Artikelversion 2021.244.0

Kompletterande integritetsmeddelande – Utbetalning av laddningsbonus via Volvo Cars-appen

Med verkan från och med:

Publicerad:

Detta dokument beskriver hur Volvo Cars (som definieras nedan) behandlar dina personuppgifter när du via Volvo Cars-appen begär utbetalning av en laddningsbonus för dina elkostnader i samband med användning av ditt Volvofordon (nedan kallat "laddningsbonus"). Detta dokument ska läsas som ett komplement till det befintliga integritetsmeddelandet för Volvo Cars-appen.

1. Vilka är vi

Det bolag som är ansvarigt för behandlingen av personuppgifter i samband med elbonusen är Volvo Car Corporation, med säte på Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556074-3089, nedan kallat "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Vilka personuppgifter vi samlar in och varför

För att kunna begära laddningsbonusen måste du stå som registrerad ägare till abonnemanget. När du begär laddningsbonusen via Volvo Cars-appen, behandlar vi följande kategorier av personuppgifter :

  1. För att kontrollera att du har rätt att begära laddningsbonusen behandlar vi ditt Volvo ID och ditt fordonsidentifieringsnummer (VIN). Vi gör detta baserat på det avtal du undertecknade om deltagande i laddningsbonus-kampanjen (artikel 6.1. b i GDPR).
  2. För att vi ska kunna betala ut elbonusen behöver vi dina person- och bankuppgifter (kontonummer, fullständigt namn och postadress, skatteregistreringsnummer), som vi använder för att genomföra utbetalningen. Vi gör detta baserat på ditt elbonusavtal med Volvo Cars (artikel 6.1 b i GDPR).
  3. För att fullgöra vår rättsliga förpliktelse att följa redovisningsregler och lagstiftning om finansiell rapportering sparar vi dina person- och bankuppgifter (kontonummer, fullständigt namn och postadress, skatteregistreringsnummer) och tidsstämpel i samband med din elbonus i vårt arkiv.

3. Hur länge vi behåller dina uppgifter

Följande behållandetider gäller vid vår behandling av de personuppgifter som nämns ovan:

Person- och bilidentifierare lagras i 500 dagar räknat från den dag du accepterade erbjudandet.

Dina person- och bankuppgifter i samband med betalningen behandlas tills betalningen har genomförts. För att följa lagstiftningen om redovisning och finansiell rapportering lagrar vi dina betalningsuppgifter i sju år.

4. Vilka vi delar dina personuppgifter med

Vi delar dina personuppgifter med följande kategorier av tredje part, grundat på deras behov av dem:

  • Våra personuppgiftsbiträden som stöder vår verksamhet i allmänhet, såsom leverantörer av IT-lösningar;
  • De av våra kategorier av personuppgiftsbiträden som levererar laddningsbonusen har enligt sina avtal begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt respektive gällande avtal om databehandling:
  • Leverantör av fakturahantering
  • Leverantör av tekniska tjänster