Artikelversion 2018.113.0

Juridiska kontakter

Med verkan från och med:

Publicerad:

Personuppgiftsansvarig

Volvo Car Corporation, en svensk juridisk person med organisationsnummer 556074-3089 och adress Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige, är oftast personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in och behandlas av Volvo Cars. För närmare information om personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter, se det integritetsmeddelande som du fick i samband med att uppgifterna samlades in.

Dataskydd och integritet

För att utöva dina rättigheter när det gäller de personuppgifter som behandlas av Volvo Cars, vänligen använd detta WEBBFORMULÄR. (Du kan t.ex. begära information om eller tillgång till de personuppgifter som registrerats om dig.)

Direktmarknadsföring och andra juridiska frågor

För frågor om rör andra juridiska områden än dataskydd och integritet, vänligen kontakta den part som du har undertecknat villkorsavtalet med:

Volvo Car Corporation

Avd 50090, HB3S

405 31 Göteborg

Sverige

Dataskyddsombud

Volvo Cars dataskyddsombud nås på följande e-post eller postadress:

E-post: globdpo@volvocars.com.

Postadress: Volvo Car Corporation, att: Dataskyddsombud, avd 50092 VAK, SE-405 31 Göteborg, Sverige.