingår i ditt abonnemangsavtal. Volvo Car Corporation behandlar även ovannämnda uppgifter för statistik-, forsknings- och utvecklingsändamål (denna behandling anonymiseras och kan inte kopplas till dig).
 2. Körsträcka, för att kunna kontakta dig och erbjuda en ändring av den avtalade körsträckan under abonnemangsperioden. Detta innebär att du inte behöver betala en extraavgift för att ha överskridit den maximala körsträckan i slutet av abonnemangsperioden. Den rättsliga grunden för ovannämnda behandling är vårt berättigade intresse av att övervaka efterlevnaden av avtalet.
 3. Positionsdata, för att kunna lokalisera bilen i händelse av
  1. ett brott; för att uppfylla vår lagstadgade skyldighet, på begäran av en brottsbekämpande myndighet, delar vi bilens position med den myndigheten.
  2. en olycka; vi delar (vid behov) positionsdata med bärgningsfirmor för att fullgöra våra avtalsförpliktelser enligt abonnemanget att tillhandahålla vägassistans; i händelse av en allvarlig olycka delar vi även positionsdata med räddningstjänsten för att rädda ditt liv eller skydda din hälsa, eller någon annan persons liv eller hälsa, eller;
  3. för att kunna tillvarata våra rättigheter och återta bilen (som vi äger) om du bryter materiella villkor i vårt avtal. Den rättsliga grunden är i så fall vårt berättigade intresse av att återta vår tillgång. Vi kommer i dessa fall att dela positionsdata från bilen med Arvato Finance AB (och deras underleverantörer), som på våra vägnar kommer att behandla uppgifterna i syfte att återta bilen. Arvato Finance AB är genom ett avtal om uppgiftsbehandling förpliktat att inte använda erhållna uppgifter för något annat syfte än att tillhandahålla tjänster till oss och bolaget har en skyldighet att behandla informationen med sekretess samt på ett säkert och korrekt sätt.

3. Hur länge vi behåller dina uppgifter

De personuppgifter som anges ovan och som vi behandlar under Abonnemanget sparar vi i upp till tolv (12) månader efter att ditt Abonnemang har avslutats, om vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla dem under en längre tid.

Vi behandlar dina personuppgifter för statistikändamål och för forsknings- och utvecklingsändamål i tolv (12) månader från och med det att vi samlade in dem. Efter detta datum pseudonymiseras uppgifterna och sparas i upp till tio (10) år.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Utöver de personuppgiftsbiträden som nämns i punkt två ovan delar vi dina personuppgifter med följande personuppgiftsbiträden:

 • Volvo Car Corporation (och dess underleverantörer) – tillhandahållande av kundtjänster och tjänster i samband med planeringen av service och underhåll på bilen, drift av webbplatsen och tillhandahållande av IT-system för företagssupport och datalagring.
 • IT-Leverantörer (och deras underleverantörer) som tillhandahåller generella affärsstödssystem till oss, exempelvis mjukvaru- och datalagringsleverantörer såsom:
  • Salesforce UK Limited (och deras underleverantörer) – CRM-system och datalagring.
  • Adobe Systems Software Ireland Limited (och deras underleverantörer) – digitala signaturer och datalagring.
  • SAP Svenska AB (och deras underleverantörer) – ERP-affärssystem och datalagring.
  • Fair Isaac Services Limited (och deras underleverantörer) – datalagring.
 • Våra rådgivare, för att kunna ge råd och företräda oss i tvister och domstolsförhandlingar.
 • Vi kan även lämna ut dina personuppgifter för att uppfylla en lagstadgad skyldighet, t.ex. på begäran av en myndighet.

Vi ingår avtal om uppgiftsbehandling med alla våra personuppgiftsbiträden, som enligt avtal har begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss. Varje personuppgiftsbiträde är skyldig att behandla uppgifterna förtroligt och endast behandla personuppgifterna i enlighet med gällande avtal om uppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter kan komma att överföras till ett land utanför EU/EES. Vi kommer i så fall att basera sådant överförande på de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Den allmänna text som används i standardavtalsklausulerna återfinns på en rad olika språk på EU-kommissionens webbplats.

Vänligen kontakta oss (enligt avsnitt 6 nedan) om du har några frågor kring överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.

5. Vilka rättigheter har du med avseende på behandlingen?

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du vissa specifika rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att få uppgifterna överförda till en annan juridisk person, begära att vi raderar uppgifterna och, slutligen, lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Mer information om dina rättigheter hittar du i Volvo Cars - Integritetspolicy för kunder.

6. Kontaktinformation

Använd gärna det webbformulär som du finner här om du vill åberopa någon av dina rättigheter enligt avsnitt 5 ovan. Om du har några andra frågor som rör skyddet av dina personuppgifter kan du kontakta oss på (uppgifter nedan):

Care by Volvo Car AB

Postadress: c/o Volvo Car Corporation, VAK HB2N, 405 31 Göteborg

Mejladress:

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. Vi uppmanar dig därför att regelbundet läsa igenom detta integritetsmeddelande och Volvo Cars Integritetspolicy för kunder och hålla dig uppdaterad om dess innehåll. Detta integritetsmeddelande gäller från och med det datum som anges nederst i dokumentet. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller vid tidpunkten för insamlandet, om vi inte har ditt samtycke till att hantera dem på annat sätt.