Artikelversion 2022.45.0

Integritetsmeddelande - Marknadskommunikation

Med verkan från och med:

Publicerad:

I detta dokument beskrivs hur dina personuppgifter behandlas av Volvo Cars (se nedan) när vi skickar marknadsföringsmaterial som du har begärt till dig. Sådant marknadsföringsmaterial inkluderar de senaste nyheterna från Volvo Cars och information om våra produkter, erbjudanden och tjänster (nedan kallat "marknadsföringskommunikation").

Nedan hittar du:

 1. Vilka är vi;
 2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför gör vi det;
 3. Hur länge behåller vi dina personuppgifter;
 4. Vilka vi delar dina personuppgifter med;
 5. Vilka rättigheter har du med avseende på behandlingen;
 6. Hur kontaktar du oss;
 7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande.

1. Vilka är vi

När du tar emot och svarar på marknadsföringskommunikation från Volvo om våra produkter, erbjudanden och tjänster är Volvo Car Sverige AB och Care by Volvo Car AB ("CbV AB"), i egenskap av gemensamma personuppgiftsansvariga, ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter i samband med denna marknadsföringskommunikation. Våra företagsuppgifter är: Volvo Car Sverige, med säte på Karossvägen 2, SE-418 78, Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556034-3484, och Care by Volvo Car AB ("CbV AB"), 556746-9407, med säte på VAK HB2N, 405 31 Göteborg, Sverige, tillsammans med andra juridiska enheter inom Volvo Car Group, nedan kallade "Volvo Cars", "vi", eller "oss".

2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför gör vi det

Vi behandlar följande personuppgifter när vi skickar marknadsföringskommunikation till dig:

 • Ditt fullständiga namn och kontaktuppgifter (postadress, e-postadress och telefonnummer). Detta är uppgifter som vi har samlat in i samband med din begäran om marknadsföringskommunikation från Volvo Cars. Vi behandlar dessa uppgifter för att kunna ge dig marknadsföringskommunikation som grundas på ditt samtycke. Vi skickar marknadsföringsmaterial till dig via antingen e-post, sms, brev eller telefon. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, antingen med hjälp av webbformuläret under "Dina Rättigheter" nedan eller genom att direkt klicka på länken avregistrera i vår elektroniska marknadsföringskommunikation.
 • Datum och tidpunkt då du registrerade dig för att ta emot marknadsföringskommunikation från Volvo Cars. Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av att dokumentera att vi har inhämtat ditt samtycke till att få marknadsföringskommunikation.
 • Öppnings- och klickfrekvens, dvs. vid vilken tidpunkt du läser det marknadsföringsmaterial som vi skickar till dig via e-post och vilka länkar du klickar på. Vi behandlar dessa uppgifter för statistiska analysändamål och för att förstå våra kunders intressen. För att kunna genomföra analysen är de e-postmeddelanden som vi skickar till dig försedda med spårpixlar, dvs. små bildfiler som består av en enda pixel. Dessa spårpixlar är också inbäddade i vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse av att utvärdera när och hur vår marknadskommunikation läses.

3. Hur länge behåller vi dina personuppgifter

Vi behåller dina personuppgifter tills du har återkallat ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, antingen med hjälp av webbformuläret eller genom att direkt klicka på länken avregistrera i vår elektroniska marknadsföringskommunikation. Om du återkallar ditt samtycke begränsar vi vår behandling av personuppgifter till enbart sådan behandling som krävs för att upprätta en förteckning över blockerade e-postadresser för att säkerställa att vi inte av misstag fortsätter att skicka marknadsföringsmaterial till dig.

För att dokumentera att du har återkallat ditt samtycke behåller vi de insamlade uppgifterna i ett år efter det att du har angett att du inte längre vill få marknadsföringskommunikation från Volvo Cars.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi behandlar dina personuppgifter och vi delar även dina personuppgifter med följande organisationer (som behandlar personuppgifterna för vår räkning eller för att tillhandahålla Volvos produkter och tjänster till dig):

 • Vårt moderbolag Volvo Car Corporation (och deras underleverantörer), för drift av webbplats och datalagring.
 • IT-Leverantörer (och deras underleverantörer) som tillhandahåller generella affärsstödssystem till oss, exempelvis mjukvaru- och datalagringsleverantörer såsom Salesforce UK Limited (och deras underleverantörer) som vi använder för våra CRM-system och datalagring.
 • Våra personuppgiftsbiträden som hanterar marknadskommunikation har enligt sina kontrakt begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om databehandling.

Varje organisation är skyldig att behandla uppgifterna förtroligt och endast behandla personuppgifterna i enlighet med gällande avtal om uppgiftsbehandling.

Dina personuppgifter kan överföras till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi kommer i så fall att basera sådant överförande på ett lämpligt beslut eller på de standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen. Den allmänna text som används i standardavtalsklausulerna återfinns på en rad olika språk på EU-kommissionens webbplats.

Vänligen kontakta oss (enligt punkt 6 nedan) om du har några frågor kring överföring av dina personuppgifter till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5. Vilka rättigheter har du med avseende på behandlingen

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du vissa specifika rättigheter gällande de personuppgifter vi behandlar. Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vår behandling av dina uppgifter, få åtkomst till de uppgifter vi har om dig, be om rättelse eller begränsning av dina uppgifter, begära att dina uppgifter överförs till ett annat bolag, begära att vi raderar dina uppgifter och slutligen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Mer information om dina rättigheter, vad de innebär samt när och hur du kan utöva dem, hittar du i vår Integritetspolicy för kunder.

6. Hur kontaktar du oss

För att utöva dina rättigheter enligt avsnitt 5 ovan, använd detta webbformulär. Om du har några andra frågor som rör skyddet av dina personuppgifter kan du kontakta oss på:

Volvo Car Corporation

Postadress: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-postadress:

7. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. Vi uppmanar dig därför att regelbundet läsa igenom detta integritetsmeddelande och vår Integritetspolicy för kunder och hålla dig uppdaterad om dess innehåll. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från och med det datum som anges nederst i dokumentet. Vi kommer att hantera dina personuppgifter i enlighet med det integritetsmeddelande som gäller vid tidpunkten för insamlandet, om vi inte har ditt samtycke till att hantera dem på annat sätt.