Artikelversion 2022.256.0

Integritetsmeddelande – Kundtjänst

Med verkan från och med:

Publicerad:

Det här dokumentet beskriver hur Volvo Cars (som definieras nedan) behandlar dina personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst (nedan kallat "Kundtjänstförfrågningar").

Nedan kan du hitta följande information:

1. Vilka är vi

De bolag som är gemensamt ansvariga för behandlingen av personuppgifter i samband med kundtjänst är Volvo Car Sverige, med säte på Karossvägen 2, SE-418 78, Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556034-3484, och Care by Volvo Car AB ("CbV AB"), 556746-9407, med säte på VAK HB2N, 405 31 Göteborg, Sverige, nedan kallade "Volvo Cars", "vi", eller "oss".

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför gör vi det

Kundtjänstförfrågan innebär behandling av följande kategorier av personuppgifter:

  1. För att hantera den fråga som du kontaktar oss för via internet, app, callcenter, andra interna kanaler eller webbaserade chattplattformar (t.ex. sociala medier) hanterar vi din förfrågan och ger dig relevant support. Till exempel svarar vi på frågor som är relaterade till Volvo Cars produkter och tjänster eller hanterar klagomål. För detta ändamål behandlar vi din kontaktinformation, kundinformation, bilrelaterade information, information om ärendet och, om din förfrågan gäller ett Care by Volvo-abonnemang, finansiell information relaterad till ditt abonnemang. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR).
  2. Om du kontaktar oss och har gått med på att delta i en undersökning behandlar vi också dina uppgifter i syfte att utföra kundnöjdhetsundersökningar. Målet med denna aktivitet är att generera och analysera återkoppling från konsumenter relaterad till våra produkter och tjänster, vårt varumärke och vår kommunikation. För detta ändamål behandlar vi ditt för- och efternamn, telefonnummer och dina svar på våra frågor. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).
  3. Om du ännu inte är kund hos Volvo Cars behandlar vi också dina personuppgifter i leadhanteringssyfte, det vill säga hantering av potentiella kunders intressen. Det betyder att vi registrerar dig i våra system som en person som är intresserad av våra produkter och/eller tjänster. För detta ändamål behandlar vi ditt namn, vald kontaktmetod (telefon, e-post eller chatt), kontaktinformation, rekommenderad eller föredragen återförsäljare och särskilda intressen med avseende på våra produkter och tjänster. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR).
  4. Om du är en befintlig kund behandlar vi uppgifter som rör kundtjänstärenden relaterade till bil- eller serviceproblem som du har rapporterat till oss (såsom tid, plats och information om problem som uppstått, information/data från kundens bil, appversion, VIN-nummer etc.). Syftet med denna behandling är att möjliggöra tidig upptäckt av problem. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR).

3. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Uppgifter som behandlas för ärende- och leadhantering sparas i 12 månader. Uppgifter som rör undersökningar om kundnöjdhet sparas i 6 månader. Uppgifter som behandlas för garantianspråk sparas i 3 år. För att möjliggöra tidig upptäckt av problem kommer uppgifterna att sparas i 12 månader efter insamlingen, och uppgifter som behandlas när du chattar med oss på våra volvocars.com-sajter sparas i 12 månader.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av tredje part, grundat på deras behov av dem:

  • Våra personuppgiftsbiträden som stöder vår verksamhet i allmänhet, såsom leverantörer av IT-lösningar;
  • Våra personuppgiftsbiträden som hanterar kundtjänstförfrågningar är begränsade via kontrakt beträffande deras möjlighet att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om databehandling.

5. Dina rättigheter i samband med den uppgiftsbehandling vi utför

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du vissa specifika rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Du har rätt att återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få tillgång till de uppgifter vi har om dig, begära rättelse eller begränsning av uppgifterna, begära att få uppgifterna överförda till en annan juridisk person, begära att vi raderar uppgifterna och, slutligen, lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten.

Detaljuppgifter om dina rättigheter - vad de innebär, när och hur du kan utöva dem - finns i vår Integritetspolicy för kunder.

6. Hur du kontaktar oss

För att hävda dina rättigheter, använd motsvarande webbformulär som nämns ovan. Om du har några andra frågor beträffande ämnet skydd av personuppgifter, kan du kontakta oss med följande kontaktuppgifter:

Volvo Car Corporation

Postadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-postadress: globdpo@volvocars.com

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. Därför uppmuntrar vi dig att regelbundet kontrollera detta integritetsmeddelande. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från det datum som anges överst i dokumentet. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller vid tidpunkten för insamlandet, om vi inte har ditt samtycke till att hantera dem på annat sätt.